שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
בינל הנפק אגח י 107.94 -0.10% 1,610 -0.51% -0.44% -0.44% 6.00% 17:24
בינלאומי הנפקות יא 106.86 0.02% 155 0.05% 0.24% 0.24% 5.50% 17:24
דיסקונט התח אגח י כ"ה נד 113.77 -0.04% 42 0.21% 0.14% 0.14% 1.90% 17:24
ירושלים הנפקות אגח טו 107.65 0.04% 180 -0.45% 0.30% 0.30% 6.00% 17:24
ירושלים הנפקות אגח טז 109.70 -0.16% 148 -0.53% -0.71% -0.71% 6.00% 17:24
ירושלים הנפקות אגח יג 107.41 0.03% 652 -0.05% 0.63% 0.63% 6.00% 17:24
לאומי אגח 179 111.66 0.06% 9,106 -0.07% -0.24% -0.24% 6.00% 17:24
לאומי אגח 181 107.75 -0.05% 17,646 -0.13% 0.01% 0.01% 6.00% 17:24
מזרחי הנפקות 44 105.94 0.05% 8,756 0.12% 0.36% 0.36% 6.00% 17:24
מזרחי הנפקות 45 111.05 -0.12% 13,771 -0.29% -0.24% -0.24% 6.00% 17:24
מזרחי הנפקות 49 109.00 0.12% 8,450 -0.27% -0.46% -0.46% 6.00% 17:24
מזרחי הנפקות 62 106.90 0.29% 71,546 -0.61% -0.83% -0.83% 6.00% 17:24
מרכנתיל הנ אגחג 119.16 -0.02% 1,862 0.08% 0.03% 0.03% 2.60% 17:24
מרכנתיל הנ אגחד 116.93 -0.03% 503 -0.70% -0.04% -0.04% 6.00% 17:24
פועלים הנ הת יד 115.11 -0.03% 408 0.12% 0.67% 0.67% 6.00% 17:24
פועלים הנפקות אגח 32 116.18 -0.09% 3,279 0.04% 0.36% 0.36% 6.00% 17:24
פועלים הנפקות אגח 35 111.34 -0.14% 1,837 -0.37% -0.44% -0.44% 6.00% 17:24
פועלים הנפקות אגח 36 117.65 0.04% 7,222 -0.38% -0.63% -0.63% 6.00% 17:24