שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
בינל הנפק אגח י 107.88 0.20% 9,082 0.00% 0.00% 5.94% 6.00% 17:24
בינלאומי הנפקות יא 106.54 0.08% 1,178 0.00% 0.00% 4.95% 4.70% 17:24
דיסקונט התח אגח י כ"ה נד 115.35 0.17% 108 0.00% 0.00% 2.68% 1.60% 17:24
ירושלים הנפקות אגח ט 105.96 0.26% 123 0.00% 0.00% 0.96% 2.00% 17:24
ירושלים הנפקות אגח טו 107.14 0.41% 341 0.94% 0.94% 7.00% 6.00% 17:24
ירושלים הנפקות אגח טז 108.97 0.26% 329 0.00% 0.00% 0% 5.50% 17:24
ירושלים הנפקות אגח יג 107.00 0.27% 916 0.94% 0.94% 4.90% 6.00% 17:24
לאומי אגח 181 107.54 0.18% 5,178 0.00% 0.00% 4.90% 6.00% 17:24
לאומי אגח 179 111.59 0.19% 2,172 0.00% 0.00% 5.71% 6.00% 17:24
מזרחי הנפקות 44 106.75 0.10% 4,749 0.95% 0.95% 3.92% 6.00% 17:24
מזרחי הנפקות 45 111.96 0.14% 5,274 0.00% 0.00% 5.71% 6.00% 17:24
מזרחי הנפקות 49 108.78 0.32% 4,303 0.00% 0.00% 5.88% 6.00% 17:24
מזרחי הנפקות 51 105.48 0.03% 8,240 0.00% 0.00% 5.00% 6.00% 17:24
מרכנתיל הנ אגחג 118.41 0.00% 145 0.00% 0.00% 0% 2.20% 17:24
מרכנתיל הנ אגחד 116.23 0.13% 234 0.87% 0.87% 0% 6.00% 17:24
פועלים הנ הת יד 113.79 0.13% 1,373 0.00% 0.00% 2.73% 6.00% 17:24
פועלים הנפקות אגח 32 115.92 0.16% 9,127 0.00% 0.00% 2.68% 6.00% 17:24
פועלים הנפקות אגח 35 111.50 0.22% 1,708 0.00% 0.91% 5.71% 6.00% 17:24
פועלים הנפקות אגח 36 118.10 0.14% 19,706 0.85% 0.85% 6.31% 6.00% 17:24