אג"ח ממשלתי שקלי ריבית קבועה

שם נייר אחרון % שינוי תמורה השבוע החודש השנה עדכון
ממשלתי שקלי 0142 111.35 0.51% 10,838,586 0.51% -0.41% -1.81% 16:05
ממשלתי שקלי 0226 93.81 0.04% 9,502,583 0.04% 0.18% 0.52% 16:05
ממשלתי שקלי 0229 99.30 0.15% 36,364,925 0.15% -0.18% -0.38% 16:05
ממשלתי שקלי 0324 103.34 0.02% 303,407 0.02% 0.18% 0.36% 16:05
ממשלתי שקלי 0327 96.66 0.06% 72,478,096 0.06% -0.10% 0.05% 16:05
ממשלתי שקלי 0330 84.99 0.18% 118,355,653 0.18% -0.08% -0.63% 16:05
ממשלתי שקלי 0335 97.47 0.37% 73,896,029 0.37% -0.12% 0.00% 16:05
ממשלתי שקלי 0347 89.64 0.55% 35,025,171 0.55% -1.11% -3.10% 16:05
ממשלתי שקלי 0425 96.75 0.03% 1,606,905 0.03% 0.18% 0.65% 16:05
ממשלתי שקלי 0432 81.45 0.37% 57,206,476 0.37% -0.26% -1.31% 16:05
ממשלתי שקלי 0537 71.49 0.62% 37,907,618 0.62% -0.45% -2.03% 16:05
ממשלתי שקלי 0825 97.93 -0.02% 3,528,602 -0.02% 0.35% 0.65% 16:05
ממשלתי שקלי 0927 99.84 0.01% 6,792,194 0.01% 0.00% 0.00% 16:05
ממשלתי שקלי 0928 94.25 0.14% 24,718,260 0.14% -0.17% -0.39% 16:05
ממשלתי שקלי 1024 98.04 0.03% 8,961,052 0.03% 0.29% 0.84% 16:05
ממשלתי שקלי 1026 108.20 0.04% 9,137,772 0.04% 0.05% 0.24% 16:05
ממשלתי שקלי 1152 69.77 0.52% 4,281,926 0.52% -1.13% -2.95% 16:05