מדדי אגרות חוב - ספונסר

מדדי אגרות חוב

שם מדד שער אחרון אחוז שינוי תמורה
באלפים
תשואה השבוע תשואה החודש תשואה השנה זמן עדכון
אג"ח להמרה כללי 1780.43 -0.13 9.33 0.45 0.71 4.28 17:24
אג"ח כללי 379.95 0.03 831.37 -0.18 -0.00 -0.44 17:25
ממשלתי צמוד מדד 377.61 0.18 0.00 0.02 0.41 -0.33 17:25
מדדיות לא ממשלתיות 394.91 -0.08 327.36 -0.17 -0.04 1.06 17:25
אג"ח מדדיות 381.26 0.06 327.36 -0.06 0.21 0.30 17:25
מט"חיות לא ממשלתיות 253.34 0.02 20.45 0.18 0.78 5.83 17:25
אג"ח מטחיות 261.92 0.02 20.45 0.18 0.78 5.83 17:25
מדד מק"מ 279.05 0.02 941.72 0.00 0.01 0.03 17:24
ממשלתי לא צמוד 442.00 0.1 0.00 -0.12 -0.03 -1.65 17:25
ממשלתי מדד 2 0 שנים 237.24 0.07 0.00 0.09 0.25 0.89 17:25
ממשלתי מדד 5 2 שנים 279.00 0.13 0.00 0.08 0.28 1.19 17:25
ממשלתי מדד 10 5 שנים 381.02 0.31 0.00 0.12 0.85 0.29 17:25
ממשלתי צמוד 380.06 0.18 0.00 0.02 0.40 -0.33 17:25
קונצרני צמוד 354.07 -0.07 347.81 -0.15 0.01 1.36 17:25
סה"כ צמוד 365.90 0.06 347.81 -0.06 0.22 0.46 17:25
צמודות למדד ריבית קבועה 373.38 0.18 0.00 0.02 0.40 -0.33 17:25
ממשלתי ריבית קבועה 512.87 0.11 0.00 -0.13 -0.03 -1.89 17:25
ממשלתי לא צמודות 0 2 שנים 328.54 0.02 0.00 0.01 0.02 -0.02 17:25
ממשלתי לא צמודות 2 5 שנים 450.62 -0.02 0.00 -0.09 -0.07 -0.32 17:25
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 719.68 0.24 0.00 -0.21 -0.02 -3.68 17:25
מדד תל בונד 20 370.59 -0.09 83.98 -0.21 -0.08 0.62 17:25
מדד תל בונד 40 343.39 -0.05 139.80 -0.16 -0.07 0.64 17:25
מדד תל בונד 60 357.86 -0.07 223.77 -0.18 -0.07 0.64 17:25
תל בונד שקלי בריבית קבועה 387.66 -0.29 411.07 -0.96 -1.00 -1.19 17:25
תל בונד צמודות 357.40 -0.09 307.06 -0.21 -0.09 0.75 17:25
תל בונד צמודות יתר 357.84 -0.13 83.28 -0.26 -0.12 1.06 17:25
תל בונד צמודות בנקים 329.88 0 26.77 -0.05 0.06 0.93 17:25
תל בונד תשואות 353.06 -0.18 82.93 -0.38 -0.31 1.61 17:25

מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס