שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אדגר אגח ט 109.93 0.10% 836 0.00% 0.93% 0.93% 1.40% 13:25
או פי סי אגח ב 112.59 0.09% 1,537 0.00% 1.82% 1.82% 1.90% 13:36
אמות אגח ב 109.83 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.60% 10:41
אפי נכסים אגח ח 109.56 0.36% 1,813 0.93% 1.87% 1.87% 2.30% 13:38
בזק אגח 6 109.57 -0.05% 211 0.00% 0.93% 0.93% 1.90% 12:32
בזק אגח 10 109.12 0.07% 98 0.93% 0.93% 0.93% 1.70% 12:29
בזק אגח 12 108.20 0.15% 814 0.93% 1.89% 1.89% 2.40% 13:37
ביג אגח טו 102.60 0.16% 4,277 0.00% 0.99% 0.99% 1.50% 13:13
בינל הנפק אגח י 102.94 0.18% 105 0.00% 0.00% 0.00% 2.70% 13:37
גב ים אגח ט 102.47 0.15% 315 0.99% 0.99% 0.99% 2.00% 13:32
גזית גלוב אגח יא 113.52 0.13% 451 0.00% 1.80% 1.80% 2.20% 13:20
גזית גלוב אגח יד 91.09 0.52% 124 1.11% 3.41% 3.41% 1.60% 13:28
חשמל אגח 31 121.60 0.23% 3,266 0.83% 1.68% 1.68% 4.20% 13:38
ישרס אגח טז 114.60 -0.02% 184 0.00% 0.88% 0.88% 1.70% 12:33
לאומי אגח 179 107.57 0.11% 331 0.00% 0.94% 0.94% 2.40% 13:06
מבני תעשיה אגח יז 114.42 0.00% 250 0.00% 0.88% 0.88% 1.20% 13:02
מבני תעשיה אגח יח 111.66 0.14% 125 0.00% 0.00% 0.00% 1.50% 13:20
מזרחי הנפקות 43 105.61 0.01% 489 0.00% 0.00% 0.00% 3.90% 13:38
מזרחי הנפקות 45 106.70 0.00% 1,539 0.00% 0.95% 0.95% 4.70% 13:33
מזרחי הנפקות 46 112.50 0.07% 37 0.00% 0.90% 0.90% 4.00% 13:27
מזרחי הנפקות 51 101.01 0.03% 1,405 1.00% 1.00% 1.00% 4.50% 13:05
מליסרון אגח ח 103.79 0.03% 152 0.00% 0.00% 0.00% 2.00% 13:38
מליסרון אגח י 108.91 0.01% 90 0.00% 0.93% 0.93% 2.70% 12:27
מליסרון אגח יא 109.67 0.00% 1,129 0.00% 1.87% 1.87% 2.60% 13:29
מליסרון אגח יד 112.30 0.09% 225 0.00% 0.90% 0.90% 2.60% 12:17
מקורות אגח 11 124.13 0.27% 20 1.64% 1.64% 1.64% 3.20% 12:57
נמלי ישראל אגחא 107.82 0.08% 146 0.00% 0.94% 0.94% 2.90% 13:10
סלע נדלן אגח ג 112.49 0.04% 127 0.90% 0.90% 0.90% 2.00% 13:25
עזריאלי אגח ו 118.97 0.23% 312 0.00% 0.85% 0.85% 4.10% 13:32
פועלים הנ הת טו 111.02 -0.16% 53 0.00% 0.91% 0.91% 2.00% 10:41
פועלים הנ הת יד 112.94 -0.03% 2 0.00% 0.00% 0.00% 2.90% 09:55
פועלים הנפקות אגח 34 103.45 -0.02% 1,330 0.00% 0.98% 0.98% 3.90% 13:38
פועלים הנפקות אגח 35 105.97 0.08% 324 0.00% 0.00% 0.00% 3.30% 12:59
פז נפט אגח ז 107.44 0.08% 177 0.94% 1.90% 1.90% 3.00% 13:32
רבוע נדלן אגח ח 107.41 -0.04% 60 0.00% 0.94% 0.94% 1.50% 13:11
ריט 1 אגח ה 124.40 0.01% 846 0.81% 0.81% 0.81% 2.20% 13:14
ריט 1 אגח ו 126.48 0.00% 1,265 0.00% 0.80% 0.80% 1.70% 13:21
שופרסל אגח ו 120.81 0.16% 193 0.00% 0.00% 0.00% 1.70% 13:08
שיכון ובינוי אגח 6 111.04 0.09% 678 0.91% 0.91% 0.91% 2.90% 13:30
שלמה החז אגח יח 104.28 0.11% 76 0.00% 0.97% 0.97% 1.40% 13:35