שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אגוד הנפ אגח י 98.02 0.33% 1,311 1.03% -2.97% -3.92% 2.10% 17:24
אגוד הנפ אגח יא 99.69 1.23% 309 1.02% -4.81% -5.71% 2.10% 17:24
אגוד הנפקות אגח ט 100.48 0.29% 761 0.00% -4.76% -4.76% 2.70% 17:24
אגוד הנפקות שה נד 1 111.20 0.75% 2,169 0.91% -0.89% -0.89% 1.50% 17:24
בינל הנפק אגח ט 100.68 1.09% 1,150 0.00% 0.00% -0.99% 1.10% 17:24
בינל הנפק אגח י 96.03 0.03% 2,461 1.05% -4.95% -4.95% 6.00% 17:24
דיסקונט התח אגח י כ"ה נד 112.06 0.19% 634 0.00% -1.75% -2.61% 1.80% 17:24
דיסקונט מנפיקים הת ד כ"ה נד 126.47 0.19% 341 0.00% -2.33% -3.82% 1.40% 17:24
ירושלים הנפקות אגח ט 102.87 0.27% 250 0.00% -2.86% -2.86% 1.50% 17:24
ירושלים הנפקות אגח יג 99.60 0.32% 1,403 1.02% -3.88% -5.71% 2.70% 17:24
לאומי אגח 177 99.45 0.45% 53,377 1.02% -1.00% -1.98% 6.00% 17:24
לאומי אגח 179 100.55 0.00% 5,392 0.00% -6.54% -6.54% 6.00% 17:24
לאומי שה נד 200 110.51 0.25% 1,445 0.00% -1.79% -2.65% 6.00% 17:24
לאומי שה נד 300 110.99 -0.19% 1,576 -0.90% -2.65% -2.65% 5.70% 17:24
מוניציפל הנפ אגח ב 124.84 -0.02% 125 -0.80% -0.80% -2.36% 1.30% 17:24
מוניציפל הנפ אגח ז 114.78 -0.35% 377 0.00% -2.56% -3.39% 1.70% 17:24
מוניציפל הנפ אגח י 103.28 0.51% 1,152 0.98% -5.50% -6.36% 2.50% 17:24
מז טפ הנפק 51 95.65 0.05% 8,080 0.00% -5.94% -5.94% 6.00% 17:24
מזרחי הנפקות 44 100.52 -0.10% 8,003 -0.99% -4.76% -4.76% 6.00% 17:24
מזרחי הנפקות 45 100.75 0.35% 7,225 0.00% -6.54% -6.54% 6.00% 17:24
מזרחי הנפקות אגח 49 94.50 0.03% 7,124 0.00% -7.84% -7.84% 6.00% 17:24
פועלים הנ אגח36 103.50 0.21% 32,010 0.00% -7.21% -8.04% 6.00% 17:24
פועלים הנ הת יד 111.20 -0.11% 4,382 0.00% -3.48% -4.31% 6.00% 17:24
פועלים הנפקות אגח 32 112.60 -0.27% 8,164 -1.75% -4.27% -5.08% 6.00% 17:24
פועלים הנפקות אגח 34 99.69 -0.01% 15,680 -1.00% -2.94% -3.88% 6.00% 17:24