שם מדד שער אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
זמן
עדכון
ת"א 35 1,704.12 0.14% 578,115 0.65% 0.41% 13.68% 17:24
ת"א 125 1,773.66 -0.11% 1,004,567 0.74% 0.06% 13.07% 17:24
ת"א 90 2,004.53 -0.66% 426,452 1.06% -0.55% 14.51% 17:24
בנקים 2,680.21 1.00% 249,957 1.75% 1.67% 31.57% 17:24
תא SME60 827.36 -0.37% 47,297 0.12% 0.61% 19.34% 17:24
תא צמיחה 2,127.74 0.20% 137,283 1.29% 1.62% 17.71% 17:24
נדל"ן 999.66 -0.33% 157,383 0.71% -1.28% 20.07% 17:24
פיננסים 2,689.58 0.68% 322,923 1.40% 0.86% 27.74% 17:24
תא בלוטק-גלובל 578.57 -0.57% 316,787 1.05% 0.70% 7.64% 17:24
תא טכנולוגיה 1,210.18 -0.50% 245,694 1.51% 0.25% 3.51% 17:24
תא נפט וגז 700.34 -0.53% 40,458 1.45% 2.94% 33.84% 17:24
תקשורת וטכנולוגיות 1,358.28 0.36% 140,736 3.27% 1.95% 10.14% 17:24
תל דיב 2,682.32 -0.31% 381,065 0.75% -0.11% 22.47% 17:24
ביומד 318.16 -1.09% 71,093 -1.24% 0.63% 19.55% 17:24
תא AllShare 1,986.81 -0.33% 1,189,147 1.02% -0.05% 16.34% 17:24
תקשורת וטכנולוגיות 2,380.55 0.44% 68,547 0.89% -1.45% 23.32% 17:24
תל-בונד 20 385.50 -0.23% 69,925 0.00% 0.52% 4.62% 17:24
תל-בונד 40 354.92 -0.26% 84,476 0.00% 0.28% 3.81% 17:24
תל-בונד 60 371.07 -0.24% 154,401 0.27% 0.54% 4.51% 17:24
תל-בונד שקלי 398.05 0.16% 219,856 0.51% 0.51% 1.53% 17:24
תל בונד צמודות 370.55 -0.24% 270,006 0.00% 0.54% 4.52% 17:24
תל בונד צמודות - יתר 370.80 -0.23% 115,605 0.00% 0.54% 4.52% 17:24
תל בונד צמודות - בנקים 337.57 -0.34% 28,818 -0.30% 0.30% 3.37% 17:24
תל בונד צמודות תשואות 368.10 -0.20% 88,483 0.27% 0.82% 6.05% 17:24
תל בונד מאגר 374.07 -0.05% 514,263 0.27% 0.54% 3.60% 17:32
תל בונד - ריבית משתנה 347.58 -0.06% 2,111 0.00% 0.00% 1.46% 17:24
תל בונד גלובל 394.17 0.03% 16,279 0.51% 1.03% 5.91% 17:24