שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אדמה אגח ב 160.75 0.29% 3,597 0.00% 0.00% 16.79% 9.10% 17:24
אמות אגח ד 118.79 0.13% 2,401 0.00% 0.00% 10.28% 3.10% 17:24
ארפורט אגח ה 112.23 0.26% 5,985 0.90% 0.90% 8.74% 5.90% 17:24
בזק אגח 6 112.43 0.08% 1,246 0.00% 0.90% 1.82% 4.30% 17:24
גב ים אגח ו 146.10 0.03% 2,847 0.69% 0.69% 7.35% 4.40% 17:24
גזית גלוב אגח יא 121.69 0.30% 4,806 0.83% 0.83% 8.04% 4.60% 17:24
גזית גלוב אגח יב 116.69 0.29% 4,291 0.00% -0.85% 18.37% 5.50% 17:24
דיסקונט מנפיקים הת 1 ש"ה נד 118.97 -0.11% 1,325 0.00% 0.00% 0.00% 2.40% 17:24
חשמל אגח 27 130.50 0.20% 5,795 0.00% -0.76% 13.04% 5.60% 17:24
חשמל אגח 29 129.18 0.26% 9,533 0.78% 0.00% 9.32% 6.10% 17:24
לאומי אגח 177 101.65 -0.03% 4,442 0.00% 0.00% 1.00% 8.70% 17:24
מזרחי הנפקות 39 101.22 0.02% 1,278 1.00% 1.00% 1.00% 5.10% 17:24
מזרחי הנפקות 44 107.15 0.15% 5,127 1.90% 1.90% 4.90% 5.10% 17:24
נכסים ובנין אגח ד 137.66 0.04% 3,238 0.00% -0.72% 3.79% 3.50% 17:24
עזריאלי אגח ד 109.32 0.16% 5,969 0.00% 0.00% 10.10% 7.00% 17:24
פועלים הנ אגח36 112.98 0.28% 5,000 0.00% -0.88% 8.74% 7.80% 17:24
פועלים הנפקות אגח 32 121.28 0.10% 4,014 0.83% 0.83% 4.31% 6.10% 17:24
שיכון ובינוי אגח 6 114.57 0.56% 6,129 2.70% 2.70% 12.87% 2.80% 17:24
שיכון ובינוי אגח 8 116.40 0.36% 2,532 0.87% 0.87% 20.83% 3.10% 17:24