שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אגוד הנפ אגח י 102.24 -0.03% 26,333 0.00% 0.00% 4.08% 2.10% 17:24
אגוד הנפ אגח יא 106.49 -0.11% 7,726 0.00% 0.00% 0% 2.00% 17:24
אגוד הנפקות אגח ט 105.60 -0.01% 40,263 0.00% 0.00% 2.94% 3.20% 17:24
אגוד הנפקות שה נד 1 115.70 -0.10% 3,119 0.00% 0.88% 1.77% 1.40% 17:24
בינל הנפק אגח ט 103.90 0.20% 2,085 0.00% 0.00% 0.00% 2.10% 17:24
בינל הנפק אגח י 103.19 -0.04% 57,055 0.98% 0.98% 0% 3.40% 17:24
דיסקונט התח אגח י כ"ה נד 118.18 0.10% 1,756 0.00% 0.85% 1.72% 1.80% 17:24
דיסקונט מנפיקים הת ד כ"ה נד 132.13 0.00% 1,319 0.76% 0.76% 3.13% 1.40% 17:24
ירושלים הנפקות אגח ט 106.76 -0.22% 6,489 0.00% 0.00% 0.95% 2.20% 17:24
ירושלים הנפקות אגח יג 104.94 -0.33% 11,865 -0.95% -0.95% 6.12% 2.00% 17:24
לאומי אגח 177 101.57 -0.02% 35,310 0.00% 0.00% 1.00% 6.00% 17:24
לאומי אגח 179 108.10 0.11% 3,631 0.93% 0.00% 10.20% 6.00% 17:24
לאומי שה נד 200 115.00 0.19% 5,939 0.88% 0.88% 1.77% 6.00% 17:24
לאומי שה נד 300 115.80 0.15% 48,745 0.00% 0.88% 1.77% 5.50% 17:24
מוניציפל הנפ אגח ב 130.38 0.09% 2,472 0.00% 0.78% 1.56% 2.50% 17:24
מוניציפל הנפ אגח ז 119.85 -0.06% 1,662 0.00% 0.00% 1.71% 1.60% 17:24
מוניציפל הנפ אגח י 111.67 0.01% 2,844 0.00% 0.00% 8.82% 2.70% 17:24
מז טפ הנפק 51 102.10 0.13% 373,225 0.00% 0.99% 0% 6.00% 17:24
מזרחי הנפקות 44 105.96 0.02% 73,460 0.00% 0.00% 2.94% 6.00% 17:24
מזרחי הנפקות 45 107.93 0.05% 63,929 0.00% 0.00% 8.08% 6.00% 17:24
מזרחי הנפקות אגח 49 103.59 0.28% 594,824 0.98% 0.00% 0% 6.00% 17:24
פועלים הנ אגח36 113.12 -0.21% 31,050 0.00% 0.00% 9.71% 6.00% 17:24
פועלים הנ הת יד 116.30 0.14% 17,337 0.00% 0.00% 1.75% 6.00% 17:24
פועלים הנפקות אגח 32 120.86 -0.03% 75,162 0.00% 0.00% 3.45% 6.00% 17:24
פועלים הנפקות אגח 34 104.45 -0.25% 6,497 0.00% 0.00% 0.97% 6.00% 17:24