מדדי אגרות חוב - ספונסר

מדדי אגרות חוב

שם מדד שער אחרון אחוז שינוי תמורה
באלפים
תשואה השבוע תשואה החודש תשואה השנה זמן עדכון
אג"ח להמרה כללי 1595.13 -0.16 2.37 -0.16 1.08 5.36 12:00
אג"ח כללי 358.84 0.28 1709.86 0.27 0.78 3.04 12:00
ממשלתי צמוד מדד 351.79 0.56 438.08 0.56 1.43 3.64 12:00
מדדיות לא ממשלתיות 376.07 0.02 291.43 0.02 0.95 3.92 12:00
אג"ח מדדיות 359.45 0.3 729.51 0.30 1.20 3.78 12:00
מט"חיות לא ממשלתיות 244.71 0.12 29.22 0.12 -0.17 1.79 12:00
אג"ח מטחיות 252.99 0.12 29.22 0.12 -0.17 1.79 12:00
מדד מק"מ 278.13 0 234.82 0.00 0.03 0.15 12:00
ממשלתי לא צמוד 418.30 0.43 583.29 0.43 0.41 2.09 12:00
ממשלתי מדד 2 0 שנים 240.38 0.03 73.48 0.03 0.27 0.71 12:00
ממשלתי מדד 5 2 שנים 279.63 0.32 177.82 0.32 0.73 2.14 12:00
ממשלתי מדד 10 5 שנים 365.85 0.6 166.27 0.60 1.58 4.49 12:00
ממשלתי צמוד 354.07 0.56 438.08 0.56 1.43 3.64 12:00
קונצרני צמוד 337.62 0.03 320.65 0.03 0.85 3.73 12:00
סה"כ צמוד 345.40 0.3 758.73 0.30 1.14 3.70 12:00
צמודות למדד ריבית קבועה 347.86 0.56 438.08 0.57 1.43 3.64 12:00
ממשלתי ריבית קבועה 481.14 0.5 561.23 0.50 0.48 2.43 12:00
ממשלתי לא צמודות 0 2 שנים 325.78 0.03 40.19 0.03 0.02 0.25 12:00
ממשלתי לא צמודות 2 5 שנים 437.51 0.28 145.27 0.28 0.28 1.52 12:00
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 646.32 0.83 375.77 0.83 0.78 4.00 12:00
מדד תל בונד 20 355.21 0.11 67.95 0.11 1.25 4.19 16:24
מדד תל בונד 40 330.79 0.06 99.32 0.06 0.87 3.36 16:24
מדד תל בונד 60 343.98 0.08 167.27 0.08 1.07 3.79 16:24
תל בונד שקלי בריבית קבועה 372.29 -0.04 236.28 -0.04 0.66 2.98 16:24
תל בונד צמודות 345.37 0.08 220.93 0.08 1.03 3.79 16:24
תל בונד צמודות יתר 349.64 0.05 53.67 0.05 0.91 3.76 16:24
תל בונד צמודות בנקים 326.82 0.05 24.77 0.05 0.58 2.15 16:24
תל בונד תשואות 357.34 -0.43 47.78 -0.43 0.58 4.31 16:24

מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס