שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אבגול אגח ג 109.07 -0.08% 681 0.00% 0.93% 1.87% 0.20% 17:24
אבגול אגח ד 96.58 -0.27% 318 0.00% 0.00% 2.13% 0.10% 17:24
אגוד הנפ אגח י 100.23 0.20% 86 1.01% 2.04% -0.99% 0.20% 17:24
אגוד הנפ אגח יא 103.86 -0.11% 460 0.00% 1.98% -1.90% 0.20% 17:24
אגוד הנפ אגח יב 101.33 -0.03% 1,491 0.00% 1.00% 2.02% 0.40% 17:24
אגוד הנפק אגחיג 102.80 0.12% 611 0.00% 2.00% -0.97% 0.40% 17:24
אגוד הנפקות אגח ט 103.29 -0.02% 332 0.98% 1.98% -1.90% 0.40% 17:24
אגוד הנפקות התח יט 107.77 0.02% 42 0.00% 0.00% -1.83% 0.00% 17:24
אדגר אגח י 104.94 -0.50% 2,297 0.00% 2.97% -2.80% 0.30% 17:24
אדגר אגח ט 109.08 -0.25% 4,425 0.93% 1.87% -1.80% 0.40% 17:24
אדמה אגח ב 158.80 0.38% 12,799 0.64% 2.60% 0.64% 0.50% 17:24
או פי סי אגח ב 109.46 -0.11% 2,865 0.93% 1.87% 0% 0.50% 17:24
אול-יר אגח ב 67.54 -1.63% 433 -1.47% -2.90% -5.63% 0.10% 17:24
אול-יר אגח ג 79.14 -0.44% 784 2.60% 2.60% -8.14% 0.20% 17:24
אול-יר אגח ד 64.23 -2.18% 321 1.59% 0.00% 12.28% 0.20% 17:24
אול-יר אגח ה 98.93 -0.50% 1,661 1.03% -1.01% 7.69% 0.40% 17:24
אזורים אגח 12 104.86 -0.07% 447 0.00% 0.97% 1.96% 0.10% 17:24
אזורים אגח 13 105.25 -0.06% 310 0.00% 1.94% 2.94% 0.20% 17:24
איידיאיי הנפקות ה רובד 2 108.03 -0.18% 218 0.93% 1.89% 1.89% 0.20% 17:24
איידיאיי הנפקות הת ד ש"ה 107.07 -0.31% 111 0.00% 0.94% 0.94% 0.10% 17:24
אייסיאל אגח ה 103.54 -0.14% 1,814 0.00% 0.00% 0.98% 0.50% 17:24
אייסיאל אגח ז 101.61 -0.41% 2,659 0.00% 2.02% 0% 0.40% 17:24
אלבר אגח יז 95.64 0.06% 1,202 1.06% 6.74% -2.06% 0.20% 17:24
אלבר אגח יח 98.09 -0.17% 879 1.03% 6.52% 0.00% 0.10% 17:24
אלבר אגח טו 100.01 -0.21% 778 1.01% 4.17% 3.09% 0.20% 17:24
אלבר אגח טז 101.21 0.00% 1,948 1.00% 5.21% 3.06% 0.20% 17:24
אלדן תחבו אגח ב 101.00 0.04% 1,072 0.00% 2.02% 8.60% 0.10% 17:24
אלדן תחבו אגח ד 101.07 0.15% 476 -0.98% 6.32% 1.00% 0.10% 17:24
אלדן תחבו אגח ה 100.50 0.11% 742 -0.99% 4.17% 17.65% 0.20% 17:24
אלדן תחבו אגח ו 97.90 -0.37% 498 -1.02% 4.30% 0.00% 0.10% 17:24
אלון רבוע אגח ד 105.98 -0.19% 7,490 -0.94% 1.94% 5.00% 0.40% 17:24
אלון רבוע אגח ו 103.10 0.17% 2,089 0.98% 4.04% 0% 0.10% 17:24
אלוני חץ אגח ח 111.06 -0.07% 683 0.91% 1.83% -1.77% 0.30% 17:24
אלוני חץ אגח ט 111.56 0.04% 1,775 0.00% 0.91% 0.91% 0.50% 17:24
אלוני חץ אגח י 103.07 -0.18% 1,275 0.98% 1.98% 0.98% 0.50% 17:24
אלוני חץ אגח יב 104.75 0.00% 1,080 0.00% 1.96% 2.97% 0.20% 17:24
אלטיטיוד אגח א 99.60 -1.38% 628 -1.00% 0.00% 3.13% 0.10% 17:24
אלעד קנדה אגח א 108.46 -0.51% 948 0.93% 0.93% 2.86% 0.10% 17:24
אלעד קנדה אגח ב 101.96 -0.19% 3,851 1.00% 2.02% 3.06% 0.20% 17:24
אלקו אגח יג 103.92 0.01% 343 0.00% 1.98% 5.10% 0.10% 17:24
אלקטרה אגח ד 109.74 -0.01% 231 0.00% 0.00% 1.87% 0.20% 17:24
אלקטרה אגח ה 113.53 -0.03% 1,562 0.00% 0.89% 3.67% 0.30% 17:24
אלרוב נדלן אגחד 101.85 0.08% 1,002 1.00% 4.12% -3.81% 0.30% 17:24
אלרוב נדלן אגחה 92.50 0.14% 777 2.22% 5.75% -7.07% 0.10% 17:24
אמ.ג'יג'י אגח א 102.36 -1.48% 585 0.00% 3.03% 4.08% 0.10% 17:24
אמ.ג'יג'י אגח ב 101.41 -0.96% 1,622 0.00% 3.06% 4.12% 0.30% 17:24
אמ.די.ג'י אגח ג 84.36 0.67% 173 5.00% 10.53% 0.00% 0.10% 17:24
אמות אגח ב 109.02 -0.03% 395 0.93% 1.87% -0.91% 0.40% 17:24
אמות אגח ד 115.11 0.08% 3,687 0.88% 2.68% -0.86% 0.50% 17:24
אמות אגח ה 109.67 -0.01% 1,318 0.00% 0.00% 0.93% 0.50% 17:24
אמות אגח ו 101.39 0.18% 4,988 1.00% 2.02% -0.98% 0.50% 17:24
אמות אגח ז 102.86 0.09% 1,978 0.00% 0.99% 0% 0.30% 17:24
אנלייט אנרגיה אגח ו 108.25 -0.29% 741 0.00% 1.89% 1.89% 0.30% 17:24
אנקור אגח א 105.07 -0.80% 344 0.00% 1.94% 15.38% 0.10% 17:24
אנרג'יקס אגח א 103.62 -0.30% 473 0.00% 0.98% 5.10% 0.20% 17:24
אספן גרופ אגח ו 104.73 -0.01% 236 0.00% 0.97% -0.95% 0.20% 17:24
אספן גרופ אגח ז 106.32 -0.08% 631 0.95% 3.92% 4.95% 0.10% 17:24
אפי נכסים אגח ז 103.41 -0.06% 1,084 0.98% 1.98% -0.96% 0.40% 17:24
אפי נכסים אגח ח 105.00 -0.12% 2,110 0.96% 3.96% -0.94% 0.50% 17:24
אפי נכסים אגח ט 106.89 -0.21% 397 0.00% 1.92% 0.95% 0.20% 17:24
אפי נכסים אגח י 102.57 -0.11% 1,608 0.99% 4.08% 2.00% 0.20% 17:24
אפקון החז אגח ד 107.31 -0.32% 935 0.00% 1.90% 0% 0.10% 17:24
אפריקה מגורים אגח ג 102.81 -0.17% 216 0.00% 0.00% 2.00% 0.10% 17:24
אפריקה מגורים אגח ד 104.59 0.12% 778 0.00% 0.97% 2.97% 0.20% 17:24
אפריקה מגורים אגח ה 102.41 0.12% 1,255 0.00% 0.99% 0% 0.10% 17:24
אקויטל אגח 2 102.38 -0.29% 442 0.00% 0.99% 0.99% 0.20% 17:24
אקויטל אגח 3 100.43 0.04% 1,214 0.00% 1.01% 0% 0.10% 17:24
אקסטל אגח ב 98.50 -0.21% 892 2.08% 3.16% 5.38% 0.30% 17:24
ארפורט אגח ה 108.89 -0.01% 8,299 0.00% 0.93% -1.82% 0.50% 17:24
ארפורט אגח ט 97.71 0.19% 4,450 1.04% 3.19% -2.02% 0.10% 17:24
ארקו אגח ג 108.64 -0.27% 498 0.00% -0.92% 6.93% 0.10% 17:24
אשדר אגח ד 106.18 -0.37% 211 0.00% 0.95% 1.92% 0.20% 17:24
אשדר אגח ה 105.40 -0.52% 635 0.00% 0.96% 1.94% 0.20% 17:24
אשטרום נכ אגח12 106.39 0.11% 380 0.95% 1.92% 0% 0.20% 17:24
אשטרום נכסים אגח 10 110.20 -0.14% 1,320 0.92% 2.80% -0.90% 0.20% 17:24
אשטרום נכסים אגח 11 107.74 -0.03% 130 0.94% 2.88% -1.83% 0.10% 17:24
אשטרום נכסים אגח 8 105.88 0.05% 426 0.00% 0.96% -0.94% 0.10% 17:24
אשטרום נכסים אגח 9 115.24 0.08% 1,150 0.88% 3.60% 3.60% 0.20% 17:24
אשטרום קב אגח א 103.27 -0.06% 528 0.98% 1.98% 0.00% 0.20% 17:24
אשטרום קב אגח ב 105.54 -0.19% 1,101 0.00% 0.96% 1.94% 0.30% 17:24
אשטרום קב אגח ג 109.30 -0.16% 2,234 0.93% 1.87% 2.83% 0.50% 17:24
בזן אגח ה 109.55 -0.35% 5,392 0.00% 2.83% 0.00% 0.40% 17:24
בזן אגח ו 92.34 -0.11% 718 1.10% 1.10% 0.00% 0.40% 17:24
בזן אגח ט 91.08 -0.08% 636 0.00% 1.11% -1.09% 0.30% 17:24
בזן אגח י 94.44 0.12% 2,214 1.08% 5.62% -5.05% 0.40% 17:24
בזק אגח 6 108.84 0.01% 614 0.00% 0.93% -1.82% 0.50% 17:24
בזק אגח 9 109.35 0.00% 1,952 0.00% 0.00% 3.81% 0.50% 17:24
בזק אגח 10 107.91 -0.01% 545 0.00% 0.94% 0.94% 0.40% 17:24
בזק אגח 11 109.71 -0.08% 1,847 0.00% 0.00% 0% 0.40% 17:24
בזק אגח 12 106.46 0.07% 5,858 0.95% 1.92% 0% 0.50% 17:24
ביג אגח ה 104.38 0.05% 222 0.97% 0.97% -0.95% 0.20% 17:24
ביג אגח ז 105.83 0.13% 267 0.00% 1.94% -1.87% 0.20% 17:24
ביג אגח ח 105.81 0.04% 212 0.00% 1.94% -0.94% 0.20% 17:24
ביג אגח ט 106.34 0.18% 178 0.95% 2.91% -0.93% 0.30% 17:24
ביג אגח י 105.82 -0.40% 253 -0.94% 0.96% 5.00% 0.10% 17:24
ביג אגח טו 99.61 -0.17% 2,593 0.00% 3.13% 0% 0.40% 17:24
ביג אגח טז 100.26 0.02% 189 1.01% 2.04% 0% 0.10% 17:24
ביג אגח יא 108.08 0.06% 217 0.93% 3.85% -0.92% 0.20% 17:24
ביג אגח יב 113.32 -0.06% 4,972 0.89% 2.73% -0.88% 0.20% 17:24
ביג אגח יג 99.98 0.08% 577 0.00% 2.06% 0.00% 0.20% 17:24
ביג אגח יד 98.17 0.13% 1,273 1.03% 2.08% -2.00% 0.20% 17:24
ביג אגח יז 101.00 0.89% 21 2.02% 3.06% 0% 0.10% 17:24
בינל הנפק אגח י 101.35 0.12% 1,161 0.00% 2.02% 0.00% 0.50% 17:24
בינלאומי הנפקות יא 101.77 0.00% 647 0.00% 1.00% 0% 0.20% 17:24
בראק אן וי אגחב 107.71 -0.06% 46 0.00% 0.94% -1.83% 0.10% 17:24
בראק אן וי אגחג 111.95 -0.03% 263 0.00% 2.78% 0.00% 0.10% 17:24
גב ים אגח ו 137.38 0.17% 5,230 0.74% 1.48% -1.44% 0.50% 17:24
גב ים אגח ח 106.26 -0.10% 14,412 0.00% 1.92% 0.95% 0.50% 17:24
גב ים אגח ט 100.57 -0.01% 2,968 0.00% 2.04% 0% 0.50% 17:24
גזית גלוב אגח יא 110.80 -0.23% 5,754 0.00% 4.76% -5.17% 0.50% 17:24
גזית גלוב אגח יב 105.70 -0.58% 6,837 0.96% 6.06% -7.89% 0.50% 17:24
גזית גלוב אגח יג 102.04 0.03% 3,221 3.03% 8.51% -6.42% 0.50% 17:24
גזית גלוב אגח יד 90.90 -0.02% 1,216 1.12% 11.11% 0% 0.40% 17:24
גזית גלוב אגחטו 101.27 0.03% 2,190 1.00% 3.06% 0% 0.20% 17:24
גירון אגח ו 107.64 0.03% 530 0.94% 2.88% -1.83% 0.20% 17:24
גירון אגח ז 103.79 0.00% 350 0.98% 4.04% -1.90% 0.10% 17:24
דה זראסאי אגח ג 86.50 -0.52% 2,331 -1.15% 3.61% 8.86% 0.50% 17:24
דה זראסאי אגח ד 98.00 -0.37% 2,082 0.00% 2.08% 0.00% 0.10% 17:24
דה לסר אגח ד 94.99 0.05% 280 0.00% 5.62% 3.30% 0.10% 17:24
דה לסר אגח ה 95.54 -0.31% 8,885 0.00% 5.56% 5.56% 0.30% 17:24
דה לסר אגח ו 102.79 -0.72% 607 -1.92% 2.00% 0% 0.10% 17:24
דור אלון אגח ה 106.63 -0.07% 361 0.00% 0.95% 0.95% 0.10% 17:24
דור אלון אגח ו 103.41 -0.14% 935 0.98% 1.98% 1.98% 0.10% 17:24
דור אלון אגח ז 104.89 -0.29% 142 0.00% 0.00% 0.97% 0.10% 17:24
דיסקונט השקעות אגח ו 131.69 -0.16% 4,647 2.34% 5.65% 8.26% 0.50% 17:24
דיסקונט השקעות אגח י 107.19 0.10% 5,080 3.88% 5.94% 21.59% 0.50% 17:24
דיסקונט התח אגח י כ"ה נד 114.18 -0.01% 964 0.00% 0.88% 0.00% 0.10% 17:24
דיסקונט התח אגח יא כ"ה נד 109.04 -0.16% 51 0.00% 0.00% 0.93% 0.10% 17:24
דיסקונט מנפיקים אגח יג 104.44 -0.09% 826 0.00% 0.00% 0.97% 0.50% 17:24
דיסקונט מנפיקים אגח יד 111.42 0.04% 2,509 0.91% 0.91% 1.83% 0.50% 17:24
דיסקונט מנפיקים הת ד כ"ה נד 126.77 0.03% 101 0.00% 0.80% -1.56% 0.10% 17:24
דלק קידוחיםאגחא 87.94 -0.39% 5,490 -1.14% -1.14% 1.16% 0.50% 17:24
דלק תמלוגיםאגחא 96.50 -0.06% 279 1.05% 1.05% 3.23% 0.10% 17:24
דלשה קפיטל אגחב 99.35 -1.55% 775 -1.00% 2.06% 7.61% 0.10% 17:24
דלתא אגח א 115.27 0.01% 649 0.00% 2.68% 3.60% 0.20% 17:24
דלתא אגח ב 101.89 -0.15% 2,022 -0.98% 2.02% 1.00% 0.20% 17:24
דלתא אגח ו 95.77 -0.13% 229 0.00% 1.06% 0.00% 0.20% 17:24
דמרי אגח ז 105.03 0.00% 394 0.00% 1.94% 1.94% 0.10% 17:24
דמרי אגח ח 109.43 -0.20% 2,018 0.00% 0.93% 0.93% 0.20% 17:24
דמרי אגח ט 103.45 -0.01% 792 0.00% 0.98% 0% 0.10% 17:24
הכשרה לבטוח אגח 4 רובד 2 106.99 -0.94% 56 0.95% 3.92% -0.93% 0.10% 17:24
הכשרת ישוב אג20 104.87 0.07% 219 0.97% 1.96% -0.95% 0.10% 17:24
הכשרת ישוב אג21 106.10 -0.07% 480 0.95% 2.91% -0.93% 0.30% 17:24
הכשרת ישוב אג22 99.54 0.07% 1,165 1.02% 3.13% -2.94% 0.30% 17:24
הפניקס אגח 3 104.72 -0.16% 141 0.00% 0.97% 0.97% 0.10% 17:24
הפניקס אגח 4 101.02 -0.83% 183 0.00% 2.02% 2.02% 0.10% 17:24
הפניקס אגח 5 98.87 0.18% 839 0.00% 3.16% 0% 0.30% 17:24
הראל הנפק אגח ה 109.95 -0.04% 167 0.00% 0.00% -1.80% 0.20% 17:24
הראל הנפק אגח ו 112.70 0.14% 59 0.00% 0.90% -2.61% 0.10% 17:24
הראל הנפק אגח ז 116.20 -0.06% 750 0.00% 0.87% -1.69% 0.10% 17:24
הראל הנפק אגח ח 104.80 0.00% 69 0.00% 0.00% -1.89% 0.10% 17:24
הראל הנפק אגח ט 112.07 0.03% 149 0.90% 1.82% 0.00% 0.20% 17:24
הראל הנפק אגח טו- רובד 2 111.19 -0.22% 1,079 0.00% 2.78% 4.72% 0.20% 17:24
הראל הנפק אגח טז- רובד 2 109.59 -0.13% 459 0.00% 0.93% 2.83% 0.30% 17:24
הראל הנפק אגח י 113.38 -0.08% 387 0.89% 0.89% 0.00% 0.20% 17:24
הראל הנפק אגח יא 121.44 -0.10% 177 0.00% 0.83% 3.42% 0.20% 17:24
הראל הנפק אגח יב 119.53 0.06% 320 0.00% 1.71% 3.48% 0.10% 17:24
הראל הנפק אגח יג 120.28 -0.11% 108 0.00% 2.56% 4.35% 0.10% 17:24
הראל הנפק אגח יד- רובד 2 111.85 -0.16% 828 0.00% 1.83% 4.72% 0.40% 17:24
הראל הנפקות יז-רובד 2 102.44 -0.34% 1,040 0.00% 3.03% 4.08% 0.20% 17:24
הרץ פרופר אגח א 86.63 -0.73% 2,995 -1.15% 4.88% -5.49% 0.20% 17:24
ווטרסטון אגח א 73.41 -1.06% 1,229 5.80% 5.80% -9.88% 0.10% 17:24
ווסטדייל אגח א 107.01 -0.43% 1,145 0.00% 1.90% 1.90% 0.20% 17:24
ווסטדייל אגח ב 100.65 -1.18% 645 -0.99% 1.01% 4.17% 0.10% 17:24
וורטון אגח א 93.00 -1.24% 1,600 -2.11% 5.68% -3.13% 0.20% 17:24
וילאר אגח ז 107.98 -0.11% 190 -0.93% 0.00% 0.00% 0.10% 17:24
וילאר אגח ח 106.00 -0.16% 160 0.00% 0.95% 1.92% 0.20% 17:24
ויתניה אגח ד 105.65 0.00% 256 0.00% 0.96% -0.94% 0.10% 17:24
ויתניה אגח ה 107.83 -0.28% 454 0.00% 3.88% -2.73% 0.10% 17:24
חברה לישראל אגח 10 106.81 0.05% 1,965 0.00% 0.95% 1.92% 0.30% 17:24
חברה לישראל אגח 11 91.29 -0.10% 11,892 0.00% 0.00% 1.11% 0.40% 17:24
חברה לישראל אגח 12 106.71 0.06% 1,441 0.00% 1.92% 0.95% 0.30% 17:24
חברה לישראל אגח 13 104.07 0.10% 635 0.00% 0.97% 1.96% 0.10% 17:24
חברה לישראל אגח 14 99.90 -0.04% 2,296 0.00% 2.06% 1.02% 0.50% 17:24
חשמל אגח 26 108.51 -0.07% 3,247 0.00% 0.00% 0.93% 0.50% 17:24
חשמל אגח 27 128.60 0.17% 5,831 0.79% 2.40% 1.59% 0.50% 17:24
חשמל אגח 29 124.72 0.02% 6,585 0.81% 1.64% -0.80% 0.50% 17:24
