מדדי אגרות חוב - ספונסר

מדדי אגרות חוב

שם מדד שער אחרון אחוז שינוי תמורה
באלפים
תשואה השבוע תשואה החודש תשואה השנה זמן עדכון
אג"ח להמרה כללי 1187.28 2.55 0.92 3.84 -32.34 -31.55 17:24
אג"ח כללי 359.99 0.23 1092.48 -0.04 -6.09 -4.93 17:30
ממשלתי צמוד מדד 362.56 -0.61 923.50 -1.04 -5.64 -3.18 17:24
מדדיות לא ממשלתיות 357.67 1.04 631.71 0.95 -8.12 -8.44 17:30
אג"ח מדדיות 356.41 0.15 1555.21 -0.12 -6.84 -5.74 17:30
מט"חיות לא ממשלתיות 220.56 2.19 46.56 1.57 -8.58 -10.46 17:24
אג"ח מטחיות 228.03 2.19 46.56 1.56 -8.58 -10.46 17:24
מדד מק"מ 278.67 -0.01 1360.89 -0.01 -0.03 -0.02 17:24
ממשלתי לא צמוד 438.36 -0.35 1414.88 -0.67 -3.01 -1.17 17:24
ממשלתי מדד 2 0 שנים 231.70 -0.12 123.30 -0.38 -2.24 -2.76 17:24
ממשלתי מדד 5 2 שנים 268.59 -0.25 452.68 -0.71 -3.74 -3.99 17:24
ממשלתי מדד 10 5 שנים 361.08 -0.48 245.60 -0.74 -6.42 -5.10 17:24
ממשלתי צמוד 364.91 -0.61 923.50 -1.04 -5.64 -3.18 17:24
קונצרני צמוד 319.80 1.12 678.27 0.99 -8.15 -8.59 17:30
סה"כ צמוד 341.25 0.22 1601.77 -0.07 -6.90 -5.92 17:30
צמודות למדד ריבית קבועה 358.50 -0.61 923.50 -1.04 -5.64 -3.18 17:24
ממשלתי ריבית קבועה 508.44 -0.41 1290.25 -0.78 -3.41 -1.29 17:24
ממשלתי לא צמודות 0 2 שנים 327.04 0.01 134.74 0.01 -0.20 -0.18 17:24
ממשלתי לא צמודות 2 5 שנים 446.39 -0.08 280.86 -0.16 -0.85 -0.50 17:24
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 716.41 -0.75 874.64 -1.41 -5.92 -2.12 17:24
מדד תל בונד 20 342.45 0.58 249.46 0.04 -6.72 -7.20 17:24
מדד תל בונד 40 318.06 0.54 164.26 0.10 -6.43 -6.67 17:27
מדד תל בונד 60 331.16 0.56 413.72 0.05 -6.58 -6.94 17:27
תל בונד שקלי בריבית קבועה 356.02 1.52 325.12 1.27 -9.63 -9.32 17:30
תל בונד צמודות 328.13 0.9 569.74 0.58 -7.69 -8.06 17:30
תל בונד צמודות יתר 322.29 1.73 156.01 1.86 -10.12 -10.51 17:30
תל בונד צמודות בנקים 313.12 0.13 164.90 0.07 -4.12 -4.59 17:24
תל בונד תשואות 312.16 3.31 157.19 3.17 -15.83 -16.13 17:30

מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס