תא 35 1616.59 +0.49%
מדד גלום 1617.61 +0.64%
ביומד 229.82 -0.92%
נפט וגז 916.59 -1.49%
תא 90 1327.12 +0.38%
דולר רציף 3.5281 -0.36%
ניקיי 225 21960.71 +0.00%
שנחאי 2985.66 +0.00%
מחזור מסחר
842,906