חשמל אגח 30 106.24 0.06% 1,103 0.00% 0.00% 1.92% 0.30% 17:24
חשמל אגח 31 118.51 0.02% 1,018 0.85% 1.72% 2.61% 0.50% 17:24
טאואר אגח ז 102.64 -0.13% 581 0.00% 0.00% 0.99% 0.20% 17:24
טמפו משק אגח ג 102.04 -0.10% 748 0.00% 0.00% 0% 0.10% 17:24
יוניברסל אגח א 101.99 0.13% 257 0.00% 1.00% -0.98% 0.20% 17:24
יוניברסל אגח ב 102.44 -0.09% 555 0.00% 0.99% 2.00% 0.20% 17:24
יוניברסל אגח ג 98.62 -0.02% 752 0.00% 2.08% -1.01% 0.10% 17:24
ירושלים הנפקות אגח ט 104.90 -0.06% 321 -0.95% 0.00% -0.95% 0.10% 17:24
ירושלים הנפקות אגח טו 100.17 0.06% 641 1.01% 2.04% 0.00% 0.30% 17:24
ירושלים הנפקות אגח יג 102.67 0.06% 258 0.00% 0.99% -1.92% 0.20% 17:24
ישראכרט אגח א 101.56 0.07% 3,904 0.00% 0.00% 1.00% 0.40% 17:24
ישראמקו אגח א 94.30 -0.46% 3,611 -1.05% 1.08% 3.30% 0.50% 17:24
ישרס אגח טו 106.75 0.01% 143 0.00% 1.92% -0.93% 0.30% 17:24
ישרס אגח טז 111.47 -0.23% 1,264 0.00% 2.78% -0.89% 0.40% 17:24
ישרס אגח יג 106.15 0.14% 135 0.95% 0.95% -1.85% 0.20% 17:24
ישרס אגח יד 113.12 0.06% 3,857 0.89% 0.89% 1.80% 0.30% 17:24
ישרס אגח יח 100.10 -0.16% 363 1.01% 2.04% 0.00% 0.20% 17:24
כללביט ז-רובד 2 106.60 0.08% 133 0.95% 0.95% -2.75% 0.20% 17:24
כללביט ח-רובד 2 107.71 0.00% 465 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 17:24
כללביט ט-רובד 2 110.94 0.12% 105 0.00% 1.85% -0.90% 0.20% 17:24
כללביט י-רובד 2 110.25 -0.07% 5,277 0.00% 0.00% 0.92% 0.50% 17:24
כללביט יא-רובד 2 105.06 -0.10% 1,095 0.96% 1.94% 5.00% 0.50% 17:24
לאומי אגח 181 103.32 0.02% 13,061 0.00% 1.98% 0% 0.50% 17:24
לאומי אגח 178 108.17 -0.06% 1,289 0.00% 0.00% 1.89% 0.50% 17:24
לאומי אגח 179 105.53 0.03% 8,735 0.00% 1.94% -0.94% 0.50% 17:24
לאומי אגח 180 105.78 -0.16% 1,752 0.00% -1.87% 0.96% 0.50% 17:24
לייטסטון אגח א 103.75 -1.18% 2,161 -1.90% 0.98% 0.98% 0.30% 17:24
לייטסטון אגח ב 99.90 -0.32% 1,251 0.00% 2.06% 3.13% 0.20% 17:24
מבנה אגח כא 110.07 -0.06% 379 0.92% 1.85% -1.79% 0.10% 17:24
מבנה אגח כג 110.14 0.16% 269 0.92% 2.80% 0.00% 0.30% 17:24
מבנה אגח כד 113.23 0.08% 198 1.80% 3.67% 0.89% 0.30% 17:24
מבני תעשיה אגח טז 118.87 -0.12% 864 0.00% 0.85% 1.72% 0.20% 17:24
מבני תעשיה אגח יז 113.55 0.05% 601 0.89% 1.80% -1.74% 0.30% 17:24
מבני תעשיה אגח יח 110.36 0.14% 1,158 0.92% 1.85% -1.79% 0.40% 17:24
מבני תעשיה אגח יט 112.46 0.12% 120 0.90% 0.90% -1.75% 0.20% 17:24
