שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אדגר אגח ט 109.80 -0.02% 847 0.00% 0.93% 0.93% 0.70% 13:43
אדמה אגח ב 163.89 0.09% 1,227 0.62% 1.24% 1.24% 4.00% 13:47
או פי סי אגח ב 112.66 0.15% 1,644 0.00% 1.82% 1.82% 0.90% 13:50
אמות אגח ב 109.83 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.80% 10:41
אמות אגח ד 117.40 0.08% 290 0.86% 0.86% 0.86% 1.70% 12:45
אמות אגח ו 104.73 0.22% 17,411 0.00% 0.97% 0.97% 1.90% 13:57
אפי נכסים אגח ח 109.66 0.45% 1,826 0.93% 1.87% 1.87% 1.10% 13:42
ארפורט אגח ה 110.87 0.16% 2,437 0.00% 0.92% 0.92% 3.50% 13:55
בזק אגח 6 109.57 -0.05% 211 0.00% 0.93% 0.93% 0.90% 12:32
בזק אגח 10 109.12 0.07% 98 0.93% 0.93% 0.93% 0.80% 12:29
בזק אגח 12 108.11 0.06% 1,114 0.93% 1.89% 1.89% 1.20% 13:45
ביג אגח טו 102.61 0.17% 4,389 0.00% 0.99% 0.99% 0.70% 13:52
בינל הנפק אגח י 102.94 0.18% 105 0.00% 0.00% 0.00% 1.30% 13:37
גב ים אגח ו 139.48 0.00% 937 0.00% 0.72% 0.72% 2.30% 13:26
גב ים אגח ט 102.57 0.24% 389 0.99% 0.99% 0.99% 1.00% 13:54
גזית גלוב אגח יא 113.52 0.13% 451 0.00% 1.80% 1.80% 1.00% 13:20
גזית גלוב אגח יב 105.73 0.64% 2,618 0.00% 1.94% 1.94% 2.60% 13:42
גזית גלוב אגח יג 100.95 0.52% 1,192 1.01% 1.01% 1.01% 1.50% 13:43
גזית גלוב אגח יד 90.96 0.38% 155 0.00% 2.27% 2.27% 0.80% 13:45
חשמל אגח 27 130.90 -0.04% 1,169 0.00% 0.78% 0.78% 3.00% 13:25
חשמל אגח 29 126.92 0.09% 1,271 0.00% 0.80% 0.80% 3.20% 12:48
חשמל אגח 31 121.80 0.40% 3,374 0.83% 1.68% 1.68% 2.10% 13:43
ישרס אגח טז 114.60 -0.02% 184 0.00% 0.88% 0.88% 0.80% 12:33
לאומי אגח 181 104.41 0.10% 60 0.00% 0.97% 0.97% 2.10% 13:47
לאומי אגח 179 107.55 0.09% 1,425 0.00% 0.94% 0.94% 1.20% 13:57
מבני תעשיה אגח יז 114.42 0.00% 250 0.00% 0.88% 0.88% 0.60% 13:02
מבני תעשיה אגח יח 111.77 0.24% 136 0.00% 0.00% 0.00% 0.70% 13:42
מזרחי הנפקות 43 105.61 0.01% 519 0.00% 0.00% 0.00% 1.90% 13:39
מזרחי הנפקות 44 103.67 0.02% 894 0.00% 0.00% 0.00% 2.70% 13:39
מזרחי הנפקות 45 106.70 0.00% 1,539 0.00% 0.95% 0.95% 2.30% 13:33
מזרחי הנפקות 46 112.68 0.23% 183 0.00% 0.90% 0.90% 1.90% 13:53
מזרחי הנפקות 49 103.66 0.18% 1,443 0.00% 0.98% 0.98% 2.70% 13:26
מזרחי הנפקות 51 101.01 0.03% 1,405 1.00% 1.00% 1.00% 2.20% 13:05
מליסרון אגח ח 103.77 0.01% 181 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 13:47
מליסרון אגח י 108.91 0.01% 90 0.00% 0.93% 0.93% 1.30% 12:27
מליסרון אגח יא 109.67 0.00% 1,154 0.00% 1.87% 1.87% 1.30% 13:53
מליסרון אגח יד 112.30 0.09% 225 0.00% 0.90% 0.90% 1.20% 12:17
מקורות אגח 11 124.13 0.27% 20 1.64% 1.64% 1.64% 1.60% 12:57
נכסים ובנין אגח ד 135.98 0.15% 2,586 -0.74% -0.74% -0.74% 1.60% 13:56
נמלי ישראל אגחא 107.91 0.17% 247 0.00% 0.94% 0.94% 1.40% 13:57
נמלי ישראל אגחב 116.70 0.09% 2,608 0.00% 0.87% 0.87% 2.10% 13:52
נתיבי גז אגח ד 125.80 0.20% 977 0.00% 0.81% 0.81% 1.70% 13:55
סלע נדלן אגח ג 112.59 0.12% 160 0.90% 0.90% 0.90% 1.00% 13:56
עזריאלי אגח ד 108.90 0.18% 283 0.00% 0.00% 0.00% 3.20% 13:19
עזריאלי אגח ה 109.97 0.06% 1,518 0.00% 0.93% 0.93% 3.10% 13:49
עזריאלי אגח ו 118.97 0.23% 312 0.00% 0.85% 0.85% 2.00% 13:32
פועלים הנ הת טו 111.02 -0.16% 53 0.00% 0.91% 0.91% 1.00% 10:41
פועלים הנ הת יד 112.96 -0.01% 13 0.00% 0.00% 0.00% 1.40% 13:47
פועלים הנפקות אגח 32 114.34 0.03% 5,156 0.00% 0.88% 0.88% 3.10% 13:51
פועלים הנפקות אגח 34 103.45 -0.02% 1,330 0.00% 0.98% 0.98% 1.90% 13:38
פועלים הנפקות אגח 35 105.97 0.08% 470 0.00% 0.00% 0.00% 1.60% 13:52
פועלים הנפקות אגח 36 112.15 0.13% 5,695 0.90% 0.90% 0.90% 4.00% 13:53
פז נפט אגח ז 107.44 0.08% 309 0.94% 1.90% 1.90% 1.50% 13:57
רבוע נדלן אגח ח 107.41 -0.04% 60 0.00% 0.94% 0.94% 0.70% 13:11
ריט 1 אגח ה 124.42 0.02% 896 0.81% 0.81% 0.81% 1.10% 13:56
ריט 1 אגח ו 126.48 0.00% 1,265 0.00% 0.80% 0.80% 0.80% 13:21
שופרסל אגח ו 120.81 0.16% 236 0.00% 0.00% 0.00% 0.80% 13:57
שיכון ובינוי אגח 6 111.06 0.11% 719 0.91% 0.91% 0.91% 1.40% 13:48
שיכון ובינוי אגח 8 118.39 0.46% 1,575 0.85% 2.61% 2.61% 1.60% 13:57
שלמה החז אגח יח 104.28 0.11% 76 0.00% 0.97% 0.97% 0.70% 13:35