שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אדמה אגח ב 164.00 -0.13% 2,595 -0.61% -0.61% 19.71% 9.30% 17:24
אמות אגח ד 119.29 -0.08% 1,223 0.00% 0.00% 11.21% 3.10% 17:24
ארפורט אגח ה 112.65 -0.07% 3,240 0.00% 0.00% 8.74% 5.90% 17:24
בזק אגח 6 112.19 -0.02% 6,164 0.00% 0.00% 1.82% 4.30% 17:24
גב ים אגח ו 145.77 -0.07% 1,466 0.00% -0.68% 6.62% 4.40% 17:24
גזית גלוב אגח יא 121.08 -0.07% 2,264 0.00% 0.00% 8.04% 4.50% 17:24
גזית גלוב אגח יב 117.73 -0.11% 2,189 -0.85% -0.85% 19.39% 5.50% 17:24
דיסקונט מנפיקים הת 1 ש"ה נד 117.08 -0.05% 473 0.00% 0.00% 0.86% 2.30% 17:24
חשמל אגח 27 129.61 -0.20% 2,154 -0.77% 0.00% 14.16% 5.60% 17:24
חשמל אגח 29 129.36 -0.35% 2,119 -0.77% -0.77% 9.32% 6.10% 17:24
לאומי אגח 177 101.54 0.00% 2,619 0.00% 0.00% 1.00% 8.60% 17:24
מזרחי הנפקות 39 101.19 -0.03% 959 0.00% 0.00% 1.00% 5.10% 17:24
מזרחי הנפקות 44 105.86 -0.08% 1,729 -0.94% 0.00% 2.94% 5.10% 17:24
נכסים ובנין אגח ד 139.01 -0.14% 1,403 0.00% 0.00% 5.30% 3.60% 17:24
עזריאלי אגח ד 109.45 -0.14% 2,151 0.00% 0.00% 10.10% 7.00% 17:24
פועלים הנ אגח36 113.19 -0.11% 4,375 0.00% 0.00% 9.71% 7.80% 17:24
פועלים הנפקות אגח 32 120.85 -0.08% 1,151 0.00% 0.00% 3.45% 6.10% 17:24
שיכון ובינוי אגח 6 112.69 -0.19% 654 -0.88% 0.00% 10.89% 2.80% 17:24
שיכון ובינוי אגח 8 116.59 -0.32% 939 -0.85% -0.85% 23.40% 3.10% 17:24