קרנות סל - אג"ח

שם נייר אחרון % שינוי תמורה השבוע החודש השנה עדכון
MTF סל (!) תל בונד גלובל 362.11 0.30% 144,858 0.30% 1.12% 2.90% 13:39
MTF סל כשרה תל בונד שקלי 447.04 0.00% 0 0.00% 0.87% 1.31% 13:38
MTF סל תל בונד שקלי A 399.90 0.20% 199,950 0.20% 0.72% 1.09% 13:38
MTF סל תל בונד שקלי 446.13 0.00% 0 0.00% 0.53% 0.65% 13:38
MTF סל תל בונד שקלי 50 310.85 0.35% 64,189 0.35% 0.44% 0.32% 13:38
הראל סל (!) תל בונד גלובל 430.74 0.24% 424,477 0.24% 1.17% 2.99% 13:35
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל 385.53 0.22% 25,834 0.22% 0.81% 1.52% 13:39
הראל סל כשרה תל בונד שקלי 384.09 0.00% 0 0.00% 0.56% 0.81% 13:38
הראל סל תל בונד שקלי 385.04 0.20% 294,882 0.20% 0.60% 0.68% 13:38
הראל סל תל בונד שקלי 50 386.24 0.25% 501,857 0.25% 0.50% 0.32% 13:38
הראל סל תל בונד שקלי בנקים וביטוח 399.80 0.10% 161,955 0.10% 0.44% 0.18% 13:32
קסם ETF (!) אינדקס Bullet שקלי 2027 1,060.56 0.00% 0 0.00% 0.59% 0.95% 13:37
קסם ETF (!) אינדקס Bullet שקלי 2029 1,039.50 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 13:38
קסם ETF (!) תל בונד גלובל 4,256.12 0.19% 509,811 0.19% 1.05% 3.16% 13:35
קסם ETF (!) תל בונד תשואות שקל 3,880.96 0.14% 7,762 0.14% 0.97% 1.68% 13:39
קסם ETF אינדקס Bullet שקלי 2025 1,026.82 -0.09% 517,537 -0.09% 0.35% 0.87% 13:38
קסם ETF אינדקס Bullet שקלי 2026 1,058.13 0.08% 75,351 0.08% 0.72% 0.98% 13:36
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי 3,833.01 0.00% 0 0.00% 0.68% 0.59% 13:38
קסם ETF תל בונד שקלי 3,841.52 0.19% 1,456,955 0.19% 0.60% 0.76% 13:38
קסם ETF תל בונד שקלי 50 3,879.68 0.26% 1,302,739 0.26% 0.32% 0.39% 13:39
קסם ETF תל בונד שקלי A 4,004.94 0.25% 400,494 0.25% 0.80% 1.20% 13:38
קסם ETF תל בונד שקלי AA AAA 4,028.02 0.25% 203,129 0.25% 0.56% 0.18% 13:39
תכלית סל (!) תל בונד גלובל 4,268.00 0.25% 699,952 0.25% 1.20% 2.94% 13:39
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי 385.53 0.00% 0 0.00% 0.56% 0.79% 13:35
תכלית סל תל בונד שקלי 386.62 0.23% 380,475 0.23% 0.49% 0.75% 13:35
תכלית סל תל בונד שקלי 50 3,811.10 0.22% 267,159 0.22% 0.42% 0.43% 13:38
MTF סל (!) תל בונד תשואות צמודות 401.20 0.00% 0 0.00% 0.92% 1.97% 13:38
MTF סל כשרה תל בונד 60 453.40 0.00% 0 0.00% 0.93% 0.85% 13:37
MTF סל תל בונד צמודות A 370.01 0.30% 156,320 0.30% 0.81% 1.55% 13:39
MTF סל תל בונד 20 452.85 0.31% 327,932 0.31% 0.47% 0.62% 13:39
MTF סל תל בונד 60 453.80 0.15% 53,007 0.15% 0.62% 0.64% 13:39
MTF סל תל בונד צמודות 399.49 0.00% 0 0.00% 0.63% 0.68% 13:38
הראל סל (!) תל בונד תשואות צמודות 389.50 0.22% 80,838 0.22% 0.80% 1.98% 13:39
הראל סל כשרה תל בונד 60 366.42 0.35% 30,083 0.35% 0.69% 0.37% 13:38
הראל סל תל בונד 20 366.30 0.24% 1,421,972 0.24% 0.70% 0.79% 13:38
הראל סל תל בונד 40 345.51 0.00% 0 0.00% 0.62% 0.83% 13:38
הראל סל תל בונד 60 356.11 0.24% 404,750 0.24% 0.63% 0.78% 13:36
הראל סל תל בונד צמודות 367.84 0.00% 0 0.00% 0.57% 0.87% 13:38
הראל סל תל בונד צמודות בנקים 340.51 0.00% 0 0.00% 0.49% 0.30% 13:36
מור סל תל בונד 60 5,186.60 0.00% 0 0.00% 0.43% 0.68% 13:39
פסגות ETF כשרה תל בונד 60 355.55 0.00% 0 0.00% 0.64% 0.81% 13:34
פסגות ETF תל בונד 40 346.16 0.00% 0 0.00% 0.70% 0.66% 13:37
פסגות ETF תל בונד 60 357.14 0.17% 806,819 0.17% 0.60% 0.73% 13:37
פסגות ETF תל בונד צמודות 3,673.02 0.12% 8,668 0.12% 0.73% 0.89% 13:39
פסגות ETF תל בונד צמודות A 3,680.19 0.38% 947,919 0.38% 0.29% 1.38% 13:39
קסם ETF (!) אינדקס Bullet צמוד 2027 1,075.08 0.08% 99,976 0.08% 0.48% 0.99% 13:37
קסם ETF (!) אינדקס Bullet צמוד 2029 1,092.40 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 13:39
קסם ETF אינדקס Bullet צמוד 2025 1,136.44 0.00% 0 0.00% 0.17% 0.64% 13:36
קסם ETF אינדקס Bullet צמוד 2026 1,063.51 0.00% 0 0.00% 0.15% 0.55% 13:37
קסם ETF כשרה תל בונד 60 108.41 0.00% 0 0.00% 0.77% 0.63% 13:38
קסם ETF תל בונד 20 3,628.13 0.33% 1,764,226 0.33% 0.69% 0.61% 13:39
קסם ETF תל בונד 40 3,442.10 0.21% 347,652 0.21% 0.47% 1.10% 13:38
קסם ETF תל בונד 60 3,551.28 0.24% 698,830 0.24% 0.57% 0.70% 13:38
קסם ETF תל בונד צמודות 3,664.39 0.10% 97,216 0.10% 0.61% 0.88% 13:38
קסם ETF תל בונד צמודות AA AAA 3,720.81 0.13% 102,538 0.13% 0.58% 0.70% 13:39
קסם ETF תל בונד צמודות בנקים 3,341.38 -0.04% 24,994 -0.04% 0.40% 0.49% 13:38
קסם ETF תל בונד צמודות יתר 3,755.05 0.19% 18,137 0.19% 0.61% 1.00% 13:39
קסם ETF תל בונד צמודות A 3,701.61 0.24% 204,353 0.24% 0.78% 1.67% 13:39
קסם ETFי (!) כשרה תל בונד תשואות צמודות 3,897.45 0.28% 233,691 0.28% 0.93% 1.42% 13:39
קסם ETFי (!) תל בונד תשואות צמודות 3,900.00 0.23% 93,016 0.23% 0.78% 1.80% 13:39
תכלית סל (!) כשרה תל בונד תשואות צמודות 3,903.83 0.00% 0 0.00% 0.90% 2.53% 13:39
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל 3,836.22 0.00% 0 0.00% 0.81% 1.58% 13:39
תכלית סל (!) תל בונד תשואות צמודות 3,911.50 0.24% 196,190 0.24% 1.01% 1.99% 13:39
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות יתר 3,761.95 0.00% 0 0.00% 0.72% 1.02% 13:38
תכלית סל תל בונד 20 363.84 0.36% 1,687,900 0.36% 0.69% 0.66% 13:37
תכלית סל תל בונד 40 345.24 0.00% 0 0.00% 0.70% 0.74% 13:39
תכלית סל תל בונד 60 356.91 0.27% 2,151,547 0.27% 0.52% 0.68% 13:35
תכלית סל תל בונד מאגר 3,769.33 0.18% 325,326 0.18% 0.54% 0.85% 13:37
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים 3,360.96 0.12% 250,290 0.12% 0.37% 0.45% 13:37
תכלית סל תל בונד צמודות יתר 3,761.30 0.00% 0 0.00% 1.09% 0.97% 13:38
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח רובד 2 452.18 0.00% 0 0.00% 0.78% 1.01% 13:39
MTF סל תל בונד מאגר 382.98 0.19% 88,300 0.19% 0.59% 0.82% 13:39
הראל סל תל בונד מאגר 381.02 0.13% 213,773 0.13% 0.60% 0.93% 13:38
מור סל תל בונד מאגר 5,263.52 0.16% 15,001 0.16% 0.55% 0.87% 13:39
קסם ETF תל בונד מאגר 3,754.48 0.18% 431,765 0.18% 0.54% 0.88% 13:38
קסם ETF תל בונד דולר 4,332.77 -0.39% 16,508 -0.39% -2.16% -0.15% 13:37
MTF סל תל בונד צמודות 1 3 367.76 0.19% 92,517 0.19% 0.23% 0.93% 13:39
קסם ETF תל בונד צמודות 1 3 3,666.00 0.17% 50,367 0.17% 0.20% 0.85% 13:37
MTF סל תל בונד צמודות 5 15 381.42 0.00% 0 0.00% 0.89% 0.86% 13:38
קסם ETF תל בונד צמודות 5 15 3,813.83 0.00% 343 0.00% 1.17% 1.35% 13:39
MTF סל תל בונד שקלי 1 3 425.72 0.00% 0 0.00% 0.65% 1.41% 13:38
קסם ETF תל בונד שקלי 1 3 4,257.92 0.12% 349,787 0.12% 0.58% 1.26% 13:38
MTF סל תל בונד שקלי 5 15 380.23 0.35% 3,802 0.35% 0.87% 0.12% 13:38
קסם ETF תל בונד שקלי 5 15 3,797.92 0.34% 93,973 0.34% 0.76% 0.25% 13:39
קסם ETF תל בונד צמודות 3 5 3,643.26 0.23% 391,192 0.23% 0.63% 0.79% 13:39
קסם ETF תל בונד שקלי 3 5 3,870.02 0.18% 76,278 0.18% 0.86% 0.63% 13:38
MTF סל תל בונד צמודות 5 15 381.42 0.00% 0 0.00% 0.89% 0.86% 13:38
קסם ETF תל בונד צמודות 5 15 3,813.83 0.00% 343 0.00% 1.17% 1.35% 13:39
קסם ETFי All Bond ריבית משתנה 3,630.84 0.00% 0 0.00% 0.33% 0.65% 13:27
תכלית סל All Bond ריבית משתנה 3,628.47 0.00% 0 0.00% 0.24% 0.59% 13:20