ספונסר - מדור אגרות חוב

אגרות חוב - מקמ

בחר אפיק
שם נייר ערך שער בסיס שער אחרון שינוי יומי ב-% נפח מסחר באלפי ש"ח תשואה ברוטו ימים לפדיון זמן עדכון
מ.ק.מ. 411 100.01 100.01 0.00 0.00 0.00 -5.00 17:24
מ.ק.מ. 511 100.00 100.01 0.01 6.05 -0.17 23.00 9:55
מ.ק.מ. 611 100.00 100.00 0.00 0.01 0.00 51.00 9:55
מ.ק.מ. 711 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 86.00 9:55
מ.ק.מ. 811 99.99 99.99 0.00 0.01 0.03 114.00 9:55
מ.ק.מ. 911 99.99 99.99 0.00 0.01 0.03 143.00 9:55
מ.ק.מ. 1011 100.00 99.99 -0.01 0.01 0.02 177.00 9:55
מ.ק.מ. 1111 100.00 99.99 -0.01 0.01 0.02 205.00 9:55
מ.ק.מ. 1221 99.99 99.99 0.00 0.13 0.02 240.00 9:55
מ.ק.מ. 112 99.99 99.99 0.00 0.01 0.01 268.00 9:55
מ.ק.מ. 212 99.98 99.98 0.00 0.01 0.02 296.00 9:55
מ.ק.מ. 312 99.99 99.99 0.00 0.01 0.01 324.00 9:55
מ.ק.מ. 412 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 359.00 9:55

מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס