שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אדמה אגח ב 162.00 -0.29% 53,224 -0.61% 0.00% 0.00% 9.40% 14:10
אמות אגח ד 119.06 0.23% 594 0.00% 0.00% 0.00% 3.20% 13:57
ארפורט אגח ה 112.33 0.14% 18,314 0.00% 0.00% 0.00% 6.10% 14:14
בזק אגח 6 112.35 0.01% 553 0.00% 0.00% 0.00% 2.70% 13:28
גב ים אגח ו 145.46 0.16% 1,446 0.00% 0.00% 0.00% 4.50% 13:56
גזית גלוב אגח יא 122.83 0.01% 1,273 -0.81% 0.00% 0.00% 2.50% 14:04
גזית גלוב אגח יב 117.33 0.04% 1,006 -0.85% 0.00% 0.00% 5.70% 14:13
חשמל אגח 27 130.26 -0.26% 2,127 -0.76% 0.00% 0.00% 5.70% 14:14
חשמל אגח 29 129.51 0.02% 855 -0.77% 0.00% 0.00% 6.20% 14:13
לאומי אגח 177 101.32 0.05% 1,517 0.00% 0.00% 0.00% 8.80% 14:07
מזרחי הנפקות 44 105.51 0.10% 437 0.00% 0.00% 0.00% 5.20% 13:03
מזרחי הנפקות אגח 49 102.45 0.00% 1,941 -0.97% 0.00% 0.00% 5.00% 14:19
נכסים ובנין אגח ד 136.33 0.20% 450 0.00% 0.00% 0.00% 3.60% 13:54
נמלי ישראל אגחא 108.33 0.17% 319 0.00% 0.00% 0.00% 2.70% 13:33
עזריאלי אגח ד 108.84 0.09% 824 -0.92% -0.92% -0.92% 6.80% 13:55
פועלים הנ אגח36 111.98 0.16% 1,371 -0.89% -0.89% -0.89% 7.20% 14:13
פועלים הנפקות אגח 32 117.88 0.03% 1,630 -0.85% -0.85% -0.85% 6.10% 13:35
פז נפט אגח ז 106.80 0.11% 842 -0.93% 0.00% 0.00% 2.50% 12:47
שיכון ובינוי אגח 6 114.06 0.14% 806 0.00% 0.88% 0.88% 2.90% 14:01
שיכון ובינוי אגח 8 118.73 0.03% 577 -0.84% 0.00% 0.00% 3.20% 13:49