שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אדמה אגח ב 159.18 -0.26% 830 1.15% 1.15% -7.38% 4.10% 12:14
אמות אגח ד 115.05 -0.13% 82 0.52% 0.52% -2.78% 1.50% 12:09
אמות אגח ו 104.73 -0.03% 292 0.99% 0.99% -6.22% 1.90% 12:05
אמות אגח ח 100.11 -0.04% 185 1.74% 1.74% -10.30% 1.00% 12:17
אפי נכסים אגח ח 111.50 -0.13% 58 1.36% 1.36% -3.92% 1.00% 11:17
ארפורט אגח ה 112.61 -0.15% 2,871 0.72% 0.72% -3.57% 2.70% 12:16
ארפורט אגח ט 99.61 -0.25% 132 1.38% 1.38% -8.07% 1.30% 12:17
בזק אגח 12 109.11 0.06% 639 1.18% 1.18% -6.13% 1.10% 12:04
ביג אגח יח 102.07 -0.32% 284 1.31% 1.31% -8.75% 1.00% 12:04
בינלאומי הנפקות אגח י 105.32 -0.04% 3,596 0.21% 0.21% -2.86% 1.20% 12:19
גב ים אגח ו 143.17 0.01% 168 0.43% 0.43% -1.55% 1.40% 11:46
גב ים אגח ט 102.35 -0.15% 12,884 0.74% 0.74% -6.16% 1.20% 12:19
ג'י סיטי אגח יא 117.49 -0.15% 452 0.16% 0.16% 1.82% 1.00% 11:59
ג'י סיטי אגח יב 101.96 -0.35% 346 0.16% 0.16% -9.87% 2.40% 11:40
ג'י סיטי אגח יג 96.17 -0.34% 243 0.66% 0.66% -12.56% 1.10% 12:11
ג'י סיטי אגח יד 89.18 -0.27% 356 0.77% 0.77% -11.80% 0.90% 11:25
דיסקונט מנפיקים אגח טו 101.55 -0.26% 10,722 0.45% 0.45% -6.01% 2.30% 12:05
דליה אגח א 107.25 -0.19% 262 -0.23% -0.23% 0% 1.00% 12:18
חשמל אגח 27 126.38 0.02% 473 0.65% 0.65% -6.78% 2.60% 12:14
חשמל אגח 29 124.13 0.06% 3,138 0.50% 0.50% -2.63% 2.90% 12:01
חשמל אגח 31 116.98 0.00% 54 1.81% 1.81% -8.65% 1.80% 11:18
חשמל אגח 32 107.61 -0.06% 373 0.64% 0.64% -5.52% 1.00% 12:18
חשמל אגח 33 98.84 -0.29% 173 1.37% 1.37% -11.76% 1.50% 12:16
ישרס אגח טז 113.79 -0.04% 31 1.25% 1.25% -6.47% 1.00% 11:11
לאומי אגח 179 108.30 -0.42% 14,429 -0.46% -0.46% -2.45% 2.60% 12:19
לאומי אגח 181 108.61 -0.06% 751 0.02% 0.02% 0.81% 2.00% 12:14
לאומי אגח 182 100.99 -0.20% 661 0.21% 0.21% -6.62% 2.50% 12:05
מזרחי הנפקות 45 109.90 -0.23% 5,318 0.23% 0.23% -1.28% 2.20% 12:18
מזרחי הנפקות 46 111.70 -0.31% 105 0.46% 0.46% -5.98% 2.60% 12:07
מזרחי הנפקות 49 104.72 -0.02% 1,160 0.69% 0.69% -3.99% 2.50% 12:18
מזרחי הנפקות 51 106.61 -0.22% 360 -0.19% -0.19% 1.18% 2.10% 12:07
מזרחי הנפקות 62 99.18 -0.45% 56 0.95% 0.95% -7.99% 2.60% 12:06
מזרחי הנפקות 64 100.45 -0.33% 50 0.33% 0.33% 0% 0.90% 12:05
מליסרון אגח י 112.33 -0.08% 81 0.38% 0.38% -1.60% 1.20% 12:01
מליסרון אגח יא 113.46 0.11% 276 0.72% 0.72% -1.37% 1.10% 12:10
מליסרון אגח יד 114.54 -0.07% 9,488 0.58% 0.58% -3.20% 1.10% 12:09
מליסרון אגח יז 111.41 0.22% 808 1.19% 1.19% -5.65% 1.00% 12:14
מקורות אגח 11 109.65 -0.31% 150 1.53% 1.53% -14.74% 2.50% 12:01
נכסים ובנין אגח ד 136.80 -0.21% 145 0.74% 0.74% -2.42% 0.90% 12:02
נמלי ישראל אגחא 109.62 -0.05% 339 0.61% 0.61% -2.72% 1.30% 11:58
נמלי ישראל אגחב 112.80 -0.28% 312 1.32% 1.32% -7.86% 1.90% 11:52
נתיבי גז אגח ד 120.20 -0.02% 2 1.95% 1.95% -8.73% 1.40% 11:08
סלע נדלן אגח ג 110.46 -0.20% 55 0.91% 0.91% -6.43% 0.90% 12:01
עזריאלי אגח ז 97.40 -0.39% 70 1.72% 1.72% -9.46% 1.50% 12:04
עזריאלי אגח ד 109.86 -0.29% 5,413 0.70% 0.70% -4.96% 2.50% 12:04
עזריאלי אגח ה 110.00 -0.02% 1,196 0.67% 0.67% -4.98% 2.60% 12:17
עזריאלי אגח ו 114.23 -0.13% 26 1.09% 1.09% -8.50% 1.80% 11:13
עזריאלי אגח ח 98.30 -0.07% 347 1.75% 1.75% -10.77% 1.30% 12:11
פועלים אגח 200 101.69 0.07% 753 0.72% 0.72% -5.57% 2.60% 12:17
פועלים הנפקות אגח 32 115.10 -0.06% 363 -0.03% -0.03% 1.75% 1.90% 12:08
פועלים הנפקות אגח 35 108.65 -0.08% 4,473 0.45% 0.45% -3.08% 1.10% 12:19
פועלים הנפקות אגח 36 112.54 -0.04% 361 0.39% 0.39% -4.95% 3.30% 12:12
פז נפט אגח ז 108.54 -0.01% 621 0.95% 0.95% -3.87% 1.20% 12:07
רבוע נדלן אגח ו 111.12 -0.21% 729 0.74% 0.74% -2.73% 1.70% 12:02
רבוע נדלן אגח ח 108.82 -0.29% 14,168 0.62% 0.62% -4.31% 0.90% 12:17
ריט 1 אגח ה 122.29 -0.16% 2,592 0.94% 0.94% -4.04% 0.90% 12:04
ריט 1 אגח ו 122.00 0.00% 15 1.40% 1.40% -6.83% 0.90% 10:25
שיכון ובינוי אגח 6 114.12 0.02% 1,048 0.40% 0.40% 0.47% 1.20% 12:13
שיכון ובינוי אגח 8 117.00 0.08% 808 1.39% 1.39% -6.20% 1.40% 12:17
שלמה החז אגח יח 110.12 -0.06% 11 0.43% 0.43% -0.61% 1.10% 11:49