שם מדד שער אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
זמן
עדכון
ת"א 35 1,638.02 -0.48% 40,726 0.18% 2.12% 9.27% 10:28
ת"א 125 1,701.02 -0.42% 54,199 0.35% 2.22% 8.48% 10:28
ת"א 90 1,903.66 -0.28% 13,473 0.58% 2.53% 8.74% 10:28
בנקים 2,437.01 -0.93% 19,702 -0.20% 3.18% 19.64% 10:28
תא SME60 812.14 -0.19% 2,966 0.87% 3.70% 17.17% 10:28
תא צמיחה 1,976.10 0.16% 15,531 1.18% 3.89% 9.35% 10:28
נדל"ן 888.45 -0.14% 10,659 0.91% 2.90% 6.73% 10:28
פיננסים 2,486.90 -0.52% 22,002 0.61% 3.15% 18.10% 10:28
תא בלוטק-גלובל 603.64 -0.14% 26,504 0.84% 3.25% 12.29% 10:28
תא טכנולוגיה 1,260.73 -0.21% 13,683 0.64% 3.96% 7.78% 10:28
תא נפט וגז 653.02 -0.31% 2,478 0.15% 1.56% 24.86% 10:28
תקשורת וטכנולוגיות 1,347.73 -0.17% 1,512 0.82% 2.20% 9.25% 10:28
תל דיב 2,467.40 -0.29% 23,845 0.65% 3.05% 12.65% 10:28
ביומד 332.21 -0.25% 12,821 1.53% 3.75% 24.81% 10:28
תא AllShare 1,897.72 -0.17% 72,697 0.69% 2.65% 11.13% 10:28
תקשורת וטכנולוגיות 2,286.60 -0.09% 2,213 1.42% 3.07% 18.45% 10:28
תל-בונד 20 376.98 -0.02% 1,123 0.00% 0.27% 2.17% 10:28
תל-בונד 40 348.40 -0.03% 1,475 0.00% 0.58% 2.05% 10:28
תל-בונד 60 363.56 -0.02% 2,599 0.00% 0.55% 2.25% 10:28
תל-בונד שקלי 394.56 -0.01% 3,422 0.00% 0.25% 0.51% 10:28
תל בונד צמודות 363.17 -0.02% 4,008 0.00% 0.55% 2.54% 10:28
תל בונד צמודות - יתר 363.78 -0.02% 1,410 0.00% 0.28% 2.54% 10:28
תל בונד צמודות - בנקים 333.02 0.00% 317 0.30% 0.30% 2.15% 10:28
תל בונד צמודות תשואות 360.42 -0.05% 2,204 0.00% 0.56% 3.75% 10:28
תל בונד מאגר 368.53 -0.02% 8,150 0.00% 0.27% 1.94% 10:28
תל בונד - ריבית משתנה 346.44 0.02% 62 0.29% 0.29% 1.17% 10:28
תל בונד גלובל 379.55 -0.02% 453 0.00% 0.26% 1.88% 10:28