מדדי אגרות חוב

שם מדד אחרון % שינוי תמורה השבוע החודש השנה עדכון
All Bond כללי 378.40 -0.05% 2,269,885,850 0.19% 0.37% 0.30% 17:24
All Bond צמוד 386.62 -0.02% 1,009,626,477 0.07% 0.45% 0.37% 17:24
All Bond ריבית משתנה 368.96 0.00% 44,922,272 0.11% 0.34% 0.57% 17:24
All Bond שקלי 370.93 -0.09% 1,207,557,489 0.33% 0.29% 0.20% 17:24
אג"ח להמרה 1,953.30 -0.12% 3,213,751 0.80% 2.17% 3.30% 02:00
תל בונד 100 373.52 -0.03% 221,426,674 0.01% 0.46% 0.76% 17:24
תל בונד 20 378.60 -0.08% 81,523,504 0.02% 0.47% 0.62% 17:24
תל בונד 40 359.23 -0.01% 90,129,837 0.00% 0.47% 0.72% 17:24
תל בונד 60 370.18 -0.04% 171,653,341 0.01% 0.47% 0.68% 17:24
תל בונד גלובל 429.25 0.08% 38,436,511 -0.12% 0.91% 2.64% 17:24
תל בונד דולר 447.88 -0.47% 7,396,946 1.23% 0.66% 2.23% 17:24
תל בונד לא צמודות 373.04 -0.09% 357,228,550 0.31% 0.57% 0.78% 17:24
תל בונד מאגר 381.84 -0.04% 708,378,691 0.17% 0.57% 0.92% 17:24
תל בונד צמודות 374.39 -0.02% 337,539,430 0.02% 0.50% 0.78% 17:24
תל בונד צמודות בנקים 342.43 0.00% 42,474,960 -0.03% 0.36% 0.46% 17:24
תל בונד צמודות יתר 383.88 0.00% 165,886,089 0.03% 0.54% 0.98% 17:24
תל בונד צמודות נדל"ן 386.95 -0.02% 215,981,688 0.03% 0.51% 0.97% 17:24
תל בונד שקלי 398.43 -0.09% 351,950,056 0.32% 0.56% 0.77% 17:24
תל בונד שקלי 100 398.40 -0.10% 282,559,725 0.37% 0.50% 0.54% 17:24
תל בונד שקלי 50 388.33 -0.09% 170,245,901 0.36% 0.41% 0.51% 17:24
תל בונד שקלי בנקים וביטוח 404.49 -0.09% 126,138,533 0.38% 0.44% 0.27% 17:24
תל בונד תשואות צמודות 398.38 0.02% 77,683,087 0.03% 0.82% 2.03% 17:24
תל בונד תשואות צמודות פיזור רחב 389.79 0.04% 120,521,076 0.12% 0.90% 1.57% 17:24
תל בונד תשואות שקלי 387.94 -0.09% 100,288,389 0.14% 0.78% 1.62% 17:24
תל בונד תשואות שקלי פיזור רחב 385.29 -0.10% 158,777,457 0.27% 0.64% 0.97% 17:24
תל בונד צמודות 1 3 367.50 0.00% 108,243,845 -0.09% 0.34% 0.84% 17:24
תל בונד צמודות 3 5 368.49 -0.02% 101,134,862 0.01% 0.52% 0.85% 17:24
תל בונד צמודות 5 15 380.23 -0.04% 125,170,334 0.17% 0.66% 0.75% 17:24
תל בונד צמודות A 369.78 0.01% 117,815,117 0.04% 0.66% 1.59% 17:24
תל בונד צמודות AA AAA 373.67 -0.03% 219,724,313 0.02% 0.44% 0.51% 17:24
תל בונד קוקו A 356.12 -0.01% 20,721,918 0.10% 1.62% 2.65% 17:24
תל בונד שקלי 1 3 425.69 -0.06% 135,502,495 0.13% 0.60% 1.24% 17:24
תל בונד שקלי 3 5 390.78 -0.10% 141,368,786 0.31% 0.49% 0.63% 17:24
תל בונד שקלי 5 15 377.52 -0.12% 75,078,775 0.64% 0.63% 0.23% 17:24
תל בונד שקלי A 399.99 -0.09% 164,270,848 0.25% 0.65% 1.19% 17:24
תל בונד שקלי AA AAA 403.85 -0.09% 187,679,208 0.38% 0.48% 0.37% 17:24
צמודות ממשלתיות 363.96 -0.01% 703,263,486 0.14% 0.22% -0.44% 02:00
קונצרני כללי 379.65 -0.03% 811,444,869 0.15% 0.59% 1.02% 02:00
קונצרני צמוד מדד 421.45 -0.01% 386,122,230 0.04% 0.58% 0.97% 02:00
תל בונד צמודות מעלה 365.73 -0.05% 97,519,606 -0.05% 0.52% 0.96% 17:24
תל בונד שקלי מעלה 379.28 -0.10% 170,402,050 0.39% 0.43% 0.34% 17:24
תל גוב לא צמודות 410.59 -0.08% 1,007,573,652 0.30% -0.01% -0.34% 17:24
תל גוב משתנה 296.48 -0.01% 29,660,890 0.06% 0.28% 0.40% 17:24
תל גוב כללי 360.44 -0.05% 1,710,837,138 0.24% 0.07% -0.38% 17:24
תל גוב מק"מ 291.82 0.01% 1,142,395,986 0.08% 0.24% 0.62% 17:24
תל גוב צמודות 363.96 -0.01% 703,263,486 0.14% 0.22% -0.44% 17:24
תל גוב צמודות 0 2 255.89 0.08% 129,337,041 -0.09% 0.00% 0.69% 17:24
תל גוב צמודות 10 369.03 0.01% 74,960,276 0.24% 0.49% -1.47% 17:24
תל גוב צמודות 2 5 286.39 -0.01% 262,377,079 0.03% 0.08% 0.32% 17:24
תל גוב צמודות 5 367.08 -0.04% 311,549,366 0.25% 0.34% -1.07% 17:24
תל גוב צמודות 5 10 365.27 -0.12% 236,589,090 0.27% 0.08% -0.36% 17:24
תל גוב שקלי 469.34 -0.09% 977,912,762 0.34% -0.06% -0.46% 17:24
תל גוב שקלי 0 2 339.52 0.01% 200,866,616 0.14% 0.25% 0.64% 17:24
תל גוב שקלי 10 447.53 -0.33% 172,251,611 0.52% -0.40% -2.08% 17:24
תל גוב שקלי 2 5 434.25 0.01% 177,684,074 0.28% -0.02% 0.08% 17:24
תל גוב שקלי 5 590.00 -0.21% 599,362,072 0.48% -0.24% -1.45% 17:24
תל גוב שקלי 5 10 463.84 -0.08% 427,110,461 0.44% -0.07% -0.70% 17:24
תל גוב צמודות 15 361.93 0.12% 68,319,062 0.19% 0.78% -1.89% 17:24