שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אגוד הנפ אגח י 102.42 0.00% 0 0.00% 0.00% 4.08% 1.70% 09:30
אגוד הנפ אגח יא 105.01 0.21% 71 0.96% 0.96% 0% 1.70% 11:07
אגוד הנפקות אגח ט 105.21 0.01% 147 0.00% 0.00% 2.94% 2.60% 11:06
אגוד הנפקות שה נד 1 119.15 0.00% 0 0.00% 0.00% 2.59% 1.20% 09:30
בינל הנפק אגח ט 104.35 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.97% 1.80% 09:30
בינל הנפק כ"ה נד כ 112.32 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.82% 1.50% 09:30
דיסקונט התח אגח י כ"ה נד 118.35 -0.01% 141 0.00% 0.00% 2.61% 2.00% 11:04
דיסקונט מנפיקים הת 1 ש"ה נד 121.38 0.01% 65 0.00% 0.00% 0.83% 6.00% 10:58
דיסקונט מנפיקים הת ד כ"ה נד 134.90 0.22% 15 0.00% 0.00% 3.08% 1.50% 09:35
ירושלים הנפקות אגח ט 107.24 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.90% 1.80% 09:30
ירושלים הנפקות אגח יג 103.92 0.01% 10 0.00% -0.96% 5.10% 1.70% 10:02
לאומי אגח 177 102.51 -0.04% 154 0.00% 0.00% 2.00% 6.00% 10:58
לאומי אגח 179 105.73 0.16% 296 0.00% 0.00% 7.14% 5.40% 11:08
לאומי התח נד יד 111.86 -0.04% 65 0.00% -0.89% 0.91% 6.00% 10:58
לאומי שה נד 200 117.28 -0.05% 71 0.00% 0.00% 1.74% 6.00% 10:47
מוניציפל הנפ אגח ב 130.90 0.00% 0 0.00% -0.76% 1.56% 1.10% 09:30
מוניציפל הנפ אגח ז 121.46 0.00% 4 0.00% 0.00% 2.54% 1.70% 10:40
מוניציפל הנפ אגח י 108.01 0.00% 0 0.00% 0.93% 5.88% 2.20% 09:30
מזרחי הנפקות 39 101.60 -0.08% 561 0.00% 0.00% 1.00% 6.00% 10:58
מזרחי הנפקות 43 115.64 0.18% 11 0.00% 0.00% 1.77% 6.00% 10:31
מזרחי הנפקות 44 106.51 -0.02% 193 0.00% 0.00% 3.92% 6.00% 11:06
מזרחי הנפקות 45 106.45 0.14% 259 0.00% 0.95% 6.00% 6.00% 11:01
פועלים הנ אגח36 110.29 0.17% 515 0.00% 0.92% 6.80% 6.00% 11:08
פועלים הנ הת יד 116.16 0.02% 69 0.00% 0.00% 2.65% 6.00% 10:57
פועלים הנפקות אגח 32 123.11 -0.06% 112 0.00% 0.00% 3.36% 6.00% 11:00
פועלים הנפקות אגח 34 104.94 -0.06% 92 -0.95% 0.00% 0.97% 6.00% 10:57