שם מדד שער אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
זמן
עדכון
ת"א 35 1,584.56 -0.56% 710,243 -0.13% 2.72% 8.27% 17:24
ת"א 125 1,460.06 -0.63% 889,117 -0.07% 2.96% 9.53% 17:24
ת"א 90 1,206.27 -0.82% 178,874 -0.25% 3.61% 14.20% 17:24
בנקים 2,292.63 -0.25% 225,217 -0.78% 4.18% 11.64% 17:24
תא SME60 596.87 -0.79% 33,004 -2.13% 0.34% 9.56% 17:24
תא צמיחה 1,307.44 -0.28% 23,834 0.46% 2.27% 18.07% 17:24
נדל"ן 617.06 -0.91% 113,553 0.82% 3.87% 22.66% 17:24
פיננסים 2,060.36 -0.58% 253,119 -1.10% 4.94% 11.83% 17:24
תא בלוטק-גלובל 383.22 -1.06% 299,798 -1.54% 0.26% 16.41% 17:24
תא טכנולוגיה 665.36 -0.62% 212,602 -0.60% 4.56% 21.79% 17:24
תא נפט וגז 1,074.50 -1.10% 35,039 -2.27% -0.28% 12.34% 17:24
תקשורת וטכנולוגיות 850.84 -0.12% 49,469 -0.23% 6.52% 2.04% 17:24
תל דיב 1,783.13 -0.86% 411,295 0.11% 3.36% 12.56% 17:24
ביומד 302.68 -1.97% 87,196 -4.73% -7.36% 9.42% 17:24
תא AllShare 1,344.68 -0.69% 945,955 -0.37% 2.67% 13.71% 17:24
תקשורת וטכנולוגיות 1,741.69 -0.87% 23,258 -1.14% 5.01% 8.47% 17:24
תל-בונד 20 357.81 0.13% 132,961 0.28% 0.56% 5.00% 17:24
תל-בונד 40 332.57 0.07% 109,970 0.30% 0.61% 3.75% 17:24
תל-בונד 60 346.19 0.10% 242,931 0.58% 0.87% 4.53% 17:24
תל-בונד שקלי 374.29 0.07% 154,396 0.27% 0.00% 3.60% 17:24
תל בונד צמודות 347.54 0.10% 329,463 0.29% 0.58% 4.52% 17:24
תל בונד צמודות - יתר 351.68 0.08% 86,532 0.29% 0.57% 4.46% 17:24
תל בונד צמודות - בנקים 327.53 0.03% 60,944 0.31% 0.62% 2.51% 17:24
תל בונד צמודות תשואות 360.83 -0.15% 80,322 0.28% 0.56% 5.26% 17:31
תל בונד מאגר 349.24 0.05% 527,660 0.29% 0.29% 3.87% 17:31
תל בונד - ריבית משתנה 335.36 0.02% 12,585 0.00% 0.00% 0.30% 17:24
תל בונד גלובל 344.67 0.09% 40,373 0.58% -0.29% 6.17% 17:24