שם מדד שער אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
זמן
עדכון
ת"א 35 1,645.98 0.00% 0 0.61% 2.56% 9.74% 15:49
ת"א 125 1,708.25 0.00% 0 0.77% 2.64% 8.93% 15:49
ת"א 90 1,908.91 0.00% 0 0.85% 2.80% 9.03% 15:49
בנקים 2,459.77 0.00% 0 0.70% 4.11% 20.72% 15:49
תא SME60 813.72 0.00% 0 0.99% 3.83% 17.32% 15:49
תא צמיחה 1,972.92 0.00% 0 0.97% 3.68% 9.13% 15:49
נדל"ן 889.73 0.00% 0 1.02% 3.01% 6.85% 15:49
פיננסים 2,499.79 0.00% 0 1.13% 3.69% 18.72% 15:49
תא בלוטק-גלובל 604.51 0.00% 0 1.00% 3.42% 12.48% 15:49
תא טכנולוגיה 1,263.35 0.89% 140,462 0.88% 4.21% 8.04% 15:49
תא נפט וגז 655.08 0.45% 14,719 0.46% 1.87% 25.24% 15:49
תקשורת וטכנולוגיות 1,349.96 1.04% 26,237 0.97% 2.35% 9.41% 15:49
תל דיב 2,474.51 0.00% 0 0.94% 3.34% 12.97% 15:49
ביומד 333.04 1.62% 79,978 1.83% 4.06% 25.19% 15:49
תא AllShare 1,900.90 0.84% 641,384 0.85% 2.81% 11.31% 15:49
תקשורת וטכנולוגיות 2,288.73 1.53% 41,408 1.51% 3.16% 18.55% 15:49
תל-בונד 20 377.07 0.07% 47,418 0.27% 0.53% 2.45% 15:49
תל-בונד 40 348.50 0.07% 48,039 0.00% 0.58% 2.05% 15:49
תל-בונד 60 363.64 0.07% 95,456 0.00% 0.55% 2.25% 15:49
תל-בונד שקלי 394.59 0.06% 129,649 0.00% 0.25% 0.51% 15:49
תל בונד צמודות 363.25 0.06% 182,635 0.00% 0.55% 2.54% 15:49
תל בונד צמודות - יתר 363.84 0.05% 87,178 0.00% 0.28% 2.54% 15:49
תל בונד צמודות - בנקים 333.03 0.06% 21,676 0.30% 0.30% 2.15% 15:49
תל בונד צמודות תשואות 360.59 0.02% 53,480 0.00% 0.56% 3.75% 15:49
תל בונד מאגר 368.61 0.06% 369,668 0.00% 0.27% 1.94% 15:49
תל בונד - ריבית משתנה 346.36 0.12% 10,704 0.29% 0.29% 1.17% 15:49
תל בונד גלובל 379.61 0.12% 18,016 0.00% 0.26% 1.88% 15:49