תא 35 1499.34 -0.19%
מדד גלום 1499.20 -0.13%
ביומד 384.75 -0.08%
נפט וגז 958.57 +1.12%
תא 90 1098.66 -0.76%
דולר רציף 3.4823 -0.03%
ניקיי 225 21892.78 +0.72%
שנחאי 3289.02 +0.63%
מחזור מסחר
1,852,084