שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
מספר
נייר
זמן
עדכון
תכלית סל חסר ת"א 35 594.00 -0.65% 35 3.20% -11.69% -11.69% 1144187 17:24
תכלית סל ממונפת ת"א 35 פי 2 חודשי 2,920.00 0.17% 104 -1.65% 7.95% 7.95% 1144658 17:24
תכלית סל ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי 2,012.00 -0.20% 1,470 -3.18% 10.43% 10.43% 1144708 17:24
תכלית סל ממונפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי 173.90 0.06% 205 3.20% -7.10% -7.10% 1144716 17:24
קסם חסר תל בונד 20 226.00 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1146042 17:24
קסם 6A ממונפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי 2,204.00 0.59% 2,077 2.65% -7.08% -7.08% 1146059 17:24
קסם 6A ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי 1,659.00 -0.60% 5,797 -3.60% 10.38% 10.38% 1146380 17:24
קסם חסר תל בונד 40 1,231.20 0.47% 62 0.47% 0.51% 0.51% 1146455 17:24
קסם 6A חסר ת"א 35 4,899.00 0.74% 536 4.99% -12.46% -12.46% 1146745 17:24
קסם 6D ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי 37,510.00 -1.19% 955 -4.07% -8.36% -8.36% 1146968 17:24
קסם 6D ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי 152,630.00 -1.88% 5,364 -6.07% -16.91% -16.91% 1146976 17:24
קסם 6D ממונפת DAX פי 3 חודשי 4,664.00 -0.30% 1,025 -1.87% 1.33% 1.33% 1146984 17:24
קסם 6D ממונפת בחסר S&P 500 פי 2 חודשי 6,810.00 0.65% 964 2.75% 6.06% 6.06% 1146992 17:24
קסם 6D ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי 1,031.00 1.18% 3,963 3.19% 11.58% 11.58% 1147008 17:24
קסם 6D ממונפת בחסר DAX פי 2 חודשי 13,240.00 -0.23% 287 0.61% 0.46% 0.46% 1147016 17:24
קסם חסר תל בונד תשואות 2,771.12 0.29% 138 0.29% 0.13% 0.13% 1147131 17:24
קסם חסר שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים 4,195.52 0.97% 304 1.99% 4.11% 4.11% 1147180 17:24
קסם 6A חסר ת"א SME60י 4,905.00 0.00% 0 1.07% -3.08% -3.08% 1147347 17:24
פסגות חסר ת"א 90 149.70 -1.71% 758 0.34% -12.97% -12.97% 1149236 17:24
תכלית סל חסר ת"א 90 458.80 -0.39% 165 0.22% -5.01% -5.01% 1161033 17:24
קסם י חסר ת"א 90 4,760.00 -0.73% 44 0.40% -12.32% -12.32% 1161058 17:24
קסם י חסר תל בונד גלובל 3,312.15 0.00% 0 0.00% 0.07% 0.07% 1161876 17:24
קסם י חסר ת"א 125 10,800.00 0.09% 9 1.31% -6.74% -6.74% 1161884 17:24
הראל סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי מנוטרלת מט"ח 9,373.00 -1.52% 587 -7.01% -16.68% -16.68% 1167568 17:24
הראל סל ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי 2,417.00 0.83% 10 3.87% 11.08% 11.08% 1167576 17:24
MTF סל חסר ת"א 90 1,098.00 -0.90% 215 0.27% -9.93% -9.93% 1171099 17:24
תכלית סל חסר ת"א-קלינטק 1,107.00 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1174499 17:24
תכלית סל חסר NASDAQ 100 י 2,491.00 0.52% 62 3.10% 7.70% 7.70% 1174507 17:24
תכלית סל חסר S&P 500 י 2,499.00 1.83% 44 1.83% 4.04% 4.04% 1174515 17:24