מדדי אגרות חוב - ספונסר

מדדי אגרות חוב

שם מדד שער אחרון אחוז שינוי תמורה
באלפים
תשואה השבוע תשואה החודש תשואה השנה זמן עדכון
אג"ח להמרה כללי 1323.86 0.7 2.29 -1.03 -0.49 -23.68 17:24
אג"ח כללי 374.48 0.08 1015.88 -0.23 -0.07 -1.11 17:24
ממשלתי צמוד מדד 378.83 0.05 0.00 0.06 0.10 1.16 17:24
מדדיות לא ממשלתיות 376.14 0.35 598.01 -0.46 -0.15 -3.71 17:24
אג"ח מדדיות 373.53 0.19 598.01 -0.18 -0.02 -1.21 17:24
מט"חיות לא ממשלתיות 230.41 0.18 23.84 -2.30 -0.89 -6.46 17:24
אג"ח מטחיות 238.22 0.18 23.84 -2.30 -0.89 -6.46 17:24
מדד מק"מ 278.97 0.01 194.79 0.01 0.01 0.09 17:24
ממשלתי לא צמוד 447.93 -0.07 0.00 -0.14 -0.18 0.99 17:24
ממשלתי מדד 2 0 שנים 236.22 0.08 0.00 0.15 0.15 -0.86 17:24
ממשלתי מדד 5 2 שנים 275.95 0.16 0.00 -0.02 0.11 -1.35 17:24
ממשלתי מדד 10 5 שנים 378.37 0.15 0.00 0.03 0.14 -0.55 17:24
ממשלתי צמוד 381.29 0.05 0.00 0.06 0.09 1.16 17:24
קונצרני צמוד 336.18 0.34 621.85 -0.59 -0.20 -3.90 17:24
סה"כ צמוד 357.62 0.19 621.85 -0.25 -0.04 -1.40 17:24
צמודות למדד ריבית קבועה 374.60 0.05 0.00 0.06 0.10 1.17 17:24
ממשלתי ריבית קבועה 520.80 -0.08 0.00 -0.16 -0.20 1.11 17:24
ממשלתי לא צמודות 0 2 שנים 328.16 0 0.00 -0.00 -0.01 0.16 17:24
ממשלתי לא צמודות 2 5 שנים 450.62 0 0.00 0.05 0.04 0.44 17:24
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 745.27 -0.15 0.00 -0.33 -0.39 1.82 17:24
מדד תל בונד 20 356.64 0.54 202.86 -0.47 -0.19 -3.35 17:24
מדד תל בונד 40 333.04 0.45 193.03 -0.13 0.10 -2.27 17:24
מדד תל בונד 60 345.85 0.49 395.89 -0.31 -0.05 -2.82 17:24
תל בונד שקלי בריבית קבועה 372.00 0.08 284.90 -0.36 0.10 -5.25 17:24
תל בונד צמודות 343.30 0.43 545.55 -0.49 -0.14 -3.81 17:24
תל בונד צמודות יתר 338.81 0.27 149.66 -0.96 -0.37 -5.93 17:24
תל בונד צמודות בנקים 324.07 0.43 132.45 0.03 0.19 -1.26 17:24
תל בונד תשואות 323.85 0.41 82.70 -1.29 -0.47 -12.99 17:24

מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס