מדדי אגרות חוב - ספונסר

מדדי אגרות חוב

שם מדד שער אחרון אחוז שינוי תמורה
באלפים
תשואה השבוע תשואה החודש תשואה השנה זמן עדכון
אג"ח להמרה כללי 1805.78 0.34 1.01 0.34 0.65 5.76 15:49
אג"ח כללי 383.35 0.02 0.00 0.02 0.20 0.45 15:49
ממשלתי צמוד מדד 380.07 -0.06 0.00 -0.06 -0.03 0.32 15:49
מדדיות לא ממשלתיות 401.44 0.06 222.22 0.06 0.50 2.73 15:49
אג"ח מדדיות 385.45 -0.01 222.22 -0.01 0.21 1.40 15:49
מט"חיות לא ממשלתיות 256.86 0 26.68 -0.00 0.45 7.30 15:49
אג"ח מטחיות 265.56 0 26.68 -0.00 0.45 7.31 15:49
מדד מק"מ 278.98 0 0.00 0.01 0.00 0.00 15:49
ממשלתי לא צמוד 443.52 0.03 0.00 0.03 0.14 -1.31 15:49
ממשלתי מדד 2 0 שנים 238.18 0.02 0.00 0.02 0.02 1.29 15:49
ממשלתי מדד 5 2 שנים 280.15 -0.02 0.00 -0.02 0.01 1.61 15:49
ממשלתי מדד 10 5 שנים 382.39 0.03 0.00 0.03 0.20 0.65 15:49
ממשלתי צמוד 382.54 -0.06 0.00 -0.05 -0.03 0.32 15:49
קונצרני צמוד 359.87 0.05 248.89 0.05 0.49 3.02 15:49
סה"כ צמוד 369.95 -0.01 248.89 -0.01 0.21 1.58 15:49
צמודות למדד ריבית קבועה 375.82 -0.06 0.00 -0.06 -0.03 0.32 15:49
ממשלתי ריבית קבועה 514.89 0.03 0.00 0.03 0.16 -1.50 15:49
ממשלתי לא צמודות 0 2 שנים 328.66 0.02 0.00 0.02 0.04 0.02 15:49
ממשלתי לא צמודות 2 5 שנים 451.22 0.01 0.00 0.01 0.01 -0.19 15:49
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 724.78 0.05 0.00 0.05 0.30 -3.00 15:49
מדד תל בונד 20 377.02 -0.01 0.00 0.06 0.54 2.36 9:39
מדד תל בונד 40 348.46 -0.01 0.00 0.05 0.46 2.13 9:39
מדד תל בונד 60 363.60 -0.01 0.00 0.06 0.50 2.26 9:39
תל בונד שקלי בריבית קבועה 394.53 -0.02 0.00 0.04 0.31 0.56 9:39
תל בונד צמודות 363.22 -0.01 0.00 0.05 0.48 2.39 9:39
תל בונד צמודות יתר 363.84 0 0.00 0.05 0.43 2.75 9:39
תל בונד צמודות בנקים 333.03 0 0.00 0.06 0.18 1.89 9:39
תל בונד תשואות 360.45 -0.04 0.00 -0.01 0.54 3.74 9:39

מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס