שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אדמה אגח ב 157.49 0.15% 3,649 0.00% 1.29% 14.60% 8.80% 17:24
אמות אגח ד 117.86 0.11% 1,183 0.00% 0.86% 9.35% 3.10% 17:24
ארפורט אגח ה 111.01 -0.01% 9,177 0.00% 0.91% 7.77% 5.80% 17:24
בזק אגח 6 112.92 -0.03% 2,283 0.00% 0.00% 1.82% 4.30% 17:24
גב ים אגח ו 148.10 0.13% 1,289 0.00% 0.68% 6.47% 4.40% 17:24
גזית גלוב אגח יא 123.60 0.19% 4,651 0.00% 0.00% 6.96% 4.60% 17:24
גזית גלוב אגח יב 114.80 0.43% 19,707 0.00% 0.88% 16.33% 5.30% 17:24
דיסקונט מנפיקים הת 1 ש"ה נד 119.85 0.01% 1,731 0.00% -0.83% 0.85% 2.40% 17:24
חשמל אגח 27 129.06 0.01% 4,518 0.00% 2.38% 12.17% 5.50% 17:24
חשמל אגח 29 130.20 0.00% 4,725 0.00% 1.56% 8.33% 6.00% 17:24
לאומי אגח 177 102.16 0.03% 3,116 0.00% 0.00% 2.00% 8.60% 17:24
לאומי התח נד יד 112.01 -0.03% 6,846 0.90% 0.00% 1.82% 1.60% 17:24
מזרחי הנפקות 39 101.53 0.00% 1,478 0.00% 0.00% 1.00% 5.00% 17:24
מזרחי הנפקות 44 107.48 -0.02% 3,587 0.00% 0.00% 4.90% 5.10% 17:24
נכסים ובנין אגח ד 137.35 0.11% 4,149 0.00% 1.48% 3.79% 3.50% 17:24
עזריאלי אגח ד 108.40 0.05% 2,879 0.00% 0.93% 9.09% 6.80% 17:24
פועלים הנ אגח36 112.18 0.04% 2,727 0.00% 1.82% 8.74% 7.60% 17:24
פועלים הנפקות אגח 32 124.20 0.02% 2,731 0.00% 0.00% 4.20% 6.10% 17:24
שיכון ובינוי אגח 6 113.52 0.01% 2,162 0.00% 0.89% 9.71% 2.70% 17:24
שיכון ובינוי אגח 8 113.84 0.13% 5,416 0.00% 1.80% 17.71% 3.00% 17:24