מדדי אגרות חוב - ספונסר

מדדי אגרות חוב

שם מדד שער אחרון אחוז שינוי תמורה
באלפים
תשואה השבוע תשואה החודש תשואה השנה זמן עדכון
אג"ח להמרה כללי 1849.32 0.12 2.47 0.74 0.74 8.31 16:48
אג"ח כללי 384.47 -0.17 742.08 0.34 0.34 0.74 17:31
ממשלתי צמוד מדד 382.64 -0.25 0.00 0.77 0.77 1.00 17:13
מדדיות לא ממשלתיות 407.22 0.05 460.30 1.16 1.16 4.21 17:31
אג"ח מדדיות 389.42 -0.1 460.30 0.94 0.94 2.44 17:31
מט"חיות לא ממשלתיות 255.90 -0.06 7.91 0.50 0.50 6.90 17:13
אג"ח מטחיות 264.57 -0.06 7.91 0.50 0.50 6.91 17:13
מדד מק"מ 278.95 0 86.83 0.00 0.00 -0.01 17:11
ממשלתי לא צמוד 440.73 -0.32 0.00 -0.33 -0.33 -1.93 17:14
ממשלתי מדד 2 0 שנים 239.26 -0.03 0.00 0.21 0.21 1.75 17:13
ממשלתי מדד 5 2 שנים 283.59 -0.13 0.00 0.71 0.71 2.85 17:13
ממשלתי מדד 10 5 שנים 388.42 -0.2 0.00 1.17 1.17 2.24 17:13
ממשלתי צמוד 385.12 -0.25 0.00 0.77 0.77 1.00 17:13
קונצרני צמוד 364.63 0.04 468.21 1.11 1.11 4.38 17:31
סה"כ צמוד 373.61 -0.1 468.21 0.93 0.93 2.58 17:31
צמודות למדד ריבית קבועה 378.36 -0.25 0.00 0.77 0.77 1.00 17:13
ממשלתי ריבית קבועה 511.24 -0.36 0.00 -0.37 -0.37 -2.20 17:14
ממשלתי לא צמודות 0 2 שנים 328.60 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 17:07
ממשלתי לא צמודות 2 5 שנים 451.05 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.23 17:11
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 714.53 -0.75 0.00 -0.77 -0.77 -4.37 17:14
מדד תל בונד 20 382.81 -0.03 139.37 1.18 1.18 3.94 17:14
מדד תל בונד 40 352.97 -0.05 122.67 1.11 1.11 3.45 17:14
מדד תל בונד 60 368.75 -0.04 262.05 1.14 1.14 3.70 17:14
תל בונד שקלי בריבית קבועה 396.15 -0.06 211.50 0.11 0.11 0.97 17:14
תל בונד צמודות 368.27 -0.03 416.61 1.12 1.12 3.82 17:14
תל בונד צמודות יתר 368.64 0 154.56 1.07 1.07 4.11 17:14
תל בונד צמודות בנקים 336.86 -0.03 47.47 0.87 0.87 3.07 17:14
תל בונד תשואות 365.82 -0.1 86.23 1.02 1.02 5.29 17:14

מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס