מדדי אגרות חוב - ספונסר

מדדי אגרות חוב

שם מדד שער אחרון אחוז שינוי תמורה
באלפים
תשואה השבוע תשואה החודש תשואה השנה זמן עדכון
אג"ח להמרה כללי 1884.39 0.05 4.38 0.16 0.21 10.36 17:24
אג"ח כללי 385.39 -0.14 628.87 -0.19 0.22 0.99 17:24
ממשלתי צמוד מדד 383.87 -0.29 0.00 -0.30 0.25 1.33 17:24
מדדיות לא ממשלתיות 407.97 -0.18 381.64 -0.44 0.05 4.40 17:30
אג"ח מדדיות 389.61 -0.23 320.85 -0.42 0.09 2.49 17:24
מט"חיות לא ממשלתיות 258.95 -0.02 5.49 0.09 0.94 8.18 17:24
אג"ח מטחיות 267.72 -0.02 5.49 0.09 0.95 8.18 17:24
מדד מק"מ 278.95 0 107.38 -0.00 -0.01 -0.01 17:24
ממשלתי לא צמוד 441.42 -0.07 0.00 0.13 0.08 -1.78 17:24
ממשלתי מדד 2 0 שנים 239.55 -0.01 0.00 0.01 -0.05 1.88 17:24
ממשלתי מדד 5 2 שנים 283.87 -0.03 0.00 -0.14 -0.23 2.96 17:24
ממשלתי מדד 10 5 שנים 387.88 -0.28 0.00 -0.40 -0.38 2.10 17:24
ממשלתי צמוד 386.36 -0.29 0.00 -0.29 0.25 1.32 17:24
קונצרני צמוד 365.53 -0.17 387.12 -0.41 0.11 4.64 17:30
סה"כ צמוד 374.63 -0.24 387.12 -0.35 0.18 2.86 17:30
צמודות למדד ריבית קבועה 379.58 -0.29 0.00 -0.29 0.25 1.33 17:24
ממשלתי ריבית קבועה 512.14 -0.09 0.00 0.15 0.09 -2.03 17:24
ממשלתי לא צמודות 0 2 שנים 328.71 0.01 0.00 -0.02 0.03 0.03 17:24
ממשלתי לא צמודות 2 5 שנים 451.52 0.01 0.00 0.02 0.13 -0.12 17:24
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 716.57 -0.19 0.00 0.32 0.09 -4.10 17:24
מדד תל בונד 20 383.30 -0.15 93.21 -0.51 -0.04 4.07 17:24
מדד תל בונד 40 352.98 -0.18 96.02 -0.49 -0.06 3.45 17:24
מדד תל בונד 60 369.00 -0.17 189.24 -0.50 -0.05 3.77 17:24
תל בונד שקלי בריבית קבועה 398.48 -0.05 151.40 -0.08 0.49 1.56 17:24
תל בונד צמודות 368.57 -0.21 316.57 -0.50 -0.02 3.90 17:24
תל בונד צמודות יתר 369.04 -0.32 127.33 -0.51 0.06 4.22 17:24
תל בונד צמודות בנקים 336.53 -0.16 31.95 -0.37 -0.11 2.96 17:24
תל בונד תשואות 366.23 -0.24 96.72 -0.44 0.20 5.41 17:24

מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס