תא 35 1455.23 +0.25%
מדד גלום 1454.08 +0.19%
ביומד 371.79 +0.60%
נפט וגז 1091.36 +0.34%
תא 90 1017.94 +0.60%
דולר רציף 3.5710 -0.04%
ניקיי 225 20112.48 +0.79%
שנחאי 3243.69 -0.21%
מחזור מסחר
1,185,882