מדדי אגרות חוב - ספונסר
11:13
רביעי18 בספטמבר 2019

מדדי אגרות חוב

שם מדד שער אחרון אחוז שינוי תמורה
באלפים
תשואה השבוע תשואה החודש תשואה השנה זמן עדכון
אג"ח להמרה כללי 1605.51 -0.09 0.38 0.18 -0.53 6.05 11:12
אג"ח כללי 372.48 0.14 265.26 0.07 -0.17 6.95 11:13
ממשלתי צמוד מדד 366.67 0.25 37.28 0.18 -0.46 8.02 11:13
מדדיות לא ממשלתיות 386.57 0.08 30.42 0.23 0.10 6.82 11:13
אג"ח מדדיות 372.11 0.17 67.71 0.20 -0.20 7.43 11:13
מט"חיות לא ממשלתיות 242.47 0.02 2.54 -0.15 0.50 0.86 11:11
אג"ח מטחיות 250.68 0.02 2.54 -0.16 0.50 0.86 11:11
מדד מק"מ 278.60 0 6.15 -0.01 -0.01 0.32 11:04
ממשלתי לא צמוד 436.99 0.17 135.16 -0.06 -0.44 6.65 11:13
ממשלתי מדד 2 0 שנים 239.36 0.02 5.67 0.15 0.20 0.28 11:07
ממשלתי מדד 5 2 שנים 281.08 0.08 6.90 0.37 0.38 2.67 11:13
ממשלתי מדד 10 5 שנים 378.92 0.27 22.11 0.36 -0.26 8.23 11:13
ממשלתי צמוד 369.04 0.25 37.28 0.18 -0.46 8.02 11:13
קונצרני צמוד 346.05 0.08 32.96 0.20 0.13 6.32 11:13
סה"כ צמוד 356.95 0.16 70.24 0.19 -0.17 7.16 11:13
צמודות למדד ריבית קבועה 362.57 0.25 37.28 0.18 -0.46 8.02 11:13
ממשלתי ריבית קבועה 506.26 0.2 132.39 -0.07 -0.51 7.78 11:13
ממשלתי לא צמודות 0 2 שנים 327.26 -0.01 0.92 -0.01 -0.01 0.71 11:12
ממשלתי לא צמודות 2 5 שנים 447.13 0.07 10.67 -0.06 -0.10 3.75 11:13
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 708.37 0.37 120.80 -0.10 -0.99 13.99 11:13
מדד תל בונד 20 366.76 0.12 7.20 0.28 0.13 7.58 11:13
מדד תל בונד 40 338.59 0.09 6.93 0.21 0.08 5.80 11:13
מדד תל בונד 60 353.69 0.1 14.13 0.24 0.10 6.72 11:13
תל בונד שקלי בריבית קבועה 385.94 -0.03 21.53 -0.01 0.32 6.76 11:13
תל בונד צמודות 354.63 0.08 18.16 0.23 0.08 6.57 11:13
תל בונד צמודות יתר 357.71 0.01 4.03 0.20 0.02 6.15 11:13
תל בונד צמודות בנקים 329.26 0.06 2.04 0.27 0.13 2.92 11:13
תל בונד תשואות 365.34 0.01 2.07 0.39 0.32 6.65 11:13

מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס