שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אגוד הנפקות שה נד 1 119.23 0.08% 114 0.85% 0.85% 2.59% 1.40% 17:24
אדגר אגח י 102.82 0.58% 3,000 0.99% 0.99% 10.87% 1.00% 17:24
אדגר אגח ח 107.00 0.07% 357 0.94% 0.94% 3.88% 1.60% 17:24
אדגר אגח ט 113.99 0.14% 2,207 0.00% 0.00% 6.60% 3.60% 17:24
אידיבי פיתוח ט 68.50 -7.43% 1,535 -5.56% -2.86% -2.86% 3.10% 17:30
אלבר אגח טז 103.01 0.09% 858 0.98% 0.98% 4.04% 2.40% 17:24
אלדן תחבו אגח ד 105.40 -0.32% 932 0.00% 0.96% 2.94% 1.40% 17:24
אלדן תחבו אגח ה 102.94 -0.09% 6,514 0.00% 0.00% 2.00% 2.20% 17:24
אלרוב נדלן אגחב 108.10 0.11% 52 0.00% 0.93% 1.89% 1.00% 17:24
אלרוב נדלן אגחד 106.53 0.09% 1,137 0.95% 0.00% 4.95% 2.80% 17:24
אספן גרופ אגח ו 107.98 0.25% 918 0.00% 0.94% 4.90% 2.00% 17:24
אפריקה נכסים אגח ז 108.15 -0.18% 1,460 0.00% 0.93% 6.93% 3.70% 17:24
אפריקה נכסים אגח ח 102.30 0.10% 2,615 0.99% 2.00% 14.61% 5.00% 17:24
אשטרום נכסים אגח 10 108.70 0.65% 9,103 0.00% -0.92% 5.88% 1.40% 17:24
אשטרום נכסים אגח 8 112.41 0.03% 220 0.00% 0.90% 2.75% 1.60% 17:24
אשטרום קב אגח א 106.00 0.08% 1,551 0.95% 0.95% 4.95% 2.20% 17:24
בזן אגח א 124.93 0.08% 145 0.00% 0.00% 0.81% 1.70% 17:24
גירון אגח ו 107.90 0.08% 280 0.00% 0.94% 5.94% 1.10% 17:24
גירון אגח ז 97.32 0.85% 234 2.11% 1.04% 5.43% 1.10% 17:24
דה לסר אגח ד 94.39 0.22% 2,786 2.17% 1.08% 3.30% 1.60% 17:24
דיסקונט השקעות אגח ו 120.15 0.38% 2,001 1.69% 1.69% 4.35% 6.00% 17:24
דלק קבוצה אגח יג 129.33 -0.02% 685 0.00% 0.78% 2.38% 2.60% 17:24
דלק קבוצה אגח יח 121.32 -0.12% 1,782 0.83% 0.83% 3.42% 3.80% 17:24
דלק קבוצה אגח יט 117.51 -0.03% 1,004 0.00% 0.00% 3.54% 2.90% 17:24
דלק קבוצה אגח כב 129.65 -0.02% 395 0.00% 0.78% 2.38% 2.20% 17:24
הכשרת ישוב אג20 106.46 -0.04% 514 0.95% 2.91% 6.00% 1.40% 17:24
הכשרת ישוב אג21 102.30 -0.20% 278 0.99% 0.99% 7.37% 1.70% 17:24
חברה לישראלאגח7 131.00 -0.08% 1,287 0.77% 0.77% 1.55% 5.80% 17:24
כלכלית ים אגח טו 106.90 0.07% 1,238 0.00% 0.00% 9.28% 2.90% 17:24
כלכלית ים אגח יד 108.20 0.08% 1,041 0.93% 0.93% 6.93% 2.50% 17:24
מגה אור אגח ד 109.53 -0.11% 534 0.00% 0.00% 2.83% 1.50% 17:24
מגה אור אגח ו 106.58 0.21% 1,831 0.95% 0.95% 3.92% 2.90% 17:24
מגה אור אגח ז 104.79 0.18% 561 0.00% 0.00% 4.00% 2.30% 17:24
מנרב אגח ב 103.10 -0.16% 1,259 1.98% 3.00% 11.96% 1.40% 17:24
נכסים ובנין אגח ד 142.70 0.07% 2,458 0.00% 0.71% 5.19% 6.00% 17:24
שיכון ובינוי אגח 6 110.58 0.01% 5,444 0.92% 0.00% 6.80% 6.00% 17:24
שיכון ובינוי אגח 8 108.99 0.60% 21,992 1.89% 0.93% 12.50% 6.00% 17:24