שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
מספר
נייר
זמן
עדכון
תכלית סל תל בונד 20 356.67 0.12% 264 0.00% 0.00% 7.88% 1143791 14:24
תכלית סל תל בונד מאגר 3,573.53 0.04% 0 0.03% 0.06% 6.62% 1144013 14:24
תכלית סל תל בונד ריבית משתנה 3,348.88 -0.06% 0 -0.06% 0.03% 0.48% 1144070 14:24
תכלית סל משולבת אגח ממשלתי קונצרני תל ד 15,630.00 0.00% 0 0.00% 0.90% 7.84% 1144088 14:24
תכלית סל משולבת אגח ממשלתי קונצרני מניות 20 15,155.00 0.60% 0 0.60% 0.60% 7.30% 1144096 14:24
תכלית סל משולבת אגח ממשלתי תא 35 ח 11,485.00 -0.04% 0 -0.04% 0.02% 1.53% 1144229 14:24
תכלית סל תל בונד לא צמודות 3,608.96 0.00% 0 0.00% 0.06% 7.38% 1144245 14:24
תכלית סל תל בונד תשואות שקל 3,667.21 0.31% 0 0.30% 0.22% 11.49% 1144260 14:24
תכלית סל תל בונד שקלי 0-3 3,926.68 0.00% 0 0.00% -0.15% 7.06% 1144344 14:24
תכלית סל תל בונד שקלי 3-5 3,845.50 -0.20% 0 -0.21% 0.13% 5.46% 1144351 14:24
תכלית סל תל בונד שקלי 5-15 3,915.64 -0.04% 0 -0.05% 0.18% 9.85% 1144369 14:24
תכלית סל תל בונד גלובל 3,649.78 0.14% 0 0.14% -0.19% 11.97% 1144377 14:24
תכלית סל משולבת ממשלתיות קבועה ממשלתיות צמוד 11,449.00 -0.04% 0 -0.04% 0.03% 3.35% 1144492 14:24
תכלית סל משולבת ממשלתיות צמודות ממשלתיות קבו 11,154.00 0.00% 0 0.00% 0.33% 3.20% 1144500 14:24
תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude 1,112.84 0.02% 0 0.00% -3.97% 6.72% 1144534 14:24
תכלית סל חוזה ‏Bloomberg Silver 3,627.04 0.25% 0 0.25% -1.79% 4.34% 1144542 14:24
תכלית סל צמודות מדד ממשלתיות 0-2 שנים 2,293.41 0.02% 0 0.00% -0.09% -0.09% 1144591 14:24
תכלית סל שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 0-2 שנים 3,141.51 0.02% 0 0.03% 0.00% 0.58% 1144609 14:24
תכלית סל מק"מ 2,784.36 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.32% 1144633 14:24
תכלית סל ‏‏‏LBMA Gold Price AM 4,686.70 -0.28% 0 -0.28% -0.95% 7.90% 1144666 14:24
תכלית סל משולבת אגח ממשלתי אגח קונצרני 12,731.00 0.00% 0 0.00% 0.09% 4.50% 1144674 14:24
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר 3,562.67 -0.01% 0 -0.03% 0.11% 6.65% 1144690 14:24
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים 3,261.85 -0.04% 0 -0.06% -0.18% 2.71% 1144823 14:24
תכלית סל ‏‏‏iBoxx US Liquid Investment Grade Top 3 10,030.00 0.00% 0 0.00% -0.50% 5.70% 1144930 14:24
תכלית סל משולבת אגח ממשלתי תל דיב 13,131.00 0.21% 0 0.21% 0.95% 3.35% 1144963 14:24
תכלית סל שקליות ממשלתיות 421.47 0.00% 0 0.00% 0.48% 7.67% 1144971 14:24
תכלית סל משולבת ‏‏אגח ממשלתי מניות חול 15,677.00 0.58% 0 0.58% 0.08% 7.51% 1144997 14:24
תכלית סל משולבת אגח ממשלתי ת"א 125 20% 12,102.00 0.00% 0 0.00% 0.19% 1.96% 1145010 14:24
תכלית סל משולבת אגח ממשלתי קונצרני מניו 13,116.00 0.00% 0 0.00% 0.00% 6.62% 1145028 14:24
תכלית סל משולבת אגח ממשלתי אגח קונצרני 13,029.00 0.00% 0 0.00% 0.22% 4.70% 1145051 14:24
תכלית סל שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 273.19 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1145077 14:24
