מדדי אגרות חוב - ספונסר
11:07
רביעי18 בספטמבר 2019

מדדי אגרות חוב

שם מדד שער אחרון אחוז שינוי תמורה
באלפים
תשואה השבוע תשואה החודש תשואה השנה זמן עדכון
אג"ח להמרה כללי 1605.32 -0.1 0.38 0.17 -0.54 6.03 11:02
אג"ח כללי 372.47 0.14 233.67 0.07 -0.17 6.95 11:07
ממשלתי צמוד מדד 366.58 0.23 31.60 0.16 -0.49 8.00 11:07
מדדיות לא ממשלתיות 386.51 0.07 28.30 0.21 0.08 6.80 11:06
אג"ח מדדיות 372.04 0.15 59.90 0.18 -0.21 7.41 11:07
מט"חיות לא ממשלתיות 242.48 0.02 2.53 -0.15 0.50 0.87 11:07
אג"ח מטחיות 250.69 0.02 2.53 -0.15 0.50 0.87 11:07
מדד מק"מ 278.60 0 6.15 -0.01 -0.01 0.32 11:04
ממשלתי לא צמוד 437.10 0.2 123.18 -0.03 -0.41 6.68 11:07
ממשלתי מדד 2 0 שנים 239.36 0.02 5.63 0.15 0.20 0.28 11:07
ממשלתי מדד 5 2 שנים 281.00 0.05 5.85 0.34 0.35 2.64 11:06
ממשלתי מדד 10 5 שנים 378.74 0.23 17.59 0.31 -0.31 8.17 11:05
ממשלתי צמוד 368.95 0.23 31.60 0.15 -0.49 8.00 11:07
קונצרני צמוד 346.00 0.06 30.82 0.19 0.11 6.31 11:07
סה"כ צמוד 356.88 0.14 62.43 0.17 -0.18 7.14 11:07
צמודות למדד ריבית קבועה 362.48 0.23 31.60 0.15 -0.49 8.00 11:07
ממשלתי ריבית קבועה 506.42 0.23 120.42 -0.04 -0.48 7.81 11:07
ממשלתי לא צמודות 0 2 שנים 327.33 0.02 0.92 0.01 0.02 0.73 10:48
ממשלתי לא צמודות 2 5 שנים 447.15 0.07 9.05 -0.05 -0.09 3.75 11:02
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 708.76 0.42 110.45 -0.05 -0.94 14.05 11:07
מדד תל בונד 20 366.67 0.09 6.63 0.25 0.10 7.56 11:07
מדד תל בונד 40 338.53 0.07 6.55 0.19 0.06 5.78 11:07
מדד תל בונד 60 353.62 0.08 13.18 0.22 0.08 6.70 11:07
תל בונד שקלי בריבית קבועה 385.89 -0.04 19.43 -0.02 0.31 6.74 11:07
תל בונד צמודות 354.58 0.06 17.10 0.21 0.06 6.55 11:07
תל בונד צמודות יתר 357.70 0.01 3.92 0.20 0.02 6.15 11:07
תל בונד צמודות בנקים 329.24 0.05 1.62 0.27 0.12 2.91 11:07
תל בונד תשואות 365.31 0 2.00 0.38 0.31 6.64 11:07

מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס