תא 35 1530.71 -1.31%
מדד גלום 1529.06 -1.42%
ביומד 331.57 -1.89%
נפט וגז 1060.61 -0.76%
תא 90 1138.90 -1.22%
דולר רציף 3.6158 +0.02%
ניקיי 225 20966.86 -3.05%
שנחאי 3079.08 -0.81%
מחזור מסחר
335,983