מדדי אגרות חוב - ספונסר
18:00
שלישי20 באוגוסט 2019

מדדי אגרות חוב

שם מדד שער אחרון אחוז שינוי תמורה
באלפים
תשואה השבוע תשואה החודש תשואה השנה זמן עדכון
אג"ח להמרה כללי 1581.42 -0.08 2.29 0.48 -1.81 4.46 17:24
אג"ח כללי 373.57 -0.01 566.26 -0.13 0.75 7.26 17:31
ממשלתי צמוד מדד 370.78 -0.1 0.00 -0.50 1.49 9.23 17:24
מדדיות לא ממשלתיות 385.33 0.04 245.70 -0.15 -0.51 6.47 17:31
אג"ח מדדיות 373.68 -0.03 245.70 -0.33 0.51 7.89 17:31
מט"חיות לא ממשלתיות 238.96 0.07 17.99 0.35 -1.85 -0.60 17:24
אג"ח מטחיות 247.05 0.07 17.99 0.35 -1.85 -0.60 17:24
מדד מק"מ 278.57 0 328.28 0.02 0.05 0.31 17:24
ממשלתי לא צמוד 439.79 -0.01 0.00 -0.13 1.73 7.33 17:24
ממשלתי מדד 2 0 שנים 239.00 0.05 0.00 -0.28 -0.37 0.13 17:24
ממשלתי מדד 5 2 שנים 280.09 0.03 0.00 -0.42 -0.72 2.30 17:24
ממשלתי מדד 10 5 שנים 382.42 -0.06 0.00 -0.50 0.66 9.23 17:24
ממשלתי צמוד 373.17 -0.1 0.00 -0.50 1.48 9.23 17:24
קונצרני צמוד 344.65 0.05 263.69 -0.11 -0.61 5.89 17:31
סה"כ צמוד 358.19 -0.03 263.69 -0.31 0.42 7.54 17:31
צמודות למדד ריבית קבועה 366.62 -0.1 0.00 -0.50 1.48 9.23 17:24
ממשלתי ריבית קבועה 510.03 -0.02 0.00 -0.15 2.02 8.58 17:24
ממשלתי לא צמודות 0 2 שנים 327.29 0 0.00 0.02 0.15 0.72 17:24
ממשלתי לא צמודות 2 5 שנים 447.54 0.03 0.00 -0.00 0.65 3.84 17:24
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 718.96 -0.05 0.00 -0.33 3.76 15.69 17:24
מדד תל בונד 20 365.56 0.07 64.76 -0.12 -0.38 7.23 17:24
מדד תל בונד 40 337.84 0.01 71.28 -0.25 -0.52 5.57 17:24
מדד תל בונד 60 352.69 0.04 136.04 -0.18 -0.45 6.42 17:24
תל בונד שקלי בריבית קבועה 383.89 0.07 217.00 0.43 -0.22 6.19 17:24
תל בונד צמודות 353.59 0.04 213.08 -0.17 -0.53 6.26 17:24
תל בונד צמודות יתר 356.50 0.03 75.84 -0.15 -0.75 5.80 17:24
תל בונד צמודות בנקים 328.43 0 37.22 -0.32 -0.56 2.66 17:24
תל בונד תשואות 360.60 0.13 38.03 0.07 -1.94 5.26 17:24

מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס