שם מדד שער אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
זמן
עדכון
ת"א 35 1,564.08 0.01% 87,849 0.06% -2.19% 6.90% 11:38
ת"א 125 1,449.35 0.09% 113,177 0.07% -1.29% 8.70% 11:38
ת"א 90 1,212.66 0.30% 25,328 0.33% 0.92% 14.77% 11:38
בנקים 2,334.36 0.69% 36,492 0.69% -0.47% 13.69% 11:38
תא SME60 569.99 0.39% 6,362 0.35% -4.69% 4.60% 11:38
תא צמיחה 1,304.21 0.55% 11,570 0.54% -0.91% 17.80% 11:38
נדל"ן 627.99 0.63% 12,061 0.48% 1.79% 24.65% 11:38
פיננסים 2,131.92 0.67% 40,508 0.66% 2.80% 15.69% 11:38
תא בלוטק-גלובל 367.94 -0.08% 43,020 -0.27% -4.43% 11.55% 11:38
תא טכנולוגיה 663.20 -0.37% 26,336 -0.30% -0.90% 21.43% 11:38
תא נפט וגז 1,034.64 0.05% 11,086 0.00% -3.27% 8.16% 11:38
תקשורת וטכנולוגיות 867.37 -0.06% 10,864 0.00% 3.96% 4.08% 11:38
תל דיב 1,780.31 0.41% 68,793 0.39% -0.17% 12.37% 11:38
ביומד 270.10 0.03% 16,684 0.00% -10.89% -2.17% 11:38
תא AllShare 1,331.01 0.36% 131,109 0.38% -1.04% 12.61% 11:38
תקשורת וטכנולוגיות 1,845.01 0.71% 3,231 0.71% 6.40% 14.95% 11:38
תל-בונד 20 358.23 0.05% 5,998 0.00% 0.00% 5.29% 11:38
תל-בונד 40 333.70 0.07% 13,634 0.00% 0.00% 4.06% 11:38
תל-בונד 60 346.97 0.06% 19,632 0.00% 0.00% 4.53% 11:38
תל-בונד שקלי 376.61 0.15% 32,653 0.00% 0.27% 4.16% 11:38
תל בונד צמודות 348.54 0.05% 28,610 0.00% 0.00% 4.82% 11:38
תל בונד צמודות - יתר 353.29 0.05% 8,978 0.00% 0.00% 5.06% 11:38
תל בונד צמודות - בנקים 328.13 0.02% 3,340 0.00% 0.00% 2.82% 11:38
תל בונד צמודות תשואות 361.35 0.07% 5,422 0.00% 0.00% 5.56% 11:38
תל בונד מאגר 350.77 0.09% 65,114 0.00% 0.00% 4.17% 11:38
תל בונד - ריבית משתנה 335.99 0.09% 1,337 0.00% 0.00% 0.30% 11:38
תל בונד גלובל 346.26 0.42% 6,673 0.58% 0.29% 6.79% 11:38