אג"ח ממשלתי שקלי ריבית קבועה

שם נייר אחרון % שינוי תמורה השבוע החודש השנה עדכון
ממשלתי שקלי 0142 108.49 1.89% 118,924,518 4.33% 4.23% -3.85% 17:49
ממשלתי שקלי 0226 94.36 0.13% 109,877,454 0.31% 0.29% 1.16% 17:49
ממשלתי שקלי 0229 98.51 0.58% 99,212,113 1.24% 1.05% -1.02% 17:49
ממשלתי שקלי 0327 94.77 0.29% 64,311,765 0.68% 0.61% 0.25% 17:49
ממשלתי שקלי 0330 83.01 0.89% 98,066,650 1.77% 1.57% -1.61% 17:49
ממשלתי שקלי 0335 95.19 1.45% 238,256,065 2.91% 2.91% 0.00% 17:49
ממשלתי שקלי 0347 82.83 2.26% 164,932,920 5.58% 5.13% -5.99% 17:49
ממשלתי שקלי 0425 97.43 0.03% 69,044,462 0.10% 0.19% 1.91% 17:49
ממשלתי שקלי 0432 78.96 1.18% 212,614,962 2.25% 2.20% -2.36% 17:49
ממשלתי שקלי 0537 68.35 1.68% 56,974,905 4.27% 3.83% -3.66% 17:49
ממשלתי שקלי 0825 98.93 0.05% 55,894,085 0.23% 0.23% 1.65% 17:49
ממשלתי שקלי 0927 99.77 0.37% 34,346,873 0.82% 0.67% 0.00% 17:49
ממשלתי שקלי 0928 93.59 0.53% 252,269,289 1.17% 0.93% -0.95% 17:49
ממשלתי שקלי 1024 99.11 -0.01% 730,167 0.08% 0.12% 1.98% 17:49
ממשלתי שקלי 1026 108.75 0.32% 104,981,375 0.61% 0.55% 0.79% 17:49
ממשלתי שקלי 1152 66.60 2.94% 244,333,854 6.58% 6.39% -6.88% 17:49