תא 35 1467.23 -0.45%
מדד גלום 1466.94 -0.45%
ביומד 257.43 -0.98%
נפט וגז 529.90 +0.34%
תא 90 1658.70 -0.41%
דולר רציף 3.3207 -0.13%
S&P 500 3624.46 -0.30%
Nasdaq 151.69 -1.78%
מחזור מסחר
1,684,525