מדדי אגרות חוב - ספונסר
14:33
שלישי28 בינואר 2020

מדדי אגרות חוב

שם מדד שער אחרון אחוז שינוי תמורה
באלפים
תשואה השבוע תשואה החודש תשואה השנה זמן עדכון
אג"ח להמרה כללי 1743.43 -0.43 3.21 -1.97 0.51 0.51 14:28
אג"ח כללי 380.67 -0.05 2134.37 -0.21 0.53 0.53 14:33
ממשלתי צמוד מדד 378.33 -0.06 426.18 -0.15 1.03 1.03 14:33
מדדיות לא ממשלתיות 390.73 -0.06 197.81 -0.45 0.02 0.02 14:33
אג"ח מדדיות 380.17 -0.06 623.99 -0.30 0.54 0.54 14:33
מט"חיות לא ממשלתיות 247.82 0.02 8.88 -0.72 0.61 0.61 14:32
אג"ח מטחיות 256.21 0.02 8.88 -0.72 0.60 0.60 14:32
מדד מק"מ 278.69 -0.01 59.84 -0.01 -0.01 -0.01 14:10
ממשלתי לא צמוד 446.05 -0.03 1339.02 0.05 0.56 0.56 14:33
ממשלתי מדד 2 0 שנים 238.03 -0.02 49.46 -0.08 -0.10 -0.10 14:29
ממשלתי מדד 5 2 שנים 279.51 -0.03 167.99 -0.18 -0.08 -0.08 14:32
ממשלתי מדד 10 5 שנים 381.35 -0.14 128.38 -0.35 0.23 0.23 14:33
ממשלתי צמוד 380.79 -0.06 426.18 -0.15 1.03 1.03 14:33
קונצרני צמוד 350.08 -0.05 206.69 -0.47 0.07 0.07 14:33
סה"כ צמוד 364.68 -0.06 632.87 -0.31 0.54 0.54 14:33
צמודות למדד ריבית קבועה 374.10 -0.06 426.18 -0.15 1.03 1.03 14:33
ממשלתי ריבית קבועה 518.46 -0.04 1336.30 0.06 0.66 0.66 14:33
ממשלתי לא צמודות 0 2 שנים 327.49 -0.01 236.48 -0.02 -0.04 -0.04 14:31
ממשלתי לא צמודות 2 5 שנים 449.05 -0.01 528.59 0.04 0.09 0.09 14:33
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 741.02 -0.07 571.23 0.10 1.24 1.24 14:33
מדד תל בונד 20 368.84 -0.05 37.17 -0.44 -0.05 -0.05 14:33
מדד תל בונד 40 340.75 -0.06 39.21 -0.41 -0.01 -0.01 14:33
מדד תל בונד 60 355.75 -0.06 76.39 -0.43 -0.03 -0.03 14:33
תל בונד שקלי בריבית קבועה 394.10 -0.09 80.42 -0.51 0.38 0.38 14:33
תל בונד צמודות 356.82 -0.06 140.24 -0.47 -0.03 -0.03 14:33
תל בונד צמודות יתר 360.08 -0.06 63.74 -0.55 -0.02 -0.02 14:33
תל בונד צמודות בנקים 327.80 0.01 19.00 -0.21 -0.12 -0.12 14:33
תל בונד תשואות 371.33 -0.05 25.03 -0.84 -0.23 -0.23 14:33

מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס