מדד תל גוב לא צמודות

406.470.03%
פתיחה 406.31 0.00%
גבוה 406.76 0.11%
נמוך 406.19 -0.03%
בסיס 406.33
תמורה 1,068 מיליארדי ש"ח
השבוע -0.23%
החודש 0.84%
השנה -1.46%
לצפייה בגרף אינטראקטיבי לחץ כאן

הרכב המדד

שם נייר אחרון % שינוי תמורה השבוע החודש השנה משקל עדכון
ממשלתי שקלי 0229 97.89 0.13% 89,947,309 -0.15% 0.78% -1.77% 6.06% 17:38
ממשלתי שקלי 1026 108.19 0.04% 12,835,817 -0.03% 0.40% 0.23% 4.37% 17:38
ממשלתי שקלי 0335 93.65 0.21% 238,567,051 -0.51% 1.36% 0.00% 2.24% 17:38
ממשלתי משתנה 1134 94.27 0.00% 14,352 0.06% 0.29% 0.00% 0.16% 17:38
ממשלתי שקלי 0927 99.18 0.00% 185,523,950 -0.02% 0.59% 0.00% 2.04% 17:38
ממשלתי שקלי 0142 106.15 -0.08% 11,129,709 -0.76% 2.10% -5.84% 5.56% 17:38
ממשלתי משתנה 0526 99.58 0.01% 839,764 0.07% 0.19% 2.48% 5.73% 17:38
ממשלתי שקלי 0327 94.28 0.01% 15,356,755 -0.06% 0.63% -0.28% 6.61% 17:38
ממשלתי שקלי 0825 98.61 0.02% 13,926,898 0.00% 0.49% 1.30% 6.36% 17:38
ממשלתי שקלי 0330 82.23 0.18% 50,069,581 -0.27% 0.79% -2.71% 8.42% 17:38
ממשלתי שקלי 0425 97.13 0.04% 7,359,462 0.01% 0.38% 1.55% 6.18% 17:38
ממשלתי שקלי 0537 67.03 -0.04% 111,453,886 -0.65% 2.15% -5.48% 5.65% 17:38
ממשלתי שקלי 1024 99.13 -0.01% 2,026,537 0.01% 0.17% 2.01% 2.96% 17:38
ממשלתי שקלי 0432 77.99 0.18% 114,121,153 -0.32% 1.03% -3.74% 6.26% 17:38
ממשלתי שקלי 0928 93.01 0.09% 83,172,062 -0.13% 0.79% -1.65% 7.44% 17:38
ממשלתי שקלי 1152 64.20 0.00% 37,366,950 -1.08% 1.10% -10.23% 2.82% 17:38
ממשלתי שקלי 0347 80.50 -0.20% 82,678,666 -0.91% 1.72% -8.45% 5.70% 17:38
ממשלתי משתנה 1130 97.07 -0.02% 1,096,285 0.04% 0.44% 2.90% 8.34% 17:38
ממשלתי שקלי 0226 94.07 0.02% 10,224,071 0.00% 0.47% 0.82% 7.09% 17:38