שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
מספר
נייר
זמן
עדכון
תכלית סל חסר ת"א 35 778.20 1.14% 200 -4.03% 5.65% 15.70% 1144187 17:24
תכלית סל ממונפת ת"א 35 פי 2 חודשי 2,341.00 -0.72% 327 4.04% -3.58% -13.46% 1144658 17:24
תכלית סל ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי 1,440.00 0.00% 887 6.75% -5.88% -20.97% 1144708 17:24
תכלית סל ממונפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי 202.00 0.45% 569 -3.53% 4.18% 7.91% 1144716 17:24
קסם חסר תל בונד 20 242.81 -0.65% 17 -0.57% -0.70% 7.44% 1146042 17:24
קסם 6A ממונפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי 2,540.00 0.51% 4,361 -4.26% 3.50% 7.08% 1146059 17:24
קסם 6A ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי 1,186.00 0.08% 3,620 6.46% -5.57% -21.09% 1146380 17:24
קסם חסר תל בונד 40 1,301.56 0.00% 0 0.11% 0.06% 6.26% 1146455 17:24
קסם 6A חסר ת"א 35 5,262.00 0.52% 284 -1.20% 1.84% -5.97% 1146745 17:24
קסם 6D ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי 21,970.00 -7.69% 5,922 4.57% -18.24% -46.32% 1146968 17:24
קסם 6D ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי 62,800.00 -8.99% 20,707 1.29% -18.44% -65.81% 1146976 17:24
קסם 6D ממונפת DAX פי 3 חודשי 2,429.00 -6.86% 8,225 3.23% -26.33% -47.23% 1146984 17:24
קסם 6D ממונפת בחסר S&P 500 פי 2 חודשי 10,610.00 5.89% 1,696 -1.30% 17.81% 65.24% 1146992 17:24
קסם 6D ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי 1,858.00 5.69% 8,081 -0.59% 18.42% 101.08% 1147008 17:24
קסם 6D ממונפת בחסר DAX פי 2 חודשי 18,990.00 3.38% 2,923 -1.15% 19.96% 44.08% 1147016 17:24
קסם חסר תל בונד תשואות 2,880.02 0.00% 0 -0.08% -0.66% 4.07% 1147131 17:24
קסם חסר שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים 4,926.57 -0.66% 289 -0.10% 1.51% 22.26% 1147180 17:24
קסם י חסר ת"א SME60י 6,265.00 1.20% 187 0.18% 2.47% 23.79% 1147347 17:24
פסגות חסר ת"א 90 197.40 2.28% 3,179 -4.13% 2.92% 14.77% 1149236 17:24
תכלית סל חסר ת"א 90 513.50 0.57% 441 -2.32% 1.18% 6.31% 1161033 17:24
קסם י חסר ת"א 90 5,270.00 0.86% 2,782 -1.99% 1.40% -2.93% 1161058 17:24
קסם י חסר תל בונד גלובל 3,340.90 0.00% 0 -0.33% -0.74% 0.94% 1161876 17:24
קסם חסר ת"א 125 12,620.00 0.96% 2,012 -2.62% 3.53% 8.98% 1161884 17:24
הראל סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי מנוטרלת מט"ח 3,250.00 -10.44% 1,885 -0.03% -23.44% -71.11% 1167568 17:24
הראל סל ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי 4,405.00 5.97% 417 -0.79% 19.05% 102.44% 1167576 17:24
MTF סל חסר ת"א 90 1,349.00 2.27% 4,902 -2.74% 2.27% 10.66% 1171099 17:24
תכלית סל חסר NASDAQ 100 י 3,657.00 3.51% 891 -0.76% 9.39% 58.11% 1174507 17:24
תכלית סל חסר S&P 500 י 3,386.00 2.95% 265 -1.23% 11.13% 40.97% 1174515 17:24