שם מדד שער אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
זמן
עדכון
ת"א 35 1,593.36 0.20% 228,891 1.85% -0.31% 8.89% 13:09
ת"א 125 1,485.49 0.14% 300,600 1.57% 0.00% 11.40% 13:09
ת"א 90 1,257.28 -0.12% 71,709 0.80% 0.80% 19.03% 13:09
בנקים 2,443.89 0.15% 55,886 1.20% 1.54% 19.00% 13:09
תא SME60 564.57 0.51% 7,508 0.71% -1.91% 3.68% 13:09
תא צמיחה 1,281.62 0.06% 9,794 0.87% -0.23% 15.72% 13:09
נדל"ן 677.08 0.04% 39,211 1.65% 1.20% 34.59% 13:09
פיננסים 2,164.56 0.53% 78,350 1.93% 0.65% 17.48% 13:09
תא בלוטק-גלובל 368.25 -0.20% 68,107 0.27% -1.34% 11.85% 13:09
תא טכנולוגיה 714.18 0.23% 54,922 2.00% 3.48% 30.77% 13:09
תא נפט וגז 1,004.96 2.28% 32,189 2.34% -0.30% 5.02% 13:09
תקשורת וטכנולוגיות 872.43 0.02% 22,864 0.00% 2.11% 4.68% 13:09
תל דיב 1,829.93 0.09% 178,568 1.33% -0.27% 15.47% 13:09
ביומד 242.92 -1.09% 13,185 -3.59% -9.02% -12.32% 13:09
תא AllShare 1,351.33 0.13% 317,902 0.97% 0.07% 14.30% 13:09
תקשורת וטכנולוגיות 1,819.99 0.52% 21,055 2.13% 0.06% 13.33% 13:09
תל-בונד 20 364.84 0.03% 18,889 0.00% 0.55% 7.06% 13:09
תל-בונד 40 338.34 -0.01% 16,487 0.00% 0.30% 5.62% 13:09
תל-בונד 60 352.61 0.01% 35,376 0.00% 0.57% 6.34% 13:09
תל-בונד שקלי 382.47 0.13% 117,618 0.00% 0.79% 5.82% 13:09
תל בונד צמודות 353.88 0.01% 67,934 0.00% 0.28% 6.33% 13:09
תל בונד צמודות - יתר 357.85 0.00% 32,558 -0.28% 0.00% 6.25% 13:09
תל בונד צמודות - בנקים 330.20 -0.02% 7,039 0.00% 0.30% 3.45% 13:09
תל בונד צמודות תשואות 366.10 0.03% 13,103 0.00% 0.27% 7.02% 13:09
תל בונד מאגר 355.92 0.05% 203,158 0.00% 0.28% 5.65% 13:09
תל בונד - ריבית משתנה 337.02 0.03% 9,038 0.30% 0.30% 0.90% 13:09
תל בונד גלובל 354.48 0.25% 7,573 0.00% 1.43% 9.26% 13:09