שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אדמה אגח ב 174.00 0.06% 7,076 -0.71% -0.83% -0.83% 4.00% 17:24
או פי סי אגח ב 118.91 0.30% 2,544 -0.93% -1.30% -1.30% 0.90% 17:24
אמות אגח ד 121.30 0.17% 4,673 -0.18% -0.48% -0.48% 1.60% 17:24
אמות אגח ו 110.52 0.10% 4,170 -0.82% -1.04% -1.04% 1.80% 17:24
אמות אגח ח 109.63 0.40% 2,477 -0.88% -1.77% -1.77% 1.10% 17:24
אפי נכסים אגח ח 116.37 0.07% 2,182 -0.46% -0.88% -0.88% 1.10% 17:24
ארפורט אגח ה 117.00 0.32% 38,624 -0.34% -0.35% -0.35% 3.30% 17:24
ארפורט אגח ט 107.09 0.21% 34,341 -0.99% -1.48% -1.48% 1.40% 17:24
בזק אגח 10 113.65 -0.10% 7,840 -0.14% -0.14% -0.14% 0.80% 17:24
בזק אגח 12 116.33 0.01% 3,572 -0.77% -0.76% -0.76% 1.20% 17:24
ביג אגח טו 110.58 0.23% 1,798 -0.34% -0.65% -0.65% 0.70% 17:24
ביג אגח יח 111.49 0.15% 4,710 -0.23% -0.97% -0.97% 1.10% 17:24
בינל הנפק אגח י 107.94 -0.10% 1,610 -0.51% -0.44% -0.44% 1.30% 17:24
גב ים אגח ו 144.02 -0.11% 3,181 -0.17% -0.19% -0.19% 1.80% 17:24
גב ים אגח ט 109.13 -0.14% 1,062 -0.82% -0.72% -0.72% 0.80% 17:24
גזית גלוב אגח יא 118.26 0.12% 6,378 0.01% 0.03% 0.03% 1.00% 17:24
גזית גלוב אגח יב 114.44 -0.14% 14,059 -0.83% -1.09% -1.09% 2.60% 17:24
גזית גלוב אגח יג 110.70 -0.29% 3,146 -1.33% -1.61% -1.61% 1.50% 17:24
גזית גלוב אגח יד 100.57 -0.04% 3,305 -1.04% -1.19% -1.19% 1.00% 17:24
חשמל אגח 27 136.29 0.10% 5,466 -0.52% -0.82% -0.82% 2.80% 17:24
חשמל אגח 29 129.30 0.05% 5,293 -0.24% -0.43% -0.43% 3.00% 17:24
חשמל אגח 31 127.73 0.01% 2,403 -0.90% -1.26% -1.26% 2.00% 17:24
ישרס אגח טז 120.43 0.08% 1,796 -0.82% -1.45% -1.45% 1.10% 17:24
לאומי אגח 179 111.66 0.06% 9,106 -0.07% -0.24% -0.24% 2.20% 17:24
לאומי אגח 181 107.75 -0.05% 17,646 -0.13% 0.01% 0.01% 2.00% 17:24
מגה אור אגח ח 113.65 -0.11% 1,372 -0.63% -0.58% -0.58% 0.70% 17:24
מזרחי הנפקות 44 105.94 0.05% 8,756 0.12% 0.36% 0.36% 2.50% 17:24
מזרחי הנפקות 45 111.05 -0.12% 13,771 -0.29% -0.24% -0.24% 2.20% 17:24
מזרחי הנפקות 46 118.01 0.24% 17,832 -0.47% -0.66% -0.66% 2.80% 17:24
מזרחי הנפקות 49 109.00 0.12% 8,450 -0.27% -0.46% -0.46% 2.60% 17:24
מזרחי הנפקות 51 105.71 -0.03% 13,307 -0.10% 0.32% 0.32% 2.10% 17:24
מזרחי הנפקות 62 106.90 0.29% 71,546 -0.61% -0.83% -0.83% 2.80% 17:24
מימון ישיר אגחג 109.67 0.06% 1,791 -0.08% 0.20% 0.20% 0.80% 17:24
מליסרון אגח י 114.70 -0.10% 1,897 -0.35% -0.35% -0.35% 1.20% 17:24
מליסרון אגח יא 115.59 -0.16% 1,898 -0.51% -0.57% -0.57% 1.20% 17:24
מליסרון אגח יד 118.50 -0.11% 1,331 -0.72% -0.72% -0.72% 1.20% 17:24
מליסרון אגח יז 118.01 -0.03% 3,876 -0.89% -1.12% -1.12% 1.10% 17:24
מקורות אגח 11 126.85 -0.38% 3,591 -2.35% -2.35% -2.35% 2.20% 17:24
נכסים ובנין אגח ד 142.40 0.21% 3,123 -0.08% -0.77% -0.77% 1.20% 17:24
נמלי ישראל אגחא 112.35 0.10% 3,401 -0.51% -0.71% -0.71% 1.40% 17:24
נמלי ישראל אגחב 122.36 0.13% 20,307 -0.76% -0.84% -0.84% 2.00% 17:24
נתיבי גז אגח ד 132.15 0.06% 2,769 -0.79% -0.87% -0.87% 1.60% 17:24
סלע נדלן אגח ג 118.31 0.22% 1,704 -0.38% -0.68% -0.68% 0.90% 17:24
עזריאלי אגח ז 106.00 0.09% 2,730 -1.05% -1.95% -1.95% 1.60% 17:24
עזריאלי אגח ד 114.83 -0.03% 7,975 -0.67% -1.22% -1.22% 2.80% 17:24
עזריאלי אגח ה 115.21 -0.10% 5,686 -0.82% -1.06% -1.06% 2.90% 17:24
עזריאלי אגח ו 124.23 0.26% 4,759 -0.92% -1.64% -1.64% 1.90% 17:24
עזריאלי אגח ח 109.20 -0.46% 4,795 -2.24% -1.79% -1.79% 1.50% 17:24
פועלים הנפקות אגח 32 116.18 -0.09% 3,279 0.04% 0.36% 0.36% 1.90% 17:24
פועלים הנפקות אגח 35 111.34 -0.14% 1,837 -0.37% -0.44% -0.44% 1.40% 17:24
פועלים הנפקות אגח 36 117.65 0.04% 7,222 -0.38% -0.63% -0.63% 3.40% 17:24
פז נפט אגח ז 112.70 0.05% 2,174 -0.70% -0.79% -0.79% 1.30% 17:24
רבוע נדלן אגח ו 115.25 0.21% 4,053 -0.39% -0.17% -0.17% 1.40% 17:24
רבוע נדלן אגח ח 113.65 -0.12% 1,267 -0.97% -0.73% -0.73% 0.90% 17:24
ריט 1 אגח ה 128.00 -0.01% 1,432 -0.64% -0.73% -0.73% 1.00% 17:24
ריט 1 אגח ו 131.18 0.11% 1,615 -0.55% -1.07% -1.07% 1.00% 17:24
שופרסל אגח ו 126.21 -0.02% 1,402 -0.34% -0.44% -0.44% 0.70% 17:24
שיכון ובינוי אגח 6 114.67 0.00% 3,042 -0.10% 0.17% 0.17% 1.20% 17:24
שיכון ובינוי אגח 8 125.23 -0.06% 7,389 -0.77% -0.85% -0.85% 1.50% 17:24
שלמה החז אגח יח 110.68 0.05% 3,936 -0.16% -0.40% -0.40% 1.00% 17:24