ספונסר - תעודות סל

תעודות סל

בחר אפיק
שם נייר ערך שער בסיס שער אחרון שינוי יומי ב- % דמי ניהול תשואה השבוע תשואה החודש תשואה השנה זמן עדכון
תכלית תל בונד תשואות שקלי 3563.25 3573.34 0.28 0.22 0.28 0.50 -2.64 16:26
תכלית תל בונד תשואות 3488.24 3496.72 0.24 0.22 0.24 -0.08 -1.96 16:27
תכלית תל בונד שקלי 5-15 3683.1 3683.10 0.00 0.02 0.00 -0.10 -1.96 16:26
תכלית תל בונד שקלי 3-5 3730.42 3730.42 0.00 0.02 0.00 0.09 -1.96 16:26
תכלית תל בונד שקלי 0-3 3776.94 3782.37 0.14 0.02 0.14 0.43 -1.96 16:25
תכלית תל בונד שקלי 3609.37 3615.92 0.18 0.37 0.18 0.18 -1.67 16:26
תכלית תל בונד ריבית משתנה 3318.54 3320.15 0.05 0.22 0.05 0.11 0.27 16:26
תכלית תל בונד צמוד יתר 3375.3 3379.50 0.12 0.22 0.12 0.26 0.60 16:26
תכלית תל בונד צמוד בנקים 3181.1 3185.61 0.14 0.22 0.14 0.36 0.92 16:25
תכלית תל בונד מאגר 3408.53 3414.47 0.17 0.22 0.17 0.35 -0.40 16:27
תכלית תל בונד לא צמודות 3461.2 3465.49 0.12 0.02 0.12 0.37 -1.23 16:26
תכלית תל בונד גלובל 3613.91 3624.02 0.28 0.02 0.28 0.97 -1.23 16:26
תכלית תל בונד 60 3261.88 3266.74 0.15 0.37 0.15 0.37 0.25 16:27
תכלית תל בונד 40 3142 3146.30 0.14 0.37 0.14 0.15 0.34 16:26
תכלית תל בונד 20 סד-2 3373.02 3378.98 0.18 0.32 0.18 0.59 0.30 16:25
תכלית תל בונד 20 סד-1 167.71 168.05 0.20 0.22 0.20 0.54 0.24 16:27
תכלית שחר כללי 4567.09 4567.09 0.00 0.42 0.00 -0.39 -0.97 16:25
תכלית שחר 5+ 6054.79 6054.79 0.00 0.42 0.00 -1.02 -1.91 16:26
תכלית שחר 2-5 4185.26 4184.33 -0.02 0.42 -0.02 -0.30 -1.05 16:26
תכלית שחר 0-2 3128.05 3128.05 0.00 0.42 0.00 -0.05 -0.21 16:27
תכלית מק"מ 2776.49 2776.29 -0.01 0.02 -0.01 0.01 0.03 16:26
תכלית ממשלתי שקלי 393.99 393.80 -0.05 0.42 -0.05 -0.41 -0.94 16:26
תכלית גליל 5-10 סד-2 3419.21 3418.71 -0.01 0.42 -0.01 -0.16 -0.04 16:26
תכלית גליל 5-10 סד-1 3585.3 3585.30 0.00 0.42 0.00 -0.13 -0.01 16:26
תכלית גליל 2-5 2665.79 2665.99 0.01 0.42 0.01 0.25 0.63 16:25
תכלית גליל 0-2 2301.26 2301.26 0.00 0.42 0.00 0.01 0.30 16:26
תכלית גילון כללי 2721.53 2721.53 0.00 0.42 0.00 -0.03 -0.16 16:26
תכלית אינדקס תל בונד שקלי 363.89 364.48 0.16 0.22 0.16 0.20 -1.62 16:27
תכלית אינדקס תל בונד 60 325.74 326.20 0.14 0.22 0.14 0.38 0.31 16:26
תכלית אינדקס תל בונד 40 313.06 313.06 0.00 0.22 0.00 -0.10 0.24 16:26
תכלית אינדקס תל בונד 20 334.56 335.20 0.19 0.32 0.19 0.52 0.25 16:26
תכלית אינדקס שחר כללי 453.98 453.98 0.00 0.42 0.00 -0.01 -0.86 16:26
תכלית אינדקס שחר 5+ 609.75 609.67 -0.01 0.17 -0.01 -0.84 -1.62 16:26
תכלית אינדקס שחר 2-5 419.63 419.55 -0.02 0.17 -0.02 -0.25 -0.91 16:25
תכלית אינדקס גליל 5-10 סד-נה 355.78 355.78 0.00 0.42 0.00 -0.35 0.73 16:25
תכלית אינדקס גליל 5-10 סד-נד 340.45 340.45 0.00 0.42 0.00 -0.33 -0.23 16:26
תכלית אינדקס גליל 2-5 266.16 266.23 0.03 0.17 0.03 0.22 0.75 16:27
תכלית אינדקס גילון כללי 272.65 272.65 0.00 0.17 0.00 0.00 -0.00 16:25
קסם תל בונד-לא צמודות (00A) 3445.98 3445.98 0.00 0.22 0.00 0.33 -1.09 16:27
קסם תל בונד-גלובל 3612.46 3624.75 0.34 0.02 0.34 1.06 -2.45 16:25
קסם תל בונד תשואות 3487.66 3493.51 0.17 0.22 0.17 -0.13 -1.95 16:25
קסם תל בונד שקלי-50 3707.19 3709.83 0.07 0.02 0.07 -0.05 -1.15 16:26
קסם תל בונד שקלי 3-5 3726.77 3726.77 0.00 0.02 0.00 0.04 -1.25 16:26
קסם תל בונד שקלי 3624.41 3629.32 0.14 0.22 0.14 0.21 -1.52 16:27
קסם תל בונד ריבית משתנה 3312.8 3311.85 -0.03 0.22 -0.03 0.06 0.29 16:26
קסם תל בונד צמודות 3-5 3356.5 3365.08 0.26 0.02 0.26 0.33 0.67 16:25
קסם תל בונד צמוד יתר 3373.74 3377.46 0.11 0.22 0.11 0.18 0.61 16:26
קסם תל בונד צמוד בנקים 3176.05 3180.95 0.15 0.22 0.15 0.35 0.94 16:26
קסם תל בונד צמוד 3330.8 3330.80 0.00 0.22 0.00 0.16 0.15 16:26
קסם תל בונד מאגר 3400.69 3400.69 0.00 0.22 0.00 0.18 -0.52 16:27
קסם תל בונד 60 3248.2 3252.94 0.15 0.22 0.15 0.37 0.30 16:25
קסם תל בונד 40 3126.99 3132.31 0.17 0.22 0.17 0.24 0.35 16:27
קסם תל בונד 20 3342.16 3348.21 0.18 0.22 0.18 0.55 0.25 16:26
קסם שחרים 4587.3 4586.93 -0.01 0.17 -0.01 -0.42 -0.91 16:25
קסם שחר 5+ 6086.82 6075.60 -0.18 0.17 -0.18 -0.93 -1.70 16:25
קסם שחר 2-5 4186.01 4184.78 -0.03 0.17 -0.03 -0.24 -0.90 16:26
קסם שחר 0-2 3160.74 3160.74 0.00 0.17 0.00 -0.06 -0.10 16:26
קסם מקמ 2772.9 2772.82 0.00 0.07 -0.00 0.00 0.00 16:25
קסם ממשלתי כללי 3442.89 3440.95 -0.06 0.17 -0.06 -0.32 -0.41 16:26
קסם גלילים 3335.38 3335.70 0.01 0.17 0.01 -0.15 0.19 16:26
קסם גליל 5-10 סד-א2 3437.17 3438.58 0.04 0.17 0.04 -0.10 0.15 16:26
קסם גליל 5-10 סד-א1 3592.05 3592.05 0.00 0.17 0.00 -0.14 0.06 16:26
קסם גליל 2-5 2664 2667.00 0.11 0.17 0.11 0.34 0.82 16:27
קסם גליל 0-2 2328.57 2328.57 0.00 0.17 0.00 0.29 0.75 16:26
קסם גילונים 2742.42 2742.42 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 16:25
פסגות תל בונד שקלי סד-3 3702.88 3709.62 0.18 0.22 0.18 0.18 -1.58 16:26
פסגות תל בונד 60 סד-3 3337.26 3340.13 0.09 0.22 0.09 0.31 0.21 16:26
פסגות תל בונד 40 סד-3 3214.52 3218.20 0.11 0.22 0.11 0.28 0.38 16:27
פסגות תל בונד 20 סד-3 3440.39 3447.68 0.21 0.22 0.21 0.62 0.23 16:26
פסגות סל תל בונד-תשואות שקלי 3557.72 3565.50 0.22 0.22 0.22 0.48 -2.71 16:26
פסגות סל תל בונד-שקלי AA-AAA 3737.78 3740.92 0.08 0.01 0.08 0.48 -2.71 16:26
פסגות סל תל בונד-שקלי A 3692.75 3704.38 0.31 0.01 0.31 0.48 -2.71 16:26
פסגות סל תל בונד-צמודות AA-AAA 3368.14 3372.62 0.13 0.01 0.13 0.48 -2.71 16:26
פסגות סל תל בונד-צמודות A 3352.3 3355.36 0.09 0.01 0.09 0.48 -2.71 16:26
פסגות סל תל בונד-גלובל 3611.1 3622.65 0.32 0.01 0.32 0.78 -2.71 16:27
פסגות סל תל בונד תשואות 3486.04 3491.84 0.17 0.23 0.17 -0.11 -2.04 16:26
פסגות סל תל בונד שקלי-50 3706.93 3711.00 0.11 0.02 0.11 -0.03 -1.26 16:27
פסגות סל תל בונד שקלי סד-2 360.2 360.74 0.15 0.38 0.15 0.14 -1.68 16:26
פסגות סל תל בונד שקלי סד-1 360.95 361.40 0.12 0.37 0.12 0.12 -1.70 16:26
פסגות סל תל בונד שקלי 5-15 3683.47 3690.88 0.20 0.01 0.20 0.29 -1.70 16:25
פסגות סל תל בונד שקלי 3-5 3730.12 3737.09 0.19 0.01 0.19 0.26 -1.70 16:26
פסגות סל תל בונד שקלי 0-3 3776.64 3776.64 0.00 0.01 0.00 0.31 -1.70 16:26
פסגות סל תל בונד צמודות יתר 3387.67 3391.29 0.11 0.22 0.11 0.21 0.65 16:26
פסגות סל תל בונד צמודות 5-15 3356.99 3364.18 0.21 0.01 0.21 0.30 0.65 16:27
פסגות סל תל בונד צמודות 3-5 3361.4 3366.44 0.15 0.01 0.15 0.36 0.65 16:26
פסגות סל תל בונד צמודות 0-3 3364 3366.40 0.07 0.01 0.07 0.28 0.65 16:26
פסגות סל תל בונד צמודות 3329.19 3333.85 0.14 0.23 0.14 0.33 0.39 16:26
פסגות סל תל בונד צמוד בנקים 3180.6 3180.60 0.00 0.23 0.00 0.24 0.86 16:27
פסגות סל תל בונד מאגר 3407 3412.35 0.16 0.22 0.16 0.31 -0.47 16:26
פסגות סל תל בונד 60 סד-2 326.41 327.09 0.21 0.37 0.21 0.37 0.25 16:27
פסגות סל תל בונד 60 סד-1 3228.91 3234.50 0.17 0.37 0.17 0.35 0.19 16:26
פסגות סל תל בונד 40 סד-2 314.6 315.03 0.14 0.36 0.14 0.17 0.30 16:26
פסגות סל תל בונד 40 סד-1 3107.59 3115.40 0.25 0.37 0.25 0.20 0.28 16:26
פסגות סל תל בונד 20 סד-2 335.06 335.98 0.27 0.33 0.27 0.60 0.23 16:27
פסגות סל תל בונד 20 סד-1 333.45 333.45 0.00 0.32 0.00 0.47 -0.01 16:25
פסגות סל שחרים 4662.2 4658.44 -0.08 0.17 -0.08 -0.47 -0.92 16:27
פסגות סל שחר 5+ סד-4 6268.46 6270.11 0.03 0.17 0.03 -0.71 -1.58 16:27
פסגות סל שחר 5+ סד-3 603.82 603.12 -0.12 0.43 -0.12 -0.89 -1.82 16:27
פסגות סל שחר 5+ סד-2 606.54 606.54 0.00 0.43 0.00 0.00 -1.31 16:25
פסגות סל שחר 5+ סד-1 6022.44 6022.44 0.00 0.43 0.00 -0.72 -1.20 16:27
פסגות סל שחר 2-5 סד-4 4312.8 4312.13 -0.02 0.17 -0.02 -0.26 -0.90 16:26
פסגות סל שחר 2-5 סד-3 415.26 415.20 -0.01 0.43 -0.01 -0.29 -1.02 16:27
פסגות סל שחר 2-5 סד-2 419.87 419.87 0.00 0.18 0.00 0.00 -0.67 16:27
פסגות סל שחר 2-5 סד-1 4142.78 4143.50 0.02 0.43 0.02 -0.25 -0.98 16:26
פסגות סל שחר 0-2 סד-1 3123.76 3123.76 0.00 0.18 0.00 -0.01 -0.12 16:26
פסגות סל מקמ סד-2 277.57 277.57 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02 16:25
פסגות סל מקמ סד-1 277.48 277.46 -0.01 0.06 -0.01 -0.00 0.00 16:26
פסגות סל ממשלתי שקלי סד-2 4112.62 4105.05 -0.18 0.18 -0.18 -0.43 -0.82 16:25
פסגות סל ממשלתי שקלי 396.05 395.69 -0.09 0.42 -0.09 -0.41 -0.97 16:27
פסגות סל גלילים 3394.4 3403.50 0.27 0.18 0.27 0.10 0.18 16:26
פסגות סל גליל 5-10 סד-4 355.86 355.86 0.00 0.42 0.00 -0.39 -0.09 16:26
פסגות סל גליל 5-10 סד-3 340.97 341.72 0.22 0.43 0.22 0.04 -0.01 16:27
פסגות סל גליל 5-10 סד-2 341.76 342.31 0.16 0.42 0.16 0.06 0.19 16:27
פסגות סל גליל 5-10 סד-1 342.51 342.51 0.00 0.43 0.00 -0.19 -0.28 16:27
פסגות סל גליל 2-5 סד-4 2746.82 2746.82 0.00 0.17 0.00 0.26 0.72 16:25
פסגות סל גליל 2-5 סד-3 264.46 264.85 0.15 0.43 0.15 0.40 0.63 16:26
פסגות סל גליל 2-5 סד-2 264.97 264.91 -0.02 0.42 -0.02 0.26 0.62 16:26
פסגות סל גליל 2-5 סד-1 264.7 264.70 0.00 0.43 0.00 0.20 0.60 16:26
פסגות סל גליל 0-2 סד-2 230.81 230.81 0.00 0.17 0.00 0.02 0.66 16:25
פסגות סל גילונים סד-3 2814.06 2814.06 0.00 0.17 0.00 -0.06 0.02 16:26
פסגות סל גילונים סד-2 271.5 271.50 0.00 0.43 0.00 -0.01 -0.13 16:25
פסגות סל גילונים סד-1 270.1 270.08 -0.01 0.43 -0.01 -0.01 -0.12 16:26
סגות סל תל בונד ריבית משתנה 3319.18 3318.00 -0.04 0.22 -0.04 0.02 0.25 16:27
הראל סל תל בונד-גלובל 361.1 362.63 0.42 0.01 0.42 0.91 0.25 16:27
הראל סל תל בונד תשואות שקלי 356.47 357.27 0.22 0.17 0.22 0.41 -2.65 16:25
הראל סל תל בונד תשואות 347.87 348.48 0.18 0.27 0.18 -0.16 -1.91 16:27
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח 374.3 374.42 0.03 0.01 0.03 -0.16 -1.91 16:26
הראל סל תל בונד שקלי-50 370.72 371.28 0.15 0.00 0.15 -0.02 -1.28 16:25
הראל סל תל בונד שקלי 363.34 363.98 0.18 0.17 0.18 0.20 -1.56 16:26
הראל סל תל בונד ריבית משתנה 331.43 331.59 0.05 0.17 0.05 0.11 0.37 16:27
הראל סל תל בונד צמודות יתר 337.52 337.86 0.10 0.17 0.10 0.17 0.73 16:27
הראל סל תל בונד צמודות 334.4 334.90 0.15 0.00 0.15 0.31 0.45 16:26
הראל סל תל בונד צמוד בנקים 318.39 318.74 0.11 0.17 0.11 0.35 0.93 16:27
הראל סל תל בונד מאגר 340.2 340.67 0.14 0.17 0.14 0.41 -0.42 16:26
הראל סל תל בונד 60 325.79 326.16 0.11 0.17 0.11 0.37 0.36 16:27
הראל סל תל בונד 40 313.47 313.47 0.00 0.17 0.00 0.13 0.58 16:26
הראל סל תל בונד 20 337.14 337.76 0.18 0.17 0.18 0.59 0.31 16:26
הראל סל תל בונד - לא צמודות 346.22 346.22 0.00 0.02 0.00 0.17 -1.36 16:26
הראל סל שחרים 460.5 460.30 -0.04 0.12 -0.04 -0.44 -0.91 16:27
הראל סל שחר 5+ 614.57 614.50 -0.01 0.12 -0.01 -0.70 -1.61 16:25
הראל סל שחר 2-5 420.45 420.26 -0.05 0.12 -0.05 -0.25 -0.88 16:26
הראל סל מקמ 277.66 277.66 0.00 0.02 0.00 0.01 0.04 16:26
הראל סל ממשלתי שקלי 401.66 401.51 -0.04 0.12 -0.04 -0.38 -0.77 16:26
הראל סל גליל 5-10 347.22 347.42 0.06 0.12 0.06 0.01 0.16 16:25
הראל סל גליל 2-5 267.56 267.64 0.03 0.12 0.03 0.40 0.78 16:26
הראל סל גליל 0-2 232.59 232.59 0.00 0.12 0.00 0.31 0.75 16:26
הראל סל גילונים 274.21 274.21 0.00 0.12 0.00 0.00 0.01 16:26

מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס