מדדי אגרות חוב - ספונסר
14:58
שישי28 באפריל 2017

מדדי אגרות חוב

שם מדד שער אחרון אחוז שינוי תמורה
באלפים
תשואה השבוע תשואה החודש תשואה השנה זמן עדכון
אגח להמרה כללי 1605.00 -0.09 5.07 -0.11 0.36 3.39 12:00
אגח כללי 342.08 0.15 2775.50 0.24 0.64 1.27 12:00
ממשלתי צמוד מדד 334.38 0.36 734.07 0.66 1.08 0.47 12:00
מדדיות לא ממשלתיות 352.32 0.08 556.74 0.36 1.32 2.55 12:00
אגח מדדיות 339.18 0.23 1290.81 0.51 1.20 1.47 12:00
מט"חיות לא ממשלתיות 234.73 0.2 21.41 0.13 1.43 0.82 12:00
אג"ח מטחיות 242.68 0.2 21.41 0.13 1.43 0.83 12:00
מדד מק"מ 277.46 0 153.33 0.00 0.01 0.05 12:00
ממשלתי לא צמוד 402.08 0.08 906.28 -0.06 -0.08 0.54 12:00
ממשלתי מדד 2 0 שנים 237.86 0.01 80.47 0.04 0.60 0.67 12:00
ממשלתי מדד 5 2 שנים 270.33 -0.01 117.81 0.10 0.86 0.85 12:00
ממשלתי מדד 10 5 שנים 343.48 0.19 421.50 0.34 1.29 1.40 12:00
ממשלתי צמוד 336.55 0.36 734.07 0.66 1.08 0.47 12:00
קונצרני צמוד 316.20 0.08 578.15 0.35 1.32 2.50 12:00
סה"כ צמוד 325.78 0.23 1312.22 0.51 1.20 1.46 12:00
צמודות למדד ריבית קבועה 330.65 0.36 734.07 0.66 1.08 0.47 12:00
ממשלתי ריבית קבועה 460.02 0.09 798.60 -0.08 -0.09 0.59 12:00
ממשלתי לא צמודות 0 2 שנים 324.02 0 36.40 0.00 0.02 0.15 12:00
ממשלתי לא צמודות 2 5 שנים 427.98 0.01 276.55 -0.04 0.03 0.54 12:00
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 598.80 0.2 485.65 -0.14 -0.23 0.94 12:00
מדד תל בונד 20 331.34 0.17 144.34 0.39 1.39 3.00 17:24
מדד תל בונד 40 313.65 0.05 134.30 0.22 1.20 1.88 17:24
מדד תל בונד 60 323.44 0.11 278.63 0.30 1.30 2.46 17:24
תל בונד שקלי בריבית קבועה 360.01 0.04 279.96 0.03 0.38 2.37 17:24
תל בונד צמודות 324.85 0.1 373.81 0.29 1.26 2.41 17:24
תל בונד צמודות יתר 329.44 0.03 94.60 0.21 1.11 2.23 17:24
תל בונד צמודות בנקים 313.69 0.01 102.51 0.21 1.05 1.46 17:24
תל בונד תשואות 344.90 0.04 114.63 0.26 1.34 3.00 17:24

מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס