שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
בינל הנפק אגח י 102.78 0.03% 81 0.00% 0.00% 0.00% 6.00% 11:56
בינלאומי הנפקות יא 102.87 0.04% 314 0.00% 0.00% 0.00% 4.80% 13:16
דיסקונט התח אגח י כ"ה נד 112.46 -0.03% 122 0.00% 0.00% 0.00% 3.30% 11:07
דיסקונט מנפיקים הת ד כ"ה נד 127.20 0.05% 0 0.79% 0.79% 0.79% 2.50% 09:55
ירושלים הנפקות אגח ט 104.25 -0.03% 74 0.00% 0.00% 0.00% 2.00% 12:35
ירושלים הנפקות אגח טו 101.10 0.15% 85 1.00% 1.00% 1.00% 6.00% 13:13
ירושלים הנפקות אגח יג 103.55 -0.08% 129 0.00% 0.98% 0.98% 6.00% 11:53
לאומי אגח 181 104.31 0.00% 35 0.00% 0.97% 0.97% 6.00% 11:05
לאומי אגח 179 107.57 0.11% 331 0.00% 0.94% 0.94% 6.00% 13:06
מזרחי הנפקות 44 103.63 -0.02% 812 0.00% 0.00% 0.00% 6.00% 12:26
מזרחי הנפקות 45 106.73 0.03% 257 0.00% 0.95% 0.95% 6.00% 13:09
מזרחי הנפקות 49 103.54 0.07% 1,227 0.00% 0.98% 0.98% 6.00% 12:58
מזרחי הנפקות 51 101.01 0.03% 1,405 1.00% 1.00% 1.00% 6.00% 13:05
מרכנתיל הנ אגחג 116.45 0.10% 11 0.00% 0% 0% 3.40% 11:29
מרכנתיל הנ אגחד 110.68 -0.15% 231 0.92% 0% 0% 6.00% 12:38
פועלים הנ הת יד 112.94 -0.03% 2 0.00% 0.00% 0.00% 6.00% 09:55
פועלים הנפקות אגח 32 114.36 0.04% 4,664 0.00% 0.88% 0.88% 6.00% 13:09
פועלים הנפקות אגח 35 105.97 0.08% 324 0.00% 0.00% 0.00% 6.00% 12:59
פועלים הנפקות אגח 36 112.15 0.13% 4,665 0.90% 0.90% 0.90% 6.00% 13:12