שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אדמה אגח ב 147.70 0.41% 4,253 0.00% 0.68% 5.00% 8.60% 17:26
אמות אגח ד 114.00 0.04% 4,491 0.88% 1.79% 3.64% 3.10% 17:26
ארפורט אגח ה 106.35 0.16% 3,033 0.00% 0.95% 2.91% 4.10% 17:26
בזק אגח 6 113.09 0.00% 2,581 0.89% 0.89% 1.80% 4.50% 17:26
גב ים אגח ו 146.09 0.24% 3,710 0.69% 1.39% 2.82% 4.50% 17:26
גזית גלוב אגחיא 121.85 0.26% 5,211 0.00% 0.00% 3.42% 4.80% 17:26
גזית גלוב אגחיב 107.00 0.35% 4,860 0.94% 1.90% 7.00% 5.20% 17:26
דיסק מנ שה נד 1 122.52 0.00% 2,531 0.00% 0.00% 0.83% 2.50% 17:26
חשמל אגח 27 121.30 0.36% 4,448 0.83% 1.68% 4.31% 5.40% 17:26
חשמל אגח 29 125.95 0.25% 4,434 0.00% 0.81% 2.46% 6.10% 17:26
לאומי אגח 177 101.74 0.11% 3,894 0.00% 0.00% 1.00% 8.90% 17:26
לאומי התח נד יד 110.92 0.14% 994 0.00% 0.00% 0.00% 3.40% 17:26
מז טפ הנפק 39 101.19 0.03% 1,546 0.00% 1.00% 1.00% 5.20% 17:26
מז טפ הנפק 44 105.05 0.24% 3,106 0.96% 0.96% 2.94% 5.20% 17:26
נכסים ובנ אגח ד 138.43 0.27% 2,171 0.73% 0.73% 2.22% 3.70% 17:26
עזריאלי אגח ד 103.28 0.32% 21,233 0.98% 0.98% 3.00% 7.10% 17:26
פועלים הנ אגח32 121.69 0.26% 2,298 0.00% 0.83% 1.68% 6.30% 17:26
פועלים הנ הת יד 117.26 0.11% 1,363 0.86% 0.00% 1.74% 5.60% 17:26
שכון ובי אגח 6 107.98 0.43% 2,392 0.00% 0.94% 1.90% 2.90% 17:26
שכון ובי אגח 8 101.90 0.60% 2,423 0.00% 1.00% 4.12% 3.00% 17:26