תכלית סל צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים 271.14 -0.04% 0 0.00% 0.00% 2.65% 1145085 14:24
תכלית סל תל בונד 40 330.08 -0.09% 0 0.00% 0.00% 6.11% 1145093 14:24
תכלית סל תל בונד 60 345.26 0.09% 0 0.29% 0.29% 7.14% 1145101 14:24
תכלית סל שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 489.45 -0.23% 0 -0.20% 0.41% 8.67% 1145143 14:24
תכלית סל שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים 433.83 -0.07% 0 -0.23% 0.00% 3.84% 1145150 14:24
תכלית סל שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים 698.43 -0.43% 0 -0.43% 0.43% 15.95% 1145168 14:24
תכלית סל צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים 366.93 -0.25% 0 -0.27% 0.00% 9.25% 1145176 14:24
תכלית סל תל בונד שקלי 378.99 0.04% 0 0.00% 0.00% 7.08% 1145184 14:24
תכלית סל משולבת אגח ממשלתי אגח קונצרני 13,238.00 0.00% 0 0.00% -0.02% 5.53% 1145192 14:24
תכלית סל משולבת אגח ממשלתי קונצרני תא 1 13,338.00 0.05% 0 0.05% 0.05% 7.09% 1145200 14:24
תכלית סל משולבת אגח ממשלתי מניות 11,326.00 0.00% 0 0.00% 0.59% 4.97% 1145226 14:24
תכלית סל תל בונד תשואות 3,632.17 0.02% 0 0.03% 0.00% 6.85% 1145259 14:24
קסם צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים 3,702.03 -0.24% 0 -0.22% 0.24% 9.36% 1145739 14:24
קסם LBMA Gold Price PM USD 4,509.02 -0.84% 0 -0.84% -1.33% 8.29% 1145820 14:24
קסם S&P GSCI 700.00 0.00% 0 0.00% -2.37% 0.00% 1145853 14:24
קסם Bloomberg Brent Crude 1,123.88 0.98% 0 0.90% -2.94% 9.99% 1145929 14:24
קסם תל בונד 20 3,562.13 0.11% 0 0.11% 0.03% 7.94% 1145960 14:24
קסם iBoxx US Liquid High Yield 936.50 0.95% 0 0.97% -0.43% 5.29% 1145978 14:24
קסם שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 2,748.17 0.00% 0 0.00% 0.07% -0.22% 1146018 14:24
קסם חסר תל בונד 20 251.30 0.00% 0 0.00% 0.00% -18.77% 1146042 14:24
קסם צמודות מדד ממשלתיות 0-2 שנים 2,318.76 0.00% 0 0.00% -0.13% -0.04% 1146133 14:24
קסם צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים 2,716.01 -0.02% 0 0.00% -0.07% 2.61% 1146158 14:24
קסם שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 0-2 שנים 3,178.01 0.03% 0 0.03% 0.03% 0.63% 1146166 14:24
קסם שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים 6,976.19 -0.48% 0 -0.47% 0.58% 16.05% 1146174 14:24
קסם שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים 4,325.47 -0.18% 0 -0.18% 0.02% 3.77% 1146190 14:24
קסם תל בונד 40 3,293.41 0.00% 0 0.00% -0.06% 6.12% 1146216 14:24
קסם תל בונד 60 3,442.74 0.08% 0 0.06% 0.00% 7.09% 1146232 14:24
קסם צמודות מדד ממשלתיות 3,602.42 -0.20% 0 -0.19% 0.61% 9.92% 1146257 14:24
קסם מק"מ 2,779.92 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.29% 1146273 14:24
קסם תל בונד צמודות-בנקים 3,256.16 0.02% 0 0.03% -0.15% 2.78% 1146281 14:24
קסם תל בונד שקלי 3,772.17 0.03% 0 0.03% 0.05% 7.01% 1146414 14:24
קסם LBMA Gold Price PM USD מנוטרלת מט"ח 1,307.06 -0.34% 0 -0.31% -0.98% 13.45% 1146422 14:24
קסם חסר תל בונד 40 1,349.76 0.00% 0 0.00% 0.00% -10.54% 1146455 14:24
קסם Bloomberg Agriculture 125.18 1.87% 0 2.46% 3.31% -10.71% 1146489 14:24
קסם שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 4,955.06 -0.14% 0 -0.14% 0.32% 8.76% 1146562 14:24
קסם Bloomberg Brent Crude מנוטרלת מט"ח 460.81 0.48% 0 0.44% -2.54% 12.75% 1146620 14:24
קסם משולבת אגח ממשלתי ישראל וקונצרני יש 14,390.00 -0.21% 0 -0.21% 0.21% 8.54% 1146638 14:24
קסם אג"ח ממשלתי כללי 3,695.39 -0.20% 0 -0.19% 0.41% 8.49% 1146646 14:24
קסם 3B משולבת אגח כללי ישראל ומניות 3 13,670.00 0.00% 0 0.00% 0.89% 10.69% 1146653 14:24
קסם 2A משולבת אגח כללי ישראל ומניות יש 14,170.00 -0.07% 0 -0.07% 0.35% 9.41% 1146661 14:24
קסם 2A משולבת אגח כללי ישראל ומניות 2 13,130.00 0.00% 0 0.00% 1.00% 8.80% 1146695 14:24
קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 9,910.83 -0.16% 0 -0.16% -0.09% 6.40% 1146919 14:24
קסם תל בונד צמודות 3,519.12 -0.20% 0 -0.20% -0.20% 6.54% 1146927 14:24
קסם תל בונד צמודות-יתר 3,558.16 0.00% 0 0.00% 0.00% 6.43% 1146935 14:24
קסם תל בונד תשואות 3,628.66 0.02% 0 0.00% -0.03% 7.02% 1146950 14:24
קסם 2A משולבת אגח ממש' קונצרני ו 12,001.00 -0.07% 0 -0.07% 0.26% 7.92% 1147057 14:24
קסם 0A תל בונד מאגר 3,566.23 0.04% 0 0.06% 0.03% 6.77% 1147081 14:24
קסם חסר תל בונד תשואות 2,942.85 0.00% 0 0.00% 0.48% -7.75% 1147131 14:24
קסם 2A משולבת אגח ממשלתי ישראל ומניות 11,860.00 0.25% 0 0.25% 0.34% 8.81% 1147149 14:24
קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנ 2,841.38 0.00% 0 0.00% 1.43% 12.83% 1147164 14:24
קסם חסר שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים 4,240.00 0.73% 0 0.74% -0.84% -19.16% 1147180 14:24
קסם תל בונד ריבית משתנה 3,342.57 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.48% 1147198 14:24
קסם משולבת ארהב קונצרני iBoxx 30 שחר 0-2 10,610.00 0.00% 0 0.00% 0.00% 5.06% 1147222 14:24
קסם iBoxx $ Corps Liquid 1-3 Years מנוטרלת מט" 12,936.00 0.00% 0 0.00% 0.39% 2.70% 1147255 14:24
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years מנוטרלת מט" 16,890.00 -0.65% 0 -0.65% -0.07% 8.79% 1147263 14:24
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years 6,351.87 0.00% 0 0.00% 0.38% 3.69% 1147297 14:24
קסם משולבת קונצ' 3-7 iBoxx HY iBoxx 10,915.00 0.00% 0 0.00% 0.00% 10.82% 1147305 14:24
קסם 2A משולבת אגח ממש' קונצרני ו 10,790.00 0.00% 0 0.00% 1.10% 8.50% 1147370 14:24
קסם תל בונד שקלי 3-5 3,843.44 0.08% 0 0.08% 0.05% 5.32% 1147396 14:24
פסגות שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 271.74 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1147776 14:24
פסגות שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 0-2 שנים 3,140.86 0.04% 0 0.03% 0.00% 0.64% 1147784 14:24
פסגות שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים 4,278.88 -0.11% 0 -0.12% 0.05% 3.78% 1147792 14:24
פסגות שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים 6,892.99 -0.42% 0 -0.43% 0.45% 15.87% 1147818 14:24
פסגות מק"מ 278.17 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.36% 1147842 14:24
פסגות שקליות ממשלתיות 422.48 -0.14% 0 -0.24% 0.24% 7.38% 1147867 14:24
פסגות חוזה LBMA Gold Price AM 1,225.00 0.00% 0 0.00% -0.81% 8.70% 1147875 14:24
פסגות צמודות מדד ממשלתיות 0-2 שנים 229.99 -0.02% 0 -0.43% -0.43% -0.43% 1147883 14:24
פסגות צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים 269.60 -0.03% 0 0.00% 0.00% 2.67% 1147917 14:24
פסגות צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים 367.49 -0.16% 0 -0.27% 0.27% 9.23% 1147925 14:24
פסגות צמודות מדד ממשלתיות 3,681.67 0.00% 0 0.00% 0.82% 10.11% 1147933 14:24
פסגות שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5,027.46 -0.20% 0 -0.20% 0.26% 8.67% 1147941 14:24
פסגות תל בונד 20 355.42 0.06% 0 0.00% 0.00% 7.90% 1147958 14:24
פסגות iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 9,720.00 0.38% 0 0.38% 0.03% 5.99% 1147966 14:24
פסגות תל בונד 40 331.21 0.00% 0 0.00% 0.00% 6.09% 1147974 14:24
פסגות תל בונד 60 345.92 0.02% 994 0.00% 0.00% 6.81% 1148006 14:24
פסגות תל בונד צמודות-יתר 3,573.34 0.00% 0 0.00% 0.03% 6.56% 1148030 14:24
פסגות תל בונד צמודות 3,522.16 -0.06% 0 -0.06% -0.06% 6.82% 1148048 14:24
פסגות תל בונד תשואות 3,628.60 -0.01% 0 -0.03% -0.08% 6.86% 1148063 14:24
פסגות iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 2,702.80 0.00% 0 0.00% 0.11% 10.06% 1148097 14:24
פסגות תל בונד מאגר 3,574.93 0.05% 0 0.03% 0.06% 6.50% 1148170 14:24
פסגות תל בונד צמודות 0-3 3,407.29 0.01% 0 0.00% -0.12% 1.43% 1148188 14:24
פסגות תל בונד צמודות 3-5 3,520.97 -0.02% 0 -0.03% -0.23% 5.55% 1148204 14:24
פסגות תל בונד צמודות 5-15 3,715.92 0.01% 0 0.00% 0.11% 12.71% 1148220 14:24
פסגות תל בונד שקלי 375.84 0.05% 0 0.00% 0.00% 7.14% 1148261 14:24
פסגות תל בונד ריבית משתנה 3,348.98 0.00% 0 0.00% -0.06% 0.54% 1148303 14:24
פסגות תל בונד תשואות שקל 3,652.38 0.04% 0 0.03% -0.11% 10.63% 1148311 14:24
פסגות תל בונד שקלי 50 3,923.99 0.01% 0 0.00% 0.13% 6.52% 1148337 14:24
פסגות תל בונד שקלי 0-3 3,935.31 0.04% 0 0.05% -0.13% 6.76% 1148345 14:24
פסגות תל בונד שקלי 3-5 3,852.87 0.10% 0 0.10% 0.16% 5.48% 1148360 14:24
פסגות תל בונד שקלי 5-15 3,925.03 0.00% 0 0.00% 0.13% 10.13% 1148410 14:24
פסגות תל בונד גלובל 3,658.03 0.37% 0 0.38% -0.05% 12.42% 1148444 14:24
פסגות משולבת אג"ח ישראלי מניות ישראל 2 607.95 0.00% 0 0.00% 0.00% 7.24% 1148451 14:24
פסגות משולבת אג"ח ת"א 125 חודשי 452.90 0.00% 0 0.00% 0.00% 4.63% 1148469 14:24
פסגות תל בונד צמודות A 3,545.31 0.01% 0 0.00% 0.00% 7.39% 1148477 14:24
פסגות משולבת אג"ח ישראלי ת"א 125 ח 14,108.00 0.00% 0 0.00% 0.65% 7.61% 1148501 14:24
פסגות משולבת אג"ח ישראלי ת"א 125 14,287.00 0.00% 0 0.00% 0.39% 8.46% 1148519 14:24
פסגות תל בונד צמודות AA-AAA 3,577.85 -0.04% 0 -0.06% -0.03% 7.10% 1148527 14:24
פסגות משולבת אג"ח ישראלי ת"א 125 13,455.00 0.00% 0 0.00% 0.84% 9.57% 1148535 14:24
פסגות משולבת אג"ח מדינה ת"א בנקים 5 10 490.39 -0.20% 0 -0.20% -0.20% 5.15% 1148543 14:24
פסגות משולבת אג"ח חברות אג"ח מדינה 50% 443.66 -0.24% 0 -0.23% 0.00% 10.75% 1148550 14:24
פסגות תל בונד שקלי A 3,810.25 0.15% 0 0.16% 0.16% 8.27% 1148568 14:24
פסגות משולבת אג"ח מדינה אג"ח חברות 34% 13,768.00 0.00% 0 0.00% 0.29% 7.58% 1148576 14:24
פסגות תל בונד שקלי AA-AAA 3,963.09 -0.03% 0 -0.03% -0.03% 6.59% 1148592 14:24
פסגות משולבת ממשלתי שקל 0-2 iBoxx $ 30י 10,445.00 0.00% 0 0.00% 0.73% 6.47% 1148634 14:24
פסגות Markit iBoxx US Liquid Investment Grade 0-5 1,188.47 0.00% 0 0.00% 0.59% 3.94% 1149418 14:24
פסגות Bloomberg Barclays US Corporate 1-5 Years ET 2,071.29 0.00% 0 0.00% 0.00% 6.31% 1149442 14:24
פסגות Bloomberg Barclays US Intermediate Credit ET 2,686.12 0.00% 0 0.00% 0.15% 6.97% 1149467 14:24
פסגות Bloomberg Barclays US Corporate 1-5 Years ET 7,774.40 0.00% 0 0.00% 0.34% -0.40% 1149475 14:24
פסגות Bloomberg Barclays US Intermediate Credit ET 10,051.00 0.00% 0 0.00% 0.41% 1.43% 1149483 14:24
‏MTF סל שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 396.59 -0.23% 0 -0.25% 0.25% 8.79% 1149954 14:24
MTF סל שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים 413.10 -0.08% 0 0.00% 0.24% 4.03% 1149962 14:24
MTF סל תל בונד 20 444.12 0.05% 0 0.23% 0.00% 8.03% 1149988 14:24
MTF‏ סל תל בונד 60‎ 439.70 -0.05% 0 0.00% -0.23% 7.07% 1149996 14:24
MTF סל תל בונד שקלי 438.78 0.03% 0 0.00% 0.00% 7.09% 1150002 14:24
MTF סל‏ צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים 350.98 -0.09% 0 -0.28% -0.28% 2.34% 1150010 14:24
MTF סל שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים 524.10 -0.41% 0 -0.38% 0.58% 15.93% 1150051 14:24
MTF סל צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים 399.76 -0.30% 0 -0.25% 0.25% 9.32% 1150069 14:24
MTF סל תל בונד צמודות 384.79 -0.04% 0 0.00% -0.26% 6.67% 1150101 14:24
MTF סל תל בונד תשואות 373.92 0.01% 0 0.00% -0.27% 6.57% 1150119 14:24
MTF סל תל בונד גלובל 307.01 0.00% 0 0.00% 0.00% 12.45% 1150135 14:24
MTF סל‏ תל בונד שקלי 50 316.51 0.01% 0 0.00% 0.32% 6.40% 1150168 14:24
הראל סל תל בונד 20 359.30 0.02% 0 0.00% 0.00% 8.13% 1150440 14:24
הראל סל תל בונד 60 345.18 0.03% 0 0.00% 0.00% 7.14% 1150473 14:24
הראל סל תל בונד 40 330.24 0.00% 0 0.00% 0.00% 6.11% 1150499 14:24
הראל סל תל בונד שקלי 378.35 0.02% 0 0.00% 0.00% 7.08% 1150523 14:24
הראל סל תל בונד צמודות 354.07 -0.03% 0 0.00% 0.00% 6.95% 1150606 14:24
הראל סל תל בונד תשואות 361.86 -0.08% 0 -0.28% -0.28% 6.80% 1150622 14:24
הראל סל תל בונד תשואות שקל 366.20 0.01% 0 0.00% 0.00% 10.91% 1150671 14:24
הראל סל ‏iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years 637.11 -0.17% 0 -0.16% 0.00% 2.74% 1150705 14:24
הראל סל תל בונד שקלי 50 391.77 -0.03% 0 0.00% 0.00% 6.25% 1150713 14:24
הראל סל תל בונד גלובל 364.91 0.00% 0 0.00% -0.55% 12.00% 1150739 14:24
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח 400.65 -0.04% 0 0.00% 0.00% 7.82% 1150747 14:24
קסם תל בונד צמודות 3-5 3,510.04 -0.11% 0 -0.09% -0.23% 5.31% 1150754 14:24
קסם תל בונד שקלי 50 3,920.01 -0.01% 0 0.00% 0.15% 6.58% 1150762 14:24
קסם תל בונד גלובל 3,642.00 0.25% 0 0.28% -0.25% 12.17% 1150770 14:24
קסם iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporat 3,849.90 0.26% 0 0.26% 0.26% -2.56% 1150788 14:24
קסם 2A משולבת אגח ממשלתי ישראל ומניות 11,300.00 0.00% 0 0.00% 0.64% 3.01% 1150804 14:24
תכלית סל תל בונד צמודות AA-AAA 3,571.30 0.00% 0 0.00% -0.03% 7.53% 1150887 14:24
פסגות תל בונד צמודות-בנקים 3,261.28 0.01% 0 0.00% -0.18% 2.81% 1154699 14:24
פסגות כשרה תל בונד 60 345.55 -0.01% 0 0.00% 0.00% 7.14% 1155076 14:24
פסגות כשרה תל בונד תשואות 3,624.01 -0.04% 0 -0.03% -0.06% 7.12% 1155084 14:24
הראל סל כשרה תל בונד 60 355.25 -0.01% 0 0.00% 0.00% 6.93% 1155092 14:24
תכלית סל כשרה תל בונד תשואות 3,631.94 0.00% 0 0.00% -0.30% 7.05% 1155100 14:24
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר 3,563.48 0.00% 0 0.00% 0.11% 6.71% 1155118 14:24
קסם כשרה תל בונד 60 105.39 -0.04% 0 0.00% 0.00% 7.14% 1155126 14:24
קסם כשרה תל בונד שקלי 3,771.07 0.00% 0 0.00% 0.03% 6.83% 1155159 14:24
פסגות כשרה תל בונד שקלי 375.10 0.00% 0 0.00% 0.00% 6.84% 1155175 14:24
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי 378.96 0.00% 0 0.00% 0.00% 6.78% 1155183 14:24
הראל סל כשרה תל בונד שקלי 378.25 0.00% 0 0.00% 0.00% 8.31% 1155191 14:24
קסם 0D תל בונד-דולר 3,483.21 0.32% 0 0.32% 0.78% 0% 1157379 14:24
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year 11,713.00 0.00% 0 0.00% 0.53% 0% 1157908 14:24
קסם S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year 16,835.00 0.00% 0 0.00% 0.34% 0% 1157916 14:24
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year 2,330.00 0.00% 0 0.00% 1.44% 0% 1157924 14:24
קסם S&P U.S. Treasury Inflation Protected Security 3,827.50 0.00% 0 0.00% 0.00% 0% 1157932 14:24
קסם S&P U.S. Treasury Inflation Protected Security 5,082.50 0.25% 0 0.24% 0.24% 0% 1157940 14:24
הראל סל ‏Bluestar Israel Government USD Bond 100.29 0.00% 0 0.00% 1.01% 0% 1158260 14:24
קסם י אינדקס Bullet צמוד 2023 1,016.60 0.00% 0 0.00% -0.20% 0% 1158278 14:24
קסם י אינדקס Bullet צמוד 2025 1,034.56 0.04% 0 0.00% 0.00% 0% 1158286 14:24
קסם י אינדקס Bullet שקלי 2023 1,040.34 -0.04% 0 0.00% 0.00% 0% 1158294 14:24
קסם י אינדקס Bullet שקלי 2025 1,040.40 0.01% 0 0.00% 0.29% 0% 1158302 14:24
MTF סל כשרה תל בונד 60 440.10 0.00% 0 0.00% 0.00% 0% 1159698 14:24
MTF סל כשרה תל בונד שקלי 438.78 0.00% 0 0.00% 0.00% 0% 1159706 14:24