שם מדד שער אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
זמן
עדכון
ת"א 35 1,658.13 -0.43% 764,281 -0.36% 0.24% 13.33% 17:24
ת"א 125 1,587.67 -0.33% 946,853 0.57% 0.63% 19.05% 17:32
ת"א 90 1,441.07 0.11% 182,572 3.08% 1.62% 36.46% 17:32
בנקים 2,519.78 -1.03% 199,760 -2.06% -2.40% 22.70% 17:24
תא SME60 567.80 -0.34% 19,432 0.53% -1.56% 4.23% 17:24
תא צמיחה 1,383.34 0.08% 20,808 1.02% 0.73% 24.93% 17:32
נדל"ן 823.25 0.11% 190,896 2.62% 0.24% 63.62% 17:24
פיננסים 2,259.98 -0.34% 238,514 -0.04% -0.83% 22.64% 17:24
תא בלוטק-גלובל 378.58 -0.52% 296,326 1.61% -0.53% 14.89% 17:32
תא טכנולוגיה 833.15 -0.41% 198,145 0.97% -0.60% 52.56% 17:24
תא נפט וגז 904.59 -0.54% 26,054 -0.11% 0.11% -5.44% 17:24
תקשורת וטכנולוגיות 1,007.85 -0.31% 49,737 4.46% 5.56% 20.89% 17:24
תל דיב 2,087.92 0.10% 555,604 2.25% 2.50% 31.76% 17:24
ביומד 213.04 -0.76% 98,181 2.40% 0.95% -22.83% 17:32
תא AllShare 1,475.78 -0.09% 987,093 1.79% 0.68% 24.79% 17:32
תקשורת וטכנולוגיות 1,846.31 0.14% 34,036 1.43% -1.12% 15.02% 17:24
תל-בונד 20 369.26 -0.05% 1,395,062 0.27% 0.00% 8.53% 17:24
תל-בונד 40 341.50 0.03% 1,513,490 0.29% 0.29% 6.56% 17:24
תל-בונד 60 356.37 -0.01% 2,908,552 0.28% 0.28% 7.55% 17:24
תל-בונד שקלי 391.42 -0.23% 1,253,408 0.26% 0.51% 8.31% 17:24
תל בונד צמודות 357.57 -0.06% 4,187,204 0.00% 0.00% 7.53% 17:24
תל בונד צמודות - יתר 361.26 -0.17% 1,200,587 0.28% 0.28% 7.44% 17:24
תל בונד צמודות - בנקים 329.50 -0.02% 1,515,671 0.00% 0.00% 3.13% 17:24
תל בונד צמודות תשואות 370.82 -0.23% 430,563 0.00% 0.27% 8.19% 17:24
תל בונד מאגר 361.69 -0.14% 5,648,218 0.00% 0.28% 7.44% 17:27
תל בונד - ריבית משתנה 339.26 0.05% 160,738 0.30% 0.59% 1.50% 17:24
תל בונד גלובל 368.52 -0.44% 335,971 0.00% 0.82% 13.58% 17:24