שם מדד שער אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
זמן
עדכון
ת"א 35 1,685.26 1.33% 607,052 1.51% 0.18% 12.41% 17:08
ת"א 125 1,753.66 1.11% 919,113 1.21% -0.62% 11.80% 17:08
ת"א 90 1,967.29 0.63% 312,061 0.51% -2.53% 12.40% 17:08
בנקים 2,551.63 0.24% 166,299 1.55% -0.70% 25.23% 17:08
תא SME60 764.74 0.28% 32,277 -0.26% -5.68% 10.25% 17:08
תא צמיחה 1,978.66 0.20% 56,018 -0.40% -4.07% 9.46% 17:08
נדל"ן 985.98 0.14% 136,696 0.41% -0.10% 18.39% 17:08
פיננסים 2,559.30 0.14% 249,483 0.55% -2.44% 21.57% 17:08
תא בלוטק-גלובל 557.27 1.12% 369,890 -0.36% -4.30% 3.72% 17:08
תא טכנולוגיה 1,214.03 1.04% 223,472 -0.25% -2.33% 3.85% 17:08
תא נפט וגז 645.84 0.27% 26,762 0.94% -6.93% 23.33% 17:08
תקשורת וטכנולוגיות 1,338.48 1.06% 41,848 -0.45% -2.62% 8.52% 17:08
תל דיב 2,657.29 0.50% 335,892 1.07% -1.01% 21.32% 17:08
ביומד 288.87 1.67% 146,418 -0.69% -7.40% 8.27% 17:08
תא AllShare 1,905.10 0.50% 1,007,407 0.26% -3.30% 11.60% 17:08
תקשורת וטכנולוגיות 2,278.78 0.24% 80,832 -0.44% -3.52% 18.03% 17:08
תל-בונד 20 384.40 -0.03% 132,129 0.26% 0.26% 4.35% 17:08
תל-בונד 40 354.42 0.00% 103,035 0.28% 0.28% 3.81% 17:08
תל-בונד 60 370.25 -0.02% 235,163 0.54% 0.27% 4.23% 17:08
תל-בונד שקלי 399.32 -0.01% 162,475 0.00% 0.00% 1.79% 17:08
תל בונד צמודות 369.76 -0.01% 419,378 0.27% 0.27% 4.24% 17:08
תל בונד צמודות - יתר 370.02 0.00% 184,215 0.27% 0.27% 4.52% 17:08
תל בונד צמודות - בנקים 337.76 -0.01% 71,960 0.00% 0.30% 3.37% 17:10
תל בונד צמודות תשואות 366.94 -0.02% 60,014 0.00% 0.00% 5.48% 17:10
תל בונד מאגר 374.50 0.00% 616,707 0.27% 0.00% 3.60% 17:10
תל בונד - ריבית משתנה 348.55 0.14% 1,805 0.00% 0.00% 1.75% 17:09
תל בונד גלובל 396.76 -0.02% 18,375 0.00% 0.00% 6.45% 17:10