שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
מספר
נייר
זמן
עדכון
תכלית סל תל בונד 20 357.54 0.06% 0 0.28% 0.28% 8.18% 1143791 17:24
תכלית סל תל בונד מאגר 3,594.51 0.05% 0 0.28% -0.03% 7.25% 1144013 17:24
תכלית סל תל בונד ריבית משתנה 3,363.05 0.00% 0 0.00% -0.06% 0.93% 1144070 17:24
תכלית סל משולבת אגח ממשלתי קונצרני תל ד 15,702.00 0.00% 0 0.00% -0.18% 8.33% 1144088 17:24
תכלית סל משולבת אגח ממשלתי קונצרני מניות 20 15,266.00 0.10% 0 0.18% 0.12% 8.09% 1144096 17:24
תכלית סל משולבת אגח ממשלתי תא 35 ח 11,499.00 0.00% 0 0.00% -0.01% 1.65% 1144229 17:24
תכלית סל תל בונד לא צמודות 3,638.94 0.00% 0 0.00% 0.00% 8.27% 1144245 17:24
תכלית סל תל בונד תשואות שקל 3,697.77 0.03% 0 1.12% -0.19% 12.40% 1144260 17:24
תכלית סל תל בונד שקלי 0-3 3,937.58 0.00% 0 0.28% -0.20% 7.36% 1144344 17:24
תכלית סל תל בונד שקלי 3-5 3,875.67 0.00% 0 0.47% -0.28% 6.28% 1144351 17:24
תכלית סל תל בונד שקלי 5-15 3,948.09 0.02% 0 0.20% -0.13% 10.77% 1144369 17:24
תכלית סל תל בונד גלובל 3,663.34 0.00% 0 1.38% -0.87% 12.40% 1144377 17:24
תכלית סל משולבת ממשלתיות קבועה ממשלתיות צמוד 11,431.00 0.00% 0 -0.05% -0.04% 3.19% 1144492 17:24
תכלית סל משולבת ממשלתיות צמודות ממשלתיות קבו 11,114.00 0.00% 0 -0.04% -0.03% 2.83% 1144500 17:24
תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude 1,238.00 0.98% 0 1.98% 3.25% 18.81% 1144534 17:24
תכלית סל חוזה ‏Bloomberg Silver 3,418.93 1.37% 0 0.38% 0.03% -1.67% 1144542 17:24
תכלית סל צמודות מדד ממשלתיות 0-2 שנים 2,287.56 -0.03% 0 0.00% -0.09% -0.35% 1144591 17:24
תכלית סל שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 0-2 שנים 3,143.01 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.64% 1144609 17:24
תכלית סל מק"מ 2,784.83 0.00% 0 -0.04% -0.04% 0.32% 1144633 17:24
תכלית סל ‏‏‏LBMA Gold Price AM 4,582.47 1.19% 0 0.84% 1.87% 5.50% 1144666 17:24
תכלית סל משולבת אגח ממשלתי אגח קונצרני 12,743.00 0.00% 0 0.00% 0.00% 4.60% 1144674 17:24
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר 3,567.20 0.00% 0 0.06% -0.08% 6.80% 1144690 17:24
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים 3,255.29 0.03% 0 -0.06% -0.06% 2.52% 1144823 17:24
תכלית סל ‏‏‏iBoxx US Liquid Investment Grade Top 3 10,040.00 0.00% 0 0.18% 0.17% 5.81% 1144930 17:24
תכלית סל משולבת אגח ממשלתי תל דיב 13,190.00 0.00% 0 0.26% 0.26% 3.82% 1144963 17:24
תכלית סל שקליות ממשלתיות 422.00 0.00% 0 0.00% 0.24% 7.93% 1144971 17:24
תכלית סל משולבת ‏‏אגח ממשלתי מניות חול 15,827.00 0.37% 0 0.57% 0.43% 8.54% 1144997 17:24
תכלית סל משולבת אגח ממשלתי ת"א 125 20% 12,189.00 0.00% 0 0.00% -0.09% 2.70% 1145010 17:24
תכלית סל משולבת אגח ממשלתי קונצרני מניו 13,336.00 0.00% 0 0.00% 0.00% 8.41% 1145028 17:24
תכלית סל משולבת אגח ממשלתי אגח קונצרני 12,999.00 0.00% 0 -0.07% -0.15% 4.46% 1145051 17:24
תכלית סל שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 273.19 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1145077 17:24
תכלית סל צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים 269.90 0.07% 0 0.00% -0.37% 1.89% 1145085 17:24
תכלית סל תל בונד 40 331.27 0.01% 0 0.30% 0.00% 6.43% 1145093 17:24
תכלית סל תל בונד 60 346.10 0.01% 0 0.29% 0.29% 7.45% 1145101 17:24
תכלית סל שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 493.39 0.16% 0 0.41% 0.41% 9.56% 1145143 17:24
תכלית סל שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים 434.43 0.01% 0 0.00% 0.00% 4.08% 1145150 17:24
תכלית סל שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים 709.35 0.27% 0 0.57% 0.85% 17.77% 1145168 17:24
תכלית סל צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים 365.40 0.08% 0 0.27% 0.00% 8.96% 1145176 17:24
תכלית סל תל בונד שקלי 381.97 0.01% 0 0.26% -0.26% 7.93% 1145184 17:24
תכלית סל משולבת אגח ממשלתי אגח קונצרני 13,260.00 0.00% 0 0.05% -0.15% 5.71% 1145192 17:24
תכלית סל משולבת אגח ממשלתי קונצרני תא 1 13,440.00 0.11% 0 0.00% 0.11% 7.91% 1145200 17:24
תכלית סל משולבת אגח ממשלתי מניות 11,402.00 0.00% 0 0.00% 0.62% 5.67% 1145226 17:24
תכלית סל תל בונד תשואות 3,668.74 0.10% 0 0.49% 0.16% 7.91% 1145259 17:24
קסם צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים 3,698.81 0.38% 0 0.46% 0.24% 9.25% 1145739 17:24
קסם LBMA Gold Price PM USD 4,396.01 0.62% 0 0.21% 1.50% 5.57% 1145820 17:24
קסם S&P GSCI 732.00 1.24% 0 1.95% 2.81% 4.57% 1145853 17:24
קסם Bloomberg Brent Crude 1,231.73 0.51% 0 1.82% 2.24% 20.57% 1145929 17:24
קסם תל בונד 20 3,571.55 0.12% 0 0.08% 0.28% 8.21% 1145960 17:24
קסם iBoxx US Liquid High Yield 937.79 0.29% 0 0.86% 0.97% 5.40% 1145978 17:24
קסם שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 2,749.12 0.02% 0 0.00% 0.00% -0.18% 1146018 17:24
קסם חסר תל בונד 20 250.40 0.00% 0 0.00% 0.00% -19.09% 1146042 17:24
קסם צמודות מדד ממשלתיות 0-2 שנים 2,314.20 0.00% 0 -0.04% -0.04% -0.22% 1146133 17:24
קסם צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים 2,704.61 0.10% 0 0.11% -0.11% 2.15% 1146158 17:24
קסם שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 0-2 שנים 3,176.13 -0.12% 0 -0.13% -0.13% 0.57% 1146166 17:24
קסם שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים 7,088.67 0.41% 0 0.87% 0.95% 17.92% 1146174 17:24
קסם שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים 4,334.23 -0.22% 0 0.00% 0.00% 3.98% 1146190 17:24
קסם תל בונד 40 3,301.50 -0.04% 0 0.03% 0.12% 6.38% 1146216 17:24
קסם תל בונד 60 3,448.70 0.07% 0 0.06% 0.15% 7.28% 1146232 17:24
קסם צמודות מדד ממשלתיות 3,625.21 0.50% 0 0.61% 0.83% 10.62% 1146257 17:24
קסם מק"מ 2,780.99 0.00% 0 -0.04% -0.04% 0.32% 1146273 17:24
קסם תל בונד צמודות-בנקים 3,248.28 0.01% 0 -0.09% -0.06% 2.53% 1146281 17:24
קסם תל בונד שקלי 3,802.72 0.10% 0 0.48% -0.11% 7.86% 1146414 17:24
קסם LBMA Gold Price PM USD מנוטרלת מט"ח 1,274.73 0.28% 0 -0.62% 0.79% 10.59% 1146422 17:24
קסם חסר תל בונד 40 1,339.30 0.00% 0 0.00% 0.37% -11.21% 1146455 17:24
קסם Bloomberg Agriculture 124.60 -0.21% 0 1.64% 2.48% -11.43% 1146489 17:24
קסם שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 4,996.65 0.17% 0 0.44% 0.42% 9.66% 1146562 17:24
קסם Bloomberg Brent Crude מנוטרלת מט"ח 506.23 -0.48% 0 1.20% 1.40% 24.02% 1146620 17:24
קסם משולבת אגח ממשלתי ישראל וקונצרני יש 14,480.00 0.35% 0 0.35% 0.56% 9.22% 1146638 17:24
קסם אג"ח ממשלתי כללי 3,718.49 0.10% 0 0.43% 0.46% 9.16% 1146646 17:24
קסם 3B משולבת אגח כללי ישראל ומניות 3 13,890.00 0.00% 0 0.00% 0.00% 12.47% 1146653 17:24
קסם 2A משולבת אגח כללי ישראל ומניות יש 14,280.00 0.21% 0 0.35% 0.14% 10.26% 1146661 17:24
קסם 2A משולבת אגח כללי ישראל ומניות 2 13,330.00 0.15% 0 0.68% 0.68% 10.46% 1146695 17:24
קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 9,977.54 0.55% 0 0.67% 0.75% 7.12% 1146919 17:24
קסם תל בונד צמודות 3,535.03 0.11% 0 0.14% 0.20% 7.02% 1146927 17:24
קסם תל בונד צמודות-יתר 3,564.89 -0.01% 0 0.06% -0.03% 6.61% 1146935 17:24
קסם תל בונד תשואות 3,666.31 0.17% 209 0.49% 0.25% 8.14% 1146950 17:24
קסם 2A משולבת אגח ממש' קונצרני ו 12,200.00 0.12% 0 0.58% 0.83% 9.71% 1147057 17:24
קסם 0A תל בונד מאגר 3,584.89 0.00% 0 0.22% -0.39% 7.31% 1147081 17:24
קסם חסר תל בונד תשואות 2,900.00 -0.11% 0 -0.65% 0.28% -9.06% 1147131 17:24
קסם 2A משולבת אגח ממשלתי ישראל ומניות 12,020.00 0.08% 0 0.33% 0.00% 10.28% 1147149 17:24
קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנ 2,838.00 0.28% 0 0.32% 0.18% 12.71% 1147164 17:24
קסם חסר שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים 4,108.95 -0.77% 0 -1.68% -1.60% -21.68% 1147180 17:24
קסם תל בונד ריבית משתנה 3,356.02 0.00% 0 0.00% 0.03% 0.90% 1147198 17:24
קסם משולבת ארהב קונצרני iBoxx 30 שחר 0-2 10,610.00 0.00% 0 0.00% 0.00% 5.06% 1147222 17:24
קסם iBoxx $ Corps Liquid 1-3 Years מנוטרלת מט" 12,944.00 0.36% 0 0.14% 0.34% 2.76% 1147255 17:24
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years מנוטרלת מט" 16,990.00 0.22% 0 -0.19% 0.22% 9.43% 1147263 17:24
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years 6,339.00 0.54% 0 0.67% 0.46% 3.49% 1147297 17:24
קסם משולבת קונצ' 3-7 iBoxx HY iBoxx 10,915.00 0.00% 0 0.00% 0.00% 10.82% 1147305 17:24
קסם 2A משולבת אגח ממש' קונצרני ו 10,920.00 0.00% 0 0.28% 0.28% 9.80% 1147370 17:24
קסם תל בונד שקלי 3-5 3,874.00 0.00% 0 -0.31% -0.31% 6.17% 1147396 17:24
פסגות שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 271.83 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1147776 17:24
פסגות שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 0-2 שנים 3,157.71 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.19% 1147784 17:24
פסגות שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים 4,286.68 0.02% 0 -0.05% -0.02% 3.98% 1147792 17:24
פסגות שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים 7,003.36 0.34% 0 0.79% 0.86% 17.74% 1147818 17:24
פסגות מק"מ 278.23 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.36% 1147842 17:24
פסגות שקליות ממשלתיות 425.88 0.27% 0 0.47% 0.24% 8.14% 1147867 17:24
פסגות חוזה LBMA Gold Price AM 1,186.97 0.17% 0 0.08% 1.19% 5.24% 1147875 17:24
פסגות צמודות מדד ממשלתיות 0-2 שנים 229.59 0.03% 0 0.00% 0.00% -0.43% 1147883 17:24
פסגות צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים 268.44 0.07% 0 0.00% 0.00% 2.29% 1147917 17:24
פסגות צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים 366.42 0.20% 0 0.27% 0.27% 8.93% 1147925 17:24
פסגות צמודות מדד ממשלתיות 3,694.36 0.31% 0 0.71% 0.96% 10.50% 1147933 17:24
פסגות שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5,072.61 0.26% 0 0.50% 0.54% 9.64% 1147941 17:24
פסגות תל בונד 20 356.46 0.10% 0 0.28% 0.28% 8.21% 1147958 17:24
פסגות iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 9,668.20 0.00% 0 -0.72% 0.49% 5.42% 1147966 17:24
פסגות תל בונד 40 332.18 0.04% 0 0.00% 0.30% 6.41% 1147974 17:24
פסגות תל בונד 60 346.84 0.05% 451 0.00% 0.29% 7.12% 1148006 17:24
פסגות תל בונד צמודות-יתר 3,578.73 -0.04% 0 0.03% -0.06% 6.71% 1148030 17:24
פסגות תל בונד צמודות 3,532.68 0.03% 66 0.06% 0.11% 7.13% 1148048 17:24
פסגות תל בונד תשואות 3,664.47 0.14% 0 0.44% 0.22% 7.92% 1148063 17:24
פסגות iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 2,713.17 0.00% 0 0.07% -0.26% 10.51% 1148097 17:24
פסגות תל בונד מאגר 3,592.78 0.00% 0 0.20% -0.08% 7.03% 1148170 17:24
פסגות תל בונד צמודות 0-3 3,416.71 -0.04% 0 -0.03% -0.06% 1.70% 1148188 17:24
פסגות תל בונד צמודות 3-5 3,509.25 0.02% 0 0.06% -0.09% 5.22% 1148204 17:24
פסגות תל בונד צמודות 5-15 3,737.02 0.15% 0 0.19% 0.43% 13.38% 1148220 17:24
פסגות תל בונד שקלי 378.84 0.12% 2,604 0.53% -0.26% 8.00% 1148261 17:24
פסגות תל בונד ריבית משתנה 3,362.01 0.00% 0 0.00% -0.09% 0.96% 1148303 17:24
פסגות תל בונד תשואות שקל 3,690.33 0.00% 0 1.07% -0.19% 11.78% 1148311 17:24
פסגות תל בונד שקלי 50 3,956.55 0.05% 0 0.20% -0.13% 7.41% 1148337 17:24
פסגות תל בונד שקלי 0-3 3,947.78 0.00% 0 0.20% -0.20% 7.08% 1148345 17:24
פסגות תל בונד שקלי 3-5 3,890.45 0.08% 0 0.52% -0.10% 6.52% 1148360 17:24
פסגות תל בונד שקלי 5-15 3,964.49 0.15% 0 0.33% -0.10% 11.22% 1148410 17:24
פסגות תל בונד גלובל 3,678.25 0.11% 0 1.60% -0.76% 13.03% 1148444 17:24
פסגות תל בונד צמודות A 3,567.56 0.03% 0 0.28% 0.06% 8.06% 1148477 17:24
פסגות משולבת אג"ח ישראלי ת"א 125 ח 14,123.00 0.00% 0 0.09% 0.09% 7.73% 1148501 17:24
פסגות תל בונד צמודות AA-AAA 3,581.58 0.01% 0 0.00% 0.03% 7.22% 1148527 17:24
פסגות משולבת אג"ח ישראלי ת"א 125 13,515.00 0.00% 0 0.00% 0.14% 10.06% 1148535 17:24
פסגות משולבת אג"ח מדינה ת"א בנקים 5 10 491.64 0.04% 0 0.20% -0.20% 5.36% 1148543 17:24
פסגות משולבת אג"ח חברות אג"ח מדינה 50% 446.74 0.41% 0 0.22% 0.68% 11.50% 1148550 17:24
פסגות תל בונד שקלי A 3,850.85 0.08% 0 0.81% -0.26% 9.41% 1148568 17:24
פסגות משולבת אג"ח מדינה אג"ח חברות 34% 13,837.00 0.31% 0 0.34% 0.48% 8.12% 1148576 17:24
פסגות תל בונד שקלי AA-AAA 3,980.63 0.11% 0 0.08% -0.18% 7.05% 1148592 17:24
פסגות Markit iBoxx US Liquid Investment Grade 0-5 1,184.25 0.00% 0 0.00% 0.08% 3.59% 1149418 17:24
פסגות Bloomberg Barclays US Corporate 1-5 Years ET 2,091.39 0.09% 0 0.10% 0.00% 7.34% 1149442 17:24
פסגות Bloomberg Barclays US Intermediate Credit ET 2,670.17 0.00% 0 0.00% 0.00% 6.33% 1149467 17:24
פסגות Bloomberg Barclays US Corporate 1-5 Years ET 7,730.41 0.41% 0 0.55% 0.49% -0.96% 1149475 17:24
פסגות Bloomberg Barclays US Intermediate Credit ET 9,984.00 0.52% 0 0.22% 0.39% 0.76% 1149483 17:24
‏MTF סל שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 399.75 0.15% 0 0.25% 0.25% 9.62% 1149954 17:24
MTF סל שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים 413.72 0.01% 0 0.00% -0.24% 4.03% 1149962 17:24
MTF סל תל בונד 20 445.32 0.12% 0 0.23% 0.23% 8.27% 1149988 17:24
MTF‏ סל תל בונד 60‎ 441.11 0.07% 0 0.23% 0.23% 7.56% 1149996 17:24
MTF סל תל בונד שקלי 442.23 0.07% 0 0.45% -0.23% 8.07% 1150002 17:24
MTF סל‏ צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים 349.55 0.06% 0 0.00% 0.00% 2.05% 1150010 17:24
MTF סל שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים 532.72 0.37% 0 0.76% 0.76% 17.70% 1150051 17:24
MTF סל צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים 398.45 0.15% 0 0.25% 0.00% 9.04% 1150069 17:24
MTF סל תל בונד צמודות 385.83 -0.01% 0 0.00% 0.00% 6.94% 1150101 17:24
MTF סל תל בונד תשואות 377.70 0.23% 0 0.53% 0.00% 7.71% 1150119 17:24
MTF סל תל בונד גלובל 308.64 0.00% 0 1.32% -0.96% 12.82% 1150135 17:24
MTF סל‏ תל בונד שקלי 50 319.12 0.06% 0 0.31% 0.00% 7.41% 1150168 17:24
הראל סל תל בונד 20 360.44 0.12% 0 0.00% 0.28% 8.43% 1150440 17:24
הראל סל תל בונד 60 346.07 0.01% 57 0.29% 0.29% 7.45% 1150473 17:24
הראל סל תל בונד 40 330.50 0.00% 0 -0.30% 0.00% 6.11% 1150499 17:24
הראל סל תל בונד שקלי 381.32 0.02% 2,324 0.53% 0.00% 7.93% 1150523 17:24
הראל סל תל בונד צמודות 355.19 0.04% 0 0.28% 0.28% 7.25% 1150606 17:24
הראל סל תל בונד תשואות 365.47 0.06% 349 0.27% 0.27% 7.99% 1150622 17:24
הראל סל תל בונד תשואות שקל 370.18 0.11% 0 1.37% 0.00% 12.12% 1150671 17:24
הראל סל ‏iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years 636.34 0.44% 0 0.47% 0.63% 2.58% 1150705 17:24
הראל סל תל בונד שקלי 50 394.80 0.01% 0 0.00% -0.25% 7.07% 1150713 17:24
הראל סל תל בונד גלובל 367.90 0.26% 0 1.38% -0.54% 12.92% 1150739 17:24
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח 402.26 0.09% 0 0.25% 0.00% 8.36% 1150747 17:24
קסם תל בונד צמודות 3-5 3,501.41 -0.04% 0 -0.03% -0.06% 5.04% 1150754 17:24
קסם תל בונד שקלי 50 3,953.69 0.04% 0 0.20% -0.15% 7.48% 1150762 17:24
קסם תל בונד גלובל 3,663.58 0.25% 0 1.55% -0.65% 12.81% 1150770 17:24
קסם iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporat 3,822.08 0.27% 3,267 0.47% 0.42% -3.24% 1150788 17:24
קסם 2A משולבת אגח ממשלתי ישראל ומניות 11,280.00 0.00% 0 0.00% 0.00% 2.83% 1150804 17:24
תכלית סל תל בונד צמודות AA-AAA 3,576.94 0.00% 0 0.14% 0.14% 7.68% 1150887 17:24
פסגות תל בונד צמודות-בנקים 3,254.40 0.05% 0 -0.03% -0.06% 2.59% 1154699 17:24
פסגות כשרה תל בונד 60 346.13 0.00% 0 0.00% 0.29% 7.45% 1155076 17:24
פסגות כשרה תל בונד תשואות 3,650.05 0.00% 0 0.16% -0.08% 7.89% 1155084 17:24
הראל סל כשרה תל בונד 60 356.12 0.00% 0 0.00% 0.28% 7.23% 1155092 17:24
תכלית סל כשרה תל בונד תשואות 3,663.40 0.00% 0 0.33% -0.05% 7.99% 1155100 17:24
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר 3,569.41 0.00% 0 0.11% 0.03% 6.89% 1155118 17:24
קסם כשרה תל בונד 60 105.70 0.07% 0 0.00% 0.00% 7.14% 1155126 17:24
קסם כשרה תל בונד שקלי 3,797.59 0.00% 0 0.34% -0.29% 7.56% 1155159 17:24
פסגות כשרה תל בונד שקלי 378.03 -0.01% 0 0.53% 0.00% 7.69% 1155175 17:24
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי 382.00 0.02% 0 0.53% 0.00% 7.91% 1155183 17:24
הראל סל כשרה תל בונד שקלי 380.95 0.00% 0 0.26% -0.26% 8.88% 1155191 17:24
קסם 0D תל בונד-דולר 3,510.21 -0.03% 0 -0.43% -0.68% 0% 1157379 17:24
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year 11,695.00 0.00% 0 0.24% 0.36% 0% 1157908 17:24
קסם S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year 16,865.00 0.00% 0 0.69% 0.71% 0% 1157916 17:24
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year 2,283.50 0.00% 0 0.00% 0.00% 0% 1157924 17:24
קסם S&P U.S. Treasury Inflation Protected Security 3,793.98 0.00% 0 0.00% 0.00% 0% 1157932 17:24
קסם S&P U.S. Treasury Inflation Protected Security 5,055.00 0.94% 0 0.94% 0.94% 0% 1157940 17:24
הראל סל ‏Bluestar Israel Government USD Bond 99.01 0.06% 0 1.02% 1.02% 0% 1158260 17:24
קסם י אינדקס Bullet צמוד 2023 1,016.01 -0.01% 0 -0.10% 0.10% 0% 1158278 17:24
קסם י אינדקס Bullet צמוד 2025 1,041.27 0.11% 0 0.39% 0.10% 0% 1158286 17:24
קסם י אינדקס Bullet שקלי 2023 1,046.27 -0.07% 0 0.10% 0.00% 0% 1158294 17:24
קסם י אינדקס Bullet שקלי 2025 1,054.81 0.09% 0 0.38% 0.09% 0% 1158302 17:24
MTF סל כשרה תל בונד 60 441.22 0.04% 0 0.00% 0.00% 0% 1159698 17:24
MTF סל כשרה תל בונד שקלי 442.49 0.00% 0 0.45% -0.23% 0% 1159706 17:24