מבני תעשיה אגח כ 114.01 -0.11% 1,074 0.88% 3.64% -0.87% 0.30% 17:24
מגדל הון אגח ג ש"ה 107.83 0.04% 7,459 0.00% 0.00% 1.90% 0.50% 17:24
מגדל הון אגח ד ש"ה 107.31 -0.03% 8,322 0.00% 0.94% 1.90% 0.30% 17:24
מגדל הון אגח ה ש"ה 108.02 -0.16% 1,212 0.00% 1.89% 1.89% 0.40% 17:24
מגדל הון אגח ו רובד 2 107.41 -0.14% 1,442 0.00% 1.90% 1.90% 0.50% 17:24
מגדל הון אגח ז רובד 2 117.29 -0.14% 2,330 0.00% 1.74% 2.63% 0.40% 17:24
מגדלי תיכוןאגחד 105.60 -0.49% 762 0.00% 0.00% 1.94% 0.10% 17:24
מגדלי תיכוןאגחה 104.55 -0.11% 2,038 0.00% 1.96% 0% 0.30% 17:24
מגה אור אגח ט 98.39 0.38% 1,383 1.03% 4.26% 0% 0.30% 17:24
מגה אור אגח ד 106.40 0.01% 321 0.95% 0.95% -1.85% 0.10% 17:24
מגה אור אגח ו 106.98 -0.21% 588 0.00% 0.95% -0.93% 0.30% 17:24
מגה אור אגח ז 106.82 0.06% 384 0.95% 1.92% -0.93% 0.30% 17:24
מגה אור אגח ח 105.25 -0.03% 377 0.96% 1.94% -1.87% 0.30% 17:24
מויניאן אגח א 96.30 -0.71% 1,329 -2.04% 2.13% -1.03% 0.20% 17:24
מויניאן אגח ב 87.50 -0.86% 1,666 -1.14% 4.82% -4.40% 0.50% 17:24
מוניציפל הנפ אגח ז 115.83 0.01% 84 0.00% 0.88% -0.86% 0.10% 17:24
מוניציפל הנפ אגח י 109.74 0.03% 1,155 0.00% 1.87% -0.91% 0.20% 17:24
מזרחי הנפקות 38 100.07 -0.02% 82 1.01% 1.01% 0.00% 0.20% 17:24
מזרחי הנפקות 40 110.88 -0.05% 5,194 0.00% 0.00% 0.92% 0.50% 17:24
מזרחי הנפקות 41 104.07 -0.14% 3,925 0.00% 0.97% 0.97% 0.50% 17:24
מזרחי הנפקות 42 100.99 -0.05% 300 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 17:24
מזרחי הנפקות 43 105.19 0.03% 808 0.96% 0.96% -1.87% 0.50% 17:24
מזרחי הנפקות 44 102.65 0.07% 6,926 0.00% 0.99% -1.92% 0.50% 17:24
מזרחי הנפקות 45 104.97 0.00% 5,548 0.00% 0.97% -1.89% 0.50% 17:24
מזרחי הנפקות 46 110.38 0.09% 1,063 0.92% 1.85% 0.00% 0.50% 17:24
מזרחי הנפקות 49 101.46 0.10% 3,880 1.00% 2.02% -0.98% 0.50% 17:24
מזרחי הנפקות 51 100.06 0.00% 1,989 1.01% 2.04% -0.99% 0.50% 17:24
מזרחי הנפקות 52 100.13 0.11% 175 1.01% 1.01% 0% 0.20% 17:24
מיטב דש אגח ד 102.45 -0.15% 1,305 0.00% 2.00% 2.00% 0.20% 17:24
מיטב דש אגח ג 116.04 -0.16% 711 0.87% 1.75% -0.85% 0.30% 17:24
מימון ישיר אג ב 100.50 -0.09% 1,687 0.00% 2.04% 0% 0.30% 17:24
מליסרון אגח ו 111.77 0.07% 404 0.00% 1.83% -0.89% 0.20% 17:24
מליסרון אגח ח 103.97 0.11% 854 0.00% 0.98% -1.90% 0.50% 17:24
מליסרון אגח י 107.80 0.05% 903 0.94% 1.90% -1.83% 0.50% 17:24
