שם מדד שער אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
זמן
עדכון
ת"א 35 1,346.49 -0.69% 561,740 -0.59% 2.91% -20.02% 17:24
ת"א 125 1,388.02 -0.55% 885,021 -0.43% 3.20% -14.11% 17:24
ת"א 90 1,470.16 -0.35% 323,281 -0.07% 4.26% -0.81% 17:24
בנקים 1,789.80 -1.60% 219,934 -0.50% 9.02% -31.35% 17:24
תא SME60 595.52 -0.40% 40,075 -1.00% 3.66% -0.67% 17:24
תא צמיחה 1,576.45 -0.06% 57,936 -0.32% 6.41% 12.81% 17:32
נדל"ן 621.16 -0.17% 101,935 1.47% 5.25% -28.78% 17:32
פיננסים 1,787.38 -1.29% 270,208 0.68% 12.46% -21.59% 17:24
תא בלוטק-גלובל 497.22 0.11% 389,273 -1.39% 3.76% 27.44% 17:24
תא טכנולוגיה 1,089.80 0.62% 315,590 -1.09% 3.13% 28.27% 17:24
תא נפט וגז 436.94 -1.43% 32,494 -0.91% 5.06% -54.01% 17:24
תקשורת וטכנולוגיות 1,143.45 -0.67% 78,083 -2.22% -0.35% 12.39% 17:24
תל דיב 1,802.93 -0.54% 407,710 0.61% 6.12% -16.34% 17:24
ביומד 258.75 -2.00% 73,684 -3.73% 3.61% 15.18% 17:24
תא AllShare 1,460.46 -0.28% 983,031 -0.07% 6.03% -4.01% 17:32
תקשורת וטכנולוגיות 1,569.78 -0.89% 48,095 2.15% 10.18% -13.17% 17:24
תל-בונד 20 356.83 0.01% 101,305 -0.56% 0.28% -3.52% 17:24
תל-בונד 40 332.62 0.01% 84,910 -0.30% 0.00% -2.35% 17:24
תל-בונד 60 345.58 0.01% 186,215 -0.29% 0.29% -2.82% 17:24
תל-בונד שקלי 387.34 0.01% 285,336 0.00% 0.78% -1.28% 17:24
תל בונד צמודות 344.51 -0.01% 284,308 -0.29% 0.29% -3.37% 17:24
תל בונד צמודות - יתר 343.41 -0.04% 98,093 -0.29% 0.29% -4.72% 17:24
תל בונד צמודות - בנקים 320.92 -0.02% 38,302 -0.31% 0.00% -2.44% 17:24
תל בונד צמודות תשואות 335.20 -0.10% 66,747 -0.30% 0.90% -9.95% 17:24
תל בונד מאגר 354.85 -0.02% 598,660 -0.28% 0.57% -2.21% 17:24
תל בונד - ריבית משתנה 340.21 0.07% 6,848 0.00% 0.89% 0.59% 17:24
תל בונד גלובל 371.74 -0.03% 44,061 -0.27% 2.77% -0.27% 17:24