מדדי אגרות חוב - ספונסר

מדדי אגרות חוב

שם מדד שער אחרון אחוז שינוי תמורה
באלפים
תשואה השבוע תשואה החודש תשואה השנה זמן עדכון
אג"ח להמרה כללי 1326.70 0.92 2.35 -0.82 -0.28 -23.52 16:34
אג"ח כללי 374.62 0.11 2252.80 -0.20 -0.03 -1.07 16:34
ממשלתי צמוד מדד 379.23 0.16 656.80 0.16 0.20 1.27 16:34
מדדיות לא ממשלתיות 376.13 0.35 501.15 -0.47 -0.15 -3.71 16:34
אג"ח מדדיות 373.73 0.24 1157.95 -0.13 0.03 -1.16 16:34
מט"חיות לא ממשלתיות 230.27 0.12 20.66 -2.36 -0.95 -6.52 16:34
אג"ח מטחיות 238.06 0.12 20.66 -2.36 -0.95 -6.52 16:34
מדד מק"מ 278.97 0.01 128.23 0.01 0.01 0.09 16:27
ממשלתי לא צמוד 448.04 -0.04 740.10 -0.11 -0.15 1.01 16:34
ממשלתי מדד 2 0 שנים 236.16 0.06 80.04 0.12 0.12 -0.89 16:24
ממשלתי מדד 5 2 שנים 276.03 0.19 148.54 0.01 0.14 -1.33 16:33
ממשלתי מדד 10 5 שנים 378.73 0.24 232.81 0.13 0.24 -0.46 16:31
ממשלתי צמוד 381.69 0.16 656.80 0.16 0.20 1.27 16:34
קונצרני צמוד 336.16 0.33 521.81 -0.59 -0.20 -3.91 16:34
סה"כ צמוד 357.80 0.24 1178.61 -0.20 0.01 -1.35 16:34
צמודות למדד ריבית קבועה 374.99 0.16 656.80 0.17 0.20 1.27 16:34
ממשלתי ריבית קבועה 520.95 -0.05 706.30 -0.13 -0.17 1.14 16:34
ממשלתי לא צמודות 0 2 שנים 328.15 0 23.85 -0.01 -0.01 0.16 16:30
ממשלתי לא צמודות 2 5 שנים 450.68 0.01 199.14 0.07 0.05 0.46 16:34
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 745.65 -0.1 483.23 -0.28 -0.34 1.87 16:33
מדד תל בונד 20 356.48 0.5 172.62 -0.52 -0.24 -3.40 16:34
מדד תל בונד 40 333.19 0.49 151.27 -0.08 0.15 -2.23 16:34
מדד תל בונד 60 345.84 0.49 323.89 -0.31 -0.06 -2.82 16:34
תל בונד שקלי בריבית קבועה 371.97 0.08 233.14 -0.37 0.09 -5.26 16:34
תל בונד צמודות 343.27 0.42 455.86 -0.50 -0.15 -3.82 16:34
תל בונד צמודות יתר 338.72 0.24 131.97 -0.99 -0.39 -5.95 16:34
תל בונד צמודות בנקים 324.04 0.42 115.07 0.02 0.18 -1.27 16:34
תל בונד תשואות 323.79 0.39 66.57 -1.30 -0.49 -13.01 16:34

מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס