שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
מספר
נייר
זמן
עדכון
תכלית סל תל בונד 20 358.04 0.08% 0 0.00% 0.56% 0.56% 1143791 17:24
תכלית סל תל בונד מאגר 3,621.97 0.08% 0 0.06% 0.61% 0.61% 1144013 17:24
תכלית סל תל בונד ריבית משתנה 3,374.24 0.00% 0 0.03% 0.21% 0.21% 1144070 17:24
תכלית סל משולבת אגח ממשלתי קונצרני תל ד 15,790.00 0.00% 0 0.00% 0.25% 0.25% 1144088 17:24
תכלית סל משולבת אגח ממשלתי קונצרני מניות 20 15,386.00 0.15% 0 0.18% 0.91% 0.91% 1144096 17:24
תכלית סל משולבת אגח ממשלתי תא 35 ח 11,480.00 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1144229 17:24
תכלית סל תל בונד תשואות שקל 3,791.72 0.19% 0 0.26% 1.47% 1.47% 1144260 17:24
תכלית סל תל בונד גלובל 3,784.99 0.24% 0 0.67% 1.80% 1.80% 1144377 17:24
תכלית סל משולבת ממשלתיות קבועה ממשלתיות צמוד 11,439.00 0.00% 0 -0.02% 0.11% 0.11% 1144492 17:24
תכלית סל משולבת ממשלתיות צמודות ממשלתיות קבו 11,130.00 0.00% 0 0.00% 0.18% 0.18% 1144500 17:24
תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude 1,187.71 -4.16% 133 -4.04% -7.27% -7.27% 1144534 17:24
תכלית סל חוזה ‏Bloomberg Silver 3,533.46 -1.19% 0 -2.21% -2.27% -2.27% 1144542 17:24
תכלית סל צמודות מדד ממשלתיות 0-2 שנים 2,284.84 0.00% 157 -0.09% -0.09% -0.09% 1144591 17:24
תכלית סל שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 0-2 שנים 3,142.36 0.00% 0 -0.03% 0.00% 0.00% 1144609 17:24
תכלית סל מק"מ 2,780.47 0.00% 0 -0.18% -0.14% -0.14% 1144633 17:24
תכלית סל ‏‏‏LBMA Gold Price AM 4,787.08 0.58% 0 0.34% 2.59% 2.59% 1144666 17:24
תכלית סל משולבת אגח ממשלתי אגח קונצרני 12,767.00 0.00% 0 0.00% 0.31% 0.31% 1144674 17:24
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר 3,579.18 0.00% 0 0.06% 0.48% 0.48% 1144690 17:24
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים 3,250.76 -0.06% 0 -0.12% 0.12% 0.12% 1144823 17:24
תכלית סל ‏‏‏iBoxx US Liquid Investment Grade Top 3 10,100.00 0.00% 0 0.10% 0.40% 0.40% 1144930 17:24
תכלית סל משולבת אגח ממשלתי תל דיב 13,222.00 0.00% 0 0.00% 0.44% 0.44% 1144963 17:24
תכלית סל שקליות ממשלתיות 425.23 0.00% 0 0.00% 0.71% 0.71% 1144971 17:24
תכלית סל משולבת ‏‏אגח ממשלתי מניות חול 15,887.00 0.00% 0 -0.03% 0.27% 0.27% 1144997 17:24
תכלית סל משולבת אגח ממשלתי ת"א 125 20% 12,314.00 0.70% 0 0.70% 1.03% 1.03% 1145010 17:24
תכלית סל משולבת אגח ממשלתי קונצרני מניו 13,400.00 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1145028 17:24
תכלית סל משולבת אגח ממשלתי אגח קונצרני 13,012.00 0.00% 0 0.04% 0.03% 0.03% 1145051 17:24
תכלית סל שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 273.22 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1145077 17:24
תכלית סל צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים 269.95 -0.03% 0 -0.37% 0.00% 0.00% 1145085 17:24
תכלית סל תל בונד 40 331.82 -0.03% 0 0.00% 0.30% 0.30% 1145093 17:24
תכלית סל תל בונד 60 346.75 0.11% 0 0.00% 0.58% 0.58% 1145101 17:24
תכלית סל שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 496.09 0.07% 0 0.20% 0.61% 0.61% 1145143 17:24
תכלית סל שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים 434.39 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1145150 17:24
תכלית סל שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים 717.49 0.16% 0 0.42% 1.27% 1.27% 1145168 17:24
תכלית סל צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים 366.30 -0.02% 0 0.00% 0.55% 0.55% 1145176 17:24
תכלית סל תל בונד שקלי 386.44 0.09% 0 0.26% 0.78% 0.78% 1145184 17:24
תכלית סל משולבת אגח ממשלתי אגח קונצרני 13,297.00 0.03% 0 0.04% 0.39% 0.39% 1145192 17:24
תכלית סל משולבת אגח ממשלתי קונצרני תא 1 13,533.00 0.00% 0 0.34% 0.89% 0.89% 1145200 17:24
תכלית סל משולבת אגח ממשלתי מניות 11,445.00 0.00% 0 0.00% 0.19% 0.19% 1145226 17:24
תכלית סל תל בונד תשואות 3,709.08 0.08% 0 0.08% 0.82% 0.82% 1145259 17:24
קסם צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים 3,697.82 0.04% 0 -0.11% 0.52% 0.52% 1145739 17:24
קסם LBMA Gold Price PM USD 4,608.97 -0.10% 32 0.22% 2.15% 2.15% 1145820 17:24
קסם S&P GSCI 725.00 0.00% 0 -0.28% -2.95% -2.95% 1145853 17:24
קסם Bloomberg Brent Crude 1,196.07 -3.21% 0 -3.70% -6.71% -6.71% 1145929 17:24
קסם תל בונד 20 3,577.13 0.11% 0 0.06% 0.59% 0.59% 1145960 17:24
קסם iBoxx US Liquid High Yield 938.61 -0.37% 0 -0.64% 0.11% 0.11% 1145978 17:24
קסם שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 2,748.24 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1146018 17:24
קסם חסר תל בונד 20 251.30 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1146042 17:24
קסם צמודות מדד ממשלתיות 0-2 שנים 2,312.53 0.05% 0 -0.04% -0.04% -0.04% 1146133 17:24
קסם צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים 2,706.13 0.01% 0 -0.04% 0.19% 0.19% 1146158 17:24
קסם שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 0-2 שנים 3,178.67 0.00% 0 0.00% -0.03% -0.03% 1146166 17:24
קסם שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים 7,156.48 0.10% 0 0.34% 1.22% 1.22% 1146174 17:24
קסם שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים 4,334.17 0.01% 0 0.12% 0.05% 0.05% 1146190 17:24
קסם תל בונד 40 3,306.83 0.00% 0 0.00% 0.43% 0.43% 1146216 17:24
קסם תל בונד 60 3,453.98 -0.05% 0 0.00% 0.44% 0.44% 1146232 17:24
קסם צמודות מדד ממשלתיות 3,654.50 0.03% 0 -0.05% 1.16% 1.16% 1146257 17:24
קסם מק"מ 2,780.75 0.00% 0 0.00% -0.04% -0.04% 1146273 17:24
קסם תל בונד צמודות-בנקים 3,244.30 -0.03% 0 -0.03% 0.15% 0.15% 1146281 17:24
קסם תל בונד שקלי 3,847.00 0.05% 0 0.21% 0.73% 0.73% 1146414 17:24
קסם LBMA Gold Price PM USD מנוטרלת מט"ח 1,342.43 -0.06% 132 0.15% 2.29% 2.29% 1146422 17:24
קסם חסר תל בונד 40 1,333.02 0.00% 0 0.00% -0.45% -0.45% 1146455 17:24
קסם Bloomberg Agriculture 127.40 0.00% 0 0.00% -1.55% -1.55% 1146489 17:24
קסם שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5,022.68 0.08% 0 0.16% 0.62% 0.62% 1146562 17:24
קסם Bloomberg Brent Crude מנוטרלת מט"ח 493.93 -3.67% 96 -3.71% -7.50% -7.50% 1146620 17:24
קסם משולבת אגח ממשלתי ישראל וקונצרני יש 14,530.00 -0.21% 0 0.07% 0.55% 0.55% 1146638 17:24
קסם אג"ח ממשלתי כללי 3,745.02 0.05% 0 0.13% 0.83% 0.83% 1146646 17:24
קסם 3B משולבת אגח כללי ישראל ומניות 3 14,160.00 0.00% 0 0.00% 1.00% 1.00% 1146653 17:24
קסם 2A משולבת אגח כללי ישראל ומניות יש 14,450.00 0.12% 0 0.56% 1.26% 1.26% 1146661 17:24
קסם 2A משולבת אגח כללי ישראל ומניות 2 13,567.00 0.00% 0 0.27% 1.70% 1.70% 1146695 17:24
קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 10,008.00 0.02% 0 0.73% 1.39% 1.39% 1146919 17:24
קסם תל בונד צמודות 3,542.41 0.04% 0 0.03% 0.48% 0.48% 1146927 17:24
קסם תל בונד צמודות-יתר 3,576.22 0.02% 0 0.17% 0.53% 0.53% 1146935 17:24
קסם תל בונד תשואות 3,704.97 0.09% 0 0.08% 0.65% 0.65% 1146950 17:24
קסם 2A משולבת אגח ממש' קונצרני ו 12,346.00 0.00% 0 0.37% 0.95% 0.95% 1147057 17:24
קסם 0A תל בונד מאגר 3,613.82 0.06% 0 0.14% 0.67% 0.67% 1147081 17:24
קסם חסר תל בונד תשואות 2,857.69 0.00% 0 0.00% -0.76% -0.76% 1147131 17:24
קסם 2A משולבת אגח ממשלתי ישראל ומניות 12,125.00 0.05% 0 0.05% 0.13% 0.13% 1147149 17:24
קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנ 2,856.00 -0.07% 0 1.03% 0.60% 0.60% 1147164 17:24
קסם חסר שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים 4,055.00 0.00% 0 -0.22% -1.65% -1.65% 1147180 17:24
קסם תל בונד ריבית משתנה 3,367.33 0.00% 0 0.09% 0.33% 0.33% 1147198 17:24
קסם משולבת ארהב קונצרני iBoxx 30 שחר 0-2 10,610.00 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1147222 17:24
קסם iBoxx $ Corps Liquid 1-3 Years מנוטרלת מט" 12,979.00 0.00% 0 0.00% 0.39% 0.39% 1147255 17:24
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years מנוטרלת מט" 17,137.00 -0.02% 0 0.48% 0.92% 0.92% 1147263 17:24
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years 6,362.00 0.11% 0 0.43% 0.81% 0.81% 1147297 17:24
קסם משולבת קונצ' 3-7 iBoxx HY iBoxx 10,915.00 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1147305 17:24
קסם 2A משולבת אגח ממש' קונצרני ו 11,190.00 0.00% 0 2.47% 2.47% 2.47% 1147370 17:24
קסם תל בונד שקלי 3-5 3,937.65 0.15% 0 0.28% 1.13% 1.13% 1147396 17:24
פסגות שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 271.77 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1147776 17:24
פסגות שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים 4,286.49 0.02% 0 0.07% 0.07% 0.07% 1147792 17:24
פסגות שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים 7,072.22 0.07% 0 0.24% 1.17% 1.17% 1147818 17:24
פסגות מק"מ 278.24 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1147842 17:24
פסגות שקליות ממשלתיות 427.33 0.04% 0 0.23% 0.47% 0.47% 1147867 17:24
פסגות חוזה LBMA Gold Price AM 1,246.00 -0.12% 0 0.16% 2.30% 2.30% 1147875 17:24
פסגות צמודות מדד ממשלתיות 0-2 שנים 229.35 -0.05% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1147883 17:24
פסגות צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים 268.33 -0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1147917 17:24
פסגות צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים 366.91 -0.04% 0 -0.27% 0.55% 0.55% 1147925 17:24
פסגות צמודות מדד ממשלתיות 3,727.21 0.12% 0 0.08% 1.17% 1.17% 1147933 17:24
פסגות שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5,085.96 0.00% 0 -0.12% 0.41% 0.41% 1147941 17:24
פסגות תל בונד 20 356.84 0.04% 0 -0.28% 0.28% 0.28% 1147958 17:24
פסגות iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 9,764.80 0.28% 0 0.45% 0.94% 0.94% 1147966 17:24
פסגות תל בונד 40 332.73 0.02% 0 0.00% 0.30% 0.30% 1147974 17:24
פסגות תל בונד 60 347.38 0.07% 0 0.00% 0.58% 0.58% 1148006 17:24
פסגות תל בונד צמודות-יתר 3,591.00 0.00% 0 0.06% 0.48% 0.48% 1148030 17:24
פסגות תל בונד צמודות 3,539.53 -0.03% 0 -0.03% 0.45% 0.45% 1148048 17:24
פסגות תל בונד תשואות 3,704.65 0.01% 0 0.03% 0.68% 0.68% 1148063 17:24
פסגות iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 2,748.98 0.05% 0 0.62% 1.25% 1.25% 1148097 17:24
פסגות תל בונד מאגר 3,623.01 0.08% 0 0.14% 0.67% 0.67% 1148170 17:24
פסגות תל בונד צמודות 0-3 3,429.77 0.06% 0 0.06% 0.29% 0.29% 1148188 17:24
פסגות תל בונד צמודות 3-5 3,516.32 0.06% 0 0.14% 0.40% 0.40% 1148204 17:24
פסגות תל בונד צמודות 5-15 3,745.45 0.05% 0 0.03% 0.83% 0.83% 1148220 17:24
פסגות תל בונד שקלי 383.14 0.09% 0 0.26% 0.79% 0.79% 1148261 17:24
פסגות תל בונד ריבית משתנה 3,376.75 0.01% 0 0.06% 0.30% 0.30% 1148303 17:24
פסגות תל בונד תשואות שקל 3,784.36 0.16% 0 0.24% 1.53% 1.53% 1148311 17:24
פסגות תל בונד שקלי 50 3,987.24 0.06% 0 0.10% 0.50% 0.50% 1148337 17:24
פסגות תל בונד שקלי 0-3 3,984.39 0.06% 0 0.05% 0.40% 0.40% 1148345 17:24
פסגות תל בונד שקלי 3-5 3,948.83 0.12% 0 0.28% 0.89% 0.89% 1148360 17:24
פסגות תל בונד שקלי 5-15 4,000.24 0.12% 0 0.18% 0.96% 0.96% 1148410 17:24
פסגות תל בונד גלובל 3,789.08 0.24% 0 0.37% 1.53% 1.53% 1148444 17:24
פסגות תל בונד צמודות A 3,590.55 0.02% 0 0.17% 0.62% 0.62% 1148477 17:24
פסגות משולבת אג"ח ישראלי ת"א 125 ח 14,263.00 0.06% 0 0.21% 0.89% 0.89% 1148501 17:24
פסגות תל בונד צמודות AA-AAA 3,586.39 0.09% 0 0.03% 0.39% 0.39% 1148527 17:24
פסגות משולבת אג"ח ישראלי ת"א 125 13,605.00 0.00% 0 0.00% 0.73% 0.73% 1148535 17:24
פסגות משולבת אג"ח מדינה ת"א בנקים 5 10 492.76 0.06% 0 0.00% 0.41% 0.41% 1148543 17:24
פסגות משולבת אג"ח חברות אג"ח מדינה 50% 448.06 0.04% 0 0.22% 0.90% 0.90% 1148550 17:24
פסגות תל בונד שקלי A 3,926.11 0.10% 0 0.31% 1.08% 1.08% 1148568 17:24
פסגות משולבת אג"ח מדינה אג"ח חברות 34% 13,909.00 0.00% 0 0.01% 0.62% 0.62% 1148576 17:24
פסגות תל בונד שקלי AA-AAA 4,007.15 0.16% 0 0.25% 0.50% 0.50% 1148592 17:24
פסגות Markit iBoxx US Liquid Investment Grade 0-5 1,188.21 0.00% 0 0.08% 0.42% 0.42% 1149418 17:24
פסגות Bloomberg Barclays US Corporate 1-5 Years ET 2,097.94 0.00% 0 0.05% 0.14% 0.14% 1149442 17:24
פסגות Bloomberg Barclays US Corporate 1-5 Years ET 7,735.67 0.13% 0 0.32% 0.55% 0.55% 1149475 17:24
פסגות Bloomberg Barclays US Intermediate Credit ET 10,020.00 0.23% 0 0.28% 0.60% 0.60% 1149483 17:24
‏MTF סל שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 401.75 0.02% 0 0.00% 0.50% 0.50% 1149954 17:24
MTF סל שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים 413.52 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1149962 17:24
MTF סל תל בונד 20 445.46 -0.05% 4,430 0.00% 0.45% 0.45% 1149988 17:24
MTF‏ סל תל בונד 60‎ 441.42 -0.03% 0 0.00% 0.46% 0.46% 1149996 17:24
MTF סל תל בונד שקלי 447.42 0.08% 0 0.22% 0.68% 0.68% 1150002 17:24
MTF סל‏ צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים 349.63 -0.08% 0 -0.29% 0.00% 0.00% 1150010 17:24
MTF סל שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים 537.70 0.02% 0 0.37% 1.13% 1.13% 1150051 17:24
MTF סל צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים 399.32 0.03% 0 0.00% 0.76% 0.76% 1150069 17:24
MTF סל תל בונד צמודות 386.79 0.03% 0 0.00% 0.52% 0.52% 1150101 17:24
MTF סל תל בונד תשואות 381.80 0.00% 0 0.00% 0.53% 0.53% 1150119 17:24
MTF סל תל בונד גלובל 318.61 0.32% 0 0.32% 1.60% 1.60% 1150135 17:24
MTF סל‏ תל בונד שקלי 50 321.57 0.06% 0 0.00% 0.63% 0.63% 1150168 17:24
הראל סל תל בונד 20 360.76 0.02% 0 0.00% 0.56% 0.56% 1150440 17:24
הראל סל תל בונד 60 346.56 0.04% 0 0.00% 0.58% 0.58% 1150473 17:24
הראל סל תל בונד 40 331.68 0.06% 0 0.00% 0.30% 0.30% 1150499 17:24
הראל סל תל בונד שקלי 385.80 0.09% 606 0.00% 0.52% 0.52% 1150523 17:24
הראל סל תל בונד צמודות 356.00 0.08% 0 0.28% 0.56% 0.56% 1150606 17:24
הראל סל תל בונד תשואות 369.71 0.11% 0 0.00% 0.54% 0.54% 1150622 17:24
הראל סל תל בונד תשואות שקל 379.31 0.00% 0 0.26% 1.34% 1.34% 1150671 17:24
הראל סל ‏iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years 637.90 0.12% 0 0.31% 0.63% 0.63% 1150705 17:24
הראל סל תל בונד שקלי 50 397.97 0.05% 0 0.00% 0.25% 0.25% 1150713 17:24
הראל סל תל בונד גלובל 379.57 0.16% 1,189 0.26% 1.88% 1.88% 1150739 17:24
