מדד תל גוב לא צמודות

410.820.01%
פתיחה 410.92 0.03%
גבוה 410.97 0.04%
נמוך 410.55 -0.06%
בסיס 410.79
תמורה 1,529 מיליארדי ש"ח
השבוע 0.27%
החודש -0.05%
השנה -0.38%
לצפייה בגרף אינטראקטיבי לחץ כאן

הרכב המדד

שם נייר אחרון % שינוי תמורה השבוע החודש השנה משקל עדכון
ממשלתי שקלי 0229 99.13 0.09% 144,643,824 0.34% -0.29% -0.49% 3.98% 17:39
ממשלתי שקלי 1026 108.10 0.00% 58,012,709 0.21% -0.01% 0.19% 4.66% 17:39
ממשלתי שקלי 0142 110.90 0.00% 9,016,738 0.43% -0.31% -1.71% 6.20% 17:39
ממשלתי שקלי 0324 103.30 0.02% 10,850,386 0.06% 0.15% 0.32% 1.96% 17:39
ממשלתי משתנה 0526 98.70 0.00% 3,823,574 0.03% 0.31% 0.57% 6.06% 17:39
ממשלתי שקלי 0327 96.60 0.00% 173,776,301 0.20% -0.10% 0.05% 7.27% 17:39
ממשלתי שקלי 0825 97.90 0.00% 16,893,887 0.13% 0.30% 0.60% 6.74% 17:39
ממשלתי שקלי 0330 84.88 0.05% 254,324,804 0.40% -0.08% -0.63% 9.28% 17:39
ממשלתי שקלי 0425 96.69 0.01% 23,842,079 0.09% 0.13% 0.60% 6.57% 17:39
ממשלתי שקלי 0537 71.24 0.03% 54,424,643 0.31% -0.21% -1.79% 5.43% 17:39
ממשלתי שקלי 1024 97.97 0.02% 13,195,310 0.11% 0.23% 0.78% 4.83% 17:39
ממשלתי שקלי 0432 81.30 0.01% 174,202,108 0.38% -0.09% -1.14% 5.42% 17:39
ממשלתי שקלי 0928 94.10 0.05% 511,856,860 0.34% -0.24% -0.47% 7.37% 17:39
ממשלתי שקלי 1152 69.46 -0.09% 14,598,004 0.61% -0.97% -2.80% 2.39% 17:39
ממשלתי שקלי 0347 89.67 -0.01% 22,367,706 0.65% -0.52% -2.52% 6.55% 17:39
ממשלתי משתנה 1130 95.49 -0.04% 2,839,050 0.06% 0.23% 0.22% 7.78% 17:39
ממשלתי שקלי 0226 93.73 -0.02% 39,851,610 0.22% 0.16% 0.50% 7.51% 17:39