מדדי אגרות חוב - ספונסר
14:52
שני21 בספטמבר 2020

מדדי אגרות חוב

שם מדד שער אחרון אחוז שינוי תמורה
באלפים
תשואה השבוע תשואה החודש תשואה השנה זמן עדכון
אג"ח להמרה כללי 1505.67 0.07 6.23 0.07 -2.96 -13.20 14:46
אג"ח כללי 378.13 0.01 1769.79 0.01 -0.44 -0.14 14:52
ממשלתי צמוד מדד 376.77 -0.04 553.08 -0.05 -0.95 0.61 14:52
מדדיות לא ממשלתיות 379.50 -0.05 144.09 -0.05 -0.75 -2.85 14:52
אג"ח מדדיות 373.93 -0.05 697.17 -0.05 -0.86 -1.11 14:52
מט"חיות לא ממשלתיות 242.59 0.22 4.83 0.22 -0.43 -1.51 14:51
אג"ח מטחיות 250.80 0.22 4.83 0.22 -0.43 -1.52 14:51
מדד מק"מ 278.97 0 30.86 0.00 -0.00 0.09 14:43
ממשלתי לא צמוד 451.60 0.09 892.94 0.09 -0.11 1.81 14:51
ממשלתי מדד 2 0 שנים 233.43 -0.04 13.19 -0.03 -0.37 -2.04 14:26
ממשלתי מדד 5 2 שנים 272.65 -0.05 162.81 -0.05 -0.57 -2.53 14:45
ממשלתי מדד 10 5 שנים 375.21 0.09 112.04 0.09 -1.12 -1.38 14:52
ממשלתי צמוד 379.22 -0.04 553.08 -0.04 -0.95 0.62 14:52
קונצרני צמוד 340.21 -0.04 148.93 -0.04 -0.73 -2.75 14:52
סה"כ צמוד 358.60 -0.04 702.01 -0.04 -0.85 -1.13 14:52
צמודות למדד ריבית קבועה 372.56 -0.04 553.08 -0.04 -0.95 0.62 14:52
ממשלתי ריבית קבועה 525.60 0.1 884.99 0.10 -0.12 2.04 14:51
ממשלתי לא צמודות 0 2 שנים 328.25 -0.01 131.44 -0.01 -0.01 0.19 14:43
ממשלתי לא צמודות 2 5 שנים 451.34 0.01 288.13 0.01 0.07 0.60 14:46
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 757.24 0.22 465.42 0.22 -0.31 3.46 14:51
מדד תל בונד 20 357.38 -0.1 46.80 -0.10 -1.06 -3.15 14:52
מדד תל בונד 40 334.16 -0.1 42.37 -0.10 -0.89 -1.95 14:52
מדד תל בונד 60 346.65 -0.11 89.17 -0.11 -0.97 -2.59 14:52
תל בונד שקלי בריבית קבועה 384.86 -0.04 116.40 -0.04 0.20 -1.98 14:52
תל בונד צמודות 345.29 -0.08 122.58 -0.08 -0.92 -3.26 14:52
תל בונד צמודות יתר 343.52 -0.01 33.41 -0.01 -0.77 -4.62 14:52
תל בונד צמודות בנקים 322.36 -0.02 15.70 -0.02 -0.68 -1.78 14:52
תל בונד תשואות 333.14 0.01 24.52 0.01 -0.52 -10.49 14:52

מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס