שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אגוד הנפ אגח י 102.36 0.04% 160 0.00% 0.00% 4.08% 1.80% 16:24
אגוד הנפ אגח יא 106.82 0.10% 81 0.00% 0.00% 0% 1.80% 16:24
אגוד הנפקות אגח ט 105.80 -0.06% 1,204 0.00% 0.00% 2.94% 2.80% 16:24
אגוד הנפקות שה נד 1 115.39 -0.23% 230 0.00% 0.00% 1.77% 1.30% 16:24
בינל הנפק אגח ט 103.58 -0.05% 135 0.00% 0.00% 0.00% 1.90% 16:24
בינל הנפק כ"ה נד כ 111.44 0.00% 1,371 0.00% 0.00% 0.91% 1.60% 16:24
דיסקונט התח אגח י כ"ה נד 117.73 0.33% 129 0.00% 0.00% 0.86% 1.60% 16:24
דיסקונט מנפיקים הת 1 ש"ה נד 118.75 -0.11% 1,384 0.00% 0.00% 0.00% 6.00% 16:24
דיסקונט מנפיקים הת ד כ"ה נד 133.54 -0.15% 32 0.00% 0.00% 2.31% 1.60% 16:24
ירושלים הנפקות אגח ט 106.54 -0.07% 40 0.00% -0.93% 0.95% 1.90% 16:24
ירושלים הנפקות אגח יג 105.22 0.04% 86 0.00% 0.96% 7.14% 1.80% 16:24
לאומי אגח 177 101.55 -0.02% 1,597 0.00% 0.00% 1.00% 6.00% 16:24
לאומי אגח 179 107.65 0.15% 1,159 0.00% 0.00% 9.18% 5.80% 16:24
לאומי התח נד יד 111.34 0.02% 174 0.00% 0.00% 0.91% 4.20% 16:24
לאומי שה נד 200 115.98 0.04% 761 0.00% -0.86% 0.88% 6.00% 16:24
מוניציפל הנפ אגח ב 129.54 0.02% 383 0.00% 0.00% 0.78% 2.20% 16:24
מוניציפל הנפ אגח ז 119.61 0.05% 165 0.00% 0.00% 1.71% 1.40% 16:24
מוניציפל הנפ אגח י 111.15 0.16% 274 0.91% 0.91% 8.82% 2.40% 16:24
מזרחי הנפקות 39 101.06 -0.14% 2,403 0.00% 1.00% 1.00% 6.00% 16:24
מזרחי הנפקות 43 111.42 0.06% 2,268 0.00% 0.91% 1.83% 6.00% 16:24
מזרחי הנפקות 44 106.19 0.07% 542 0.00% 0.95% 3.92% 6.00% 16:24
מזרחי הנפקות 45 107.80 0.17% 2,484 0.00% 0.00% 8.08% 6.00% 16:24
פועלים הנ אגח36 113.16 0.14% 1,457 0.00% 0.00% 9.71% 6.00% 16:24
פועלים הנ הת יד 116.19 0.15% 791 0.00% 0.87% 2.65% 6.00% 16:24
פועלים הנפקות אגח 32 121.21 -0.03% 764 0.00% 0.83% 4.31% 6.00% 16:24
פועלים הנפקות אגח 34 105.05 -0.02% 2,928 0.00% 0.96% 1.94% 6.00% 16:24