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח 403.87 0.06% 0 0.00% 0.25% 0.25% 1150747 17:24
קסם תל בונד צמודות 3-5 3,506.51 0.02% 0 0.09% 0.37% 0.37% 1150754 17:24
קסם תל בונד שקלי 50 3,984.25 0.07% 0 0.10% 0.50% 0.50% 1150762 17:24
קסם תל בונד גלובל 3,779.84 0.25% 0 0.29% 1.64% 1.64% 1150770 17:24
קסם iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporat 3,814.50 0.15% 0 0.24% 0.13% 0.13% 1150788 17:24
קסם 2A משולבת אגח ממשלתי ישראל ומניות 11,380.00 0.00% 0 -0.09% 0.53% 0.53% 1150804 17:24
פסגות תל בונד צמודות-בנקים 3,250.07 -0.02% 0 -0.06% 0.12% 0.12% 1154699 17:24
פסגות כשרה תל בונד 60 346.95 0.06% 0 0.00% 0.58% 0.58% 1155076 17:24
פסגות כשרה תל בונד תשואות 3,697.98 0.00% 0 0.05% 0.63% 0.63% 1155084 17:24
הראל סל כשרה תל בונד 60 356.73 0.00% 0 0.00% 0.56% 0.56% 1155092 17:24
תכלית סל כשרה תל בונד תשואות 3,705.99 0.00% 0 -0.13% 0.71% 0.71% 1155100 17:24
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר 3,581.84 0.06% 0 0.17% 0.53% 0.53% 1155118 17:24
קסם כשרה תל בונד 60 105.85 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1155126 17:24
קסם כשרה תל בונד שקלי 3,842.44 0.00% 0 -0.05% 0.68% 0.68% 1155159 17:24
פסגות כשרה תל בונד שקלי 382.67 0.12% 0 0.26% 0.79% 0.79% 1155175 17:24
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי 386.52 0.10% 0 0.26% 0.78% 0.78% 1155183 17:24
הראל סל כשרה תל בונד שקלי 385.73 0.06% 0 0.00% 0.79% 0.79% 1155191 17:24
קסם 0D תל בונד-דולר 3,574.92 -0.23% 0 -0.42% 1.33% 1.33% 1157379 17:24
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year 11,703.00 0.19% 0 0.17% 0.27% 0.27% 1157908 17:24
קסם S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year 16,776.00 0.00% 0 0.20% 0.35% 0.35% 1157916 17:24
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year 2,283.00 0.00% 0 -0.39% -0.57% -0.57% 1157924 17:24
קסם S&P U.S. Treasury Inflation Protected Security 3,793.98 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1157932 17:24
קסם S&P U.S. Treasury Inflation Protected Security 5,055.00 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1157940 17:24
הראל סל ‏Bluestar Israel Government USD Bond 98.22 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1158260 17:24
קסם י אינדקס Bullet צמוד 2023 1,017.70 0.06% 0 0.00% 0.20% 0.20% 1158278 17:24
קסם י אינדקס Bullet צמוד 2025 1,045.30 0.08% 0 0.19% 0.58% 0.58% 1158286 17:24
קסם י אינדקס Bullet שקלי 2023 1,052.19 0.03% 0 -0.09% 0.29% 0.29% 1158294 17:24
קסם י אינדקס Bullet שקלי 2025 1,066.00 0.03% 0 0.28% 0.76% 0.76% 1158302 17:24
MTF סל כשרה תל בונד 60 441.75 0.01% 0 0.00% 0.46% 0.46% 1159698 17:24
MTF סל כשרה תל בונד שקלי 447.13 0.00% 0 0.22% 0.68% 0.68% 1159706 17:24
קסם י חסר תל בונד גלובל 3,701.22 0.03% 0 -0.43% 0% 0% 1161876 17:24