שם מדד שער אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
זמן
עדכון
ת"א 35 1,830.57 0.08% 72,636 0.10% 0.10% -7.46% 10:56
ת"א 125 1,888.80 0.07% 132,374 0.26% 0.26% -8.16% 10:56
ת"א 90 2,124.95 0.23% 59,738 0.95% 0.95% -8.78% 10:56
בנקים 3,154.99 0.42% 23,975 -0.90% -0.90% -7.75% 10:56
תא SME60 733.16 0.92% 4,558 0.24% 0.24% -18.52% 10:56
תא צמיחה 1,658.61 0.13% 9,243 -0.27% -0.27% -16.33% 10:56
נדל"ן 1,052.32 0.43% 10,812 0.36% 0.36% -17.55% 10:56
פיננסים 2,951.45 0.50% 32,084 -0.61% -0.61% -8.54% 10:56
תא בלוטק-גלובל 413.20 0.71% 41,890 1.93% 1.93% -24.34% 10:56
תא טכנולוגיה 1,067.87 0.68% 38,518 2.49% 2.49% -17.59% 10:56
תא נפט וגז 1,075.47 -2.77% 27,693 -4.27% -4.27% 27.08% 10:56
תקשורת וטכנולוגיות 1,478.62 0.69% 6,744 1.70% 1.70% -10.06% 10:56
תל דיב 2,873.88 0.27% 50,823 -0.26% -0.26% -11.13% 10:56
ת"א-ביומד 164.90 0.96% 3,372 1.55% 1.55% -32.04% 10:56
תא AllShare 1,889.80 0.37% 146,175 0.49% 0.49% -13.25% 10:56
תקשורת וטכנולוגיות 2,326.18 0.59% 7,923 -0.80% -0.80% -13.11% 10:56
תל-בונד 20 374.31 -0.01% 1,958 0.42% 0.42% -6.22% 10:56
תל-בונד 40 349.28 0.03% 10,995 0.56% 0.56% -4.64% 10:56
תל-בונד 60 362.79 0.01% 12,953 0.49% 0.49% -5.39% 10:56
תל-בונד שקלי 385.88 0.08% 25,135 0.46% 0.46% -4.50% 10:56
תל בונד צמודות 364.53 0.01% 21,140 0.50% 0.50% -4.80% 10:56
תל בונד צמודות - יתר 369.28 0.01% 8,187 0.51% 0.51% -3.51% 10:56
תל בונד צמודות - בנקים 335.46 0.01% 5,644 0.17% 0.17% -2.43% 10:56
תל בונד צמודות תשואות 367.78 0.04% 2,769 0.58% 0.58% -3.21% 10:56
תל בונד מאגר 367.46 0.03% 49,565 0.52% 0.52% -4.02% 10:56
תל בונד - ריבית משתנה 349.66 0.12% 54,444 0.47% 0.47% -0.27% 10:56
תל בונד גלובל 400.97 0.04% 340 0.65% 0.65% -1.85% 10:56