מדדי אגרות חוב

שם מדד שער אחרון אחוז שינוי תמורה
באלפים
תשואה השבוע תשואה החודש תשואה השנה זמן עדכון
אגח להמרה כללי 1574.15 0.17 5.10 0.36 1.40 1.40 12:00
אגח כללי 338.46 0.03 3409.80 -0.21 0.20 0.20 12:00
ממשלתי צמוד מדד 332.65 -0.03 728.76 -0.46 -0.05 -0.05 12:00
מדדיות לא ממשלתיות 345.74 0.02 592.29 -0.24 0.63 0.63 12:00
אגח מדדיות 335.20 -0.01 1321.04 -0.35 0.28 0.28 12:00
מט"חיות לא ממשלתיות 233.33 -0.03 39.18 -0.03 0.22 0.22 12:00
אג"ח מטחיות 241.24 -0.03 39.18 -0.03 0.23 0.23 12:00
מדד מק"מ 277.32 0 160.28 -0.00 -0.00 -0.00 12:00
ממשלתי לא צמוד 400.07 0.08 1543.15 -0.05 0.03 0.03 12:00
ממשלתי מדד 2 0 שנים 236.07 0 213.75 -0.02 -0.09 -0.09 12:00
ממשלתי מדד 5 2 שנים 268.45 -0.02 148.76 -0.25 0.15 0.15 12:00
ממשלתי מדד 10 5 שנים 339.48 0.07 304.16 -0.52 0.22 0.22 12:00
ממשלתי צמוד 334.81 -0.03 728.76 -0.46 -0.05 -0.05 12:00
קונצרני צמוד 310.41 0.02 631.47 -0.24 0.63 0.63 12:00
סה"כ צמוד 321.97 -0.01 1360.22 -0.35 0.27 0.27 12:00
צמודות למדד ריבית קבועה 328.92 -0.03 728.76 -0.46 -0.05 -0.05 12:00
ממשלתי ריבית קבועה 457.46 0.09 1513.59 -0.07 0.03 0.03 12:00
ממשלתי לא צמודות 0 2 שנים 323.58 0 124.99 0.00 0.02 0.02 12:00
ממשלתי לא צמודות 2 5 שנים 425.78 0.04 263.19 -0.03 0.02 0.02 12:00
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 593.48 0.16 1125.42 -0.11 0.05 0.05 12:00
מדד תל בונד 20 323.41 0.03 127.39 -0.34 0.53 0.53 17:24
מדד תל בונד 40 309.36 -0.01 182.31 -0.22 0.48 0.48 17:24
מדד תל בונד 60 317.31 0.01 309.70 -0.28 0.52 0.52 17:24
תל בונד שקלי בריבית קבועה 352.72 0.08 235.47 -0.18 0.30 0.30 17:24
תל בונד צמודות 318.84 0.02 469.67 -0.28 0.51 0.51 17:24
תל בונד צמודות יתר 323.90 0.03 159.97 -0.26 0.52 0.52 17:24
תל בונד צמודות בנקים 310.40 0.05 79.21 -0.13 0.39 0.39 17:24
תל בונד תשואות 337.21 -0.03 151.21 -0.43 0.70 0.70 17:24

מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס