Object moved

Object moved to here.

 
חוזים וסחורות בזמן אמת


לצפייה בגרף יש להתקין JAVA ולסמן בהגדרות הדפדפן Java enabled.
להורדה חינם לחץ כאן

לתמיכה נא לשלוח מייל- doron@sponser.co.il

חברת ספונסר נ.ע.ל.ה בע"מ ו\או אתר "ספונסר" עושים מאמצים להביא את כל הנתונים המספריים והגרפיים בדיוק מרבי תוך זמן קצר ככל הניתן. על אף האמור, חברת ספונסר נ.ע.ל.ה בע"מ ו\או אתר "ספונסר" לא ישאו בכל אחריות לנזקים שיגרמו עקב השימוש בתוכנה ו\או במדורי האתר השונים או עקב כל בעיה ותקלה הקשורות לשימוש בתוכנה ו\או באתר ולנתונים שבהם. אין בתוכנה זו ובניתוחים אשר בה משום המלצה לקנות או למכור מדד/מניה/ אופציה/ אג"ח וכיו"ב. התוכנה מוגשת ככלי עזר לקבלת החלטות והעושה כנ"ל עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד ועל אחריותו המלאה.

כל הזכויות שמורות, אין להעתיק, לצלם קטעים מן התוכנה, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא חלק מן התוכנה או את כולה, אלא באישור מפורש בכתב מחברת ספונסר נ.ע.ל.ה בע"מ ו\או אתר "ספונסר".

בחר נכס להצגה
עזרה


Object moved

Object moved to here.