מדדי אגרות חוב - ספונסר
23:09
חמישי11 באוגוסט 2022

מדדי אגרות חוב

שם מדד שער אחרון אחוז שינוי תמורה
באלפים
תשואה השבוע תשואה החודש תשואה השנה זמן עדכון
אג"ח להמרה כללי 1961.08 -0.03 4.32 0.33 -0.39 0.08 17:24
All Bond כללי 378.48 0.19 2387.05 0.11 -0.02 -4.55 17:24
ממשלתי צמוד מדד 382.16 0.33 884.06 -0.03 -0.27 -6.09 17:24
מדדיות לא ממשלתיות 408.10 0.12 266.70 -0.10 0.01 -3.96 17:31
All Bond צמודות 386.88 0.2 944.59 -0.09 -0.12 -5.14 17:24
מדד מק"מ 278.26 0 1204.92 0.05 0.05 -0.25 17:24
ממשלתי לא צמוד 423.10 0.18 918.45 0.43 0.09 -5.13 17:24
ממשלתי מדד 2 0 שנים 244.13 0.05 238.00 -0.25 -0.37 1.09 17:24
ממשלתי מדד 5 2 שנים 284.17 0.19 313.20 -0.28 -0.33 -2.62 17:24
ממשלתי מדד 10 5 שנים 386.36 0.37 207.62 0.19 0.21 -5.87 17:24
ממשלתי צמוד 384.69 0.32 884.06 -0.03 -0.26 -6.08 17:24
צמודות למדד ריבית קבועה 377.92 0.32 884.06 -0.03 -0.27 -6.09 17:24
ממשלתי ריבית קבועה 487.81 0.19 862.70 0.48 0.09 -5.76 17:24
ממשלתי לא צמודות 0 2 שנים 325.43 0.03 175.05 0.03 0.02 -1.14 17:24
ממשלתי לא צמודות 2 5 שנים 432.81 0.17 359.70 0.27 0.13 -4.60 17:24
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 660.06 0.33 327.94 0.99 0.10 -9.65 17:24
תל בונד 20 376.89 0.15 52.44 -0.26 -0.28 -5.57 17:24
תל בונד 40 350.50 0.17 101.66 -0.07 -0.05 -4.31 17:24
תל בונד 60 364.65 0.16 154.10 -0.17 -0.17 -4.91 17:24
תל בונד שקלי 389.74 0.22 223.61 0.39 0.32 -3.55 17:24
תל בונד צמודות 366.47 0.14 236.18 -0.11 -0.04 -4.29 17:24
תל בונד צמודות יתר 371.35 0.1 82.08 0.01 0.22 -2.97 17:24
תל בונד צמודות בנקים 336.53 0.06 52.41 -0.41 -0.40 -2.12 17:24
תל בונד תשואות 369.73 0.08 37.12 0.02 0.14 -2.69 17:24

מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס