מדד תל גוב כללי

360.730.04%
פתיחה 360.65 0.02%
גבוה 360.84 0.07%
נמוך 360.49 -0.02%
בסיס 360.58
תמורה 2,392 מיליארדי ש"ח
השבוע 0.23%
החודש 0.06%
השנה -0.40%
לצפייה בגרף אינטראקטיבי לחץ כאן

הרכב המדד

שם נייר אחרון % שינוי תמורה השבוע החודש השנה משקל עדכון
ממשלתי צמוד 0536 171.44 0.12% 5,786,833 0.26% -0.17% -0.72% 4.83% 17:39
ממשלתי שקלי 1026 108.10 0.00% 58,012,709 0.21% -0.01% 0.19% 2.84% 17:39
ממשלתי צמוד 0841 138.93 0.09% 18,309,413 0.18% 0.73% -1.10% 4.47% 17:39
ממשלתי שקלי 0142 110.90 0.00% 9,016,738 0.43% -0.31% -1.71% 3.78% 17:39
ממשלתי שקלי 0324 103.30 0.02% 10,850,386 0.06% 0.15% 0.32% 1.19% 17:39
ממשלתי צמוד 0545 96.96 0.28% 923,986 0.50% 1.09% -1.80% 3.10% 17:39
ממשלתי שקלי 0825 97.90 0.00% 16,893,887 0.13% 0.30% 0.60% 4.11% 17:39
ממשלתי צמוד 1025 111.87 0.04% 42,685,613 -0.09% 0.05% 0.66% 4.29% 17:39
ממשלתי שקלי 0327 96.60 0.00% 173,776,301 0.20% -0.10% 0.05% 4.43% 17:39
ממשלתי שקלי 0347 89.67 -0.01% 22,367,706 0.65% -0.52% -2.52% 4.00% 17:39
ממשלתי צמוד 0527 112.09 0.04% 49,606,876 0.04% 0.08% 0.39% 4.15% 17:39
ממשלתי משתנה 0526 98.70 0.00% 3,823,574 0.03% 0.31% 0.57% 3.70% 17:39
ממשלתי שקלי 0928 94.10 0.05% 511,856,860 0.34% -0.24% -0.47% 4.50% 17:39
ממשלתי צמוד 0529 107.24 0.06% 54,902,268 0.07% -0.07% -0.22% 3.85% 17:39
ממשלתי שקלי 0330 84.88 0.05% 254,324,804 0.40% -0.08% -0.63% 5.66% 17:39
ממשלתי שקלי 0425 96.69 0.01% 23,842,079 0.09% 0.13% 0.60% 4.01% 17:39
ממשלתי שקלי 0537 71.24 0.03% 54,424,643 0.31% -0.21% -1.79% 3.32% 17:39
ממשלתי משתנה 1130 95.49 -0.04% 2,839,050 0.06% 0.23% 0.22% 4.75% 17:39
ממשלתי צמוד 1151 78.25 0.32% 47,532,304 0.78% 1.43% -2.72% 2.17% 17:39
ממשלתי צמוד 0726 109.07 0.05% 189,830,363 -0.07% 0.04% 0.32% 3.87% 17:39
ממשלתי צמוד 1131 99.70 0.08% 248,257,456 0.24% 0.02% -0.68% 4.74% 17:39
ממשלתי שקלי 0226 93.73 -0.02% 39,851,610 0.22% 0.16% 0.50% 4.58% 17:39
ממשלתי שקלי 1024 97.97 0.02% 13,195,310 0.11% 0.23% 0.78% 2.95% 17:39
ממשלתי שקלי 0432 81.30 0.01% 174,202,108 0.38% -0.09% -1.14% 3.31% 17:39
ממשלתי שקלי 1152 69.46 -0.09% 14,598,004 0.61% -0.97% -2.80% 1.46% 17:39
ממשלתי שקלי 0229 99.13 0.09% 144,643,824 0.34% -0.29% -0.49% 2.43% 17:39
ממשלתי צמוד 1028 100.31 0.02% 171,118,131 0.08% -0.06% -0.26% 1.30% 17:39
גליל 5904 143.62 0.01% 34,635,846 -0.08% -0.08% 0.76% 2.22% 17:39