שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אגוד הנ שה נד 1 119.22 -0.03% 304 0.85% 0.85% 0.85% 1.10% 17:26
אגוד הנפ אגח ט 104.30 0.02% 575 0.97% 0.00% 0.97% 2.70% 17:26
אגוד הנפ אגח י 100.71 0.09% 1,245 0.00% 0.00% 2.04% 1.50% 17:26
אגוד הנפ התח יט 112.51 0.00% 76 0.00% 0.00% 0.90% 1.20% 17:26
בינל הנפק אגח ט 103.63 0.09% 89 0.00% 0.00% 0.98% 2.40% 17:26
בינל הנפק התח כ 111.46 0.01% 342 0.00% 0.91% 0.91% 1.40% 17:26
בינל הנפק התחכא 105.54 0.14% 250 0.00% 0.00% 0.00% 3.70% 17:26
דיסק התח נד י 117.22 -0.05% 141 0.86% 0.86% 1.74% 1.80% 17:26
דיסק מנ שה נד 1 122.52 0.00% 2,531 0.00% 0.00% 0.83% 5.40% 17:26
דיסקונט מנ הת ד 133.36 -0.13% 142 0.00% 0.76% 2.31% 1.40% 17:26
דקסיה הנ אגח י 105.33 0.32% 869 0.96% 0.96% 2.94% 1.90% 17:26
דקסיה הנפ אגח ב 129.23 0.05% 63 0.00% 0.78% 0.78% 1.00% 17:26
דקסיה הנפ אגח ז 119.50 0.01% 10,987 0.00% 0.00% 0.85% 1.50% 17:26
ירושליםהנ אגחיג 102.09 -0.05% 741 0.99% 0.99% 3.03% 1.40% 17:26
ירושליםהנפ אגחט 106.11 0.04% 204 0.95% 0.95% 0.95% 1.60% 17:26
לאומי אגח 177 101.74 0.11% 3,894 0.00% 0.00% 1.00% 6.00% 17:26
לאומי אגח 179 101.79 0.09% 1,975 0.00% 1.00% 3.06% 4.60% 17:26
לאומי התח נד יד 110.92 0.14% 994 0.00% 0.00% 0.00% 6.00% 17:26
לאומי שה נד 200 117.24 0.19% 865 0.86% 0.86% 0.86% 5.60% 17:26
מז טפ הנפק 39 101.19 0.03% 1,546 0.00% 1.00% 1.00% 6.00% 17:26
מז טפ הנפק 43 114.40 0.19% 858 0.88% 0.88% 0.88% 6.00% 17:26
מז טפ הנפק 44 105.05 0.24% 3,106 0.96% 0.96% 2.94% 6.00% 17:26
מז טפ הנפק 45 103.36 0.12% 4,583 0.00% 0.98% 3.00% 6.00% 17:26
פועלים הנ אגח32 121.69 0.26% 2,298 0.00% 0.83% 1.68% 6.00% 17:26
פועלים הנ אגח33 102.68 0.00% 2,082 0.00% 0.00% 0.00% 6.00% 17:26
פועלים הנ אגח34 104.20 0.11% 2,597 0.00% 0.97% 0.97% 6.00% 17:26
פועלים הנ הת יד 117.26 0.11% 1,363 0.86% 0.00% 1.74% 6.00% 17:26