מדדי אגרות חוב - ספונסר
07:28
רביעי28 באוקטובר 2020

מדדי אגרות חוב

שם מדד שער אחרון אחוז שינוי תמורה
באלפים
תשואה השבוע תשואה החודש תשואה השנה זמן עדכון
אג"ח להמרה כללי 1556.30 0.03 2.73 0.94 3.73 -10.28 17:24
אג"ח כללי 377.11 -0.07 684.66 -0.15 0.21 -0.41 17:32
ממשלתי צמוד מדד 372.70 -0.14 0.00 -0.20 0.04 -0.47 17:24
מדדיות לא ממשלתיות 379.54 -0.02 337.97 -0.30 0.46 -2.84 17:32
אג"ח מדדיות 371.76 -0.08 337.97 -0.24 0.23 -1.68 17:32
מט"חיות לא ממשלתיות 245.49 -0.17 7.65 -0.46 1.01 -0.34 17:24
אג"ח מטחיות 253.81 -0.17 7.65 -0.46 1.01 -0.34 17:24
מדד מק"מ 278.98 -0.01 59.26 -0.00 0.00 0.09 17:24
ממשלתי לא צמוד 449.43 -0.07 0.00 -0.05 -0.15 1.33 17:24
ממשלתי מדד 2 0 שנים 232.88 -0.07 0.00 -0.15 -0.02 -2.27 17:24
ממשלתי מדד 5 2 שנים 271.10 -0.06 0.00 -0.18 0.15 -3.09 17:24
ממשלתי מדד 10 5 שנים 372.64 -0.09 0.00 -0.05 0.44 -2.06 17:24
ממשלתי צמוד 375.12 -0.14 0.00 -0.20 0.04 -0.47 17:24
קונצרני צמוד 340.53 -0.03 345.62 -0.31 0.50 -2.66 17:32
סה"כ צמוד 356.73 -0.09 345.62 -0.25 0.26 -1.65 17:32
צמודות למדד ריבית קבועה 368.53 -0.14 0.00 -0.20 0.04 -0.47 17:24
ממשלתי ריבית קבועה 522.78 -0.08 0.00 -0.05 -0.17 1.49 17:24
ממשלתי לא צמודות 0 2 שנים 328.42 0 0.00 -0.01 0.02 0.24 17:24
ממשלתי לא צמודות 2 5 שנים 451.44 -0.03 0.00 -0.04 -0.01 0.63 17:24
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 748.28 -0.15 0.00 -0.07 -0.37 2.23 17:24
מדד תל בונד 20 356.83 0.01 101.30 -0.42 0.45 -3.30 17:24
מדד תל בונד 40 332.62 0.01 84.91 -0.31 0.02 -2.40 17:24
מדד תל בונד 60 345.58 0.01 186.21 -0.37 0.23 -2.89 17:24
תל בונד שקלי בריבית קבועה 387.34 0.01 285.34 -0.09 0.75 -1.34 17:24
תל בונד צמודות 344.51 -0.01 284.31 -0.35 0.29 -3.47 17:24
תל בונד צמודות יתר 343.41 -0.04 98.09 -0.32 0.41 -4.65 17:24
תל בונד צמודות בנקים 320.92 -0.02 38.30 -0.25 0.10 -2.22 17:24
תל בונד תשואות 335.20 -0.1 66.75 -0.46 0.87 -9.94 17:24

מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס