מדדי אגרות חוב - ספונסר
06:50
שישי22 בנובמבר 2019

מדדי אגרות חוב

שם מדד שער אחרון אחוז שינוי תמורה
באלפים
תשואה השבוע תשואה החודש תשואה השנה זמן עדכון
אג"ח להמרה כללי 1673.90 -0.06 3.59 1.16 2.60 10.56 17:24
אג"ח כללי 376.88 -0.01 8017.86 0.19 -0.02 8.21 17:30
ממשלתי צמוד מדד 370.99 0.01 0.00 -0.04 -0.73 9.29 17:24
מדדיות לא ממשלתיות 390.93 -0.03 5651.59 0.22 0.30 8.02 17:30
אג"ח מדדיות 376.46 -0.01 5651.59 0.09 -0.22 8.69 17:30
מט"חיות לא ממשלתיות 245.67 0.02 23.58 0.13 -0.22 2.19 17:24
אג"ח מטחיות 254.00 0.02 23.58 0.14 -0.22 2.20 17:24
מדד מק"מ 278.73 -0.01 170.16 0.00 0.01 0.36 17:24
ממשלתי לא צמוד 441.07 0.07 0.00 0.30 -0.02 7.65 17:24
ממשלתי מדד 2 0 שנים 238.77 0.02 0.00 -0.13 -0.10 0.04 17:24
ממשלתי מדד 5 2 שנים 280.38 0.02 0.00 -0.22 -0.27 2.41 17:24
ממשלתי מדד 10 5 שנים 380.83 0.14 0.00 0.13 -0.44 8.77 17:24
ממשלתי צמוד 373.40 0.01 0.00 -0.04 -0.73 9.30 17:24
קונצרני צמוד 350.00 -0.03 5675.17 0.21 0.25 7.54 17:30
סה"כ צמוד 361.14 -0.01 5675.17 0.09 -0.22 8.42 17:30
צמודות למדד ריבית קבועה 366.84 0.01 0.00 -0.04 -0.73 9.30 17:24
ממשלתי ריבית קבועה 511.72 0.08 0.00 0.34 -0.04 8.94 17:24
ממשלתי לא צמודות 0 2 שנים 327.68 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.84 17:24
ממשלתי לא צמודות 2 5 שנים 448.74 0.04 0.00 0.15 0.10 4.12 17:24
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 722.16 0.14 0.00 0.58 -0.17 16.21 17:24
מדד תל בונד 20 369.26 -0.05 1395.06 0.16 -0.01 8.32 17:24
מדד תל בונד 40 341.50 0.03 1513.49 0.21 0.29 6.71 17:24
מדד תל בונד 60 356.37 -0.01 2908.55 0.19 0.13 7.53 17:24
תל בונד שקלי בריבית קבועה 391.42 -0.23 1253.41 0.16 0.44 8.27 17:24
תל בונד צמודות 357.57 -0.06 4187.20 0.15 0.14 7.45 17:24
תל בונד צמודות יתר 361.26 -0.17 1200.59 0.08 0.18 7.21 17:24
תל בונד צמודות בנקים 329.50 -0.02 1515.67 0.02 0.05 2.99 17:24
תל בונד תשואות 370.82 -0.23 430.56 0.16 0.28 8.25 17:24

מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס