מדדי אגרות חוב - ספונסר
21:41
רביעי18 בספטמבר 2019

מדדי אגרות חוב

שם מדד שער אחרון אחוז שינוי תמורה
באלפים
תשואה השבוע תשואה החודש תשואה השנה זמן עדכון
אג"ח להמרה כללי 1606.25 -0.04 4.00 0.23 -0.48 6.10 17:31
אג"ח כללי 372.84 0.24 690.14 0.17 -0.07 7.05 17:31
ממשלתי צמוד מדד 367.18 0.39 0.00 0.32 -0.33 8.17 17:25
מדדיות לא ממשלתיות 386.91 0.17 296.59 0.32 0.18 6.91 17:31
אג"ח מדדיות 372.53 0.28 296.59 0.32 -0.08 7.56 17:31
מט"חיות לא ממשלתיות 242.12 -0.13 51.08 -0.30 0.35 0.72 17:25
אג"ח מטחיות 250.31 -0.13 51.08 -0.30 0.35 0.71 17:25
מדד מק"מ 278.62 0.01 179.16 0.00 0.00 0.32 17:24
ממשלתי לא צמוד 437.41 0.27 0.00 0.04 -0.34 6.75 17:25
ממשלתי מדד 2 0 שנים 239.14 -0.07 0.00 0.06 0.11 0.19 17:25
ממשלתי מדד 5 2 שנים 280.78 -0.03 0.00 0.26 0.27 2.56 17:25
ממשלתי מדד 10 5 שנים 379.30 0.38 0.00 0.46 -0.16 8.33 17:25
ממשלתי צמוד 369.55 0.39 0.00 0.32 -0.33 8.17 17:25
קונצרני צמוד 346.29 0.15 347.67 0.27 0.20 6.40 17:31
סה"כ צמוד 357.31 0.27 347.67 0.29 -0.06 7.27 17:31
צמודות למדד ריבית קבועה 363.07 0.39 0.00 0.32 -0.32 8.17 17:25
ממשלתי ריבית קבועה 506.83 0.31 0.00 0.04 -0.40 7.90 17:25
ממשלתי לא צמודות 0 2 שנים 327.20 -0.03 0.00 -0.03 -0.02 0.69 17:25
ממשלתי לא צמודות 2 5 שנים 447.25 0.09 0.00 -0.03 -0.07 3.78 17:25
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 709.95 0.59 0.00 0.12 -0.77 14.24 17:25
מדד תל בונד 20 366.97 0.17 79.55 0.33 0.18 7.64 17:25
מדד תל בונד 40 338.87 0.17 67.77 0.29 0.16 5.89 17:25
מדד תל בונד 60 353.95 0.18 147.32 0.32 0.18 6.80 17:25
תל בונד שקלי בריבית קבועה 386.33 0.08 201.26 0.09 0.43 6.87 17:25
תל בונד צמודות 354.94 0.16 211.47 0.32 0.17 6.66 17:25
תל בונד צמודות יתר 358.17 0.14 59.21 0.33 0.15 6.29 17:25
תל בונד צמודות בנקים 329.36 0.09 43.36 0.30 0.16 2.95 17:25
תל בונד תשואות 365.74 0.12 32.52 0.50 0.43 6.76 17:25

מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס