שם מדד שער אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
זמן
עדכון
ת"א 35 1,842.18 -0.28% 708,707 -0.32% 2.22% 22.88% 17:24
ת"א 125 1,901.76 -0.37% 1,055,460 -0.42% 2.26% 21.24% 17:24
ת"א 90 2,102.45 -0.60% 346,754 -0.61% 2.29% 20.11% 17:24
בנקים 3,013.61 -0.15% 274,395 -0.40% 5.09% 47.91% 17:24
תא SME60 825.35 -0.94% 54,717 -1.55% 0.61% 19.05% 17:24
תא צמיחה 1,936.97 -0.23% 84,988 0.00% 1.31% 7.14% 17:27
נדל"ן 1,057.23 -0.73% 162,861 -1.12% -0.19% 27.04% 17:27
פיננסים 2,951.07 -0.48% 357,516 -0.20% 3.58% 40.19% 17:24
תא בלוטק-גלובל 560.80 -0.50% 360,229 -0.88% 1.27% 4.28% 17:24
תא טכנולוגיה 1,250.20 -0.53% 250,661 -0.40% 2.38% 6.93% 17:24
תא נפט וגז 802.34 -0.32% 61,766 1.39% 9.86% 53.35% 17:24
תקשורת וטכנולוגיות 1,371.79 -0.72% 40,734 -1.51% -0.07% 11.19% 17:24
תל דיב 2,900.96 -0.58% 411,023 -0.51% 1.36% 32.42% 17:24
ביומד 290.45 -0.44% 109,568 -1.02% -2.03% 9.02% 17:24
תא AllShare 2,009.70 -0.57% 1,195,166 -0.69% 1.77% 17.69% 17:27
תקשורת וטכנולוגיות 2,523.58 -0.92% 81,100 -0.24% 2.56% 30.73% 17:24
תל-בונד 20 398.28 -0.21% 61,563 -0.25% 1.27% 8.15% 17:24
תל-בונד 40 367.10 -0.18% 90,983 -0.27% 1.38% 7.62% 17:24
תל-בונד 60 383.51 -0.20% 152,547 -0.26% 1.32% 7.89% 17:24
תל-בונד שקלי 401.39 -0.14% 178,691 -0.25% 0.25% 2.30% 17:24
תל בונד צמודות 382.99 -0.17% 234,126 -0.26% 1.06% 7.91% 17:24
תל בונד צמודות - יתר 383.09 -0.09% 81,579 0.00% 1.32% 8.19% 17:24
תל בונד צמודות - בנקים 346.23 -0.20% 27,604 -0.29% 0.87% 6.13% 17:24
תל בונד צמודות תשואות 380.79 -0.09% 45,884 -0.26% 1.33% 9.51% 17:24
תל בונד מאגר 382.37 -0.13% 445,531 -0.26% 0.79% 5.82% 17:24
תל בונד - ריבית משתנה 350.19 0.13% 2,502 0.29% 0.86% 2.34% 17:24
תל בונד גלובל 404.62 -0.10% 19,957 0.00% 1.00% 8.60% 17:24