מדדי אגרות חוב - ספונסר
03:28
רביעי26 ביולי 2017

מדדי אגרות חוב

שם מדד שער אחרון אחוז שינוי תמורה
באלפים
תשואה השבוע תשואה החודש תשואה השנה זמן עדכון
אגח להמרה כללי 1603.13 -0.01 2.77 0.05 -0.53 3.27 12:00
אגח כללי 345.69 -0.08 3565.11 -0.01 0.59 2.34 12:00
ממשלתי צמוד מדד 336.24 -0.11 990.92 -0.12 0.79 1.03 12:00
מדדיות לא ממשלתיות 354.48 -0.07 374.44 0.01 0.05 3.18 12:00
אגח מדדיות 341.19 -0.09 1365.36 -0.05 0.43 2.07 12:00
מט"חיות לא ממשלתיות 229.57 -0.03 92.46 0.17 2.37 -1.39 12:00
אג"ח מטחיות 237.35 -0.03 92.46 0.17 2.37 -1.39 12:00
מדד מק"מ 277.56 0 293.81 -0.00 0.01 0.08 12:00
ממשלתי לא צמוד 408.29 -0.09 1616.31 0.02 0.76 2.09 12:00
ממשלתי מדד 2 0 שנים 236.10 0.08 214.07 -0.03 -0.56 -0.08 12:00
ממשלתי מדד 5 2 שנים 269.55 0 209.04 -0.02 -0.29 0.56 12:00
ממשלתי מדד 10 5 שנים 345.18 -0.09 526.12 -0.10 0.41 1.90 12:00
ממשלתי צמוד 338.43 -0.11 990.92 -0.12 0.79 1.03 12:00
קונצרני צמוד 317.88 -0.07 466.91 0.02 0.15 3.05 12:00
סה"כ צמוד 327.56 -0.09 1457.82 -0.05 0.48 2.02 12:00
צמודות למדד ריבית קבועה 332.49 -0.11 990.92 -0.11 0.79 1.03 12:00
ממשלתי ריבית קבועה 468.22 -0.1 1480.75 0.02 0.88 2.39 12:00
ממשלתי לא צמודות 0 2 שנים 324.73 0 241.72 0.00 0.08 0.37 12:00
ממשלתי לא צמודות 2 5 שנים 432.27 -0.03 216.81 0.02 0.44 1.55 12:00
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 618.33 -0.21 1022.22 0.04 1.67 4.24 12:00
מדד תל בונד 20 333.96 -0.09 95.76 0.00 0.49 3.81 17:24
מדד תל בונד 40 314.79 -0.04 96.43 0.03 0.10 2.25 17:24
מדד תל בונד 60 325.30 -0.06 192.19 0.02 0.29 3.05 17:24
תל בונד שקלי בריבית קבועה 366.52 -0.04 215.31 0.01 0.78 4.22 17:24
תל בונד צמודות 326.20 -0.09 328.38 -0.02 0.13 2.83 17:24
תל בונד צמודות יתר 329.30 -0.14 136.19 -0.10 -0.32 2.19 17:24
תל בונד צמודות בנקים 313.77 -0.07 48.16 -0.11 -0.04 1.48 17:24
תל בונד תשואות 345.42 -0.13 89.86 0.12 -0.27 3.15 17:24

מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס