שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
מספר
נייר
זמן
עדכון
תכלית סל חסר ת"א 35 790.00 0.55% 70 -1.68% -1.68% 17.45% 1144187 11:04
תכלית סל ממונפת ת"א 35 פי 2 חודשי 2,300.00 -0.65% 105 1.46% 1.46% -14.97% 1144658 11:04
תכלית סל ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי 1,395.00 -1.27% 138 2.12% 2.12% -23.44% 1144708 10:54
תכלית סל ממונפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי 205.20 0.49% 556 -1.91% -1.91% 9.62% 1144716 11:04
קסם חסר תל בונד 20 239.00 0.09% 5 -1.41% -1.41% 5.75% 1146042 10:51
קסם 6A ממונפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי 2,595.00 0.74% 599 -1.67% -1.67% 9.40% 1146059 10:58
קסם 6A ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי 1,150.00 -1.03% 548 2.31% 2.31% -23.49% 1146380 10:58
קסם חסר תל בונד 40 1,295.40 0.00% 0 0.00% 0.00% 5.75% 1146455 09:55
קסם 6A חסר ת"א 35 5,287.00 0.28% 346 -0.68% -0.68% -5.52% 1146745 11:05
קסם 6D ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי 21,500.00 -1.83% 133 5.13% 5.13% -47.47% 1146968 10:53
קסם 6D ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי 60,550.00 -1.58% 1,026 4.94% 4.94% -67.04% 1146976 10:59
קסם 6D ממונפת DAX פי 3 חודשי 2,286.00 -0.61% 2,117 6.18% 6.18% -50.34% 1146984 11:03
קסם 6D ממונפת בחסר S&P 500 פי 2 חודשי 10,800.00 0.65% 212 -2.53% -2.53% 68.20% 1146992 11:03
קסם 6D ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי 1,920.00 0.73% 487 -2.29% -2.29% 107.79% 1147008 11:04
קסם 6D ממונפת בחסר DAX פי 2 חודשי 19,630.00 0.98% 1,464 -1.85% -1.85% 48.94% 1147016 11:00
קסם חסר תל בונד תשואות 2,851.49 0.00% 0 -0.66% -0.66% 3.04% 1147131 09:55
קסם חסר תל גוב- שקלי 5+ 4,818.72 0.35% 10 -1.17% -1.17% 19.58% 1147180 10:46
קסם י חסר ת"א SME60י 6,342.00 0.00% 0 0.00% 0.00% 25.31% 1147347 09:59
פסגות חסר ת"א 90 200.10 1.11% 20 -3.75% -3.75% 16.34% 1149236 10:51
תכלית סל חסר ת"א 90 518.80 0.68% 231 -0.61% -0.61% 7.41% 1161033 10:53
קסם י חסר ת"א 90 5,258.00 0.00% 0 -1.57% -1.57% -3.15% 1161058 09:59
קסם י חסר תל בונד גלובל 3,348.01 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.15% 1161876 09:55
קסם חסר ת"א 125 12,720.00 0.39% 133 -1.47% -1.47% 9.84% 1161884 10:30
הראל סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי מנוטרלת מט"ח 3,090.00 -0.77% 98 5.14% 5.14% -72.53% 1167568 10:56
הראל סל ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי 4,568.00 0.53% 7 -0.78% -0.78% 109.93% 1167576 10:45
MTF סל חסר ת"א 90 1,363.00 0.81% 70 -1.94% -1.94% 11.81% 1171099 10:53
תכלית סל חסר NASDAQ 100 י 3,748.00 0.32% 16 -0.16% -0.16% 62.04% 1174507 10:24
תכלית סל חסר S&P 500 י 3,500.00 0.00% 0 0.00% 0.00% 45.71% 1174515 09:59