שם מדד שער אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
זמן
עדכון
ת"א 35 1,958.05 -3.04% 765,394 -2.96% -1.01% -1.01% 15:49
ת"א 125 2,050.82 -2.95% 1,155,037 -2.82% -0.28% -0.28% 15:49
ת"א 90 2,374.97 -2.68% 389,644 -2.42% 1.95% 1.95% 15:49
בנקים 3,506.98 -2.77% 264,565 -2.50% 2.54% 2.54% 15:49
תא SME60 876.29 -3.16% 64,258 -2.88% -2.62% -2.62% 15:49
תא צמיחה 1,970.59 -2.74% 85,466 -2.74% -0.59% -0.59% 15:56
נדל"ן 1,335.71 -2.53% 194,338 -2.50% 4.65% 4.65% 15:49
פיננסים 3,312.88 -2.50% 365,401 -2.18% 2.66% 2.66% 15:49
תא בלוטק-גלובל 492.10 -4.13% 397,477 -4.13% -9.89% -9.89% 15:52
תא טכנולוגיה 1,160.14 -4.05% 325,906 -4.05% -10.47% -10.47% 15:52
תא נפט וגז 950.13 -3.04% 59,728 -2.57% 12.27% 12.27% 15:49
תקשורת וטכנולוגיות 1,542.62 -3.16% 86,951 -2.94% -6.17% -6.17% 15:49
תל דיב 3,331.06 -2.51% 473,198 -2.19% 3.01% 3.01% 15:49
ביומד 222.00 -4.64% 71,571 -4.64% -8.50% -8.50% 15:49
תא AllShare 2,178.32 -2.83% 1,304,761 -2.83% -0.01% -0.01% 15:56
תקשורת וטכנולוגיות 2,752.53 -2.41% 98,607 -1.95% 2.81% 2.81% 15:49
תל-בונד 20 393.89 -0.53% 147,233 -0.53% -1.31% -1.31% 15:50
תל-בונד 40 362.03 -0.46% 167,852 -0.48% -1.16% -1.16% 15:49
תל-בונד 60 378.73 -0.50% 315,084 -0.51% -1.24% -1.24% 15:50
תל-בונד שקלי 400.13 -0.34% 178,085 -0.34% -0.98% -0.98% 15:50
תל בונד צמודות 378.81 -0.46% 416,595 -0.47% -1.07% -1.07% 15:50
תל בונד צמודות - יתר 380.02 -0.36% 101,511 -0.40% -0.71% -0.71% 15:50
תל בונד צמודות - בנקים 342.62 -0.26% 128,610 -0.26% -0.35% -0.35% 15:50
תל בונד צמודות תשואות 375.90 -0.44% 66,518 -0.51% -1.07% -1.07% 15:50
תל בונד מאגר 379.72 -0.40% 615,749 -0.40% -0.82% -0.82% 15:50
תל בונד - ריבית משתנה 350.48 -0.04% 65,257 -0.05% -0.03% -0.03% 15:49
תל בונד גלובל 407.53 -0.51% 22,615 -0.52% -0.24% -0.24% 15:49