מדדי אגרות חוב - ספונסר
13:00
רביעי22 בינואר 2020

מדדי אגרות חוב

שם מדד שער אחרון אחוז שינוי תמורה
באלפים
תשואה השבוע תשואה החודש תשואה השנה זמן עדכון
אג"ח להמרה כללי 1773.93 0.03 1.18 0.12 2.27 2.27 12:35
אג"ח כללי 381.37 -0.01 865.26 0.01 0.71 0.71 13:00
ממשלתי צמוד מדד 378.95 -0.03 323.22 -0.05 1.20 1.20 13:00
מדדיות לא ממשלתיות 392.45 -0.01 131.15 0.01 0.46 0.46 13:00
אג"ח מדדיות 381.30 -0.02 454.37 -0.02 0.84 0.84 13:00
מט"חיות לא ממשלתיות 250.01 -0.02 4.52 -0.08 1.50 1.50 12:59
אג"ח מטחיות 258.48 -0.02 4.52 -0.08 1.50 1.50 12:59
מדד מק"מ 278.72 0 9.74 0.01 0.00 0.00 12:57
ממשלתי לא צמוד 445.77 0.02 314.20 0.05 0.50 0.50 12:59
ממשלתי מדד 2 0 שנים 238.35 0.01 105.58 -0.06 0.03 0.03 12:46
ממשלתי מדד 5 2 שנים 280.22 -0.02 51.23 -0.14 0.17 0.17 13:00
ממשלתי מדד 10 5 שנים 382.77 -0.08 73.35 -0.20 0.60 0.60 12:54
ממשלתי צמוד 381.41 -0.03 323.22 -0.05 1.20 1.20 13:00
קונצרני צמוד 351.74 -0.01 135.67 0.00 0.54 0.54 13:00
סה"כ צמוד 365.85 -0.02 458.89 -0.02 0.87 0.87 13:00
צמודות למדד ריבית קבועה 374.72 -0.03 323.22 -0.05 1.20 1.20 13:00
ממשלתי ריבית קבועה 518.05 0.02 311.26 0.06 0.58 0.58 12:59
ממשלתי לא צמודות 0 2 שנים 327.56 0 67.47 -0.03 -0.02 -0.02 12:43
ממשלתי לא צמודות 2 5 שנים 448.79 0 39.90 -0.00 0.04 0.04 12:58
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 740.18 0.03 203.88 0.13 1.13 1.13 12:59
מדד תל בונד 20 370.59 -0.02 19.55 -0.04 0.43 0.43 13:00
מדד תל בונד 40 342.14 -0.03 19.36 -0.01 0.40 0.40 13:00
מדד תל בונד 60 357.34 -0.03 38.91 -0.02 0.41 0.41 13:00
תל בונד שקלי בריבית קבועה 395.40 -0.06 56.44 -0.03 0.71 0.71 13:00
תל בונד צמודות 358.53 -0.03 104.61 -0.02 0.45 0.45 13:00
תל בונד צמודות יתר 362.11 -0.02 65.70 -0.01 0.54 0.54 13:00
תל בונד צמודות בנקים 328.78 0.03 15.64 -0.05 0.18 0.18 13:00
תל בונד תשואות 374.87 0.03 13.73 -0.01 0.72 0.72 13:00

מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס