מדדי אגרות חוב - ספונסר

מדדי אגרות חוב

שם מדד שער אחרון אחוז שינוי תמורה
באלפים
תשואה השבוע תשואה החודש תשואה השנה זמן עדכון
אג"ח להמרה כללי 1925.28 -0.76 3.88 -0.59 -4.34 -1.74 17:24
All Bond כללי 374.17 -0.05 14856.16 -0.08 -1.72 -5.63 17:27
ממשלתי צמוד מדד 379.66 0.3 1091.91 0.32 -2.48 -6.71 17:24
מדדיות לא ממשלתיות 402.56 -0.12 8620.68 -0.23 -2.17 -5.26 17:27
All Bond צמודות 382.41 0.03 5733.57 -0.06 -2.47 -6.24 17:27
מדד מק"מ 278.58 -0.01 832.44 -0.01 0.04 -0.14 17:24
ממשלתי לא צמוד 420.39 0.24 1222.65 0.17 -0.78 -5.74 17:24
ממשלתי מדד 2 0 שנים 244.16 -0.1 311.12 0.00 -0.43 1.11 17:24
ממשלתי מדד 5 2 שנים 285.95 0.08 316.23 0.12 -1.27 -2.01 17:24
ממשלתי מדד 10 5 שנים 382.27 0.41 439.44 0.65 -1.88 -6.87 17:24
ממשלתי צמוד 382.12 0.3 1091.91 0.32 -2.48 -6.71 17:24
צמודות למדד ריבית קבועה 375.41 0.3 1091.91 0.32 -2.48 -6.71 17:24
ממשלתי ריבית קבועה 484.54 0.27 1218.19 0.19 -0.88 -6.39 17:24
ממשלתי לא צמודות 0 2 שנים 326.36 0.06 341.41 0.06 0.07 -0.86 17:24
ממשלתי לא צמודות 2 5 שנים 433.35 0.19 431.02 0.17 -0.33 -4.49 17:24
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 647.31 0.52 445.76 0.31 -2.21 -11.39 17:24
תל בונד 20 373.08 0.07 1595.59 -0.13 -2.26 -6.52 17:24
תל בונד 40 345.66 -0.06 2007.96 -0.29 -2.23 -5.63 17:24
תל בונד 60 360.29 0 3603.54 -0.22 -2.24 -6.04 17:24
תל בונד שקלי 382.51 -0.51 2120.79 -0.19 -1.21 -5.34 17:24
תל בונד צמודות 361.23 -0.12 5321.41 -0.23 -2.31 -5.66 17:27
תל בונד צמודות יתר 364.50 -0.38 1717.87 -0.28 -2.47 -4.76 17:27
תל בונד צמודות בנקים 335.24 -0.02 1927.37 -0.01 -1.37 -2.49 17:24
תל בונד תשואות 363.46 -0.39 1019.49 -0.54 -3.21 -4.34 17:27

מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס