שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אדמה אגח ב 145.01 0.70% 12,390 1.40% -9.38% -10.49% 9.10% 17:24
אמות אגח ד 110.10 0.15% 4,205 0.00% -6.78% -7.56% 3.20% 17:24
ארפורט אגח ה 103.70 0.19% 7,182 -0.96% -5.50% -6.36% 5.80% 17:24
בזק אגח 6 107.18 -0.07% 3,828 -0.93% -3.60% -4.46% 2.80% 17:24
גב ים אגח ו 135.00 -0.15% 4,659 -1.46% -4.26% -4.93% 4.50% 17:24
גזית גלוב אגח יא 110.20 1.38% 41,252 -0.90% -6.78% -7.56% 2.70% 17:24
גזית גלוב אגח יב 102.08 1.77% 8,567 -0.97% -12.07% -12.82% 5.30% 17:24
חשמל אגח 27 122.10 0.35% 7,158 1.67% -4.69% -4.69% 5.60% 17:24
חשמל אגח 29 119.00 0.17% 7,928 0.00% -6.30% -6.30% 6.20% 17:24
לאומי אגח 177 99.45 0.45% 53,377 1.02% -1.00% -1.98% 9.30% 17:24
מזרחי הנפקות 44 100.52 -0.10% 8,003 -0.99% -4.76% -4.76% 5.30% 17:24
מזרחי הנפקות אגח 49 94.50 0.03% 7,124 0.00% -7.84% -7.84% 5.00% 17:24
נכסים ובנין אגח ד 123.11 3.18% 7,689 3.36% -8.89% -9.56% 3.50% 17:24
נמלי ישראל אגחא 100.63 0.18% 3,593 -0.99% -6.54% -7.41% 2.70% 17:24
עזריאלי אגח ד 101.48 0.43% 7,497 0.00% -6.48% -7.34% 6.80% 17:24
פועלים הנ אגח36 103.50 0.21% 32,010 0.00% -7.21% -8.04% 7.20% 17:24
פועלים הנפקות אגח 32 112.60 -0.27% 8,164 -1.75% -4.27% -5.08% 6.20% 17:24
פז נפט אגח ז 97.00 1.85% 4,366 1.04% -8.49% -8.49% 3.00% 17:24
שיכון ובינוי אגח 6 105.70 1.58% 8,162 0.96% -4.55% -4.55% 2.60% 17:24
שיכון ובינוי אגח 8 101.70 2.62% 12,307 3.06% -13.68% -14.41% 3.00% 17:24