מדדי אגרות חוב - ספונסר

מדדי אגרות חוב

שם מדד שער אחרון אחוז שינוי תמורה
באלפים
תשואה השבוע תשואה החודש תשואה השנה זמן עדכון
אג"ח להמרה כללי 1282.64 -0.13 2.74 -0.20 0.81 -26.06 17:24
אג"ח כללי 374.45 -0.18 692.29 0.21 0.63 -1.11 17:31
ממשלתי צמוד מדד 375.98 -0.14 0.00 -0.49 -0.46 0.40 17:24
מדדיות לא ממשלתיות 371.81 -0.59 405.03 0.49 1.53 -4.82 17:24
אג"ח מדדיות 370.00 -0.34 405.03 -0.04 0.45 -2.15 17:24
מט"חיות לא ממשלתיות 226.35 -0.54 20.08 0.25 2.47 -8.11 17:24
אג"ח מטחיות 234.02 -0.54 20.08 0.25 2.47 -8.11 17:24
מדד מק"מ 278.99 0.01 306.93 0.00 0.00 0.10 17:24
ממשלתי לא צמוד 452.04 0.08 0.00 0.05 0.03 1.91 17:24
ממשלתי מדד 2 0 שנים 233.94 -0.06 0.00 -0.20 -0.13 -1.82 17:24
ממשלתי מדד 5 2 שנים 271.21 -0.01 0.00 -0.40 -0.42 -3.05 17:24
ממשלתי מדד 10 5 שנים 372.74 -0.22 0.00 -0.86 -1.01 -2.03 17:24
ממשלתי צמוד 378.41 -0.14 0.00 -0.49 -0.46 0.40 17:24
קונצרני צמוד 332.20 -0.58 425.11 0.48 1.60 -5.04 17:24
סה"כ צמוד 354.15 -0.35 425.11 -0.03 0.51 -2.36 17:24
צמודות למדד ריבית קבועה 371.77 -0.14 0.00 -0.49 -0.46 0.41 17:24
ממשלתי ריבית קבועה 526.16 0.08 0.00 0.06 0.02 2.15 17:24
ממשלתי לא צמודות 0 2 שנים 328.27 -0.01 0.00 -0.01 -0.00 0.20 17:24
ממשלתי לא צמודות 2 5 שנים 451.54 0.03 0.00 0.01 0.03 0.65 17:24
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 758.99 0.14 0.00 0.11 0.02 3.70 17:24
מדד תל בונד 20 351.23 -0.96 98.23 0.35 1.87 -4.82 17:24
מדד תל בונד 40 330.18 -0.55 183.84 0.47 1.32 -3.11 17:24
מדד תל בונד 60 341.58 -0.76 282.07 0.39 1.58 -4.02 17:24
תל בונד שקלי בריבית קבועה 377.57 -0.29 210.59 1.74 2.77 -3.83 17:31
תל בונד צמודות 339.33 -0.68 383.69 0.55 1.68 -4.93 17:24
תל בונד צמודות יתר 335.31 -0.46 101.62 0.93 1.90 -6.90 17:24
תל בונד צמודות בנקים 319.89 -0.32 88.56 -0.29 0.48 -2.53 17:24
תל בונד תשואות 323.98 -0.77 43.91 2.50 3.47 -12.96 17:24

מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס