שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אגוד הנפ אגח י 103.21 -0.02% 270 0.00% 0.00% 5.10% 1.90% 17:24
אגוד הנפ אגח יא 106.85 0.07% 674 0.00% 0.00% 0% 1.90% 17:24
אגוד הנפקות אגח ט 106.20 -0.05% 675 0.00% 0.00% 3.92% 2.90% 17:24
אגוד הנפקות שה נד 1 117.90 0.00% 154 0.00% -0.85% 1.74% 1.30% 17:24
בינל הנפק אגח ט 104.37 0.07% 137 0.00% 0.00% 0.97% 1.90% 17:24
בינל הנפק כ"ה נד כ 112.73 0.15% 149 0.00% 0.00% 1.82% 1.70% 17:24
דיסקונט התח אגח י כ"ה נד 118.69 -0.05% 162 0.00% -0.84% 1.72% 1.60% 17:24
דיסקונט מנפיקים הת 1 ש"ה נד 119.85 0.01% 1,731 0.00% -0.83% 0.85% 6.00% 17:24
דיסקונט מנפיקים הת ד כ"ה נד 134.90 -0.07% 360 -0.74% -0.74% 3.08% 1.70% 17:24
ירושלים הנפקות אגח ט 107.61 -0.07% 187 0.00% 0.00% 1.90% 2.00% 17:24
ירושלים הנפקות אגח יג 105.78 0.08% 310 0.00% 0.00% 7.14% 1.80% 17:24
לאומי אגח 177 102.16 0.03% 3,116 0.00% 0.00% 2.00% 6.00% 17:24
לאומי אגח 179 106.86 0.05% 2,878 0.00% 0.95% 8.16% 5.90% 17:24
לאומי התח נד יד 112.01 -0.03% 6,846 0.90% 0.00% 1.82% 4.30% 17:24
לאומי שה נד 200 116.42 0.00% 2,332 0.00% 0.00% 1.75% 6.00% 17:24
מוניציפל הנפ אגח ב 130.69 -0.04% 104 0.00% 0.00% 1.56% 1.20% 17:24
מוניציפל הנפ אגח ז 120.07 -0.02% 216 0.00% 0.00% 2.56% 1.50% 17:24
מוניציפל הנפ אגח י 110.76 0.06% 222 0.00% 0.92% 7.84% 2.40% 17:24
מזרחי הנפקות 39 101.53 0.00% 1,478 0.00% 0.00% 1.00% 6.00% 17:24
מזרחי הנפקות 43 115.82 -0.06% 1,022 0.00% -0.86% 1.77% 6.00% 17:24
מזרחי הנפקות 44 107.48 -0.02% 3,587 0.00% 0.00% 4.90% 6.00% 17:24
מזרחי הנפקות 45 107.77 -0.09% 2,684 0.00% 0.00% 7.00% 6.00% 17:24
פועלים הנ אגח36 112.18 0.04% 2,727 0.00% 1.82% 8.74% 6.00% 17:24
פועלים הנ הת יד 116.74 0.03% 1,487 0.00% 0.00% 2.65% 6.00% 17:24
פועלים הנפקות אגח 32 124.20 0.02% 2,731 0.00% 0.00% 4.20% 6.00% 17:24
פועלים הנפקות אגח 34 105.32 -0.09% 3,218 0.00% 0.00% 1.94% 6.00% 17:24