מדדי אגרות חוב - ספונסר
15:28
רביעי23 בספטמבר 2020

מדדי אגרות חוב

שם מדד שער אחרון אחוז שינוי תמורה
באלפים
תשואה השבוע תשואה החודש תשואה השנה זמן עדכון
אג"ח להמרה כללי 1491.88 -0.32 1.42 -0.85 -3.85 -13.99 15:18
אג"ח כללי 377.04 -0.18 1987.65 -0.28 -0.72 -0.43 15:28
ממשלתי צמוד מדד 375.11 -0.31 598.88 -0.49 -1.39 0.17 15:28
מדדיות לא ממשלתיות 378.43 -0.17 205.22 -0.33 -1.03 -3.13 15:28
אג"ח מדדיות 372.55 -0.24 804.09 -0.42 -1.22 -1.47 15:28
מט"חיות לא ממשלתיות 243.02 -0.03 9.99 0.40 -0.25 -1.34 15:28
אג"ח מטחיות 251.25 -0.03 9.99 0.40 -0.25 -1.34 15:28
מדד מק"מ 278.97 0 76.87 0.00 -0.00 0.09 15:16
ממשלתי לא צמוד 450.43 -0.14 854.09 -0.17 -0.37 1.55 15:27
ממשלתי מדד 2 0 שנים 233.21 -0.03 113.03 -0.13 -0.47 -2.13 15:10
ממשלתי מדד 5 2 שנים 271.72 -0.17 185.05 -0.40 -0.90 -2.87 15:27
ממשלתי מדד 10 5 שנים 373.42 -0.29 258.81 -0.39 -1.59 -1.85 15:28
ממשלתי צמוד 377.54 -0.31 598.88 -0.49 -1.39 0.17 15:28
קונצרני צמוד 339.36 -0.16 215.21 -0.29 -0.97 -3.00 15:28
סה"כ צמוד 357.35 -0.24 814.08 -0.39 -1.19 -1.48 15:28
צמודות למדד ריבית קבועה 370.91 -0.31 598.88 -0.49 -1.39 0.17 15:28
ממשלתי ריבית קבועה 524.08 -0.16 729.00 -0.19 -0.41 1.75 15:27
ממשלתי לא צמודות 0 2 שנים 328.25 0 73.68 -0.01 -0.01 0.19 15:23
ממשלתי לא צמודות 2 5 שנים 451.24 0 326.09 -0.01 0.05 0.58 15:23
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 752.68 -0.34 329.23 -0.39 -0.91 2.83 15:27
מדד תל בונד 20 355.76 -0.22 71.42 -0.56 -1.51 -3.59 15:28
מדד תל בונד 40 333.08 -0.21 63.48 -0.43 -1.21 -2.26 15:28
מדד תל בונד 60 345.30 -0.21 134.90 -0.50 -1.36 -2.97 15:28
תל בונד שקלי בריבית קבועה 384.13 -0.14 186.56 -0.23 0.01 -2.16 15:28
תל בונד צמודות 344.15 -0.18 180.97 -0.41 -1.25 -3.58 15:28
תל בונד צמודות יתר 342.90 -0.09 46.06 -0.19 -0.95 -4.79 15:28
תל בונד צמודות בנקים 321.55 -0.11 37.95 -0.27 -0.93 -2.03 15:28
תל בונד תשואות 332.46 -0.11 27.84 -0.19 -0.72 -10.68 15:28

מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס