שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אגוד הנפ אגח י 99.17 -0.05% 445 0.00% 1.02% -2.94% 2.60% 14:30
אגוד הנפ אגח יא 102.30 0.06% 281 0.00% 0.99% -2.86% 2.50% 14:12
אגוד הנפק אגחיג 100.87 0.14% 416 0.00% 0.00% -2.91% 4.70% 13:37
אגוד הנפקות אגח ט 102.30 0.11% 307 0.00% 0.00% -2.86% 5.00% 14:27
בינל הנפק אגח ט 101.93 -0.49% 10 -0.98% 0.00% 0.00% 1.30% 09:59
בינל הנפק אגח י 99.21 0.08% 223 0.00% 1.02% -1.98% 6.00% 12:25
דיסקונט התח אגח י כ"ה נד 112.95 0.23% 35 -0.88% 0.00% -1.75% 1.50% 13:40
דיסקונט מנפיקים הת ד כ"ה נד 127.47 0.00% 0 -0.78% 0.79% -3.05% 1.70% 09:55
ירושלים הנפקות אגח ט 103.91 0.01% 10 0.00% 0.98% -1.90% 1.80% 10:34
ירושלים הנפקות אגח טו 97.70 0.04% 220 0.00% 1.04% -3.00% 3.30% 11:44
ירושלים הנפקות אגח יג 100.99 0.02% 0 0.00% 1.01% -3.85% 3.20% 10:06
לאומי אגח 179 103.50 0.16% 570 0.00% 0.98% -2.83% 6.00% 14:38
לאומי שה נד 200 110.55 -0.08% 341 0.00% 0.92% -1.79% 6.00% 14:12
מוניציפל הנפ אגח ב 125.85 0.04% 73 0.00% 0.00% -1.57% 1.50% 12:40
מוניציפל הנפ אגח ז 115.88 0.26% 401 -0.86% 0.00% -2.54% 2.00% 12:53
מוניציפל הנפ אגח י 106.95 0.28% 205 -0.93% 0.95% -3.64% 3.00% 13:47
מז טפ הנפק 51 98.63 0.05% 2,456 0.00% 0.00% -2.97% 6.00% 13:44
מזרחי הנפקות 44 102.49 0.09% 4,485 0.00% 0.00% -2.86% 6.00% 14:28
מזרחי הנפקות 45 103.93 0.13% 3,102 -0.96% 0.00% -3.74% 6.00% 14:38
מזרחי הנפקות אגח 49 99.35 0.09% 1,316 0.00% 1.02% -2.94% 6.00% 14:28
פועלים הנ אגח36 108.79 0.13% 4,936 0.00% 0.93% -3.57% 6.00% 14:42
פועלים הנ הת יד 111.29 0.00% 1,043 0.00% 0.91% -2.63% 6.00% 14:05
פועלים הנפקות אגח 32 114.68 0.07% 827 -0.87% 0.00% -3.39% 6.00% 14:28
פועלים הנפקות אגח 34 101.91 0.00% 340 -0.98% 0.00% -1.94% 6.00% 14:40