שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אדמה אגח ב 150.95 0.13% 407 0.00% -0.66% 9.49% 8.40% 10:58
אמות אגח ד 117.84 0.19% 179 0.00% 0.00% 6.36% 3.10% 11:19
ארפורט אגח ה 109.01 0.03% 224 0.93% 0.00% 5.83% 4.90% 11:18
בזק אגח 6 112.56 -0.04% 159 0.00% 0.00% 1.82% 4.30% 11:19
גב ים אגח ו 145.72 -0.02% 208 0.00% 0.00% 4.32% 4.30% 11:19
גזית גלוב אגח יא 121.95 -0.04% 410 -0.82% -0.82% 5.22% 4.50% 11:19
גזית גלוב אגח יב 112.54 0.17% 547 0.00% -0.88% 12.00% 5.20% 11:20
דיסקונט מנפיקים הת 1 ש"ה נד 121.37 0.00% 88 0.00% 0.00% 0.83% 2.40% 11:19
חשמל אגח 27 124.52 0.02% 286 0.00% 0.81% 7.83% 5.30% 11:19
חשמל אגח 29 127.19 0.11% 317 0.00% 0.79% 5.83% 5.90% 11:19
לאומי אגח 177 102.51 -0.04% 365 0.00% 0.00% 2.00% 8.60% 11:20
לאומי התח נד יד 111.85 -0.04% 80 0.00% -0.89% 0.91% 3.30% 11:18
מזרחי הנפקות 39 101.60 -0.08% 606 0.00% 0.00% 1.00% 5.00% 11:18
מזרחי הנפקות 44 106.52 -0.01% 239 0.00% 0.00% 3.92% 5.10% 11:18
נכסים ובנין אגח ד 142.47 0.19% 240 0.00% 0.00% 5.19% 3.60% 11:20
עזריאלי אגח ד 106.09 0.05% 249 0.00% 0.95% 6.00% 7.00% 11:18
פועלים הנ אגח36 110.24 0.13% 515 0.00% 0.92% 6.80% 7.50% 11:20
פועלים הנפקות אגח 32 123.11 -0.06% 117 0.00% 0.00% 3.36% 6.10% 11:19
שיכון ובינוי אגח 6 110.82 0.13% 169 0.00% 0.00% 6.80% 2.70% 11:18
שיכון ובינוי אגח 8 107.25 0.05% 100 0.00% -0.93% 11.46% 2.80% 11:19