שם מדד שער אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
זמן
עדכון
ת"א 35 1,590.13 1.27% 624,106 1.66% -0.50% 8.68% 17:24
ת"א 125 1,483.45 0.96% 799,067 1.44% -0.13% 11.25% 17:24
ת"א 90 1,258.76 0.21% 174,961 0.88% 0.88% 19.13% 17:24
בנקים 2,440.14 1.10% 168,387 1.08% 1.41% 18.85% 17:24
תא SME60 561.69 0.16% 16,922 0.18% -2.43% 3.13% 17:24
תא צמיחה 1,280.84 0.51% 28,357 0.79% -0.31% 15.63% 17:31
נדל"ן 676.81 0.92% 165,689 1.50% 1.05% 34.39% 17:24
פיננסים 2,153.18 0.81% 206,766 1.41% 0.14% 16.88% 17:24
תא בלוטק-גלובל 368.98 0.19% 201,940 0.27% -1.34% 11.85% 17:31
תא טכנולוגיה 712.56 0.81% 133,945 1.71% 3.19% 30.40% 17:31
תא נפט וגז 982.58 0.21% 51,679 0.10% -2.48% 2.72% 17:24
תקשורת וטכנולוגיות 872.27 0.22% 61,667 0.00% 2.11% 4.68% 17:24
תל דיב 1,828.36 0.70% 493,844 1.27% -0.33% 15.40% 17:24
ביומד 245.60 -0.55% 67,995 -2.39% -7.89% -11.23% 17:31
תא AllShare 1,349.61 0.40% 844,346 0.82% -0.07% 14.13% 17:31
תקשורת וטכנולוגיות 1,810.63 0.61% 36,072 1.63% -0.44% 12.77% 17:24
תל-בונד 20 364.74 0.07% 88,003 0.00% 0.55% 7.06% 17:24
תל-בונד 40 338.38 0.00% 108,289 0.00% 0.30% 5.62% 17:24
תל-בונד 60 352.58 0.04% 196,292 0.00% 0.57% 6.34% 17:24
תל-בונד שקלי 381.98 -0.03% 310,705 -0.26% 0.53% 5.54% 17:24
תל בונד צמודות 353.86 0.03% 276,338 0.00% 0.28% 6.33% 17:24
תל בונד צמודות - יתר 357.84 -0.01% 80,046 -0.28% 0.00% 6.25% 17:24
תל בונד צמודות - בנקים 330.26 -0.01% 39,454 0.00% 0.30% 3.45% 17:24
תל בונד צמודות תשואות 365.98 -0.15% 58,230 -0.27% 0.00% 6.73% 17:24
תל בונד מאגר 355.73 -0.03% 664,568 0.00% 0.28% 5.65% 17:24
תל בונד - ריבית משתנה 336.93 -0.04% 34,570 0.00% 0.00% 0.60% 17:24
תל בונד גלובל 353.61 -0.05% 35,930 -0.28% 1.15% 8.95% 17:24