מדדי אגרות חוב - ספונסר

מדדי אגרות חוב

שם מדד שער אחרון אחוז שינוי תמורה
באלפים
תשואה השבוע תשואה החודש תשואה השנה זמן עדכון
אג"ח להמרה כללי 1885.32 0.25 3.56 -0.91 -0.99 10.42 17:24
אג"ח כללי 386.79 0.17 1014.09 -0.20 0.15 1.35 17:24
ממשלתי צמוד מדד 386.03 0.25 469.80 -0.49 0.35 1.90 17:24
מדדיות לא ממשלתיות 408.15 0.2 714.44 -0.34 -0.04 4.45 17:31
אג"ח מדדיות 390.52 0.24 811.51 -0.42 0.09 2.73 17:24
מט"חיות לא ממשלתיות 261.52 -0.12 9.53 -0.06 0.48 9.25 17:24
אג"ח מטחיות 270.38 -0.12 9.53 -0.06 0.48 9.25 17:24
מדד מק"מ 278.97 0 191.71 -0.01 0.00 0.00 17:24
ממשלתי לא צמוד 444.95 0.11 1355.34 0.22 0.51 -0.99 17:24
ממשלתי מדד 2 0 שנים 239.75 0.02 30.98 -0.03 0.06 1.96 17:24
ממשלתי מדד 5 2 שנים 284.93 0.13 127.98 -0.37 0.23 3.34 17:24
ממשלתי מדד 10 5 שנים 391.71 0.25 130.94 -0.27 0.68 3.11 17:24
ממשלתי צמוד 388.54 0.25 469.80 -0.49 0.36 1.90 17:24
קונצרני צמוד 365.92 0.18 723.96 -0.32 -0.00 4.75 17:31
סה"כ צמוד 375.97 0.22 1193.77 -0.42 0.19 3.23 17:31
צמודות למדד ריבית קבועה 381.72 0.25 469.80 -0.49 0.36 1.90 17:24
ממשלתי ריבית קבועה 516.77 0.13 1317.15 0.25 0.57 -1.14 17:24
ממשלתי לא צמודות 0 2 שנים 328.89 0.01 147.58 -0.00 0.03 0.09 17:24
ממשלתי לא צמודות 2 5 שנים 453.08 0.01 467.06 0.06 0.18 0.22 17:24
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 728.20 0.25 702.52 0.47 1.05 -2.54 17:24
מדד תל בונד 20 383.07 0.29 141.76 -0.46 -0.06 4.01 17:24
מדד תל בונד 40 353.16 0.25 115.07 -0.41 -0.04 3.51 17:24
מדד תל בונד 60 368.97 0.27 256.83 -0.44 -0.05 3.77 17:24
תל בונד שקלי בריבית קבועה 399.05 0.13 209.90 -0.22 -0.15 1.71 17:24
תל בונד צמודות 368.59 0.24 356.96 -0.39 -0.08 3.91 17:24
תל בונד צמודות יתר 369.18 0.17 100.13 -0.26 -0.14 4.26 17:24
תל בונד צמודות בנקים 337.24 0.09 46.68 -0.30 0.14 3.18 17:24
תל בונד תשואות 366.46 0.23 86.69 -0.03 -0.08 5.47 17:24

מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס