שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אדמה אגח ב 174.00 0.06% 7,076 -0.71% -0.83% -0.83% 9.40% 17:24
אמות אגח ד 121.30 0.17% 4,673 -0.18% -0.48% -0.48% 3.20% 17:24
אמות אגח ו 110.52 0.10% 4,170 -0.82% -1.04% -1.04% 3.70% 17:24
ארפורט אגח ה 117.00 0.32% 38,624 -0.34% -0.35% -0.35% 6.70% 17:24
גב ים אגח ו 144.02 -0.11% 3,181 -0.17% -0.19% -0.19% 3.70% 17:24
גזית גלוב אגח יב 114.44 -0.14% 14,059 -0.83% -1.09% -1.09% 5.40% 17:24
גזית גלוב אגח יג 110.70 -0.29% 3,146 -1.33% -1.61% -1.61% 3.00% 17:24
חשמל אגח 27 136.29 0.10% 5,466 -0.52% -0.82% -0.82% 5.80% 17:24
חשמל אגח 29 129.30 0.05% 5,293 -0.24% -0.43% -0.43% 6.20% 17:24
לאומי אגח 181 107.75 -0.05% 17,646 -0.13% 0.01% 0.01% 4.00% 17:24
מזרחי הנפקות 49 109.00 0.12% 8,450 -0.27% -0.46% -0.46% 5.30% 17:24
מזרחי הנפקות 62 106.90 0.29% 71,546 -0.61% -0.83% -0.83% 5.80% 17:24
מקורות אגח 11 126.85 -0.38% 3,591 -2.35% -2.35% -2.35% 4.50% 17:24
נמלי ישראל אגחב 122.36 0.13% 20,307 -0.76% -0.84% -0.84% 4.20% 17:24
נתיבי גז אגח ד 132.15 0.06% 2,769 -0.79% -0.87% -0.87% 3.30% 17:24
עזריאלי אגח ד 114.83 -0.03% 7,975 -0.67% -1.22% -1.22% 5.70% 17:24
עזריאלי אגח ה 115.21 -0.10% 5,686 -0.82% -1.06% -1.06% 6.00% 17:24
פועלים הנפקות אגח 32 116.18 -0.09% 3,279 0.04% 0.36% 0.36% 3.90% 17:24
פועלים הנפקות אגח 36 117.65 0.04% 7,222 -0.38% -0.63% -0.63% 7.00% 17:24
שיכון ובינוי אגח 8 125.23 -0.06% 7,389 -0.77% -0.85% -0.85% 3.20% 17:24