שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אגוד הנ שה נד 1 119.43 -0.07% 61 0.00% 0.85% 2.59% 0.20% 16:28
אגוד הנפ אגח ט 104.71 0.17% 388 0.00% 0.00% 1.96% 0.40% 16:27
אגוד הנפ אגח י 101.51 0.08% 3,731 0.00% 1.00% 3.06% 0.30% 16:27
אגוד הנפ התח יט 113.42 -0.28% 133 0.00% 0.00% 1.80% 0.20% 16:27
אדגר אגח ח 106.88 -0.01% 121 0.00% 0.00% 2.91% 0.20% 16:27
אדגר אגח ט 112.98 -0.19% 2,641 -0.88% 0.90% 5.66% 0.50% 16:27
אדגר אגח י 100.57 -0.43% 1,124 -0.99% 2.04% 8.70% 0.10% 16:27
אדמה אגח ב 152.10 0.37% 7,576 0.66% 2.01% 8.57% 3.40% 16:27
איידיאו אגח ז 111.48 0.08% 668 0.00% 0.91% 2.78% 0.40% 16:27
איידיאו אגח ח 107.99 0.09% 266 0.00% 0.94% 5.94% 0.40% 16:27
אלבר אגח טז 102.46 0.10% 564 0.00% 0.99% 3.03% 0.30% 16:27
אלוני חץ אגח ח 115.08 0.01% 274 0.00% 0.88% 2.68% 0.40% 16:27
אלרוב נדלן אגחב 107.63 -0.12% 72 0.00% 0.00% 0.94% 0.10% 16:27
אלרוב נדלן אגחד 105.94 0.05% 726 0.00% 0.00% 3.96% 0.40% 16:27
אמות אגח ב 116.82 0.02% 1,464 0.00% 0.00% 1.75% 1.00% 16:27
אמות אגח ג 118.01 0.24% 120 0.85% 0.85% 2.61% 0.10% 16:27
אמות אגח ד 116.13 0.40% 3,225 0.87% 1.75% 5.45% 1.20% 16:27
אספן גרופ אגח ו 106.22 -0.51% 780 0.00% 0.95% 3.92% 0.30% 16:27
אפריקה נכס אגחז 108.87 -0.24% 793 -0.92% 0.93% 4.85% 0.50% 16:27
אפריקה נכס אגחח 101.39 -0.62% 1,506 -0.98% 2.02% 12.22% 0.70% 16:27
ארפורט אגח ד 101.95 0.04% 106 0.00% 0.00% 1.00% 0.30% 16:27
ארפורט אגח ה 107.90 0.11% 2,081 0.00% 0.94% 3.88% 1.60% 16:27
ארפורט אגח ז 109.09 0.00% 89 0.00% 0.93% 2.83% 0.30% 16:27
אשטרום נכ אגח 8 112.17 0.02% 199 0.00% 0.90% 2.75% 0.20% 16:27
אשטרום נכ אגח10 108.19 -0.10% 835 0.00% 0.93% 5.88% 0.20% 16:27
אשטרום נכ אגח11 103.44 0.13% 36 0.00% 1.98% 4.04% 0.20% 16:27
אשטרום קב אגח א 105.53 0.10% 1,439 0.00% 1.94% 3.96% 0.30% 16:27
בזן אגח א 124.60 -0.01% 1,225 0.00% 0.81% 0.81% 0.20% 16:27
בזק אגח 10 106.55 0.19% 39,876 0.00% 0.95% 2.91% 0.60% 16:27
בזק אגח 6 113.88 0.25% 2,894 0.00% 0.00% 1.80% 1.70% 16:27
ביג אגח ד 114.50 0.35% 3,695 0.00% 0.00% 0.88% 0.20% 16:27
ביג אגח ה 109.05 0.07% 645 0.93% 1.87% 2.83% 0.30% 16:27
ביג אגח ז 108.37 0.15% 1,325 0.00% 0.93% 3.85% 0.30% 16:27
ביג אגח ח 104.24 0.25% 129 0.97% 0.97% 4.00% 0.20% 16:27
ביג אגח ט 104.18 0.21% 1,153 0.97% 1.96% 5.05% 0.40% 16:27
ביג אגח יא 105.17 0.12% 37 0.00% 1.94% 5.00% 0.20% 16:27
בינל הנפק אגח ט 104.58 0.04% 36 0.00% 0.00% 0.97% 0.30% 16:27
בינל הנפק התח כ 112.45 0.20% 22 0.00% 0.90% 1.82% 0.20% 16:27
בינל הנפק התחכא 105.86 0.00% 78 0.00% 0.00% 0.00% 0.70% 16:27
בראק אן וי אגחב 112.82 0.16% 80 0.00% 0.00% 2.75% 0.10% 16:28
גב ים אגח ו 144.54 0.10% 1,275 0.00% 0.70% 3.60% 1.70% 16:27
גזית גלוב אגח ד 128.21 -0.08% 2,019 0.00% 0.79% 2.40% 1.00% 16:27
גזית גלוב אגח י 117.81 0.00% 23 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 16:27
גזית גלוב אגחיא 121.00 -0.03% 4,215 0.00% 1.68% 5.22% 1.80% 16:27
גזית גלוב אגחיב 110.88 0.00% 15,687 0.00% 3.77% 10.00% 2.10% 16:27
גזית גלוב אגחיג 103.55 -0.14% 5,449 0.00% 4.04% 9.57% 1.20% 16:27
גירון אגח ו 106.61 -0.22% 184 0.00% 0.95% 4.95% 0.20% 16:27
גירון אגח ז 97.35 0.01% 339 0.00% 2.11% 5.43% 0.20% 16:28
דה לסר אגח ד 94.59 -0.86% 2,009 -1.05% 0.00% 1.08% 0.30% 16:27
דיסק התח נד י 118.40 -0.04% 209 0.00% 0.85% 2.61% 0.30% 16:28
דיסק מנ שה נד 1 123.48 -0.17% 503 0.00% 0.82% 1.65% 1.00% 16:27
דיסקונט מנ הת ד 134.65 0.00% 352 0.00% 0.75% 3.08% 0.20% 16:27
דלק קב אגח יג 128.57 -0.06% 835 0.00% 0.00% 1.59% 0.40% 16:27
דלק קב אגח יח 123.96 -0.03% 897 -0.81% 0.00% 2.50% 0.60% 16:27
דלק קב אגח יט 117.05 -0.12% 864 0.00% 0.86% 3.54% 0.40% 16:27
דלק קב אגח כב 128.87 -0.04% 598 0.00% 0.00% 1.59% 0.30% 16:27
דרבן אגח ד 132.42 -0.06% 80 0.00% 0.00% 1.54% 0.20% 16:27
הכשרת ישוב אג20 103.56 -0.46% 330 -0.96% 0.00% 3.00% 0.20% 16:27
הכשרת ישוב אג21 101.84 -0.02% 249 0.00% 2.02% 6.32% 0.20% 16:27
הפניקס אגח 2 109.35 0.14% 694 0.00% 0.93% 2.83% 0.30% 16:27
הראל הנפק אגח ד 115.99 0.04% 60 0.00% 0.00% 0.88% 0.10% 16:27
הראל הנפק אגח ה 120.04 -0.12% 314 0.00% 0.84% 2.56% 0.30% 16:27
הראל הנפק אגח ו 121.42 0.01% 9 0.00% 1.68% 4.31% 0.20% 16:28
הראל הנפק אגח ז 122.82 -0.02% 299 0.00% 0.83% 4.27% 0.20% 16:27
הראל הנפק אגח ח 112.05 0.15% 90 0.90% 1.82% 3.70% 0.20% 16:27
הראל הנפק אגח ט 109.45 0.25% 456 0.00% 0.93% 6.86% 0.20% 16:27
הראל הנפק אגח י 110.16 0.00% 64 0.00% 0.92% 8.91% 0.20% 16:27
חברה לישראלאגח7 130.64 -0.04% 787 0.00% 0.00% 0.78% 0.80% 16:27
חשמל אגח 27 124.69 0.52% 3,746 0.00% 2.48% 6.90% 2.10% 16:27
חשמל אגח 29 125.50 0.26% 2,391 0.00% 1.63% 4.17% 2.30% 16:27
יוניברסל אגח א 104.69 -0.20% 1,127 0.00% 0.00% 2.97% 0.40% 16:27
ירושליםהנ אגחיג 103.87 0.13% 503 0.00% 0.98% 4.04% 0.30% 16:27
ירושליםהנפ אגחט 107.19 0.02% 329 0.00% 0.94% 1.90% 0.30% 16:27
ישרס אגח טו 105.61 0.36% 144 0.00% 1.94% 6.06% 0.30% 16:27
ישרס אגח טז 103.45 0.28% 347 0.00% 0.98% 3.00% 0.40% 16:27
ישרס אגח יג 110.56 0.07% 537 0.00% 0.92% 2.80% 0.30% 16:27
כלכלית ים אגחטו 105.13 0.00% 352 0.00% 1.94% 8.25% 0.40% 16:27
כלכלית ים אגחיד 107.34 0.03% 352 0.00% 0.94% 5.94% 0.30% 16:27
כללביט אגח ג 118.74 0.03% 369 0.00% 0.85% 1.72% 0.60% 16:27
כללביט אגח ז 109.31 0.13% 2,152 0.00% 0.93% 2.83% 0.30% 16:27
כללביט אגח ט 110.56 0.17% 208 0.00% 0.92% 5.77% 0.30% 16:27
לאומי אגח 177 102.44 0.09% 2,308 0.00% 0.99% 2.00% 3.40% 16:27
לאומי אגח 179 103.63 0.37% 3,230 0.00% 0.98% 5.10% 0.80% 16:27
לאומי התח נד יד 111.77 -0.01% 1,430 0.00% 0.00% 0.91% 1.30% 16:27
לאומי שה נד 200 118.04 -0.16% 201 0.00% 0.85% 1.72% 1.00% 16:28
לאומי שה נד 300 119.70 -0.01% 230 0.00% 0.00% 0.85% 0.80% 16:27
מבני תעש אגח יז 112.82 0.26% 669 0.00% 0.90% 4.67% 0.50% 16:27
מבני תעש אגח יח 114.30 0.11% 253 0.00% 0.88% 4.59% 0.50% 16:27
מבני תעש אגח יט 111.02 0.23% 34 1.83% 2.78% 6.73% 0.30% 16:27
מבני תעש אגח כ 106.46 0.20% 475 0.00% 0.95% 7.07% 0.40% 16:27
מגה אור אגח ד 111.51 0.22% 166 0.00% 1.83% 3.74% 0.20% 16:27
מגה אור אגח ו 105.60 -0.02% 648 0.00% 0.00% 2.94% 0.30% 16:27
מגה אור אגח ז 103.89 0.19% 501 0.00% 0.98% 3.00% 0.30% 16:27
מגה אור אגח ח 101.46 0.27% 109 1.00% 2.02% 5.21% 0.20% 16:27
מז טפ הנפק 38 101.89 -0.05% 532 0.00% 0.00% 1.00% 0.80% 16:27
מז טפ הנפק 39 101.76 0.01% 1,250 0.00% 0.00% 1.00% 2.00% 16:27
מז טפ הנפק 42 102.53 -0.09% 444 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 16:27
מז טפ הנפק 43 115.42 0.09% 168 0.00% 0.88% 1.77% 1.50% 16:27
מז טפ הנפק 44 105.90 0.12% 1,898 0.00% 0.00% 2.94% 2.00% 16:27
מז טפ הנפק 45 104.42 0.28% 1,658 0.00% 0.97% 4.00% 1.60% 16:27
מז טפ הנפק 46 104.06 0.49% 1,283 0.97% 1.96% 7.22% 0.50% 16:27
מז טפ הנפק הת31 110.94 0.07% 116 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 16:27
מיטב דש אגח ג 120.69 0.24% 373 0.00% 0.84% 2.56% 0.40% 16:27
מליסרון אגח ה 121.46 -0.01% 36 0.00% 0.83% 1.68% 0.30% 16:27
מליסרון אגח ו 118.09 -0.11% 92 0.00% 0.85% 2.61% 0.50% 16:27
מליסרון אגח ח 109.98 0.02% 688 0.00% 0.00% 2.83% 0.60% 16:27
מליסרון אגח טז 109.08 0.28% 487 0.93% 1.87% 6.86% 0.60% 16:27
מליסרון אגח י 106.61 0.36% 500 0.00% 0.95% 4.95% 0.90% 16:27
מליסרון אגח יא 107.30 0.25% 6,584 0.00% 1.90% 5.94% 0.90% 16:27
מליסרון אגח יג 124.33 -0.14% 490 0.00% 0.00% 2.48% 0.80% 16:27
מליסרון אגח יד 109.33 0.45% 1,165 0.93% 1.87% 6.86% 0.50% 16:27
מנצפל הנ אגח י 107.15 0.08% 64 0.00% 1.90% 4.90% 0.30% 16:27
מנצפל הנפ אגח ב 130.63 -0.02% 30 0.00% 0.78% 1.56% 0.20% 16:27
מנצפל הנפ אגח ז 120.61 -0.07% 41 0.00% 0.00% 1.69% 0.30% 16:27
מנרב אגח ב 100.46 -0.45% 634 0.00% 2.04% 8.70% 0.20% 16:27
נורסטאר אגח י 108.25 -0.06% 2,128 0.00% 2.86% 6.93% 0.40% 16:27
נורסטאר אגח יא 101.96 -0.38% 3,878 -0.98% 4.12% 17.44% 0.30% 16:27
נכסים ובנ אגח ד 140.70 -0.18% 4,204 0.00% 0.00% 3.70% 1.40% 16:27
נכסים ובנ אגח ו 116.13 0.00% 1,051 0.00% 0.87% 2.65% 0.50% 16:27
נמלי ישראל אגחא 103.92 0.34% 485 0.00% 0.98% 5.10% 1.00% 16:27
נמלי ישראל אגחב 105.49 0.55% 382 0.96% 2.94% 8.25% 0.30% 16:28
נתיבי גז אגח ד 113.91 0.31% 2,871 0.00% 1.80% 5.61% 0.80% 16:27
סלע נדלן אגח א 107.00 -0.27% 17 0.00% 0.94% 1.90% 0.10% 16:27
סלע נדלן אגח ב 110.53 0.11% 832 0.00% 1.85% 4.76% 0.30% 16:27
סלע נדלן אגח ג 105.64 0.11% 184 0.00% 1.94% 6.06% 0.40% 16:27
סלקום אגח ו 108.04 0.04% 2,021 0.00% 0.00% 0.93% 0.10% 16:27
סלקום אגח ח 101.79 -0.06% 4,386 0.00% -0.98% -0.98% 0.50% 16:27
עזריאלי אגח ב 102.61 0.02% 5,317 0.00% 0.00% 2.00% 0.60% 16:27
עזריאלי אגח ג 106.37 0.08% 1,609 0.00% 0.95% 3.92% 0.70% 16:27
עזריאלי אגח ד 104.40 0.18% 3,920 0.00% 0.97% 4.00% 2.70% 16:27
פועל הנ שה נד 1 121.18 -0.01% 240 0.00% 0.83% 1.68% 1.20% 16:27
פועלים הנ אגח32 122.75 0.15% 1,164 0.00% 0.83% 2.52% 2.40% 16:27
פועלים הנ אגח33 103.38 -0.02% 1,728 0.00% 0.98% 0.98% 1.40% 16:27
פועלים הנ אגח34 104.61 0.00% 1,233 0.00% 0.00% 0.97% 1.90% 16:27
פועלים הנ אגח35 103.82 0.26% 547 0.00% 0.00% 3.00% 1.50% 16:27
פועלים הנ הת טו 120.38 0.00% 2,852 0.00% 0.84% 2.56% 0.80% 16:27
פועלים הנ הת יד 118.25 -0.04% 2,022 0.00% 0.85% 2.61% 2.20% 16:28
פועלים הנפ הת י 129.94 0.02% 1,545 0.00% 0.00% 0.78% 1.30% 16:27
פז נפט אגח ו 107.99 0.32% 184 0.00% 0.94% 3.88% 0.40% 16:27
פז נפט אגח ז 102.02 0.38% 332 0.99% 2.00% 5.15% 0.70% 16:28
פניקס הון אגח ב 109.83 0.08% 140 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 16:27
פניקס הון אגח ה 110.60 0.00% 39 0.00% 0.92% 8.91% 0.30% 16:28
רבוע נדלן אגח ד 113.70 0.06% 46 0.00% 0.00% 0.89% 0.20% 16:27
רבוע נדלן אגח ה 109.76 -0.10% 642 0.00% 0.93% 2.83% 0.40% 16:27
רבוע נדלן אגח ו 103.25 0.05% 325 0.00% 0.98% 9.57% 0.40% 16:27
ריט 1 אגח ד 115.31 0.10% 473 0.00% 0.88% 3.60% 0.50% 16:27
ריט 1 אגח ה 121.23 0.19% 682 0.00% 1.68% 5.22% 0.80% 16:27
ריט 1 אגח ו 119.00 0.29% 65 0.85% 2.59% 8.18% 0.20% 16:27
שופרסל אגח ד 113.07 0.07% 281 0.89% 1.80% 4.63% 0.20% 16:27
שופרסל אגח ו 121.23 -0.01% 2,620 0.00% 1.68% 4.31% 0.70% 16:27
שכון ובי אגח 6 109.40 -0.45% 3,394 0.00% 1.87% 5.83% 1.10% 16:27
שכון ובי אגח 8 106.60 -0.24% 2,769 0.00% 2.91% 9.28% 1.20% 16:27
שלמה החז אגח טז 105.21 -0.14% 1,035 0.00% 0.96% 2.94% 0.40% 16:27
שלמה החז אגח יח 104.90 0.10% 843 0.00% 0.97% 4.00% 0.50% 16:27