מדדי אגרות חוב - ספונסר
17:03
חמישי28 בינואר 2021

מדדי אגרות חוב

שם מדד שער אחרון אחוז שינוי תמורה
באלפים
תשואה השבוע תשואה החודש תשואה השנה זמן עדכון
אג"ח להמרה כללי 1723.64 -0.62 7.55 -2.33 0.95 0.95 17:02
אג"ח כללי 383.35 -0.1 3352.18 0.04 0.45 0.45 17:02
ממשלתי צמוד מדד 381.63 -0.16 552.22 0.12 0.73 0.73 17:02
מדדיות לא ממשלתיות 394.08 -0.08 250.11 -0.23 0.85 0.85 17:02
אג"ח מדדיות 383.12 -0.12 802.33 -0.03 0.79 0.79 17:02
מט"חיות לא ממשלתיות 246.62 0.41 10.30 0.27 3.02 3.02 17:01
אג"ח מטחיות 254.97 0.41 10.30 0.27 3.03 3.03 17:01
מדד מק"מ 279.06 -0.01 168.80 0.00 0.03 0.03 17:02
ממשלתי לא צמוד 449.16 -0.07 2308.58 0.28 -0.06 -0.06 17:02
ממשלתי מדד 2 0 שנים 235.77 -0.08 82.50 -0.01 0.27 0.27 17:02
ממשלתי מדד 5 2 שנים 277.29 -0.16 226.04 0.04 0.57 0.57 17:01
ממשלתי מדד 10 5 שנים 382.83 -0.21 191.90 0.18 0.77 0.77 16:58
ממשלתי צמוד 384.11 -0.16 552.22 0.12 0.73 0.73 17:02
קונצרני צמוד 352.76 -0.05 260.41 -0.20 0.98 0.98 17:02
סה"כ צמוד 367.33 -0.11 812.63 -0.03 0.86 0.86 17:02
צמודות למדד ריבית קבועה 377.36 -0.16 552.22 0.12 0.73 0.73 17:02
ממשלתי ריבית קבועה 522.30 -0.08 2303.35 0.32 -0.08 -0.08 17:02
ממשלתי לא צמודות 0 2 שנים 328.63 0.01 495.98 -0.00 0.01 0.01 16:52
ממשלתי לא צמודות 2 5 שנים 452.47 -0.01 644.29 0.06 0.09 0.09 16:58
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 745.35 -0.16 1163.09 0.64 -0.24 -0.24 17:02
מדד תל בונד 20 370.75 -0.13 86.95 -0.34 0.66 0.66 17:02
מדד תל בונד 40 343.88 -0.06 56.07 -0.25 0.79 0.79 17:02
מדד תל בונד 60 358.15 -0.1 143.02 -0.29 0.72 0.72 17:02
תל בונד שקלי בריבית קבועה 392.80 -0.13 143.69 -0.50 0.12 0.12 17:02
תל בונד צמודות 357.41 -0.1 212.87 -0.30 0.76 0.76 17:02
תל בונד צמודות יתר 357.06 -0.09 69.85 -0.30 0.84 0.84 17:02
תל בונד צמודות בנקים 328.67 -0.07 45.28 -0.04 0.56 0.56 17:02
תל בונד תשואות 350.85 -0.17 32.32 -0.51 0.98 0.98 17:02

מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס