מדדי אגרות חוב - ספונסר

מדדי אגרות חוב

שם מדד שער אחרון אחוז שינוי תמורה
באלפים
תשואה השבוע תשואה החודש תשואה השנה זמן עדכון
אג"ח להמרה כללי 1337.63 -0.14 0.02 -0.11 -3.28 -22.89 17:24
אג"ח כללי 375.36 -0.16 0.00 0.20 0.81 -0.87 17:30
ממשלתי צמוד מדד 378.61 -0.13 0.00 0.34 1.70 1.11 17:24
מדדיות לא ממשלתיות 377.89 -0.33 748.39 0.30 1.26 -3.26 17:30
אג"ח מדדיות 374.22 -0.22 748.39 0.32 1.50 -1.03 17:30
מט"חיות לא ממשלתיות 235.84 -0.3 21.89 -0.11 0.05 -4.25 17:24
אג"ח מטחיות 243.82 -0.3 21.89 -0.11 0.04 -4.26 17:24
מדד מק"מ 278.94 0 320.72 -0.00 0.00 0.08 17:24
ממשלתי לא צמוד 448.55 -0.04 0.00 0.02 0.32 1.13 17:24
ממשלתי מדד 2 0 שנים 235.87 -0.05 0.00 0.19 1.41 -1.01 17:24
ממשלתי מדד 5 2 שנים 276.01 -0.17 0.00 0.15 1.37 -1.33 17:24
ממשלתי מדד 10 5 שנים 378.25 -0.2 0.00 0.41 1.61 -0.58 17:24
ממשלתי צמוד 381.07 -0.13 0.00 0.34 1.70 1.11 17:24
קונצרני צמוד 338.17 -0.33 770.29 0.27 1.18 -3.34 17:30
סה"כ צמוד 358.53 -0.23 770.29 0.30 1.45 -1.15 17:30
צמודות למדד ריבית קבועה 374.37 -0.13 0.00 0.34 1.70 1.11 17:24
ממשלתי ריבית קבועה 521.62 -0.07 0.00 0.01 0.33 1.27 17:24
ממשלתי לא צמודות 0 2 שנים 328.17 0 0.00 0.01 0.05 0.17 17:24
ממשלתי לא צמודות 2 5 שנים 450.38 -0.02 0.00 0.02 0.07 0.39 17:24
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 747.76 -0.11 0.00 0.00 0.57 2.16 17:24
מדד תל בונד 20 358.34 -0.56 237.62 0.09 1.02 -2.89 17:24
מדד תל בונד 40 333.46 -0.52 348.25 0.11 1.03 -2.15 17:24
מדד תל בונד 60 346.93 -0.54 585.87 0.09 1.02 -2.51 17:24
תל בונד שקלי בריבית קבועה 373.35 -0.25 388.26 0.33 -0.85 -4.91 17:24
תל בונד צמודות 345.00 -0.42 716.43 0.27 1.19 -3.34 17:24
תל בונד צמודות יתר 342.10 -0.1 130.56 0.71 1.62 -5.01 17:24
תל בונד צמודות בנקים 323.96 -0.26 104.66 0.18 1.01 -1.29 17:24
תל בונד תשואות 328.07 -0.35 106.97 0.55 0.27 -11.86 17:24

מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס