שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אדמה אגח ב 170.35 0.18% 7,256 0.00% 0.00% 7.59% 9.80% 17:24
אמות אגח ד 119.86 0.23% 2,719 0.00% 0.00% 6.25% 3.20% 17:24
אמות אגח ו 109.70 0.16% 1,999 0.00% -0.91% 5.83% 3.70% 17:24
ארפורט אגח ה 116.08 0.30% 2,994 0.87% 0.87% 7.41% 6.10% 17:24
גב ים אגח ו 146.02 0.12% 3,126 2.82% 2.82% 7.35% 3.60% 17:24
גזית גלוב אגח יב 114.07 0.41% 3,304 0.88% 1.79% 12.87% 5.40% 17:24
חשמל אגח 27 136.65 0.23% 4,881 0.00% 0.00% 6.25% 5.80% 17:24
חשמל אגח 29 128.62 0.17% 2,842 0.00% 0.00% 5.79% 6.10% 17:24
לאומי אגח 181 107.54 0.18% 5,178 0.00% 0.00% 4.90% 4.00% 17:24
מזרחי הנפקות 44 106.75 0.10% 4,749 0.95% 0.95% 3.92% 5.10% 17:24
מזרחי הנפקות 49 108.78 0.32% 4,303 0.00% 0.00% 5.88% 5.30% 17:24
מקורות אגח 11 122.25 0.25% 4,497 0.83% 0.00% 0.83% 4.50% 17:24
נכסים ובנין אגח ד 140.50 0.21% 2,290 0.72% 0.00% 5.26% 3.00% 17:24
נמלי ישראל אגחב 120.80 0.27% 1,382 0.00% -0.83% 5.26% 4.10% 17:24
נתיבי גז אגח ד 130.26 0.26% 1,024 0.78% 0.00% 5.69% 3.20% 17:24
עזריאלי אגח ד 114.14 0.28% 7,295 0.88% 0.88% 6.54% 6.00% 17:24
עזריאלי אגח ה 115.32 0.17% 3,172 0.88% 0.88% 6.48% 6.00% 17:24
פועלים הנפקות אגח 32 115.92 0.16% 9,127 0.00% 0.00% 2.68% 3.90% 17:24
פועלים הנפקות אגח 36 118.10 0.14% 19,706 0.85% 0.85% 6.31% 7.90% 17:24
שיכון ובינוי אגח 8 126.02 0.24% 3,712 0.80% 0.00% 10.53% 3.20% 17:24