שם מדד שער אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
זמן
עדכון
ת"א 35 1,652.95 0.14% 1,414,430 0.73% 0.73% 10.21% 16:54
ת"א 125 1,727.98 -0.07% 2,066,050 0.88% 0.88% 10.14% 16:54
ת"א 90 1,974.54 -0.41% 651,620 1.60% 1.60% 12.80% 16:54
בנקים 2,531.42 0.74% 378,216 4.07% 4.07% 24.25% 16:54
תא SME60 812.20 -1.60% 133,769 -2.05% -2.05% 17.17% 17:27
תא צמיחה 2,050.24 -2.10% 174,967 1.08% 1.08% 13.45% 17:31
נדל"ן 988.84 -0.85% 315,292 2.38% 2.38% 18.75% 17:31
פיננסים 2,596.32 0.43% 483,479 3.67% 3.67% 23.33% 16:54
תא בלוטק-גלובל 573.59 -2.02% 930,212 -3.37% -3.37% 6.70% 17:31
תא טכנולוגיה 1,191.70 -1.76% 680,210 -4.41% -4.41% 1.88% 17:31
תא נפט וגז 672.10 0.24% 148,708 5.33% 5.33% 28.49% 17:27
תקשורת וטכנולוגיות 1,323.83 -0.35% 73,096 -0.75% -0.75% 7.30% 16:54
תל דיב 2,630.55 -0.07% 782,443 2.45% 2.45% 20.09% 16:54
ביומד 322.95 -1.85% 250,002 -0.62% -0.62% 21.05% 16:54
תא AllShare 1,945.11 -1.21% 2,374,785 0.36% 0.36% 13.94% 17:31
תקשורת וטכנולוגיות 2,380.50 0.17% 101,856 3.84% 3.84% 23.32% 16:54
תל-בונד 20 382.81 -0.03% 139,375 1.06% 1.06% 3.80% 17:14
תל-בונד 40 352.97 -0.05% 122,673 0.86% 0.86% 3.23% 17:14
תל-בונד 60 368.75 -0.04% 262,048 1.10% 1.10% 3.66% 17:14
תל-בונד שקלי 396.15 -0.06% 211,503 0.25% 0.25% 1.02% 17:14
תל בונד צמודות 368.27 -0.03% 416,605 1.10% 1.10% 3.95% 17:14
תל בונד צמודות - יתר 368.64 0.00% 154,557 1.10% 1.10% 3.95% 17:14
תל בונד צמודות - בנקים 336.86 -0.03% 47,473 0.90% 0.90% 3.07% 17:14
תל בונד צמודות תשואות 365.82 -0.10% 86,226 0.83% 0.83% 5.19% 17:14
תל בונד מאגר 371.79 -0.05% 647,639 0.54% 0.54% 2.77% 17:14
תל בונד - ריבית משתנה 346.37 -0.12% 3,069 0.00% 0.00% 1.17% 17:14
תל בונד גלובל 387.17 0.00% 33,712 0.78% 0.78% 4.03% 17:14