מדדי אגרות חוב - ספונסר

מדדי אגרות חוב

שם מדד שער אחרון אחוז שינוי תמורה
באלפים
תשואה השבוע תשואה החודש תשואה השנה זמן עדכון
אג"ח להמרה כללי 1327.73 0.99 0.00 -0.74 -0.20 -23.46 16:53
אג"ח כללי 374.37 0.05 0.00 -0.26 -0.10 -1.14 17:14
ממשלתי צמוד מדד 378.81 0.05 0.00 0.05 0.09 1.16 17:14
מדדיות לא ממשלתיות 375.93 0.29 0.00 -0.52 -0.20 -3.77 17:14
אג"ח מדדיות 373.42 0.16 0.00 -0.21 -0.05 -1.24 17:14
מט"חיות לא ממשלתיות 230.39 0.17 0.00 -2.31 -0.90 -6.47 17:14
אג"ח מטחיות 238.19 0.17 0.00 -2.31 -0.90 -6.47 17:14
מדד מק"מ 278.97 0.01 0.00 0.01 0.01 0.09 17:10
ממשלתי לא צמוד 447.91 -0.07 0.00 -0.14 -0.18 0.98 17:14
ממשלתי מדד 2 0 שנים 236.18 0.07 0.00 0.13 0.13 -0.88 17:13
ממשלתי מדד 5 2 שנים 275.91 0.15 0.00 -0.04 0.09 -1.37 17:08
ממשלתי מדד 10 5 שנים 378.34 0.14 0.00 0.02 0.13 -0.56 17:13
ממשלתי צמוד 381.27 0.05 0.00 0.05 0.09 1.16 17:14
קונצרני צמוד 335.99 0.28 0.00 -0.64 -0.26 -3.96 17:14
סה"כ צמוד 357.51 0.16 0.00 -0.28 -0.08 -1.43 17:14
צמודות למדד ריבית קבועה 374.58 0.05 0.00 0.06 0.09 1.16 17:14
ממשלתי ריבית קבועה 520.78 -0.08 0.00 -0.16 -0.20 1.11 17:14
ממשלתי לא צמודות 0 2 שנים 328.15 0 0.00 -0.01 -0.01 0.16 17:08
ממשלתי לא צמודות 2 5 שנים 450.58 -0.01 0.00 0.04 0.03 0.43 17:14
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 745.26 -0.15 0.00 -0.33 -0.40 1.82 17:14
מדד תל בונד 20 356.37 0.47 0.00 -0.55 -0.27 -3.43 17:14
מדד תל בונד 40 332.88 0.4 0.00 -0.17 0.05 -2.32 17:14
מדד תל בונד 60 345.63 0.43 0.00 -0.37 -0.12 -2.88 17:14
תל בונד שקלי בריבית קבועה 371.85 0.04 0.00 -0.40 0.06 -5.29 17:14
תל בונד צמודות 343.15 0.39 0.00 -0.54 -0.18 -3.86 17:14
תל בונד צמודות יתר 338.80 0.26 0.00 -0.96 -0.37 -5.93 17:14
תל בונד צמודות בנקים 323.93 0.38 0.00 -0.01 0.14 -1.30 17:14
תל בונד תשואות 323.74 0.38 0.00 -1.32 -0.50 -13.02 17:14

מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס