תא 35 1361.24 -0.55%
מדד גלום 1358.27 -2.12%
ביומד 240.54 +0.46%
נפט וגז 367.60 -2.05%
תא 90 1260.86 +0.46%
דולר רציף 3.4495 +0.16%
S&P 500 3142.65 -0.86%
Nasdaq 135.76 -2.04%
מחזור מסחר
1,190,314