שם מדד שער אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
זמן
עדכון
ת"א 35 1,640.63 -0.33% 84,941 0.31% 2.24% 9.41% 10:55
ת"א 125 1,701.54 -0.39% 117,806 0.35% 2.22% 8.48% 10:55
ת"א 90 1,899.39 -0.50% 32,866 0.37% 2.32% 8.51% 10:55
בנקים 2,457.54 -0.09% 33,892 0.61% 4.02% 20.62% 10:55
תא SME60 811.46 -0.28% 4,850 0.75% 3.58% 17.03% 10:55
תא צמיחה 1,972.71 -0.01% 22,578 0.97% 3.68% 9.13% 10:55
נדל"ן 889.12 -0.07% 33,673 1.02% 3.01% 6.85% 10:55
פיננסים 2,495.87 -0.16% 38,765 0.97% 3.53% 18.53% 10:55
תא בלוטק-גלובל 601.51 -0.50% 44,759 0.50% 2.91% 11.92% 10:55
תא טכנולוגיה 1,255.56 -0.62% 24,829 0.24% 3.55% 7.36% 10:55
תא נפט וגז 651.03 -0.62% 4,774 -0.15% 1.24% 24.47% 10:55
תקשורת וטכנולוגיות 1,342.90 -0.52% 3,254 0.45% 1.82% 8.84% 10:55
תל דיב 2,466.23 -0.33% 61,737 0.61% 3.01% 12.60% 10:55
ביומד 331.14 -0.57% 19,931 1.22% 3.44% 24.44% 10:55
תא AllShare 1,895.03 -0.31% 145,235 0.58% 2.54% 11.01% 10:55
תקשורת וטכנולוגיות 2,286.11 -0.11% 4,567 1.42% 3.07% 18.45% 10:55
תל-בונד 20 377.07 0.00% 2,523 0.27% 0.53% 2.45% 10:55
תל-בונד 40 348.45 -0.01% 2,683 0.00% 0.58% 2.05% 10:55
תל-בונד 60 363.62 -0.01% 5,205 0.00% 0.55% 2.25% 10:55
תל-בונד שקלי 394.63 0.01% 7,711 0.00% 0.25% 0.51% 10:55
תל בונד צמודות 363.25 0.00% 7,821 0.00% 0.55% 2.54% 10:55
תל בונד צמודות - יתר 363.89 0.01% 2,616 0.00% 0.28% 2.54% 10:55
תל בונד צמודות - בנקים 333.03 0.00% 1,142 0.30% 0.30% 2.15% 10:55
תל בונד צמודות תשואות 360.51 -0.02% 3,723 0.00% 0.56% 3.75% 10:55
תל בונד מאגר 368.63 0.01% 18,407 0.00% 0.27% 1.94% 10:55
תל בונד - ריבית משתנה 346.59 0.07% 313 0.29% 0.29% 1.17% 10:55
תל בונד גלובל 379.74 0.03% 1,380 0.00% 0.26% 1.88% 10:55