שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אדמה אגח ב 152.10 0.37% 7,576 0.66% 2.01% 8.57% 8.80% 16:27
אמות אגח ד 116.13 0.40% 3,225 0.87% 1.75% 5.45% 3.10% 16:27
ארפורט אגח ה 107.90 0.11% 2,081 0.00% 0.94% 3.88% 4.20% 16:27
בזק אגח 6 113.88 0.25% 2,894 0.00% 0.00% 1.80% 4.40% 16:27
גב ים אגח ו 144.54 0.10% 1,275 0.00% 0.70% 3.60% 4.40% 16:27
גזית גלוב אגחיא 121.00 -0.03% 4,215 0.00% 1.68% 5.22% 4.70% 16:27
גזית גלוב אגחיב 110.88 0.00% 15,687 0.00% 3.77% 10.00% 5.30% 16:27
דיסק מנ שה נד 1 123.48 -0.17% 503 0.00% 0.82% 1.65% 2.50% 16:27
חשמל אגח 27 124.69 0.52% 3,746 0.00% 2.48% 6.90% 5.50% 16:27
חשמל אגח 29 125.50 0.26% 2,391 0.00% 1.63% 4.17% 6.00% 16:27
לאומי אגח 177 102.44 0.09% 2,308 0.00% 0.99% 2.00% 8.90% 16:27
לאומי התח נד יד 111.77 -0.01% 1,430 0.00% 0.00% 0.91% 3.40% 16:27
מז טפ הנפק 39 101.76 0.01% 1,250 0.00% 0.00% 1.00% 5.20% 16:27
מז טפ הנפק 44 105.90 0.12% 1,898 0.00% 0.00% 2.94% 5.20% 16:27
נכסים ובנ אגח ד 140.70 -0.18% 4,204 0.00% 0.00% 3.70% 3.70% 16:27
עזריאלי אגח ד 104.40 0.18% 3,920 0.00% 0.97% 4.00% 7.10% 16:27
פועלים הנ אגח32 122.75 0.15% 1,164 0.00% 0.83% 2.52% 6.30% 16:27
פועלים הנ הת יד 118.25 -0.04% 2,022 0.00% 0.85% 2.61% 5.60% 16:28
שכון ובי אגח 6 109.40 -0.45% 3,394 0.00% 1.87% 5.83% 2.70% 16:27
שכון ובי אגח 8 106.60 -0.24% 2,769 0.00% 2.91% 9.28% 3.10% 16:27