מדדי אגרות חוב

שם מדד אחרון % שינוי תמורה השבוע החודש השנה עדכון
All Bond כללי 378.43 0.06% 3,073,570,863 0.10% 0.27% 0.20% 17:24
All Bond צמוד 386.71 0.05% 1,242,844,974 0.03% 0.41% 0.33% 17:24
All Bond ריבית משתנה 368.71 0.01% 11,517,983 0.04% 0.27% 0.50% 17:24
All Bond שקלי 370.99 0.06% 1,809,942,928 0.20% 0.16% 0.06% 17:24
אג"ח להמרה 1,952.57 -0.13% 3,095,267 0.77% 2.15% 3.27% 02:00
תל בונד 100 373.45 0.02% 322,199,559 -0.06% 0.38% 0.68% 17:24
תל בונד 20 378.62 0.06% 59,205,196 -0.11% 0.34% 0.49% 17:24
תל בונד 40 359.06 0.02% 130,262,650 -0.08% 0.39% 0.64% 17:24
תל בונד 60 370.08 0.04% 189,467,846 -0.09% 0.37% 0.57% 17:24
תל בונד גלובל 428.86 0.09% 26,720,053 -0.23% 0.80% 2.53% 17:24
תל בונד דולר 446.22 0.97% 8,804,173 -0.58% -1.15% 0.40% 17:24
תל בונד לא צמודות 372.98 0.09% 312,212,015 0.12% 0.37% 0.59% 17:24
תל בונד מאגר 381.69 0.06% 738,147,325 0.02% 0.42% 0.77% 17:24
תל בונד צמודות 374.31 0.02% 410,288,626 -0.05% 0.43% 0.71% 17:24
תל בונד צמודות בנקים 342.26 -0.02% 56,419,689 -0.06% 0.33% 0.43% 17:24
תל בונד צמודות יתר 383.84 0.00% 220,820,780 0.02% 0.53% 0.98% 17:24
תל בונד צמודות נדל"ן 386.87 0.02% 224,623,101 -0.03% 0.45% 0.91% 17:24
תל בונד שקלי 398.38 0.09% 308,962,485 0.12% 0.37% 0.57% 17:24
תל בונד שקלי 100 398.33 0.09% 245,070,111 0.16% 0.29% 0.33% 17:24
תל בונד שקלי 50 388.22 0.09% 133,744,605 0.16% 0.20% 0.30% 17:24
תל בונד שקלי בנקים וביטוח 404.40 0.07% 140,720,806 0.20% 0.25% 0.08% 17:24
תל בונד תשואות צמודות 398.19 0.02% 43,728,092 -0.02% 0.77% 1.97% 17:24
תל בונד תשואות צמודות פיזור רחב 389.57 0.03% 75,518,249 0.07% 0.85% 1.53% 17:24
תל בונד תשואות שקלי 388.01 0.07% 50,574,127 -0.01% 0.64% 1.48% 17:24
תל בונד תשואות שקלי פיזור רחב 385.28 0.09% 141,787,254 0.07% 0.44% 0.77% 17:24
תל בונד צמודות 1 3 367.39 -0.02% 130,241,819 -0.10% 0.33% 0.83% 17:24
תל בונד צמודות 3 5 368.45 0.01% 87,632,537 -0.04% 0.48% 0.81% 17:24
תל בונד צמודות 5 15 380.04 0.08% 191,012,401 0.00% 0.49% 0.59% 17:24
תל בונד צמודות A 369.65 0.02% 71,915,144 0.00% 0.63% 1.55% 17:24
תל בונד צמודות AA AAA 373.60 0.02% 338,373,482 -0.06% 0.36% 0.44% 17:24
תל בונד קוקו A 355.95 0.04% 8,663,231 0.00% 1.52% 2.55% 17:24
תל בונד שקלי 1 3 425.53 0.05% 109,663,790 -0.01% 0.46% 1.09% 17:24
תל בונד שקלי 3 5 390.84 0.09% 93,595,210 0.14% 0.31% 0.45% 17:24
תל בונד שקלי 5 15 377.41 0.17% 105,703,485 0.32% 0.31% -0.09% 17:24
תל בונד שקלי A 399.96 0.09% 143,358,414 0.06% 0.46% 1.00% 17:24
תל בונד שקלי AA AAA 403.76 0.09% 165,604,071 0.19% 0.28% 0.17% 17:24
צמודות ממשלתיות 364.40 0.09% 863,589,089 0.16% 0.24% -0.43% 02:00
קונצרני כללי 379.46 0.06% 829,951,903 0.02% 0.45% 0.88% 02:00
קונצרני צמוד מדד 421.30 0.02% 449,704,433 -0.03% 0.51% 0.90% 02:00
תל בונד צמודות מעלה 365.68 0.01% 221,679,899 -0.11% 0.45% 0.89% 17:24
תל בונד שקלי מעלה 379.21 0.08% 194,605,253 0.19% 0.23% 0.14% 17:24
תל גוב לא צמודות 410.82 0.01% 1,528,519,593 0.27% -0.05% -0.38% 17:24
תל גוב משתנה 296.40 -0.02% 6,662,624 0.05% 0.26% 0.38% 17:24
תל גוב כללי 360.73 0.04% 2,392,108,682 0.23% 0.06% -0.40% 17:24
תל גוב מק"מ 291.74 0.01% 1,336,765,480 0.05% 0.21% 0.60% 17:24
תל גוב צמודות 364.40 0.09% 863,589,089 0.16% 0.24% -0.43% 17:24
תל גוב צמודות 0 2 255.79 0.04% 77,321,459 -0.09% 0.01% 0.70% 17:24
תל גוב צמודות 10 370.07 0.17% 72,552,536 0.36% 0.61% -1.36% 17:24
תל גוב צמודות 2 5 286.43 0.04% 410,555,370 0.00% 0.04% 0.28% 17:24
תל גוב צמודות 5 367.85 0.14% 375,712,260 0.29% 0.37% -1.04% 17:24
תל גוב צמודות 5 10 365.59 0.07% 303,159,724 0.17% -0.02% -0.46% 17:24
תל גוב שקלי 469.66 0.01% 1,521,856,969 0.30% -0.10% -0.50% 17:24
תל גוב שקלי 0 2 339.39 0.01% 64,781,662 0.11% 0.21% 0.60% 17:24
תל גוב שקלי 10 448.85 0.00% 100,407,091 0.49% -0.43% -2.11% 17:24
תל גוב שקלי 2 5 434.13 0.01% 783,497,480 0.25% -0.05% 0.05% 17:24
תל גוב שקלי 5 591.11 0.02% 673,577,827 0.44% -0.29% -1.49% 17:24
תל גוב שקלי 5 10 464.18 0.05% 573,170,736 0.38% -0.13% -0.76% 17:24
תל גוב צמודות 15 363.02 0.20% 66,765,703 0.41% 1.00% -1.67% 17:24