תא 35 1652.95 +0.14%
מדד גלום 1648.94 -0.11%
ביומד 322.95 -1.85%
נפט וגז 672.10 +0.24%
תא 90 1974.54 -0.41%
דולר רציף 3.2580 -0.09%
ניקיי 225 29360.40 +0.10%
שנחאי 3441.28 +0.00%
מחזור מסחר
2,525,236