מדדי אגרות חוב - ספונסר
08:10
ראשון21 באוקטובר 2018

מדדי אגרות חוב

שם מדד שער אחרון אחוז שינוי תמורה
באלפים
תשואה השבוע תשואה החודש תשואה השנה זמן עדכון
אג"ח להמרה כללי 1612.79 -0.03 1.22 0.31 -0.19 -0.71 12:00
אג"ח כללי 352.89 -0.03 2801.44 0.04 -0.32 -0.17 12:00
ממשלתי צמוד מדד 344.09 -0.05 619.23 0.10 -0.29 -0.03 12:00
מדדיות לא ממשלתיות 369.83 0 361.26 0.02 -0.40 1.36 12:00
אג"ח מדדיות 352.50 -0.02 980.49 0.06 -0.35 0.67 12:00
מט"חיות לא ממשלתיות 242.35 0.17 29.30 0.76 0.97 5.95 12:00
אג"ח מטחיות 250.55 0.17 29.30 0.76 0.97 5.95 12:00
מדד מק"מ 277.80 0 345.03 -0.01 -0.01 0.06 12:00
ממשלתי לא צמוד 410.02 -0.04 1434.64 -0.00 -0.30 -1.09 12:00
ממשלתי מדד 2 0 שנים 239.47 -0.05 66.88 -0.04 -0.13 0.86 12:00
ממשלתי מדד 5 2 שנים 275.63 0 349.13 0.10 0.00 0.91 12:00
ממשלתי מדד 10 5 שנים 353.92 -0.06 189.74 0.08 -0.30 -0.15 12:00
ממשלתי צמוד 346.33 -0.05 619.23 0.10 -0.29 -0.03 12:00
קונצרני צמוד 332.26 0.01 390.55 0.08 -0.30 1.74 12:00
סה"כ צמוד 338.88 -0.02 1009.79 0.09 -0.30 0.89 12:00
צמודות למדד ריבית קבועה 340.24 -0.05 619.23 0.10 -0.29 -0.03 12:00
ממשלתי ריבית קבועה 470.19 -0.05 1265.25 -0.01 -0.35 -1.29 12:00
ממשלתי לא צמודות 0 2 שנים 325.10 -0.03 237.41 -0.03 -0.03 0.03 12:00
ממשלתי לא צמודות 2 5 שנים 431.62 -0.05 433.96 -0.06 -0.07 -0.98 12:00
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 622.05 -0.06 593.88 0.04 -0.72 -2.52 12:00
מדד תל בונד 20 347.19 0.04 130.72 0.12 -0.58 0.74 17:24
מדד תל בונד 40 325.12 0.02 84.58 0.08 -0.29 1.14 17:24
מדד תל בונד 60 337.12 0.03 215.31 0.10 -0.44 0.94 17:24
תל בונד שקלי בריבית קבועה 370.74 -0.03 218.27 0.02 -0.56 -1.90 17:24
תל בונד צמודות 338.44 0.02 291.28 0.04 -0.45 1.00 17:24
תל בונד צמודות יתר 342.55 -0.02 75.97 -0.10 -0.46 1.17 17:24
תל בונד צמודות בנקים 322.95 0.01 25.13 0.13 -0.21 1.59 17:24
תל בונד תשואות 356.05 0.01 68.40 -0.05 -0.50 -0.87 17:24

מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס