שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אבגול אגח ג 109.36 -0.05% 620 0.00% 0.00% 4.81% 0.30% 14:24
אגוד הנפ אגח י 102.42 -0.01% 102 0.00% 0.00% 4.08% 0.20% 14:24
אגוד הנפ אגח יא 106.83 -0.12% 229 0.00% 0.00% 0% 0.20% 14:24
אגוד הנפקות אגח ח 100.27 -0.02% 750 0.00% 0.00% 1.01% 0.20% 14:24
אגוד הנפקות אגח ט 105.72 -0.05% 217 0.00% -0.94% 2.94% 0.30% 14:24
אגוד הנפקות התח יח 100.18 -0.11% 185 0.00% 0.00% 1.01% 0.20% 14:24
אגוד הנפקות התח יט 111.20 0.00% 9 0.00% 0.00% 1.83% 0.10% 14:24
אגוד הנפקות שה נד 1 115.47 0.13% 47 0.00% 0.00% 1.77% 0.10% 14:24
אדגר אגח י 109.13 0.24% 140 0.93% 0.93% 19.78% 0.20% 14:24
אדגר אגח ח 105.83 -0.08% 1,304 0.00% -0.94% 3.96% 0.20% 14:24
אדגר אגח ט 115.19 0.34% 583 0.88% 0.00% 10.58% 0.40% 14:24
אדמה אגח ב 163.80 -0.13% 2,820 -0.61% 0.00% 18.98% 0.50% 14:24
או פי סי אגח א 115.48 0.03% 99 0.00% 0.00% 15.00% 0.20% 14:24
אול-יר אגח ב 88.99 0.74% 69 0.00% 0.00% 35.38% 0.20% 14:24
אול-יר אגח ג 90.09 0.39% 229 1.12% 1.12% 9.76% 0.30% 14:24
אול-יר אגח ד 75.26 0.31% 333 0.00% -1.32% 50.00% 0.20% 14:24
אול-יר אגח ה 95.08 0.73% 105 1.06% 0.00% 13.10% 0.40% 14:24
אזורים אגח 12 104.61 0.10% 210 0.00% 0.00% 8.33% 0.20% 14:24
איידיאו אגח ז 110.23 0.14% 192 0.00% 0.92% 3.77% 0.30% 14:24
איידיאו אגח ח 111.65 0.27% 419 0.00% 1.83% 11.00% 0.30% 14:24
איידיאיי הנפקות ה רובד 2 109.41 0.10% 79 0.00% 0.93% 12.37% 0.10% 14:24
אלביט מערכות אגח א 104.62 -0.01% 1,463 0.00% 0.00% 0.97% 0.10% 14:24
אלבר אגח טו 102.62 0.05% 124 0.00% 0.00% 6.25% 0.20% 14:24
אלבר אגח טז 105.60 0.11% 320 0.00% -0.94% 7.14% 0.30% 14:24
אלבר אגח יד 102.11 -0.03% 312 0.00% 0.00% 4.08% 0.20% 14:24
אלדן תחבו אגח א 102.81 -0.01% 25 0.00% 0.00% 3.03% 0.10% 14:24
אלדן תחבו אגח ב 105.62 -0.02% 260 0.00% 0.00% 3.96% 0.20% 14:24
אלדן תחבו אגח ג 104.39 -0.04% 42 0.00% 0.00% 6.12% 0.10% 14:24
אלדן תחבו אגח ד 105.88 -0.04% 94 0.00% -0.94% 3.96% 0.10% 14:24
אלדן תחבו אגח ה 105.78 0.00% 82 0.00% 0.00% 7.14% 0.20% 14:24
אלון רבוע אגח ד 102.73 0.00% 89 0.00% 0.99% 18.60% 0.40% 14:24
אלון רבוע אגח ה 103.35 0.08% 458 0.00% 0.00% 8.42% 0.10% 14:24
אלוני חץ אגח ח 115.23 0.09% 850 0.00% 0.00% 2.68% 0.50% 14:24
אלוני חץ אגח ט 112.45 0.08% 979 0.00% 0.00% 8.74% 0.50% 14:24
אלוני חץ אגח י 104.19 0.06% 1,395 0.00% 0.00% 1.96% 0.50% 14:24
אלעד קנדה אגח א 107.02 0.09% 518 0.94% 0.94% 8.08% 0.10% 14:24
אלקו אגח יא 109.80 -0.14% 519 0.00% -0.91% 2.83% 0.10% 14:24
אלקטרה אגח ד 110.27 -0.04% 435 0.00% 0.92% 6.80% 0.20% 14:24
אלקטרה אגח ה 112.30 0.00% 1,092 0.00% 0.00% 14.29% 0.20% 14:24
אלרוב נדלן אגחד 106.69 0.05% 3,878 0.00% 0.00% 6.00% 0.30% 14:24
אמ.ג'יג'י אגח א 105.14 0.28% 533 0.96% 0.96% 19.32% 0.10% 14:24
אמ.די.ג'י אגח ב 101.69 0.16% 23 0.00% 1.00% 10.99% 0.10% 14:24
אמ.די.ג'י אגח ג 96.69 0.04% 259 0.00% 0.00% 37.14% 0.10% 14:24
אמות אגח ב 112.88 0.05% 362 0.00% -0.88% 1.82% 0.50% 14:24
אמות אגח ג 117.26 -0.08% 17 0.00% 0.00% 1.74% 0.10% 14:24
אמות אגח ד 119.83 0.01% 671 0.00% 0.00% 11.21% 0.50% 14:24
אמות אגח ה 111.49 -0.05% 1,391 0.00% 0.00% 8.82% 0.50% 14:24
אנקור אגח א 104.36 0.12% 1,443 0.00% 0.00% 30.00% 0.20% 14:24
אספן גרופ אגח ו 108.10 -0.06% 379 0.00% 0.00% 8.00% 0.20% 14:24
אספן גרופ אגח ז 104.32 -0.21% 380 0.00% 0.00% 19.54% 0.10% 14:24
אפריקה מגורים אגח ג 104.14 -0.01% 122 0.00% 0.97% 5.05% 0.20% 14:24
אפריקה מגורים אגח ד 103.00 0.00% 60 0.00% 0.98% 18.39% 0.20% 14:24
אפריקה נכסים אגח ז 109.43 0.00% 750 0.00% -0.91% 7.92% 0.40% 14:24
אפריקה נכסים אגח ח 107.03 0.00% 365 0.00% 0.94% 21.59% 0.50% 14:24
אפריקה נכסים אגח ט 110.58 -0.16% 372 0.00% 0.00% 0% 0.30% 14:24
אקויטל אגח 2 102.55 0.02% 475 0.00% 0.00% 0% 0.30% 14:24
אקסטל אגח א 101.26 0.00% 482 0.00% 0.00% 12.22% 0.30% 14:24
אקסטל אגח ב 93.08 -0.50% 5,903 0.00% -3.13% 36.76% 0.30% 14:24
ארפורט אגח ה 112.88 0.12% 1,649 0.00% -0.88% 8.74% 0.50% 14:24
ארפורט אגח ז 108.71 0.06% 49 0.00% 0.00% 2.86% 0.20% 14:24
ארקו אגח ג 104.60 0.33% 177 0.00% 0.00% 8.33% 0.10% 14:24
אשדר אגח ד 107.16 0.35% 97 0.94% 0.94% 8.08% 0.20% 14:24
אשטרום נכסים אגח 10 113.74 0.02% 429 0.00% 0.00% 11.88% 0.30% 14:24
אשטרום נכסים אגח 11 111.39 -0.07% 66 0.00% 0.00% 13.27% 0.10% 14:24
אשטרום נכסים אגח 8 111.58 0.25% 36 0.00% 0.00% 2.78% 0.10% 14:24
אשטרום נכסים אגח 9 115.37 -0.03% 376 0.00% 0.00% 15.00% 0.30% 14:24
אשטרום קב אגח א 107.35 -0.15% 473 0.00% 0.00% 7.00% 0.20% 14:24
אשטרום קב אגח ב 108.35 0.02% 641 0.00% 0.00% 8.00% 0.40% 14:24
אשטרום קב אגח ג 108.48 0.16% 960 0.00% 0.00% 14.89% 0.50% 14:24
בזן אגח א 123.27 0.15% 31 0.00% 0.00% 0.82% 0.10% 14:24
בזן אגח ד 107.24 -0.01% 52 0.00% 0.00% 2.88% 0.20% 14:24
בזן אגח ה 114.78 0.02% 2,220 0.00% 0.00% 6.54% 0.50% 14:24
בזן אגח ו 98.16 0.09% 501 0.00% 1.03% 1.03% 0.50% 14:24
בזן אגח ט 98.71 0.52% 199 0.00% 1.03% 4.26% 0.30% 14:24
בזק אגח 6 112.05 0.21% 1,009 0.90% 0.00% 1.82% 0.50% 14:24
בזק אגח 7 100.57 0.01% 301 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 14:24
בזק אגח 9 109.12 0.11% 804 0.00% 0.93% 7.92% 0.50% 14:24
בזק אגח 10 110.10 0.16% 819 0.92% 1.85% 7.84% 0.50% 14:24
ביג אגח ד 111.84 0.00% 8 0.00% -0.89% 0.91% 0.20% 14:24
ביג אגח ה 108.41 -0.05% 113 0.00% 0.00% 2.86% 0.20% 14:24
ביג אגח ז 111.24 0.01% 370 0.00% 0.00% 7.77% 0.20% 14:24
ביג אגח ח 107.87 0.03% 98 0.00% 0.00% 8.08% 0.20% 14:24
ביג אגח ט 109.00 -0.19% 372 0.00% 0.93% 11.22% 0.40% 14:24
ביג אגח י 106.01 0.53% 118 0.95% 0.95% 0.95% 0.10% 14:24
ביג אגח יא 111.48 -0.01% 152 0.00% 0.00% 12.12% 0.20% 14:24
ביג אגח יב 117.15 0.09% 827 0.00% 0.86% 18.18% 0.30% 14:24
בינל הנפק אגח ח 102.62 0.03% 123 0.00% 0.00% 2.00% 0.20% 14:24
בינל הנפק אגח ט 103.50 0.00% 22 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 14:24
בינל הנפק כ"ה נד כ 111.27 -0.08% 71 0.00% 0.00% 0.91% 0.20% 14:24
בראק אן וי אגחב 113.33 0.09% 20 0.00% 0.00% 4.63% 0.10% 14:24
גב ים אגח ו 146.38 0.01% 1,825 0.00% 0.00% 7.35% 0.50% 14:24
גב ים אגח ח 106.08 -0.02% 510 0.00% 0.95% 11.58% 0.40% 14:24
גזית גלוב אגח ד 128.44 0.03% 267 0.00% 0.00% 2.40% 0.30% 14:24
גזית גלוב אגח יא 121.43 0.20% 1,468 0.00% -0.82% 8.04% 0.50% 14:24
גזית גלוב אגח יב 117.94 0.24% 2,104 0.00% -0.85% 19.39% 0.50% 14:24
גזית גלוב אגח יג 111.83 0.15% 1,344 0.00% -0.89% 19.35% 0.50% 14:24
ג'י.אף.אי אגח א 100.06 -0.19% 142 0.00% -1.96% 26.58% 0.10% 14:24
ג'י.אף.אי אגח ב 96.53 0.02% 80 0.00% -1.03% 33.33% 0.10% 14:24
גירון אגח ו 111.75 -0.10% 1,568 0.00% 0.00% 11.00% 0.10% 14:24
גירון אגח ז 104.73 -0.29% 50 -0.95% 0.00% 14.29% 0.10% 14:24
דה זראסאי אגח ג 90.40 0.22% 934 0.00% 0.00% -4.26% 0.50% 14:24
דה זראסאי אגח ד 100.23 0.21% 616 0.00% 1.01% 6.38% 0.10% 14:24
דה לסר אגח ד 97.25 0.40% 179 1.04% 0.00% 6.59% 0.20% 14:24
דה לסר אגח ה 95.90 0.31% 408 0.00% -1.04% 14.46% 0.30% 14:24
דור אלון אגח ה 108.01 -0.10% 171 0.00% 0.93% 4.85% 0.10% 14:24
דור אלון אגח ו 104.80 -0.04% 214 0.00% 0.00% 7.22% 0.10% 14:24
דיסק מנ אגח יג 104.84 0.04% 175 0.00% 0.00% 4.00% 0.40% 14:24
דיסק מנ אגח יד 111.38 0.00% 781 0.00% 0.00% 11.00% 0.40% 14:24
דיסקונט השקעות אגח ו 119.75 0.08% 1,214 0.00% -0.83% 3.48% 0.50% 14:24
דיסקונט השקעות אגח י 87.85 0.57% 1,746 0.00% 0.00% 10.13% 0.50% 14:24
דיסקונט התח אגח י כ"ה נד 117.20 -0.03% 22 0.00% 0.00% 0.86% 0.20% 14:24
דיסקונט התח אגח יא כ"ה נד 111.66 0.00% 16 0.00% 0.00% 1.83% 0.10% 14:24
דיסקונט מנפיקים הת 1 ש"ה נד 117.20 0.06% 170 0.00% 0.00% 0.86% 0.50% 14:24
דיסקונט מנפיקים הת ד כ"ה נד 133.91 0.01% 62 0.00% 0.00% 2.31% 0.20% 14:24
דלק קבוצה אגח יג 123.05 0.00% 817 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 14:24
דלק קבוצה אגח יח 114.44 0.05% 764 0.00% 0.88% -2.56% 0.40% 14:24
דלק קבוצה אגח יט 108.49 0.18% 761 0.00% 0.00% -2.70% 0.30% 14:24
דלק קבוצה אגח כב 123.61 0.06% 156 0.00% 0.82% -1.60% 0.20% 14:24
דלק קבוצה אגח לא 92.00 0.45% 12,087 1.10% 3.37% -2.13% 0.50% 14:24
דלק קבוצה לד 89.69 0.08% 589 0.00% 4.71% 1.14% 0.20% 14:24
דלק קידוחיםאגחא 88.33 -0.28% 1,861 0.00% 1.15% -6.38% 0.50% 14:24
דלק תמלוגיםאגחא 99.54 0.36% 303 0.00% 1.02% -2.94% 0.20% 14:24
דלשה קפיטל אגחב 93.92 -0.37% 505 -1.06% -1.06% 24.00% 0.10% 14:24
דלשה קפיטל אגחג 96.99 -0.30% 135 -1.03% -2.04% 41.18% 0.10% 14:24
דלתא אגח א 116.16 0.03% 329 0.00% 0.87% 8.41% 0.10% 14:24
דלתא אגח ב 100.97 0.13% 617 0.00% -0.99% -0.99% 0.20% 14:24
דלתא אגח ו 98.01 0.26% 375 1.03% 1.03% -2.97% 0.20% 14:24
דמרי אגח ז 104.73 0.12% 361 0.00% 0.00% 9.47% 0.10% 14:24
דרבן אגח ד 129.74 0.00% 27 0.00% -0.77% 1.57% 0.10% 14:24
הכשרת ישוב אג20 106.82 0.03% 233 0.00% 0.00% 8.16% 0.20% 14:24
הכשרת ישוב אג21 110.05 -0.13% 325 0.00% 0.92% 17.02% 0.20% 14:24
הפניקס אגח 2 109.08 0.03% 29 0.00% 0.00% 3.81% 0.20% 14:24
הפניקס אגח 3 104.83 -0.05% 68 0.00% 0.00% 10.64% 0.10% 14:24
הראל הנפק אגח ד 113.34 0.04% 1,073 0.00% 0.00% 0.89% 0.10% 14:24
הראל הנפק אגח ה 118.01 0.08% 11 0.85% 0.85% 2.61% 0.20% 14:24
הראל הנפק אגח ו 122.21 0.02% 621 0.00% 0.00% 6.09% 0.10% 14:24
הראל הנפק אגח ז 126.02 0.00% 70 0.00% 0.80% 9.57% 0.10% 14:24
הראל הנפק אגח ח 111.01 -0.11% 442 0.00% 0.00% 3.74% 0.10% 14:24
הראל הנפק אגח ט 115.96 0.01% 658 0.00% 0.00% 13.86% 0.20% 14:24
הראל הנפק אגח טו- רובד 2 106.84 -0.11% 626 0.00% 0.95% 27.71% 0.20% 14:24
הראל הנפק אגח טז- רובד 2 109.14 -0.13% 996 0.00% 0.93% 0% 0.30% 14:24
הראל הנפק אגח י 116.99 -0.08% 37 -0.85% 0.00% 16.00% 0.20% 14:24
הראל הנפק אגח יא 120.66 -0.02% 110 0.00% 0.00% 17.65% 0.20% 14:24
הראל הנפק אגח יב 118.09 -0.05% 491 0.00% 0.85% 21.65% 0.10% 14:24
הראל הנפק אגח יג 118.27 0.14% 24 0.00% 0.00% 22.92% 0.10% 14:24
הראל הנפק אגח יד- רובד 2 107.87 -0.07% 410 0.00% 0.00% 24.42% 0.20% 14:24
הרץ פרופר אגח א 94.91 0.19% 377 0.00% -1.05% 17.50% 0.20% 14:24
ווטרסטון אגח א 91.76 1.84% 842 1.11% 1.11% 35.82% 0.20% 14:24
ווסטדייל אגח א 110.09 0.08% 588 0.00% 0.92% 0% 0.30% 14:24
וורטון אגח א 98.74 0.06% 867 0.00% -1.01% 5.38% 0.30% 14:24
וילאר אגח ז 109.20 0.08% 2,484 0.00% 0.00% 3.81% 0.10% 14:24
וילאר אגח ח 106.14 -0.09% 227 0.00% 0.00% 9.28% 0.10% 14:24
ויתניה אגח ד 106.71 -0.25% 116 0.00% 0.00% 3.92% 0.10% 14:24
חברה לישראלאגח7 126.59 0.09% 926 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 14:24
חברהלישראלאגח10 109.41 -0.05% 2,724 0.00% 0.00% 4.81% 0.30% 14:24
חברהלישראלאגח11 97.18 0.28% 1,064 1.04% 1.04% 1.04% 0.50% 14:24
חברהלישראלאגח12 107.19 0.15% 1,046 0.00% 0.94% 11.46% 0.30% 14:24
חברהלישראלאגח13 107.63 0.09% 284 0.00% 0.94% 2.88% 0.10% 14:24
חשמל אגח 26 111.53 0.07% 1,697 0.00% -0.89% 4.72% 0.50% 14:24
חשמל אגח 27 130.11 0.09% 3,958 0.78% 0.00% 15.04% 0.50% 14:24
חשמל אגח 28 105.90 -0.03% 177 0.00% 0.00% 1.94% 0.30% 14:24
חשמל אגח 29 130.04 0.15% 1,795 0.78% 0.00% 10.17% 0.50% 14:24
חשמל אגח 30 106.79 0.18% 938 0.00% 0.00% 7.07% 0.20% 14:24
חשמל אגח 31 118.10 -0.08% 866 0.00% 0.85% 22.92% 0.50% 14:24
טאואר אגח ז 103.06 0.00% 583 0.00% 0.00% 4.04% 0.20% 14:24
יואייארסי אגח א 101.20 0.05% 117 0.00% 0.00% 20.24% 0.10% 14:24
יוניברסל אגח א 105.18 0.08% 125 0.00% 0.00% 5.00% 0.30% 14:24
יוניברסל אגח ב 104.16 0.02% 263 0.00% 0.00% 6.12% 0.30% 14:24
ירושלים הנפקות אגח ט 106.60 0.05% 41 0.00% 0.00% 0.95% 0.20% 14:24
ירושלים הנפקות אגח יג 105.36 0.10% 57 0.00% 0.00% 7.14% 0.20% 14:24
ישראכרט אגח א 102.77 0.05% 448 0.00% 0.00% 0% 0.50% 14:24
ישראמקו אגח א 94.60 0.60% 1,221 0.00% 1.08% -2.08% 0.50% 14:24
ישרס אגח טו 110.59 0.06% 117 0.00% 0.00% 11.11% 0.20% 14:24
ישרס אגח טז 113.74 0.00% 862 0.00% 0.00% 15.31% 0.30% 14:24
ישרס אגח יג 109.91 -0.08% 272 -0.91% -0.91% 3.81% 0.20% 14:24
ישרס אגח יד 114.36 -0.18% 553 0.00% 0.00% 7.55% 0.40% 14:24
כיל אגח ה 104.55 -0.04% 1,008 0.00% 0.00% 5.05% 0.50% 14:24
כלכלית ים אגח טו 114.25 -0.04% 249 0.00% 0.00% 18.75% 0.30% 14:24
כלכלית ים אגח יג 108.19 -0.02% 88 0.00% 0.00% 3.85% 0.20% 14:24
כלכלית ים אגח יד 113.86 -0.13% 92 -0.88% -0.88% 13.00% 0.30% 14:24
כללביט ג-רובד 2 117.15 0.03% 196 0.00% 0.00% 2.63% 0.40% 14:24
כללביט ז-רובד 2 111.31 -0.17% 303 0.00% 0.00% 5.71% 0.20% 14:24
כללביט ח-רובד 2 110.64 -0.11% 466 0.00% 0.00% 5.77% 0.20% 14:24
כללביט ט-רובד 2 115.14 0.02% 395 0.00% 0.88% 12.75% 0.20% 14:24
כללביט י-רובד 2 113.13 0.04% 697 0.00% 0.89% 9.71% 0.50% 14:24
לאומי אגח 180 106.23 0.01% 699 0.00% 0.00% 0% 0.50% 14:24
לאומי אגח 177 101.52 0.11% 1,441 0.00% 0.00% 1.00% 0.50% 14:24
לאומי אגח 178 109.35 -0.05% 2,667 0.00% 0.00% 7.92% 0.50% 14:24
לאומי אגח 179 108.30 0.01% 1,021 0.00% 0.00% 10.20% 0.50% 14:24
לאומי התח נד יד 111.27 0.10% 125 0.00% 0.00% 0.91% 0.50% 14:24
לאומי שה נד 200 115.69 0.11% 546 0.00% -0.86% 0.88% 0.50% 14:24
לאומי שה נד 201 101.40 -0.02% 252 0.00% 0.00% 1.00% 0.40% 14:24
לאומי שה נד 300 116.15 0.23% 157 0.87% 0.00% 0.87% 0.50% 14:24
לאומי שה נד 301 101.84 0.00% 1,393 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 14:24
לייטסטון אגח א 110.53 -0.04% 1,352 0.00% 0.92% 7.84% 0.40% 14:24
מבני תעשיה אגח יז 117.33 0.09% 277 0.00% 0.00% 10.38% 0.40% 14:24
מבני תעשיה אגח יח 117.59 0.09% 129 0.00% 0.00% 9.35% 0.40% 14:24
מבני תעשיה אגח יט 116.71 0.01% 40 0.00% 0.00% 13.73% 0.20% 14:24
מבני תעשיה אגח כ 116.16 0.12% 151 0.00% 0.87% 19.59% 0.30% 14:24
מגדל הון אגח ג ש"ה 109.87 0.01% 803 0.00% -0.91% 6.86% 0.50% 14:24
מגדל הון אגח ד ש"ה 109.09 -0.12% 137 0.00% 0.93% 5.83% 0.40% 14:24
מגדל הון אגח ה ש"ה 109.27 0.10% 404 0.00% 0.00% 11.22% 0.50% 14:24
מגדל הון אגח ו רובד 2 107.09 -0.01% 1,645 0.00% 0.94% 16.30% 0.50% 14:24
מגדל הון אגח ז רובד 2 117.65 0.14% 2,165 0.00% 0.86% 18.18% 0.40% 14:24
מגה אור אגח ד 110.01 0.00% 280 0.00% 0.00% 3.77% 0.20% 14:24
מגה אור אגח ה 108.93 -0.01% 36 0.00% 0.00% 5.88% 0.10% 14:24
מגה אור אגח ו 109.83 0.08% 310 0.00% -0.91% 7.92% 0.30% 14:24
מגה אור אגח ז 109.84 -0.06% 511 0.00% -0.91% 10.10% 0.30% 14:24
מגה אור אגח ח 108.32 0.16% 116 0.00% 0.93% 13.68% 0.20% 14:24
מדלי א 101.81 0.28% 253 0.00% 0.00% 50.75% 0.10% 14:24
מויניאן אגח ב 90.07 -0.31% 1,999 0.00% -1.10% 4.65% 0.50% 14:24
מוניציפל הנפ אגח ב 129.78 0.12% 19 0.00% 0.00% 0.78% 0.20% 14:24
מוניציפל הנפ אגח ז 119.59 -0.12% 92 0.00% 0.00% 1.71% 0.20% 14:24
מוניציפל הנפ אגח י 111.51 -0.13% 128 0.00% 0.00% 8.82% 0.30% 14:24
מוניציפל הנפ אגח יא 100.42 -0.04% 143 0.00% 0.00% 1.01% 0.10% 14:24
מזרחי הנפקות 37 102.57 0.01% 2,197 0.00% 0.00% 2.00% 0.50% 14:24
מזרחי הנפקות 38 101.53 0.15% 364 0.00% 0.00% 2.02% 0.40% 14:24
מזרחי הנפקות 39 101.14 0.13% 1,502 0.00% 0.00% 1.00% 0.50% 14:24
מזרחי הנפקות 40 111.39 -0.06% 2,838 0.00% 0.00% 9.90% 0.50% 14:24
מזרחי הנפקות 41 105.40 0.00% 1,658 0.00% 0.00% 3.96% 0.50% 14:24
מזרחי הנפקות 42 100.67 0.17% 37 0.00% 0.00% -0.99% 0.30% 14:24
מזרחי הנפקות 43 111.23 0.20% 1,281 0.00% 0.00% 1.83% 0.50% 14:24
מזרחי הנפקות 44 106.05 0.10% 828 0.95% 0.00% 3.92% 0.50% 14:24
מזרחי הנפקות 45 108.31 -0.05% 2,358 0.00% 0.00% 9.09% 0.50% 14:24
מזרחי הנפקות 46 112.51 -0.04% 301 0.00% 0.00% 16.67% 0.40% 14:24
מיטב דש אגח ג 120.61 0.16% 691 0.00% 0.00% 4.35% 0.30% 14:24
מליסרון אגח ה 118.27 0.00% 10 0.00% 0.00% 1.72% 0.30% 14:24
מליסרון אגח ו 116.71 -0.16% 280 0.00% 0.00% 3.57% 0.30% 14:24
מליסרון אגח ח 108.44 -0.02% 283 0.00% 0.00% 2.86% 0.50% 14:24
מליסרון אגח י 111.58 0.07% 466 0.00% 0.00% 11.00% 0.50% 14:24
מליסרון אגח טו 108.98 0.21% 2,135 0.00% 0.00% 10.20% 0.50% 14:24
מליסרון אגח טז 115.27 0.07% 215 0.00% 0.00% 15.00% 0.40% 14:24
מליסרון אגח יא 112.05 0.04% 763 0.00% 0.90% 13.13% 0.50% 14:24
מליסרון אגח יג 123.56 0.11% 137 0.00% 0.00% 2.50% 0.50% 14:24
מליסרון אגח יד 114.24 -0.03% 360 0.00% 0.00% 12.87% 0.40% 14:24
ממן אגח ב 105.64 -0.02% 60 0.00% 0.00% 6.06% 0.10% 14:24
מנורה הון ד שה 114.26 0.10% 35 0.00% 0.00% 9.62% 0.20% 14:24
מנורה הון התח ה 112.68 0.07% 140 0.00% 0.00% 20.43% 0.10% 14:24
מנורה מב החזקות ג 107.22 0.07% 55 0.00% 0.00% 8.08% 0.10% 14:24
מנרב אגח ב 108.25 -0.32% 464 0.00% 0.93% 18.68% 0.10% 14:24
מרכנתיל הנ אגחב 104.21 -0.17% 119 0.00% 0.00% 4.00% 0.10% 14:24
נאוויטס מימון ב 104.50 0.16% 69 0.00% 0.00% 4.00% 0.30% 14:24
נובל אגח א 87.76 0.13% 85 0.00% 0.00% 58.18% 0.10% 14:24
נורסטאר אגח י 107.62 -0.08% 347 0.00% -0.93% 8.08% 0.30% 14:24
נורסטאר אגח יא 107.22 -0.20% 805 0.00% 0.00% 27.38% 0.20% 14:24
נייר חדרה אגח 6 115.59 -0.10% 763 0.00% 0.00% 4.55% 0.30% 14:24
נכסים ובניין אגח ט 103.07 -0.05% 3,216 0.00% 0.98% 9.57% 0.50% 14:24
נכסים ובנין אגח ד 139.06 0.13% 1,150 0.72% 0.72% 5.30% 0.50% 14:24
נכסים ובנין אגח ו 113.24 -0.04% 314 0.00% 0.00% 1.80% 0.30% 14:24
נכסים ובנין אגח ז 116.27 0.03% 544 0.00% 0.00% 4.50% 0.30% 14:24
נמלי ישראל אגחא 109.38 0.08% 726 0.00% 0.00% 11.22% 0.50% 14:24
נמלי ישראל אגחב 115.70 0.03% 153 0.00% 0.88% 19.79% 0.20% 14:24
נמלי ישראל אגחג 103.66 0.07% 224 0.00% 0.00% 6.19% 0.30% 14:24
נמקו אגח א 109.82 -0.01% 59 0.00% 0.00% 11.22% 0.20% 14:24
נפטא אגח ח 103.99 -0.06% 173 -0.96% -0.96% 0% 0.20% 14:24
נתיבי גז אגח ד 127.16 0.43% 116 0.79% 1.60% 20.95% 0.50% 14:24
סאות'רן אגח א 103.37 0.16% 52 0.00% 0.00% 21.18% 0.20% 14:24
סאמיט אגח י 109.95 0.20% 92 0.00% 0.00% 19.78% 0.20% 14:24
סאפיינס אגח ב 99.41 0.11% 355 0.00% -1.00% -2.94% 0.10% 14:24
סטרוברי אגח ב 98.14 0.36% 251 1.03% 1.03% 15.29% 0.20% 14:24
סטרווד ווסטאגחא 38.40 1.51% 1,057 2.70% -5.00% -25.49% 0.20% 14:24
סילברסטין אגח א 104.76 0.29% 143 0.00% 0.00% 8.33% 0.40% 14:24
סלע נדלן אגח א 106.50 0.00% 22 0.00% 0.00% 1.92% 0.10% 14:24
סלע נדלן אגח ב 111.68 -0.10% 568 0.00% 0.00% 6.73% 0.20% 14:24
סלע נדלן אגח ג 113.05 0.19% 393 0.89% 1.80% 16.49% 0.40% 14:24
סלקום אגח ו 104.91 -0.11% 55 -0.95% 0.00% -0.95% 0.10% 14:24
סלקום אגח ח 95.82 1.03% 972 1.06% 1.06% -5.94% 0.30% 14:24
סלקום אגח ט 97.25 1.18% 799 1.04% 2.11% -4.90% 0.30% 14:24
סלקום אגח יא 91.18 1.22% 258 1.11% 1.11% -6.19% 0.30% 14:24
סלקום אגח יב 83.04 1.13% 676 1.22% -1.19% -6.74% 0.20% 14:24
ספנסר אגח א 101.74 0.21% 63 0.00% 0.00% 6.32% 0.20% 14:24
ספנסר אגח ב 88.76 0.35% 107 0.00% -1.12% 14.29% 0.20% 14:24
ספנסר אגח ג 100.90 0.00% 50 0.00% 0.00% 6.38% 0.20% 14:24
עזריאלי אגח ב 103.92 0.09% 400 0.00% 0.00% 3.00% 0.40% 14:24
עזריאלי אגח ג 109.66 0.05% 208 0.00% 0.00% 6.86% 0.50% 14:24
עזריאלי אגח ד 110.40 0.02% 963 0.00% 0.00% 11.11% 0.50% 14:24
עזריאלי אגח ה 112.16 0.11% 769 0.00% 0.90% 0% 0.50% 14:24
עזריאלי אגח ו 119.59 -0.03% 115 0.00% 0.85% 0% 0.10% 14:24
עמידר אגח א 102.77 -0.18% 235 0.00% 0.00% 6.25% 0.40% 14:24
פועלים הנ אגח36 113.80 0.09% 1,649 0.00% 0.00% 9.71% 0.50% 14:24
פועלים הנ הת טו 116.72 -0.03% 248 0.00% 0.00% 2.65% 0.50% 14:24
פועלים הנ הת טז 117.21 -0.10% 687 0.00% 0.00% 3.54% 0.10% 14:24
פועלים הנ הת יא 108.87 0.02% 319 0.00% 0.00% 0.93% 0.40% 14:24
פועלים הנ הת יד 115.86 0.12% 1,029 0.00% -0.86% 1.77% 0.50% 14:24
פועלים הנפ הת י 128.64 0.14% 2,158 0.00% -0.78% 0.00% 0.50% 14:24
פועלים הנפקות אגח 32 121.07 0.07% 837 0.83% 0.00% 4.31% 0.50% 14:24
פועלים הנפקות אגח 33 101.96 0.00% 138 0.00% -0.98% 0.00% 0.50% 14:24
פועלים הנפקות אגח 34 104.75 0.11% 4,430 0.00% -0.95% 0.97% 0.50% 14:24
פועלים הנפקות אגח 35 106.70 -0.01% 705 0.00% 0.00% 6.00% 0.50% 14:24
פועלים הנפקות שה נד 1 117.43 0.03% 399 0.00% 0.00% 1.74% 0.50% 14:24
פורמולה אגח ג 105.70 0.00% 197 0.00% 0.00% 0% 0.20% 14:24
פז נפט אגח ד 102.20 0.02% 859 0.00% 0.00% 2.00% 0.50% 14:24
פז נפט אגח ה 106.90 -0.02% 202 0.00% -0.93% 3.92% 0.20% 14:24
פז נפט אגח ו 111.51 0.05% 673 0.00% 0.00% 8.82% 0.30% 14:24
פז נפט אגח ז 108.18 -0.08% 571 0.00% 0.00% 12.50% 0.50% 14:24
פניקס הון אגח ד 111.80 -0.13% 124 0.00% -0.89% 7.77% 0.20% 14:24
פניקס הון אגח ה 117.75 0.03% 24 0.00% 0.00% 17.00% 0.20% 14:24
פניקס הון אגח ו 106.79 -0.07% 181 0.00% 0.00% 3.92% 0.20% 14:24
פניקס הון אגח ח 113.30 -0.11% 975 0.00% 0.00% 11.88% 0.40% 14:24
פניקס הון אגח ט רובד 2 110.48 -0.12% 84 0.00% 0.00% 14.58% 0.20% 14:24
פניקס הון אגח י רובד 2 101.35 -0.06% 227 0.00% 0.00% 3.06% 0.10% 14:24
פננטפארק אגח א 97.75 0.27% 350 0.00% 0.00% 3.19% 0.20% 14:24
פרטנר אגח ד 99.28 -0.05% 296 0.00% 0.00% -1.00% 0.20% 14:24
פרטנר אגח ו 101.12 -0.08% 490 0.00% 0.00% 4.12% 0.40% 14:24
פרטנר אגח ז 101.87 -0.19% 352 -0.98% -0.98% 0% 0.10% 14:24
פתאל אירופה א 106.45 -0.20% 149 0.00% 0.00% 4.95% 0.20% 14:24
פתאל אירופה ג 103.54 0.02% 810 0.00% 0.00% 14.44% 0.20% 14:24
פתאל החז אגח ב 106.98 -0.15% 522 -0.93% 0.00% 8.16% 0.40% 14:24
קופרליין אגח ב 90.91 0.14% 96 0.00% -1.10% 15.38% 0.10% 14:24
קורנרסטון אגח א 107.60 0.30% 188 0.00% 0.94% 8.08% 0.10% 14:24
קיי.בי.אס אגח א 102.09 -0.07% 1,020 0.00% 0.99% 7.37% 0.40% 14:24
קליין אגח ב 96.07 0.09% 55 1.05% 0.00% 31.51% 0.10% 14:24
קרסו אגח א 105.17 -0.06% 186 0.00% 0.00% 7.14% 0.20% 14:24
קרסו אגח ב 102.64 0.03% 47 0.00% 0.00% 4.08% 0.20% 14:24
קרסו אגח ג 103.26 -0.13% 180 0.00% 0.00% 13.19% 0.10% 14:24
רבוע נדלן אגח ה 110.57 0.27% 57 0.00% 0.00% 4.76% 0.30% 14:24
רבוע נדלן אגח ו 109.10 -0.06% 180 0.00% 0.00% 17.20% 0.30% 14:24
רבוע נדלן אגח ח 107.34 0.01% 63 0.00% 0.94% 0% 0.20% 14:24
ריט 1 אגח ד 115.66 0.03% 254 0.00% -0.86% 4.55% 0.40% 14:24
ריט 1 אגח ה 127.26 0.17% 328 0.00% 0.00% 12.39% 0.50% 14:24
ריט 1 אגח ו 128.52 0.12% 135 0.00% 0.79% 17.43% 0.30% 14:24
רילייטד אגח א 102.86 0.03% 333 0.00% 0.00% 3.03% 0.40% 14:24
שופרסל אגח ד 116.06 0.02% 617 0.00% 0.00% 9.43% 0.20% 14:24
שופרסל אגח ה 119.48 0.04% 833 0.00% 0.00% 9.17% 0.50% 14:24
שופרסל אגח ו 122.12 0.04% 397 0.00% 0.00% 8.93% 0.50% 14:24
שופרסל אגח ז 113.50 0.04% 2,200 0.00% 0.00% 0% 0.30% 14:24
שטראוס אגח ד 109.46 0.05% 109 0.00% 0.00% 3.81% 0.10% 14:24
שטראוס אגח ה 109.22 -0.12% 240 0.00% 0.00% 11.22% 0.30% 14:24
שיכון ובינוי אגח 6 112.32 0.11% 871 0.00% -0.88% 10.89% 0.50% 14:24
שיכון ובינוי אגח 7 113.39 0.11% 575 0.00% -0.88% 10.78% 0.30% 14:24
שיכון ובינוי אגח 8 118.39 0.29% 606 0.00% 0.00% 22.92% 0.50% 14:24
שלמה החז אגח טז 105.05 0.00% 494 0.00% 0.00% 3.96% 0.40% 14:24
שלמה החז אגח יח 106.94 0.04% 1,002 0.00% -0.93% 6.00% 0.40% 14:24
שלמה נדלן אגח ג 107.47 0.09% 155 0.00% 0.00% 10.31% 0.20% 14:24
שמוס אגח א 92.55 1.14% 116 1.10% 2.22% 4.55% 0.50% 14:24
שפיר הנדס אגח א 106.09 -0.14% 117 0.00% 0.95% 4.95% 0.20% 14:24
שפיר הנדס אגח ב 104.48 -0.07% 331 0.00% 0.00% 11.83% 0.20% 14:24
תמר פטרו אגח א 86.50 0.09% 1,134 0.00% 2.38% -6.52% 0.50% 14:24
תמר פטרו אגח ב 87.53 0.42% 811 0.00% 2.35% -6.45% 0.50% 14:24
תעשייה אוירית אגח ג 103.82 -0.04% 263 0.00% 0.00% 0.98% 0.30% 14:24
תעשייה אוירית אגח ד 100.96 0.04% 387 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 14:24