שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אדמה אגח ב 164.15 -0.15% 5,965 0.00% 0.00% 3.80% 9.40% 17:24
אמות אגח ד 117.45 -0.05% 6,956 -0.85% 0.00% 4.46% 3.10% 17:24
אמות אגח ו 108.00 -0.19% 3,049 0.00% 0.00% 4.85% 3.60% 17:24
ארפורט אגח ה 113.29 -0.06% 6,053 0.00% 0.00% 4.63% 6.00% 17:24
גב ים אגח ו 144.07 -0.15% 2,086 0.00% 0.70% 4.35% 3.60% 17:24
גזית גלוב אגח יב 111.85 -0.31% 4,719 -0.89% -0.89% 9.90% 5.30% 17:24
חשמל אגח 27 131.97 -0.25% 3,942 -0.76% -0.76% 2.34% 5.60% 17:24
חשמל אגח 29 128.00 -0.15% 3,414 0.00% 0.00% 4.07% 6.10% 17:24
לאומי אגח 181 107.28 -0.13% 2,677 0.00% 0.00% 3.88% 4.00% 17:24
מזרחי הנפקות 44 105.90 -0.02% 4,790 -0.94% 0.00% 1.94% 5.10% 17:24
מזרחי הנפקות 49 105.70 -0.18% 3,284 -0.94% 0.00% 2.94% 5.10% 17:24
מקורות אגח 11 122.74 -0.21% 10,204 -0.81% 0.00% 0.00% 4.50% 17:24
נכסים ובנין אגח ד 138.91 -0.17% 3,079 -0.72% 0.00% 3.76% 3.00% 17:24
נמלי ישראל אגחב 118.88 0.00% 8,284 -0.84% 0.00% 2.61% 4.00% 17:24
נתיבי גז אגח ד 127.19 -0.20% 2,203 -0.78% 0.00% 3.25% 3.10% 17:24
עזריאלי אגח ד 111.45 -0.14% 3,285 -0.89% 0.00% 2.78% 6.20% 17:24
עזריאלי אגח ה 112.68 -0.16% 4,007 -0.88% -0.88% 3.70% 5.90% 17:24
פועלים הנפקות אגח 32 114.19 -0.23% 4,076 0.00% 0.00% 2.70% 5.80% 17:24
פועלים הנפקות אגח 36 114.72 -0.12% 4,396 -0.87% 0.00% 2.70% 7.60% 17:24
שיכון ובינוי אגח 8 122.45 -0.12% 6,740 -0.81% 0.00% 7.02% 3.10% 17:24