שם מדד שער אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
זמן
עדכון
ת"א 35 1,630.81 1.20% 411,693 1.18% 0.93% 11.41% 14:24
ת"א 125 1,552.54 1.13% 587,148 1.11% 1.31% 16.43% 14:24
ת"א 90 1,390.25 0.92% 175,455 0.94% 2.13% 31.63% 14:24
בנקים 2,515.46 0.73% 164,574 0.72% 1.70% 22.50% 14:24
תא SME60 569.77 0.66% 15,293 0.53% -0.35% 4.60% 14:24
תא צמיחה 1,336.26 0.57% 32,879 0.91% 1.14% 20.69% 14:24
נדל"ן 809.04 1.03% 128,565 1.13% 2.93% 60.83% 14:24
פיננסים 2,252.46 0.54% 205,422 0.54% 0.99% 22.26% 14:24
תא בלוטק-גלובל 369.09 0.32% 136,120 0.54% -1.60% 12.16% 14:24
תא טכנולוגיה 806.19 1.32% 114,164 1.38% 2.28% 47.62% 14:24
תא נפט וגז 916.61 2.11% 20,805 2.12% 2.92% -4.18% 14:24
תקשורת וטכנולוגיות 921.48 -0.41% 29,149 -0.43% -1.39% 10.56% 14:24
תל דיב 2,006.36 0.62% 311,727 0.85% 1.57% 26.64% 14:24
ביומד 207.38 -0.86% 21,956 -0.96% -5.91% -25.00% 14:24
תא AllShare 1,441.18 0.88% 635,320 0.98% 1.19% 21.91% 14:24
תקשורת וטכנולוגיות 1,860.68 1.02% 31,986 1.03% -0.16% 15.89% 14:24
תל-בונד 20 369.06 0.09% 27,316 0.27% 0.00% 8.53% 14:25
תל-בונד 40 340.74 0.09% 29,788 0.00% 0.00% 6.25% 14:25
תל-בונד 60 355.90 0.10% 57,104 0.00% -0.28% 7.25% 14:25
תל-בונד שקלי 388.19 0.06% 101,910 0.26% 0.26% 7.48% 14:25
תל בונד צמודות 356.91 0.07% 87,167 0.00% 0.00% 7.23% 14:25
תל בונד צמודות - יתר 360.13 0.02% 29,938 0.00% 0.28% 7.14% 14:25
תל בונד צמודות - בנקים 329.57 0.06% 18,327 0.00% -0.30% 3.13% 14:25
תל בונד צמודות תשואות 367.14 0.08% 18,302 0.27% 0.00% 7.31% 14:25
תל בונד מאגר 359.66 0.08% 210,229 0.00% 0.00% 6.85% 14:25
תל בונד - ריבית משתנה 336.99 0.00% 6,804 0.00% -0.30% 0.60% 14:25
תל בונד גלובל 365.49 0.16% 20,826 0.27% 0.00% 12.65% 14:25