מדד תל גוב שקלי

469.660.01%
פתיחה 469.77 0.04%
גבוה 469.84 0.05%
נמוך 469.28 -0.07%
בסיס 469.59
תמורה 1,522 מיליארדי ש"ח
השבוע 0.30%
החודש -0.10%
השנה -0.50%
לצפייה בגרף אינטראקטיבי לחץ כאן

הרכב המדד

שם נייר אחרון % שינוי תמורה השבוע החודש השנה משקל עדכון
ממשלתי שקלי 0229 99.13 0.09% 144,643,824 0.34% -0.29% -0.49% 4.62% 17:39
ממשלתי שקלי 1026 108.10 0.00% 58,012,709 0.21% -0.01% 0.19% 5.41% 17:39
ממשלתי שקלי 0142 110.90 0.00% 9,016,738 0.43% -0.31% -1.71% 7.20% 17:39
ממשלתי שקלי 0324 103.30 0.02% 10,850,386 0.06% 0.15% 0.32% 2.27% 17:39
ממשלתי שקלי 0327 96.60 0.00% 173,776,301 0.20% -0.10% 0.05% 8.43% 17:39
ממשלתי שקלי 0825 97.90 0.00% 16,893,887 0.13% 0.30% 0.60% 7.82% 17:39
ממשלתי שקלי 0330 84.88 0.05% 254,324,804 0.40% -0.08% -0.63% 10.77% 17:39
ממשלתי שקלי 0425 96.69 0.01% 23,842,079 0.09% 0.13% 0.60% 7.63% 17:39
ממשלתי שקלי 0537 71.24 0.03% 54,424,643 0.31% -0.21% -1.79% 6.31% 17:39
ממשלתי שקלי 1024 97.97 0.02% 13,195,310 0.11% 0.23% 0.78% 5.61% 17:39
ממשלתי שקלי 0432 81.30 0.01% 174,202,108 0.38% -0.09% -1.14% 6.29% 17:39
ממשלתי שקלי 0928 94.10 0.05% 511,856,860 0.34% -0.24% -0.47% 8.55% 17:39
ממשלתי שקלי 1152 69.46 -0.09% 14,598,004 0.61% -0.97% -2.80% 2.78% 17:39
ממשלתי שקלי 0347 89.67 -0.01% 22,367,706 0.65% -0.52% -2.52% 7.60% 17:39
ממשלתי שקלי 0226 93.73 -0.02% 39,851,610 0.22% 0.16% 0.50% 8.72% 17:39