תא 35 1812.02 +0.48%
מדד גלום 1800.31 +0.33%
ביומד 293.48 -0.29%
נפט וגז 660.98 -0.43%
תא 90 2037.55 -0.11%
דולר רציף 3.2086 +0.05%
ניקיי 225 30500.05 +0.58%
שנחאי 3613.97 +0.19%
מחזור מסחר
7,862