שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אבגול אגח ג 108.57 -0.12% 1,121 0.00% 0.00% -0.92% 0.20% 17:24
אבגול אגח ד 94.72 -0.04% 280 0.00% 2.17% 2.17% 0.10% 17:24
אגוד הנפ אגח י 101.46 0.01% 5,677 0.00% 0.00% 1.00% 0.20% 17:24
אגוד הנפ אגח יא 105.83 -0.14% 566 0.00% 0.00% 0.96% 0.20% 17:24
אגוד הנפ אגח יב 101.03 -0.02% 1,339 0.00% 0.00% 0.00% 0.40% 17:24
אגוד הנפק אגחיג 103.90 -0.09% 161 -0.96% 0.00% 0.00% 0.40% 17:24
אגוד הנפקות אגח ט 104.88 0.06% 189 0.00% -0.95% 0.97% 0.30% 17:24
אגוד הנפקות התח יט 108.50 0.09% 61 0.00% 0.00% 0.93% 0.10% 17:24
אדגר אגח י 107.72 -0.26% 2,436 -0.93% -0.93% 0.94% 0.30% 17:24
אדגר אגח ט 110.24 0.15% 2,989 0.00% 0.00% 1.85% 0.40% 17:24
אדמה אגח ב 160.80 -0.50% 20,479 -0.62% -0.62% -0.62% 0.50% 17:24
או פי סי אגח ב 113.02 -0.15% 7,503 0.00% 0.00% 2.73% 0.50% 17:24
אזורים אגח 12 104.04 -0.07% 734 0.00% 0.00% 0.97% 0.10% 17:24
אזורים אגח 13 104.84 -0.10% 722 -0.95% 0.00% 0.00% 0.10% 17:24
איידיאיי הנפקות ה רובד 2 107.83 -0.42% 753 -0.93% -1.83% -0.93% 0.20% 17:24
איידיאיי הנפקות הת ד ש"ה 104.56 0.02% 5,023 0.00% 0.00% -0.95% 0.10% 17:24
אייסיאל אגח ה 103.72 -0.03% 1,690 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 17:24
אייסיאל אגח ז 96.70 -0.77% 6,525 -2.04% -2.04% -4.00% 0.30% 17:24
אלבר אגח יז 99.71 -0.34% 3,517 -1.00% 0.00% 4.21% 0.30% 17:24
אלבר אגח יח 100.08 -0.11% 1,277 0.00% -0.99% 2.04% 0.20% 17:24
אלבר אגח טו 100.28 -0.23% 1,088 0.00% -0.99% 1.01% 0.10% 17:24
אלבר אגח טז 103.27 -0.10% 1,235 0.00% 0.00% 1.98% 0.20% 17:24
אלדן תחבו אגח ב 102.28 -0.10% 490 0.00% 0.00% 0.99% 0.10% 17:24
אלדן תחבו אגח ד 104.34 -0.21% 321 0.00% 0.97% 2.97% 0.10% 17:24
אלדן תחבו אגח ה 103.97 -0.39% 3,849 -0.96% -0.96% 3.00% 0.20% 17:24
אלדן תחבו אגח ו 98.60 -0.35% 2,059 -1.01% -1.01% 0.00% 0.20% 17:24
אלון רבוע אגח ד 105.02 -0.11% 1,605 0.00% 0.96% 0.96% 0.40% 17:24
אלון רבוע אגח ו 103.15 -0.17% 1,456 0.00% 0.98% -0.96% 0.20% 17:24
אלוני חץ אגח ח 110.96 -0.07% 2,011 -0.90% -0.90% 0.92% 0.20% 17:24
אלוני חץ אגח ט 108.74 -0.06% 1,149 -0.92% -0.92% -0.92% 0.50% 17:24
אלוני חץ אגח י 103.49 -0.02% 550 0.00% 0.00% 0.98% 0.50% 17:24
אלוני חץ אגח יב 101.06 -0.18% 683 0.00% 0.00% -0.98% 0.30% 17:24
אלטיטיוד אגח א 96.76 -1.11% 2,725 -4.00% -3.03% 0.00% 0.10% 17:24
אלעד קנדה אגח א 106.82 0.21% 295 0.00% 0.00% 0.95% 0.10% 17:24
אלעד קנדה אגח ב 103.13 -0.10% 1,156 0.00% 0.98% 0.98% 0.20% 17:24
אלקו אגח יג 101.62 -0.60% 347 0.00% 0.00% -1.94% 0.10% 17:24
אלקטרה אגח ד 107.85 -0.09% 409 0.00% 0.00% -0.93% 0.20% 17:24
אלקטרה אגח ה 111.30 -0.22% 3,373 -0.89% 0.00% -0.89% 0.30% 17:24
אלרוב נדלן אגחד 104.69 0.30% 1,456 0.00% 0.97% 1.96% 0.30% 17:24
אלרוב נדלן אגחה 98.82 -0.11% 1,651 -1.01% 0.00% 1.03% 0.10% 17:24
אמ.ג'יג'י אגח א 100.49 -1.61% 979 -2.91% -3.85% -3.85% 0.10% 17:24
אמ.ג'יג'י אגח ב 94.72 -0.73% 1,349 -4.08% -5.05% -4.08% 0.30% 17:24
אמ.די.ג'י אגח ג 75.56 -2.62% 1,355 -5.06% -3.85% -3.85% 0.10% 17:24
אמות אגח ב 109.84 -0.04% 11,443 0.00% 0.00% 0.00% 0.40% 17:24
אמות אגח ד 117.32 -0.03% 1,231 0.00% 0.00% 0.86% 0.50% 17:24
אמות אגח ה 107.01 -0.01% 1,010 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 17:24
אמות אגח ו 103.45 -0.03% 3,426 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 17:24
אמות אגח ז 98.74 -0.32% 5,599 -1.01% -1.01% -2.97% 0.40% 17:24
אנלייט אנרגיה אגח ו 106.24 -0.50% 1,084 -0.93% -0.93% -0.93% 0.30% 17:24
אנקור אגח א 97.87 -1.14% 1,105 -2.02% -2.02% -4.90% 0.10% 17:24
אנרג'יקס אגח א 101.70 -0.41% 1,262 -0.98% -0.98% -1.94% 0.20% 17:24
אספן גרופ אגח ו 106.56 -0.19% 440 0.00% 0.00% 0.95% 0.10% 17:24
אספן גרופ אגח ז 105.03 -0.17% 885 0.00% 0.00% 1.94% 0.10% 17:24
אפי נכסים אגח ז 105.75 -0.09% 1,654 -0.94% 0.00% 0.96% 0.40% 17:24
אפי נכסים אגח ח 109.70 -0.34% 3,392 -0.91% -0.91% 1.87% 0.50% 17:24
אפי נכסים אגח ט 107.17 -0.19% 642 0.00% 0.00% 0.94% 0.20% 17:24
אפי נכסים אגח י 101.82 -0.33% 1,556 -0.98% -1.94% -2.88% 0.20% 17:24
אפקון החז אגח ד 111.26 -0.58% 755 -0.89% -0.89% 1.83% 0.10% 17:24
אפריקה מגורים אגח ג 103.10 0.00% 347 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 17:24
אפריקה מגורים אגח ד 104.30 -0.28% 767 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 17:24
אפריקה מגורים אגח ה 102.72 -0.03% 859 0.00% -0.97% -0.97% 0.10% 17:24
אקויטל אגח 2 101.99 -0.01% 428 -0.98% -0.98% 0.00% 0.20% 17:24
אקויטל אגח 3 98.89 -0.26% 703 -1.01% -1.01% -2.97% 0.10% 17:24
אקסטל אגח ב 101.40 -0.21% 4,056 -0.98% 0.00% 2.02% 0.10% 17:24
ארפורט אגח ה 110.02 -0.13% 2,796 0.00% 0.00% 1.85% 0.50% 17:24
ארפורט אגח ט 98.49 -0.07% 588 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 17:24
ארקו אגח ג 106.64 -0.28% 536 -0.93% -0.93% 0.00% 0.10% 17:24
אשדר אגח ד 105.30 -0.22% 540 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 17:24
אשדר אגח ה 105.09 -0.12% 1,916 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 17:24
אשטרום נכ אגח12 108.50 0.00% 265 0.00% 0.00% 1.89% 0.20% 17:24
אשטרום נכסים אגח 10 112.35 -0.04% 1,529 0.00% 0.00% 1.82% 0.20% 17:24
אשטרום נכסים אגח 11 110.57 -0.02% 179 0.00% 0.00% 0.92% 0.10% 17:24
אשטרום נכסים אגח 8 107.77 0.03% 348 0.00% 0.00% 0.94% 0.10% 17:24
אשטרום נכסים אגח 9 114.87 -0.15% 931 -0.87% -0.87% -1.72% 0.20% 17:24
אשטרום קב אגח א 106.37 -0.23% 843 0.00% 0.00% 1.92% 0.20% 17:24
אשטרום קב אגח ב 106.49 0.04% 1,747 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 17:24
אשטרום קב אגח ג 108.39 -0.30% 9,405 -0.92% -0.92% 0.00% 0.50% 17:24
בזן אגח ה 106.76 0.14% 2,379 0.00% 0.95% 0.95% 0.40% 17:24
בזן אגח ו 88.89 0.69% 799 1.15% 1.15% 4.76% 0.40% 17:24
בזן אגח ט 90.70 0.18% 501 0.00% 1.12% 5.88% 0.30% 17:24
בזן אגח י 92.76 -0.72% 2,332 -1.08% -1.08% 1.10% 0.40% 17:24
בזק אגח 6 110.45 0.07% 1,130 0.00% 0.00% 1.85% 0.50% 17:24
בזק אגח 9 108.83 0.03% 12,972 -0.92% -0.92% -0.92% 0.50% 17:24
בזק אגח 10 109.59 0.05% 902 0.00% 0.00% 0.93% 0.40% 17:24
בזק אגח 11 107.87 -0.16% 1,193 -0.93% -0.93% -1.83% 0.40% 17:24
בזק אגח 12 108.19 -0.02% 1,602 0.00% 0.00% 1.89% 0.50% 17:24
ביג אגח ה 104.03 0.09% 903 0.00% 0.00% 0.97% 0.20% 17:24
ביג אגח ז 108.05 -0.06% 291 0.00% 0.00% 1.89% 0.20% 17:24
ביג אגח ח 107.25 -0.15% 78 0.00% 0.00% 0.94% 0.20% 17:24
ביג אגח ט 108.26 -0.28% 609 0.00% 0.00% 0.93% 0.30% 17:24
ביג אגח י 102.64 -0.07% 295 0.00% 2.00% 0.99% 0.10% 17:24
ביג אגח טו 99.94 -0.31% 7,412 -1.00% -1.00% -1.00% 0.40% 17:24
ביג אגח טז 102.53 -0.09% 250 0.00% 0.00% 0.99% 0.10% 17:24
ביג אגח יא 110.01 -0.38% 85 0.00% 0.00% 0.92% 0.20% 17:24
ביג אגח יב 114.92 -0.22% 652 -0.87% -0.87% 0.00% 0.20% 17:24
ביג אגח יג 102.30 -0.27% 171 0.00% 0.00% 0.99% 0.20% 17:24
ביג אגח יד 100.45 -0.19% 159 0.00% 0.00% 2.04% 0.20% 17:24
ביג אגח יז 102.35 -0.26% 194 0.00% 0.00% 0.99% 0.10% 17:24
בינל הנפק אגח י 102.56 0.00% 1,265 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 17:24
בינלאומי הנפקות יא 103.57 0.04% 370 0.00% 0.00% 0.98% 0.20% 17:24
בראק אן וי אגחב 109.44 0.02% 84 0.00% 0.00% 0.93% 0.10% 17:24
בראק אן וי אגחג 112.54 0.02% 30 0.00% 0.00% 1.82% 0.10% 17:24
גב ים אגח ו 140.24 -0.04% 4,090 0.00% 0.00% 1.45% 0.50% 17:24
גב ים אגח ח 102.38 -0.30% 9,072 -0.97% -0.97% -2.86% 0.50% 17:24
גב ים אגח ט 102.45 -0.35% 4,538 0.00% 0.00% 0.99% 0.50% 17:24
גזית גלוב אגח יא 113.50 0.12% 3,042 0.00% 0.00% 1.80% 0.50% 17:24
גזית גלוב אגח יב 104.25 -0.30% 5,280 0.00% -0.95% 0.97% 0.50% 17:24
גזית גלוב אגח יג 100.03 -0.24% 2,362 0.00% -0.99% 1.01% 0.50% 17:24
גזית גלוב אגח יד 90.11 0.13% 1,552 0.00% 0.00% 2.27% 0.40% 17:24
גזית גלוב אגחטו 104.70 -0.33% 491 0.00% 0.00% 0.97% 0.20% 17:24
גירון אגח ו 110.20 -0.09% 1,090 0.00% 0.00% 0.92% 0.20% 17:24
גירון אגח ז 106.95 -0.22% 288 -0.93% -0.93% 0.00% 0.10% 17:24
דה זראסאי אגח ג 81.75 -1.80% 13,771 -6.90% -6.90% -2.41% 0.50% 17:24
דה זראסאי אגח ד 92.65 -1.32% 3,928 -4.17% -3.16% -3.16% 0.10% 17:24
דה לסר אגח ד 92.00 -1.92% 4,535 -3.16% -3.16% 0.00% 0.10% 17:24
דה לסר אגח ה 87.31 -2.89% 9,312 -6.45% -5.43% -6.45% 0.30% 17:24
דה לסר אגח ו 95.57 -2.58% 10,422 -4.04% -4.04% -5.94% 0.10% 17:24
דור אלון אגח ה 104.93 -0.02% 653 0.00% 0.00% -0.95% 0.10% 17:24
דור אלון אגח ו 103.36 -0.17% 532 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 17:24
דור אלון אגח ז 105.43 -0.07% 4,640 0.00% 0.00% -0.94% 0.20% 17:24
דיסקונט השקעות אגח ו 131.70 -0.12% 3,294 0.00% -0.76% 2.34% 0.50% 17:24
דיסקונט השקעות אגח י 104.76 -0.52% 3,436 -0.95% -0.95% 0.00% 0.50% 17:24
דיסקונט התח אגח י כ"ה נד 112.92 -0.05% 233 -0.88% 0.00% 0.00% 0.10% 17:24
דיסקונט התח אגח יא כ"ה נד 106.09 0.01% 141 0.00% 0.00% 0.95% 0.10% 17:24
דיסקונט מנפיקים אגח יג 103.28 0.01% 4,006 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 17:24
דיסקונט מנפיקים אגח יד 108.32 -0.07% 3,150 0.00% -0.92% -0.92% 0.50% 17:24
דיסקונט מנפיקים הת ד כ"ה נד 128.05 0.05% 121 0.00% 0.79% 1.59% 0.10% 17:24
דלק קידוחיםאגחא 87.64 0.24% 2,949 0.00% 0.00% 4.82% 0.50% 17:24
דלק תמלוגיםאגחא 94.78 -0.23% 134 0.00% 0.00% 8.05% 0.10% 17:24
דלשה קפיטל אגחב 98.62 -1.11% 2,830 -2.00% -2.00% 1.03% 0.10% 17:24
דלתא אגח א 112.82 0.12% 1,312 -0.88% -0.88% -0.88% 0.20% 17:24
דלתא אגח ב 102.14 -0.18% 1,538 0.00% 0.00% 0.99% 0.20% 17:24
דלתא אגח ו 95.85 -0.14% 316 -1.04% 2.15% 7.95% 0.10% 17:24
דמרי אגח ז 103.72 0.00% 519 0.00% 0.00% -0.96% 0.10% 17:24
דמרי אגח ח 108.25 -0.25% 479 0.00% -0.92% 0.00% 0.20% 17:24
דמרי אגח ט 102.42 -0.26% 208 0.00% 0.00% -0.97% 0.10% 17:24
הכשרה לבטוח אגח 4 רובד 2 108.37 -1.15% 244 -0.92% -0.92% 1.89% 0.10% 17:24
הכשרת ישוב אג20 105.51 0.01% 576 0.00% -0.94% 1.94% 0.10% 17:24
הכשרת ישוב אג21 108.21 -0.28% 744 0.00% -0.92% 0.93% 0.30% 17:24
הכשרת ישוב אג22 102.10 -0.32% 3,694 0.00% 0.00% 3.03% 0.30% 17:24
הפניקס אגח 3 103.28 -0.19% 263 0.00% 0.00% -0.96% 0.10% 17:24
הפניקס אגח 4 100.43 0.04% 197 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 17:24
הפניקס אגח 5 99.92 -0.27% 546 -1.00% -1.00% 0.00% 0.40% 17:24
הראל הנפק אגח ה 110.68 0.00% 783 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 17:24
הראל הנפק אגח ו 114.85 0.00% 38 -0.87% 0.00% 0.88% 0.10% 17:24
הראל הנפק אגח ז 118.68 -0.11% 124 -0.84% 0.00% 0.85% 0.10% 17:24
הראל הנפק אגח ח 106.17 -0.08% 133 0.00% 0.00% 1.92% 0.10% 17:24
הראל הנפק אגח ט 113.23 -0.13% 193 0.00% 0.00% 1.80% 0.20% 17:24
הראל הנפק אגח טו- רובד 2 104.14 -0.20% 2,055 0.00% 0.00% -2.80% 0.30% 17:24
הראל הנפק אגח טז- רובד 2 107.26 -0.01% 573 0.00% 0.00% -0.93% 0.30% 17:24
הראל הנפק אגח י 114.43 -0.12% 268 0.00% 0.00% 0.88% 0.20% 17:24
הראל הנפק אגח יא 116.79 0.00% 261 -0.85% -0.85% -2.52% 0.20% 17:24
הראל הנפק אגח יב 115.20 -0.10% 530 0.00% 0.00% -1.71% 0.10% 17:24
הראל הנפק אגח יג 114.37 -0.32% 347 -0.87% -0.87% -2.56% 0.10% 17:24
הראל הנפק אגח יד- רובד 2 105.36 -0.09% 1,089 -0.94% -0.94% -3.67% 0.40% 17:24
הראל הנפקות יז-רובד 2 99.03 -0.01% 328 0.00% -1.00% -1.98% 0.20% 17:24
הרץ פרופר אגח א 81.70 -4.11% 5,775 -8.99% -8.99% 0.00% 0.20% 17:24
ווטרסטון אגח א 72.45 -6.33% 2,217 -7.69% -4.00% 4.35% 0.10% 17:24
ווסטדייל אגח א 102.28 -1.08% 3,214 -4.67% -5.56% -5.56% 0.20% 17:24
ווסטדייל אגח ב 93.83 -1.92% 1,134 -5.10% -4.12% -6.06% 0.10% 17:24
וורטון אגח א 91.07 -0.75% 5,292 -3.19% -3.19% -3.19% 0.20% 17:24
וילאר אגח ז 107.54 -0.13% 113 0.00% 0.00% -0.93% 0.10% 17:24
וילאר אגח ח 104.65 -0.19% 583 0.00% -0.95% -0.95% 0.20% 17:24
ויתניה אגח ד 105.02 0.01% 951 0.00% 0.96% 0.96% 0.10% 17:24
ויתניה אגח ה 109.98 -0.11% 3,662 -0.91% 0.00% 1.87% 0.10% 17:24
חברה לישראל אגח 10 106.76 -0.11% 2,762 -0.93% -0.93% -0.93% 0.30% 17:24
חברה לישראל אגח 11 91.13 0.20% 1,119 1.11% 1.11% 4.60% 0.40% 17:24
חברה לישראל אגח 12 107.35 -0.10% 976 0.00% -0.93% 0.00% 0.30% 17:24
חברה לישראל אגח 13 104.50 0.18% 261 0.97% 1.96% 5.05% 0.10% 17:24
חברה לישראל אגח 14 99.11 -0.62% 7,130 -1.00% -1.00% -1.00% 0.50% 17:24
חשמל אגח 26 108.80 0.00% 1,579 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 17:24
חשמל אגח 27 130.06 -0.19% 2,137 0.00% 0.78% 0.78% 0.50% 17:24
חשמל אגח 29 124.75 0.03% 5,645 0.00% 0.00% 0.81% 0.50% 17:24
חשמל אגח 30 106.50 -0.04% 531 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 17:24
חשמל אגח 31 119.23 -0.08% 1,220 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 17:24
טאואר אגח ז 103.02 -0.05% 672 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 17:24
טמפו משק אגח ג 100.98 -0.12% 427 -0.99% -1.96% -1.96% 0.10% 17:24
יוניברסל אגח א 104.16 -0.07% 686 0.00% 0.97% 1.96% 0.20% 17:24
יוניברסל אגח ב 102.71 0.00% 851 0.00% -0.97% 0.99% 0.20% 17:24
יוניברסל אגח ג 101.94 -0.10% 263 0.00% 0.00% 3.06% 0.10% 17:24
ירושלים הנפקות אגח ט 104.51 0.02% 118 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 17:24
ירושלים הנפקות אגח טו 101.53 -0.04% 291 0.00% 0.00% 1.00% 0.30% 17:24
ירושלים הנפקות אגח יג 104.09 0.02% 559 0.00% 0.97% 1.96% 0.30% 17:24
ישראכרט אגח א 101.73 0.00% 897 0.00% 0.00% 0.00% 0.40% 17:24
ישראמקו אגח א 93.20 0.00% 4,614 1.09% 1.09% 4.49% 0.50% 17:24
ישרס אגח טו 109.06 -0.13% 324 0.00% 0.00% 0.93% 0.30% 17:24
ישרס אגח טז 112.84 -0.13% 263 -0.88% -0.88% -0.88% 0.40% 17:24
ישרס אגח יג 107.34 -0.05% 151 0.00% 0.00% 0.94% 0.20% 17:24
ישרס אגח יד 112.43 -0.35% 1,012 0.00% 0.00% -0.88% 0.30% 17:24
ישרס אגח יח 101.64 -0.36% 950 -0.98% -0.98% 0.00% 0.20% 17:24
כללביט ז-רובד 2 107.89 -0.04% 320 -0.93% -0.93% 0.94% 0.20% 17:24
כללביט ח-רובד 2 105.95 -0.03% 615 -0.94% -0.94% 0.00% 0.20% 17:24
כללביט ט-רובד 2 110.99 -0.07% 315 -0.90% 0.00% 0.00% 0.20% 17:24
כללביט י-רובד 2 108.79 -0.01% 1,337 0.00% -0.92% -0.92% 0.50% 17:24
כללביט יא-רובד 2 102.03 -0.30% 6,844 0.00% 0.00% -1.92% 0.50% 17:24
לאומי אגח 181 104.91 -0.03% 4,094 -0.95% 0.00% 0.97% 0.50% 17:24
לאומי אגח 178 108.43 -0.06% 6,350 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 17:24
לאומי אגח 179 107.28 -0.01% 1,774 0.00% 0.00% 0.94% 0.50% 17:24
לאומי אגח 180 103.97 -0.05% 2,060 -0.96% -0.96% -0.96% 0.50% 17:24
לייטסטון אגח א 101.60 -1.36% 12,013 -3.81% -3.81% -3.81% 0.30% 17:24
לייטסטון אגח ב 93.75 -1.83% 9,619 -5.10% -6.06% -7.92% 0.20% 17:24
מבנה אגח כג 112.75 -0.12% 256 -0.88% -0.88% 0.90% 0.30% 17:24
מבנה אגח כד 114.62 -0.16% 170 -0.87% -0.87% 0.88% 0.30% 17:24
מבני תעשיה אגח טז 116.05 -0.06% 412 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 17:24
מבני תעשיה אגח יז 114.66 -0.03% 3,405 0.00% -0.87% 0.88% 0.30% 17:24
מבני תעשיה אגח יח 111.91 -0.07% 668 -0.89% -0.89% 0.00% 0.40% 17:24
מבני תעשיה אגח יט 114.80 -0.18% 238 -0.87% -0.87% 0.88% 0.20% 17:24
מבני תעשיה אגח כ 116.45 -0.16% 421 0.00% 0.00% 0.87% 0.20% 17:24
מגדל הון אגח ג ש"ה 107.68 -0.04% 10,785 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 17:24
מגדל הון אגח ד ש"ה 107.54 -0.06% 1,015 0.00% 0.00% 0.00% 0.40% 17:24
מגדל הון אגח ה ש"ה 106.66 -0.43% 4,731 -0.93% -0.93% -1.85% 0.40% 17:24
מגדל הון אגח ו רובד 2 103.07 -0.19% 1,564 0.00% -0.96% -1.90% 0.50% 17:24
מגדל הון אגח ז רובד 2 110.97 -0.15% 1,427 -0.90% -1.79% -2.65% 0.40% 17:24
מגדלי תיכוןאגחד 103.54 -0.35% 865 -0.96% -0.96% -1.90% 0.10% 17:24
מגדלי תיכוןאגחה 103.56 -0.54% 2,349 -0.96% -0.96% -1.90% 0.30% 17:24
מגה אור אגח ט 100.25 -0.23% 1,517 0.00% 0.00% 1.01% 0.30% 17:24
מגה אור אגח ד 108.45 -0.12% 586 0.00% 0.00% 0.93% 0.10% 17:24
מגה אור אגח ו 108.52 -0.07% 925 0.00% -0.92% 1.89% 0.30% 17:24
מגה אור אגח ז 109.07 -0.16% 958 0.00% 0.00% 1.87% 0.30% 17:24
מגה אור אגח ח 107.72 0.01% 1,747 0.00% 0.00% 0.94% 0.30% 17:24
מויניאן אגח א 92.44 0.41% 3,670 -2.13% -1.08% 3.37% 0.20% 17:24
מויניאן אגח ב 77.73 -0.94% 5,643 -4.94% -4.94% -1.28% 0.40% 17:24
מזרחי הנפקות 38 100.54 0.01% 129 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 17:24
מזרחי הנפקות 40 110.43 -0.01% 2,572 0.00% -0.90% -0.90% 0.50% 17:24
מזרחי הנפקות 41 104.27 0.01% 3,515 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 17:24
מזרחי הנפקות 42 101.49 0.01% 406 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 17:24
מזרחי הנפקות 43 105.98 0.01% 28,494 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 17:24
מזרחי הנפקות 44 104.17 0.00% 1,858 0.00% 0.00% 0.97% 0.50% 17:24
מזרחי הנפקות 45 107.01 0.02% 5,233 0.00% 0.94% 1.90% 0.50% 17:24
מזרחי הנפקות 46 111.61 -0.08% 1,005 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 17:24
מזרחי הנפקות 49 103.55 -0.03% 1,504 0.00% 0.00% 0.98% 0.50% 17:24
מזרחי הנפקות 51 101.58 0.03% 1,057 0.00% 0.00% 1.00% 0.50% 17:24
מזרחי הנפקות 52 100.13 -0.19% 52 0.00% 0.00% -1.96% 0.20% 17:24
מיטב דש אגח ד 101.09 -0.04% 1,475 0.00% 0.00% -0.98% 0.20% 17:24
מיטב דש אגח ג 119.23 -0.01% 451 0.00% 0.00% 1.71% 0.20% 17:24
מימון ישיר אג ב 101.87 0.01% 851 0.00% 0.00% 1.00% 0.30% 17:24
מליסרון אגח ו 113.28 -0.07% 180 0.00% 0.00% 0.89% 0.20% 17:24
מליסרון אגח ח 104.05 -0.01% 644 0.00% 0.00% 0.97% 0.50% 17:24
מליסרון אגח י 109.17 -0.05% 640 0.00% 0.00% 1.87% 0.50% 17:24
מליסרון אגח טו 106.61 -0.22% 4,599 -0.93% -0.93% -0.93% 0.50% 17:24
מליסרון אגח טז 113.92 -0.13% 258 -0.88% -0.88% 0.00% 0.40% 17:24
מליסרון אגח יא 109.41 -0.23% 2,482 -0.91% 0.00% 1.87% 0.50% 17:24
מליסרון אגח יג 118.01 0.07% 1,887 0.85% 0.85% 1.72% 0.30% 17:24
מליסרון אגח יד 112.50 -0.05% 4,038 0.00% 0.00% 0.90% 0.50% 17:24
מליסרון אגח יז 110.24 -0.01% 314 0.00% 0.00% 0.92% 0.30% 17:24
מליסרון אגח יח 101.15 -0.14% 110 0.00% 0.00% 1.00% 0.20% 17:24
מליסרון אגח יט 104.62 -0.11% 293 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 17:24
ממן אגח ג 103.60 -0.43% 255 -0.96% -0.96% -1.90% 0.10% 17:24
מנורה הון ד שה 109.69 -0.13% 259 -0.91% -0.91% -1.80% 0.20% 17:24
מנורה הון התח ה 108.69 -0.28% 761 -0.92% -1.82% -3.57% 0.20% 17:24
מנורה הון התח ו 102.02 -0.16% 422 0.00% 0.00% -0.97% 0.10% 17:24
מנורה מב החזקות ג 106.80 -0.06% 350 -0.93% -0.93% -0.93% 0.20% 17:24
מנרב אגח ב 110.05 -0.35% 556 0.00% 0.00% 1.85% 0.10% 17:24
מקורות אגח 10 102.41 -0.06% 434 0.00% 0.00% 0.99% 0.30% 17:24
מקורות אגח 11 118.65 -0.02% 2,305 -0.84% -0.84% -3.28% 0.50% 17:24
מרכנתיל הנ אגחב 103.69 0.03% 249 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 17:24
מרכנתיל הנ אגחג 116.76 0.05% 135 0.00% 0.00% 0% 0.10% 17:24
מרכנתיל הנ אגחד 110.73 0.00% 257 0.00% 0.00% 0% 0.20% 17:24
נאוויטס מימון ב 96.06 0.02% 247 1.05% 2.13% 7.87% 0.30% 17:24
נובל אגח א 82.52 -2.03% 1,095 -4.65% -3.53% -2.38% 0.10% 17:24
נורסטאר אגח י 105.16 0.08% 469 0.00% 0.96% 0.96% 0.10% 17:24
נורסטאר אגח יא 101.50 -0.52% 1,409 -0.98% 0.00% 3.06% 0.20% 17:24
נורסטאר אגח יב 93.82 -0.74% 1,706 -1.06% 0.00% 3.33% 0.10% 17:24
נייר חדרה אגח 6 113.26 -0.08% 1,099 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 17:24
נכסים ובניין אגח ט 105.25 -0.50% 3,731 -0.94% -0.94% -1.87% 0.50% 17:24
נכסים ובנין אגח ד 137.04 0.00% 3,813 0.00% 0.00% 0.74% 0.50% 17:24
נכסים ובנין אגח ו 111.57 -0.10% 1,075 0.00% 0.00% 0.91% 0.20% 17:24
נכסים ובנין אגח ז 114.37 -0.10% 962 0.00% 0.00% -0.87% 0.20% 17:24
נמלי ישראל אגחא 107.55 0.02% 3,321 0.00% 0.00% 0.94% 0.50% 17:24
נמלי ישראל אגחב 114.52 0.03% 3,882 0.00% 0.00% -0.87% 0.50% 17:24
נמלי ישראל אגחג 102.37 -0.01% 2,550 0.00% 0.00% 0.00% 0.40% 17:24
נמקו אגח א 99.91 -1.77% 3,790 -5.71% -6.60% -4.81% 0.20% 17:24
נמקו אגח ב 92.28 -1.23% 2,173 -5.15% -7.07% -6.12% 0.20% 17:24
נפטא אגח ח 103.15 -0.07% 306 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 17:24
נתיבי גז אגח ד 123.70 0.06% 1,317 0.00% 0.82% -0.81% 0.50% 17:24
סאות'רן אגח א 101.86 0.27% 2,180 -1.94% -2.88% -1.94% 0.10% 17:24
סאות'רן אגח ב 100.66 0.03% 6,035 -3.85% -3.85% -1.96% 0.10% 17:24
סאות'רן אגח ג 98.39 -0.08% 1,749 -2.00% -2.00% -1.01% 0.10% 17:24
סאמיט אגח ו 111.99 -0.03% 616 -0.89% 0.00% -0.89% 0.20% 17:24
סאמיט אגח י 110.01 -0.25% 1,338 0.00% 0.00% -1.79% 0.20% 17:24
סאפיינס אגח ב 96.75 0.21% 402 0.00% 0.00% 3.23% 0.20% 17:24
סופרגז אגח א 99.64 -0.16% 1,381 -1.00% -1.00% -1.98% 0.10% 17:24
סטרוברי אגח ב 97.92 -0.92% 2,165 -3.00% -1.02% 0.00% 0.10% 17:24
סילברסטין אגח א 99.50 -0.01% 5,459 -2.94% -1.98% -2.94% 0.40% 17:24
סילברסטין אגח ב 95.39 -0.77% 5,110 -4.04% -3.06% -5.94% 0.10% 17:24
סלע נדלן אגח ב 107.41 -0.11% 348 0.00% 0.00% 1.90% 0.20% 17:24
סלע נדלן אגח ג 111.04 -0.27% 640 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 17:24
סלע נדלן אגח ד 107.54 -0.19% 200 -0.93% 0.00% -0.93% 0.10% 17:24
סלקום אגח ח 102.47 -0.12% 1,648 0.00% -0.97% 0.00% 0.30% 17:24
סלקום אגח ט 104.17 -0.33% 3,221 0.00% -0.95% -1.89% 0.30% 17:24
סלקום אגח יא 102.06 -0.48% 1,165 -0.97% -0.97% -1.92% 0.30% 17:24
סלקום אגח יב 96.24 -0.52% 3,986 -1.03% -1.03% -1.03% 0.50% 17:24
ספנסר אגח א 101.34 -0.81% 1,040 -3.81% -5.61% -1.94% 0.10% 17:24
ספנסר אגח ב 90.07 -0.45% 6,500 -4.26% -5.26% -5.26% 0.20% 17:24
ספנסר אגח ג 94.47 -0.70% 1,094 -3.09% -4.08% -4.08% 0.20% 17:24
עזריאלי אגח ב 103.23 0.07% 746 0.00% 0.00% 1.98% 0.40% 17:24
עזריאלי אגח ד 108.68 -0.03% 2,083 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 17:24
עזריאלי אגח ה 109.84 0.08% 2,486 -0.91% 0.00% 0.93% 0.50% 17:24
עזריאלי אגח ו 116.02 -0.09% 1,145 0.00% 0.87% -0.85% 0.50% 17:24
עמידר אגח א 102.60 -0.03% 975 0.00% 0.00% -0.97% 0.40% 17:24
פועלים הנ הת טו 111.89 0.03% 501 0.00% 0.00% 0.91% 0.50% 17:24
פועלים הנ הת טז 112.40 -0.07% 746 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 17:24
פועלים הנ הת יד 113.52 -0.01% 2,150 0.00% 0.00% 0.89% 0.50% 17:24
פועלים הנפקות אגח 32 112.45 0.03% 1,832 0.00% 0.00% 0.90% 0.50% 17:24
פועלים הנפקות אגח 34 103.57 0.10% 17,992 0.00% 0.00% 0.98% 0.50% 17:24
פועלים הנפקות אגח 35 106.34 -0.03% 1,210 0.00% 0.00% 0.95% 0.50% 17:24
פועלים הנפקות אגח 36 111.98 -0.03% 2,707 -0.89% 0.00% 0.00% 0.50% 17:24
פורמולה אגח ג 104.30 -0.11% 430 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 17:24
פז נפט אגח ד 102.12 -0.01% 252 0.00% 0.00% 0.99% 0.30% 17:24
פז נפט אגח ה 104.20 -0.14% 412 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 17:24
פז נפט אגח ו 110.30 -0.08% 428 0.00% 0.00% 0.92% 0.20% 17:24
פז נפט אגח ז 106.90 -0.03% 1,171 0.00% 0.00% 0.95% 0.50% 17:24
פז נפט אגח ח 101.90 -0.20% 1,280 -0.98% -0.98% -2.88% 0.40% 17:24
פנינסולה אגח ב 100.14 -0.02% 284 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 17:24
פניקס הון אגח ד 107.88 -0.01% 562 -0.93% -0.93% -0.93% 0.20% 17:24
פניקס הון אגח ה 114.46 -0.05% 585 0.00% 0.00% -0.87% 0.20% 17:24
פניקס הון אגח ו 103.89 -0.02% 558 -0.96% -0.96% -0.96% 0.20% 17:24
פניקס הון אגח ח 109.08 -0.03% 932 0.00% -0.91% -0.91% 0.40% 17:24
פניקס הון אגח ט רובד 2 107.94 -0.17% 463 -0.93% -0.93% -2.73% 0.20% 17:24
פניקס הון אגח י רובד 2 100.85 -0.06% 546 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 17:24
פניקס הון אגח יא רובד 2 103.95 -0.09% 926 -0.96% -0.96% -3.74% 0.40% 17:24
פננטפארק אגח א 93.00 -0.20% 260 0.00% 0.00% 3.33% 0.20% 17:24
פסיפיק אגח א 96.23 -1.16% 8,128 -4.00% -4.00% -2.04% 0.30% 17:24
פסיפיק אגח ב 90.71 -0.35% 3,070 -4.26% -3.23% 3.45% 0.10% 17:24
פרטנר אגח ד 100.73 0.20% 119 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 17:24
פרטנר אגח ו 101.90 -0.11% 693 -0.98% -0.98% -0.98% 0.20% 17:24
פרטנר אגח ז 111.68 -0.40% 2,514 -0.89% -0.89% -1.77% 0.40% 17:24
פרשקובסקי אגחיג 101.74 -0.20% 286 0.00% 0.00% -0.98% 0.10% 17:24
פתאל אירופה א 100.83 -0.35% 7,164 -1.96% 1.01% 2.04% 0.10% 17:24
פתאל אירופה ב 102.24 -0.41% 571 -0.97% 0.00% 0.00% 0.10% 17:24
פתאל אירופה ג 95.25 0.04% 3,438 -2.06% -1.04% 1.06% 0.20% 17:24
פתאל אירופה ד 113.06 -0.71% 978 -0.88% 0.00% 0.00% 0.10% 17:24
פתאל החז אגח ב 98.74 -0.09% 7,322 -1.01% 0.00% 2.08% 0.20% 17:24
פתאל החז אגח ג 92.43 0.20% 2,954 -1.08% 2.22% 4.55% 0.20% 17:24
קופרליין אגח ב 88.40 -1.35% 8,442 -5.38% -5.38% 0.00% 0.10% 17:24
קורנרסטון אגח א 102.00 -1.42% 4,317 -1.92% -1.92% -2.86% 0.10% 17:24
קליין אגח ב 92.67 -0.58% 3,801 -3.16% -3.16% -1.08% 0.10% 17:24
קרדן נדלן אגח ד 100.83 -0.21% 1,236 -0.99% 0.00% 0.00% 0.10% 17:24
קרסו אגח א 103.46 -0.10% 504 0.00% -0.96% -0.96% 0.20% 17:24
קרסו אגח ב 101.70 -0.15% 315 -0.98% -0.98% 0.00% 0.10% 17:24
קרסו אגח ג 101.39 -0.21% 8,286 0.00% -1.94% -1.94% 0.20% 17:24
רבוע נדלן אגח ה 106.86 0.07% 392 0.00% 0.95% 1.92% 0.20% 17:24
רבוע נדלן אגח ו 107.58 -0.23% 3,290 0.00% 0.00% 1.90% 0.50% 17:24
רבוע נדלן אגח ז 107.42 -0.05% 422 0.00% 0.00% 0.94% 0.30% 17:24
רבוע נדלן אגח ח 106.80 -0.24% 618 -0.93% -0.93% 0.00% 0.40% 17:24
ריט 1 אגח ד 109.61 -0.03% 114 0.00% 0.00% 0.93% 0.20% 17:24
ריט 1 אגח ה 122.01 -0.16% 654 0.00% 0.00% 0.83% 0.50% 17:24
ריט 1 אגח ו 125.07 -0.06% 803 0.00% 0.81% 0.00% 0.50% 17:24
רני צים אגח א 105.24 -0.20% 222 0.00% 0.00% 1.94% 0.10% 17:24
שופרסל אגח ד 116.43 -0.09% 220 0.00% 0.00% 0.87% 0.10% 17:24
שופרסל אגח ה 118.67 -0.03% 906 -0.84% -0.84% -0.84% 0.50% 17:24
שופרסל אגח ו 120.93 -0.02% 4,339 -0.83% -0.83% 0.00% 0.50% 17:24
שופרסל אגח ז 110.84 -0.23% 2,985 -0.90% -0.90% -1.79% 0.40% 17:24
שטראוס אגח ה 107.27 -0.05% 952 0.00% 0.00% -0.93% 0.30% 17:24
שטראוס אגח ו 98.18 -0.21% 4,862 0.00% 0.00% -3.92% 0.30% 17:24
שיכון ובינוי אגח 6 111.68 -0.13% 4,287 0.00% 0.00% 0.91% 0.50% 17:24
שיכון ובינוי אגח 7 112.75 -0.06% 1,525 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 17:24
שיכון ובינוי אגח 8 117.80 -0.25% 10,953 -0.85% -0.85% 1.74% 0.50% 17:24
שיכון ובינוי אגח 9 114.41 -0.15% 1,536 0.00% 0.00% 1.79% 0.10% 17:24
שלמה החז אגח טז 103.25 -0.20% 470 0.00% 0.00% 0.98% 0.30% 17:24
שלמה החז אגח יז 103.37 -0.11% 241 0.00% 0.00% 0.98% 0.10% 17:24
שלמה החז אגח יח 105.04 -0.05% 971 0.00% 0.00% 1.94% 0.40% 17:24
שלמה נדלן אגח ג 104.67 -0.30% 409 -0.95% 0.00% 0.00% 0.10% 17:24
שלמה נדלן אגח ד 105.81 -0.12% 1,259 -0.94% 0.00% 1.94% 0.10% 17:24
שמוס אגח א 92.97 -0.27% 935 -2.13% -1.08% 4.55% 0.50% 17:24
שפיר הנדס אגח א 106.85 -0.20% 390 -0.93% -0.93% 0.00% 0.20% 17:24
שפיר הנדס אגח ב 105.25 -0.15% 1,415 0.00% 0.00% -0.94% 0.30% 17:24
תמר פטרו אגח א 84.93 -0.27% 1,290 -1.18% 1.20% 9.09% 0.50% 17:24
תמר פטרו אגח ב 86.12 -0.19% 5,307 0.00% 1.18% 10.26% 0.50% 17:24
תעשייה אוירית אגח ד 101.70 0.05% 133 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 17:24