מדדי אגרות חוב - ספונסר
04:49
ראשון19 בספטמבר 2021

מדדי אגרות חוב

שם מדד שער אחרון אחוז שינוי תמורה
באלפים
תשואה השבוע תשואה החודש תשואה השנה זמן עדכון
אג"ח להמרה כללי 1896.29 0.02 1.91 0.36 -0.16 11.06 17:24
אג"ח כללי 391.25 0.11 0.00 0.17 -0.04 2.52 17:24
ממשלתי צמוד מדד 394.45 0.1 0.00 0.10 0.08 4.12 17:24
מדדיות לא ממשלתיות 417.06 0.17 436.53 0.33 0.26 6.73 17:31
אג"ח מדדיות 399.20 0.15 396.25 0.27 0.20 5.02 17:24
מט"חיות לא ממשלתיות 258.20 0.04 15.64 -0.01 -0.79 7.86 17:24
אג"ח מטחיות 266.95 0.04 15.64 -0.01 -0.78 7.87 17:24
מדד מק"מ 278.96 -0.01 35.10 -0.01 -0.01 -0.00 17:24
ממשלתי לא צמוד 444.87 0.07 0.00 0.04 -0.43 -1.01 17:24
ממשלתי מדד 2 0 שנים 241.21 0.02 0.00 0.02 0.11 2.58 17:24
ממשלתי מדד 5 2 שנים 289.83 0.06 0.00 0.21 0.38 5.12 17:24
ממשלתי מדד 10 5 שנים 402.84 0.08 0.00 0.13 0.22 6.04 17:24
ממשלתי צמוד 397.01 0.1 0.00 0.10 0.08 4.12 17:24
קונצרני צמוד 373.12 0.16 452.17 0.31 0.20 6.81 17:31
סה"כ צמוד 383.80 0.13 452.17 0.20 0.14 5.38 17:31
צמודות למדד ריבית קבועה 390.04 0.1 0.00 0.10 0.08 4.12 17:24
ממשלתי ריבית קבועה 516.57 0.08 0.00 0.05 -0.50 -1.18 17:24
ממשלתי לא צמודות 0 2 שנים 328.94 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.10 17:24
ממשלתי לא צמודות 2 5 שנים 452.88 -0.02 0.00 -0.00 -0.17 0.18 17:24
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 727.67 0.18 0.00 0.11 -0.93 -2.61 17:24
מדד תל בונד 20 392.14 0.22 95.56 0.34 0.17 6.47 17:24
מדד תל בונד 40 361.10 0.18 152.96 0.41 0.28 5.83 17:24
מדד תל בונד 60 377.44 0.2 248.52 0.38 0.23 6.15 17:24
תל בונד שקלי בריבית קבועה 400.55 0.07 245.43 0.09 -0.14 2.09 17:24
תל בונד צמודות 376.89 0.19 363.68 0.37 0.26 6.25 17:24
תל בונד צמודות יתר 376.94 0.15 115.16 0.37 0.36 6.45 17:24
תל בונד צמודות בנקים 342.93 0.18 74.29 0.35 0.26 4.92 17:24
תל בונד תשואות 374.32 0.16 88.82 0.46 0.37 7.73 17:24

מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס