שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אדמה אגח ב 149.69 1.14% 3,776 0.00% 1.36% -5.70% 9.90% 15:51
אמות אגח ד 111.00 0.41% 3,717 0.00% 1.83% -4.31% 3.20% 15:44
אמות אגח ו 98.31 0.32% 5,572 0.00% 2.08% -4.85% 3.60% 15:43
ארפורט אגח ה 105.36 0.34% 16,129 0.00% 0.96% -4.55% 6.60% 15:53
גב ים אגח ו 137.14 0.36% 6,274 0.00% 1.48% -3.52% 4.50% 15:18
גזית גלוב אגח יב 90.37 2.14% 12,898 -4.26% 4.65% -21.05% 4.60% 15:54
גזית גלוב אגח יג 86.70 0.65% 4,906 -4.44% 1.18% -21.10% 2.70% 15:54
חשמל אגח 27 127.10 0.00% 2,862 0.00% 1.60% -0.78% 6.00% 15:37
חשמל אגח 29 124.60 0.06% 3,503 0.00% 0.00% -2.36% 6.50% 15:50
מזרחי הנפקות 44 102.51 0.11% 4,784 0.00% 0.00% -2.86% 5.40% 15:57
מזרחי הנפקות אגח 49 99.31 0.05% 1,565 0.00% 1.02% -2.94% 5.30% 15:54
נכסים ובנין אגח ד 119.53 0.20% 3,105 -2.46% 0.85% -10.53% 3.40% 15:18
נמלי ישראל אגחא 104.60 0.16% 655 0.00% 0.97% -3.70% 2.80% 15:40
עזריאלי אגח ד 103.73 0.13% 3,349 -0.96% 0.98% -4.63% 6.60% 15:57
עזריאלי אגח ה 104.95 0.33% 2,691 0.00% 0.97% -4.59% 6.00% 15:54
פועלים הנ אגח36 108.80 0.14% 5,053 0.00% 0.93% -3.57% 7.60% 15:44
פועלים הנפקות אגח 32 114.61 0.01% 1,938 -0.87% 0.00% -3.39% 6.40% 15:43
פז נפט אגח ז 101.79 0.37% 988 0.00% 2.02% -4.72% 3.10% 15:32
שיכון ובינוי אגח 6 106.27 0.90% 2,714 0.95% 1.92% -3.64% 2.80% 15:56
שיכון ובינוי אגח 8 105.60 0.86% 1,976 0.00% 1.94% -9.48% 3.00% 15:51