שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אגוד הנ שה נד 1 119.43 -0.07% 61 0.00% 0.85% 2.59% 1.10% 16:28
אגוד הנפ אגח ט 104.71 0.17% 388 0.00% 0.00% 1.96% 2.40% 16:27
אגוד הנפ אגח י 101.51 0.08% 3,731 0.00% 1.00% 3.06% 1.60% 16:27
אגוד הנפ התח יט 113.42 -0.28% 133 0.00% 0.00% 1.80% 1.20% 16:27
בינל הנפק אגח ט 104.58 0.04% 36 0.00% 0.00% 0.97% 1.60% 16:27
בינל הנפק התח כ 112.45 0.20% 22 0.00% 0.90% 1.82% 1.40% 16:27
בינל הנפק התחכא 105.86 0.00% 78 0.00% 0.00% 0.00% 3.70% 16:27
דיסק התח נד י 118.40 -0.04% 209 0.00% 0.85% 2.61% 1.80% 16:28
דיסק מנ שה נד 1 123.48 -0.17% 503 0.00% 0.82% 1.65% 5.60% 16:27
דיסקונט מנ הת ד 134.65 0.00% 352 0.00% 0.75% 3.08% 1.40% 16:27
ירושליםהנ אגחיג 103.87 0.13% 503 0.00% 0.98% 4.04% 1.50% 16:27
ירושליםהנפ אגחט 107.19 0.02% 329 0.00% 0.94% 1.90% 1.60% 16:27
לאומי אגח 177 102.44 0.09% 2,308 0.00% 0.99% 2.00% 6.00% 16:27
לאומי אגח 179 103.63 0.37% 3,230 0.00% 0.98% 5.10% 4.80% 16:27
לאומי התח נד יד 111.77 -0.01% 1,430 0.00% 0.00% 0.91% 6.00% 16:27
לאומי שה נד 200 118.04 -0.16% 201 0.00% 0.85% 1.72% 5.70% 16:28
מז טפ הנפק 39 101.76 0.01% 1,250 0.00% 0.00% 1.00% 6.00% 16:27
מז טפ הנפק 43 115.42 0.09% 168 0.00% 0.88% 1.77% 6.00% 16:27
מז טפ הנפק 44 105.90 0.12% 1,898 0.00% 0.00% 2.94% 6.00% 16:27
מז טפ הנפק 45 104.42 0.28% 1,658 0.00% 0.97% 4.00% 6.00% 16:27
מנצפל הנ אגח י 107.15 0.08% 64 0.00% 1.90% 4.90% 2.00% 16:27
מנצפל הנפ אגח ב 130.63 -0.02% 30 0.00% 0.78% 1.56% 1.00% 16:27
מנצפל הנפ אגח ז 120.61 -0.07% 41 0.00% 0.00% 1.69% 1.50% 16:27
פועלים הנ אגח32 122.75 0.15% 1,164 0.00% 0.83% 2.52% 6.00% 16:27
פועלים הנ אגח33 103.38 -0.02% 1,728 0.00% 0.98% 0.98% 6.00% 16:27
פועלים הנ אגח34 104.61 0.00% 1,233 0.00% 0.00% 0.97% 6.00% 16:27
פועלים הנ הת יד 118.25 -0.04% 2,022 0.00% 0.85% 2.61% 6.00% 16:28