מדד ספונסר קנאביס

שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
שווי שוק
באלפי ש"ח
משקל תרומה זמן
עדכון
אינטרקיור 2,036 -0.73% 109 -1.88% -1.88% -1.74% 868,789 43.55% -0.32% 12:17
ביו דבש 607.50 -2.36% 24 -4.63% -4.63% -26.12% 50,901 2.55% -0.06% 12:16
טוגדר 73.90 4.53% 13 4.82% 4.82% -30.41% 51,075 2.56% 0.12% 11:08
יוניבו 72.60 -3.20% 14 -2.81% -2.81% -63.97% 20,304 1.02% -0.03% 12:30
סטורג' דרופ 276.10 0.25% 108 -0.43% -0.43% -65.89% 9,746 0.49% 0.00% 12:22
עמיר שיווק 3,869 0.00% 81 -1.35% -1.35% -2.23% 484,644 24.29% 0.00% 09:59
פנאקסיה ישראל 40.00 -0.99% 5 -2.91% -2.91% -57.58% 58,606 2.94% -0.03% 11:36
פארמוקן 30.50 -0.65% 1 -0.65% -0.65% -49.17% 20,364 1.02% -0.01% 11:25
קנאשור 25.50 2.82% 1 9.44% 9.44% -37.04% 20,705 1.04% 0.03% 12:08
תיקון עולם קנבט 244.00 -6.51% 56 -5.54% -5.54% -8.10% 101,556 5.09% -0.33% 12:29
קאנומד 26.20 0.00% 2 1.95% 1.95% -21.08% 25,840 1.30% 0.00% 10:15
נקסט ג'ן 70.60 0.14% 33 -3.29% -3.29% -49.39% 28,295 1.42% 0.00% 11:26
מרחביה אחזקות 48.00 0.00% 10 0.00% 0.00% -31.23% 37,685 1.89% 0.00% 10:15
אינטליקנה 50.10 -10.54% 85 -13.47% -13.47% -42.28% 22,444 1.13% -0.12% 12:27
טקטונה 136.70 -1.30% 4 -2.98% -2.98% -59.34% 110,286 5.53% -0.07% 12:15
וילק 191.10 2.91% 120 6.05% 6.05% -37.14% 81,034 4.06% 0.12% 12:34
מדד קנאביס 125.04 -0.7% שווי שוק: 1,994,967,402 ש"ח *הנתונים המוצגים ברשימה בעיכוב של 20 דק

אופן החישוב:

משקל – משקלה היחסי של כל מניה מחושב על פי שווי השוק שלה ביחס לשווי השוק של כל המניות ברשימה.

תרומה – התרומה של כל מניה מחושבת על ידי הכפלת משקל היחסי באחוז שינוי היומי

שינוי יומי של המדד - מחושב על ידי סכימה של התרומה היחסית של כל מניה ברשימה

דיסקליימר:

בפרסום מידע זה אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך.
חברת ספונסר נ.ע.ל.ה בע"מ ו\או אתר "ספונסר" עושים מאמצים להביא את כל הנתונים המספריים והגרפיים בדיוק מרבי תוך זמן קצר ככל הניתן. על אף האמור, חברת ספונסר נ.ע.ל.ה בע"מ ו\או אתר "ספונסר" לא ישאו בכל אחריות לנזקים שיגרמו עקב השימוש במדורי האתר השונים או עקב כל בעיה ותקלה הקשורות לשימוש באתר ולנתונים שבהם.
המידע מוגש ככלי עזר לקבלת החלטות והעושה כנ"ל עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד ועל אחריותו המלאה.