מדדי אגרות חוב - ספונסר

מדדי אגרות חוב

שם מדד שער אחרון אחוז שינוי תמורה
באלפים
תשואה השבוע תשואה החודש תשואה השנה זמן עדכון
אג"ח להמרה כללי 1458.25 -0.94 3.69 5.17 5.17 -15.93 17:24
אג"ח כללי 376.54 0.04 627.79 0.38 0.38 -0.56 17:24
ממשלתי צמוד מדד 375.51 0.07 0.00 0.11 0.11 0.28 17:24
מדדיות לא ממשלתיות 375.57 -0.01 276.44 0.63 0.63 -3.86 17:24
אג"ח מדדיות 371.47 0.03 276.44 0.35 0.35 -1.76 17:24
מט"חיות לא ממשלתיות 239.53 0.52 19.83 2.25 2.25 -2.76 17:24
אג"ח מטחיות 247.64 0.52 19.83 2.25 2.25 -2.76 17:24
מדד מק"מ 278.98 0 110.32 -0.00 -0.00 0.09 17:24
ממשלתי לא צמוד 452.15 0 0.00 0.01 0.01 1.94 17:24
ממשלתי מדד 2 0 שנים 233.54 0 0.00 -0.01 -0.01 -1.99 17:24
ממשלתי מדד 5 2 שנים 271.77 0.09 0.00 0.04 0.04 -2.85 17:24
ממשלתי מדד 10 5 שנים 373.77 0.16 0.00 0.30 0.30 -1.76 17:24
ממשלתי צמוד 377.94 0.07 0.00 0.11 0.11 0.28 17:24
קונצרני צמוד 336.63 0.03 296.27 0.74 0.74 -3.78 17:24
סה"כ צמוד 356.17 0.05 296.27 0.41 0.41 -1.80 17:24
צמודות למדד ריבית קבועה 371.31 0.07 0.00 0.11 0.11 0.28 17:24
ממשלתי ריבית קבועה 526.35 0.01 0.00 0.02 0.02 2.19 17:24
ממשלתי לא צמודות 0 2 שנים 328.27 0 0.00 -0.01 -0.01 0.20 17:24
ממשלתי לא צמודות 2 5 שנים 451.57 0.02 0.00 -0.03 -0.03 0.66 17:24
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 759.47 0 0.00 0.05 0.05 3.76 17:24
מדד תל בונד 20 355.12 0.05 81.88 0.71 0.71 -3.76 17:24
מדד תל בונד 40 332.58 0 90.69 0.43 0.43 -2.41 17:24
מדד תל בונד 60 344.71 0.02 172.57 0.57 0.57 -3.14 17:24
תל בונד שקלי בריבית קבועה 381.60 0.17 275.40 1.00 1.00 -2.81 17:24
תל בונד צמודות 342.51 0.02 257.01 0.61 0.61 -4.03 17:24
תל בונד צמודות יתר 338.59 0.01 84.44 0.70 0.70 -5.99 17:24
תל בונד צמודות בנקים 321.11 -0.04 40.51 0.17 0.17 -2.16 17:24
תל בונד תשואות 328.64 -0.02 26.46 0.87 0.87 -11.70 17:24

מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס