שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אדמה אגח ב 163.92 0.10% 1,733 0.62% 1.24% 1.24% 9.60% 14:33
אמות אגח ד 117.40 0.08% 561 0.86% 0.86% 0.86% 3.20% 14:33
אמות אגח ו 104.60 0.10% 17,538 0.00% 0.97% 0.97% 3.50% 14:33
ארפורט אגח ה 110.87 0.16% 2,908 0.00% 0.92% 0.92% 6.70% 14:21
גב ים אגח ו 139.48 0.00% 1,208 0.00% 0.72% 0.72% 4.30% 14:32
גזית גלוב אגח יב 105.65 0.56% 2,827 0.00% 1.94% 1.94% 5.10% 14:28
גזית גלוב אגח יג 100.90 0.47% 1,576 1.01% 1.01% 1.01% 2.90% 14:28
חשמל אגח 27 130.90 -0.04% 1,595 0.00% 0.78% 0.78% 5.70% 14:32
חשמל אגח 29 126.81 0.01% 1,576 0.00% 0.80% 0.80% 6.10% 14:32
לאומי אגח 181 104.41 0.10% 103 0.00% 0.97% 0.97% 4.00% 14:24
מזרחי הנפקות 44 103.63 -0.02% 1,133 0.00% 0.00% 0.00% 5.10% 14:28
מזרחי הנפקות 49 103.62 0.14% 1,686 0.00% 0.98% 0.98% 5.10% 14:32
נכסים ובנין אגח ד 136.11 0.24% 2,777 0.00% 0.00% 0.00% 3.00% 14:35
נמלי ישראל אגחב 116.76 0.14% 2,660 0.00% 0.87% 0.87% 4.00% 14:05
נתיבי גז אגח ד 125.77 0.18% 1,015 0.00% 0.81% 0.81% 3.20% 14:28
עזריאלי אגח ד 108.81 0.10% 308 0.00% 0.00% 0.00% 6.10% 14:29
עזריאלי אגח ה 110.03 0.12% 1,984 0.92% 1.85% 1.85% 5.80% 14:29
פועלים הנפקות אגח 32 114.31 0.00% 5,497 0.00% 0.88% 0.88% 5.90% 14:29
פועלים הנפקות אגח 36 112.15 0.13% 6,110 0.90% 0.90% 0.90% 7.60% 14:26
שיכון ובינוי אגח 8 118.31 0.39% 1,741 0.85% 2.61% 2.61% 3.10% 14:33