מדדי אגרות חוב - ספונסר

מדדי אגרות חוב

שם מדד שער אחרון אחוז שינוי תמורה
באלפים
תשואה השבוע תשואה החודש תשואה השנה זמן עדכון
אג"ח להמרה כללי 1607.75 -0.1 2.82 -0.10 -0.32 -1.02 12:00
אג"ח כללי 352.37 0.07 1503.40 0.07 -0.03 -0.32 12:00
ממשלתי צמוד מדד 345.08 0 253.36 0.01 -0.11 0.25 12:00
מדדיות לא ממשלתיות 365.63 0.25 288.04 0.24 0.39 0.21 12:00
אג"ח מדדיות 351.00 0.13 541.40 0.13 0.14 0.24 12:00
מט"חיות לא ממשלתיות 233.29 0.51 45.13 0.51 1.85 1.99 12:00
אג"ח מטחיות 241.19 0.51 45.13 0.51 1.85 1.99 12:00
מדד מק"מ 277.71 0 275.71 -0.01 0.00 0.03 12:00
ממשלתי לא צמוד 411.32 -0.07 548.41 -0.07 -0.48 -0.77 12:00
ממשלתי מדד 2 0 שנים 239.34 0.03 10.57 0.03 0.29 0.81 12:00
ממשלתי מדד 5 2 שנים 275.45 0 92.66 0.00 0.29 0.85 12:00
ממשלתי מדד 10 5 שנים 355.12 -0.07 94.42 -0.06 -0.13 0.19 12:00
ממשלתי צמוד 347.32 0 253.36 0.01 -0.12 0.25 12:00
קונצרני צמוד 327.82 0.27 333.17 0.27 0.51 0.38 12:00
סה"כ צמוד 336.98 0.14 586.53 0.14 0.21 0.32 12:00
צמודות למדד ריבית קבועה 341.22 0 253.36 0.00 -0.11 0.26 12:00
ממשלתי ריבית קבועה 472.02 -0.08 537.70 -0.09 -0.55 -0.90 12:00
ממשלתי לא צמודות 0 2 שנים 324.92 0 160.34 -0.00 -0.01 -0.02 12:00
ממשלתי לא צמודות 2 5 שנים 432.22 -0.04 61.06 -0.04 -0.32 -0.84 12:00
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 627.24 -0.17 316.29 -0.17 -1.08 -1.71 12:00
מדד תל בונד 20 346.03 0.25 113.11 0.25 0.69 0.41 16:24
מדד תל בונד 40 323.04 0.16 61.59 0.16 0.29 0.49 16:24
מדד תל בונד 60 335.47 0.21 174.70 0.21 0.50 0.45 16:24
תל בונד שקלי בריבית קבועה 372.32 0.24 224.42 0.24 0.25 -1.48 16:24
תל בונד צמודות 336.92 0.22 235.90 0.22 0.47 0.54 16:24
תל בונד צמודות יתר 341.27 0.26 61.20 0.26 0.37 0.79 16:24
תל בונד צמודות בנקים 321.18 0.16 46.23 0.16 0.49 1.03 16:24
תל בונד תשואות 352.79 0.32 78.81 0.32 0.10 -1.78 16:24

מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס