תא 35 1552.42 -0.64%
מדד גלום 1552.73 -0.82%
ביומד 311.36 -1.86%
נפט וגז 638.74 -1.51%
תא 90 1786.46 -1.10%
דולר רציף 3.3438 +0.35%
ניקיי 225 28743.25 +0.00%
שנחאי 3421.41 -2.30%
מחזור מסחר
1,403,794