תא 35 1687.29 +1.45%
מדד גלום 1687.94 +1.51%
ביומד 289.14 +1.76%
נפט וגז 647.68 +0.56%
תא 90 1967.20 +0.62%
דולר רציף 3.2617 +0.30%
S&P 500 4405.52 +0.09%
Nasdaq 138.64 +1.77%
מחזור מסחר
1,185,996