שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אגוד הנפ אגח י 102.40 0.04% 10 0.00% 0.00% 0.00% 2.20% 11:29
אגוד הנפ אגח יא 106.74 -0.03% 84 0.00% 0.00% 0.00% 2.20% 12:13
אגוד הנפקות אגח ט 105.75 -0.05% 353 0.00% 0.00% 0.00% 3.40% 12:10
אגוד הנפקות שה נד 1 114.01 0.13% 21 0.00% 0.00% 0.00% 1.50% 12:08
בינל הנפק אגח ט 102.98 0.11% 2 -0.97% -0.97% -0.97% 2.20% 12:08
בינל הנפק אגח י 102.77 0.03% 10 0.00% 0.99% 0.99% 3.60% 12:09
דיסקונט התח אגח י כ"ה נד 115.48 0.18% 14 0.00% 0.00% 0.00% 1.90% 12:09
דיסקונט מנפיקים הת ד כ"ה נד 130.84 0.00% 0 -0.76% -0.76% -0.76% 1.40% 09:30
ירושלים הנפקות אגח ט 105.98 0.08% 74 0.00% 0.00% 0.00% 1.50% 12:09
ירושלים הנפקות אגח יג 105.04 0.02% 435 0.00% 0.00% 0.00% 2.80% 12:13
לאומי אגח 177 101.33 0.03% 211 0.00% 0.00% 0.00% 6.00% 12:17
לאומי אגח 179 107.86 0.05% 473 0.00% 0.00% 0.00% 6.00% 12:11
לאומי שה נד 200 114.74 0.17% 37 0.00% 0.00% 0.00% 6.00% 11:23
לאומי שה נד 300 115.07 0.19% 28 0.88% 0.00% 0.00% 5.80% 11:23
מוניציפל הנפ אגח ב 127.01 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.30% 09:30
מוניציפל הנפ אגח ז 119.07 -0.17% 23 0.00% 0.85% 0.85% 1.70% 09:57
מוניציפל הנפ אגח י 110.40 0.00% 711 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 12:18
מז טפ הנפק 51 101.92 0.02% 10,225 0.00% 0.00% 0.00% 6.00% 12:13
מזרחי הנפקות 44 105.87 0.02% 535 0.00% 0.00% 0.00% 6.00% 12:08
מזרחי הנפקות 45 107.64 -0.06% 66 0.00% 0.00% 0.00% 6.00% 12:02
מזרחי הנפקות אגח 49 103.07 0.06% 91 0.00% 0.98% 0.98% 6.00% 12:08
פועלים הנ אגח36 112.67 0.10% 116 0.00% 0.00% 0.00% 6.00% 12:18
פועלים הנ הת יד 116.17 -0.03% 196 0.00% 0.00% 0.00% 6.00% 12:21
פועלים הנפקות אגח 32 120.87 -0.01% 647 0.00% 0.00% 0.00% 6.00% 12:07
פועלים הנפקות אגח 34 104.37 0.01% 321 0.00% 0.00% 0.00% 6.00% 12:09