מליסרון אגח טו 107.94 -0.11% 1,241 0.00% 0.94% 0.94% 0.50% 17:24
מליסרון אגח טז 111.77 0.06% 120 0.91% 3.74% -0.89% 0.40% 17:24
מליסרון אגח יא 107.82 -0.07% 1,915 0.00% 1.90% -1.83% 0.50% 17:24
מליסרון אגח יג 116.12 0.14% 1,428 0.87% 1.75% -1.69% 0.30% 17:24
מליסרון אגח יד 110.00 -0.06% 618 0.92% 2.80% -0.90% 0.50% 17:24
מליסרון אגח יז 109.22 0.12% 226 0.93% 2.83% 0.00% 0.20% 17:24
מליסרון אגח יח 98.51 -0.04% 299 1.03% 2.08% 0% 0.20% 17:24
מליסרון אגח יט 103.40 0.12% 621 0.98% 1.98% 0% 0.20% 17:24
ממן אגח ג 104.94 -0.05% 320 0.00% 0.97% 2.97% 0.10% 17:24
מנורה הון ד שה 112.72 -0.11% 211 0.00% 0.90% 1.82% 0.20% 17:24
מנורה הון התח ה 114.19 -0.04% 308 0.00% 1.79% 3.64% 0.10% 17:24
מנורה הון התח ו 103.57 -0.24% 761 0.00% 0.98% 4.04% 0.10% 17:24
מנורה מב החזקות ג 107.48 -0.02% 276 0.00% 0.94% 1.90% 0.20% 17:24
מנרב אגח ב 106.03 0.19% 1,137 1.92% 2.91% -0.93% 0.10% 17:24
מקורות אגח 10 100.75 -0.03% 374 0.00% 2.04% -0.99% 0.20% 17:24
מקורות אגח 11 121.90 0.00% 1,248 0.00% 2.54% 5.22% 0.50% 17:24
מרכנתיל הנ אגחב 103.61 0.00% 908 0.00% 0.00% 0.98% 0.10% 17:24
נאוויטס מימון ב 97.62 -0.47% 291 -1.02% -1.02% 0.00% 0.30% 17:24
נובל אגח א 90.50 -0.06% 152 0.00% 2.27% 9.76% 0.10% 17:24
נורסטאר אגח י 104.50 -0.25% 661 -0.95% 2.97% 4.00% 0.10% 17:24
נורסטאר אגח יא 97.47 -0.83% 2,457 -1.02% 10.23% -6.73% 0.20% 17:24
נורסטאר אגח יב 88.93 -1.05% 1,976 -2.22% 11.39% -12.00% 0.10% 17:24
נייר חדרה אגח 6 113.56 -0.03% 1,578 0.00% 0.89% 0.89% 0.20% 17:24
נכסים ובניין אגח ט 108.78 -0.20% 3,031 1.89% 2.86% 5.88% 0.50% 17:24
נכסים ובנין אגח ד 134.09 -0.16% 3,994 0.75% 3.88% 0.75% 0.50% 17:24
נכסים ובנין אגח ו 109.46 0.02% 854 0.93% 1.87% -0.91% 0.20% 17:24
נכסים ובנין אגח ז 115.16 -0.22% 1,607 0.88% 1.77% 2.68% 0.20% 17:24
נמלי ישראל אגחא 105.95 -0.12% 1,739 0.00% 0.96% -2.78% 0.50% 17:24
נמלי ישראל אגחב 115.03 0.11% 6,766 0.88% 1.77% 1.77% 0.50% 17:24
נמלי ישראל אגחג 103.22 -0.12% 758 0.00% 0.00% 0.98% 0.40% 17:24
נמקו אגח א 106.30 -0.63% 1,540 -0.93% 0.95% 1.92% 0.20% 17:24
נמקו אגח ב 98.60 -1.20% 1,183 -2.00% 1.03% 3.16% 0.20% 17:24
נפטא אגח ח 103.47 -0.15% 201 0.00% 0.00% 0.98% 0.10% 17:24
נתיבי גז אגח ד 124.73 0.02% 8,396 0.00% 1.64% 0.81% 0.50% 17:24
סאות'רן אגח א 104.10 -1.06% 542 -0.95% 0.97% 6.12% 0.10% 17:24
סאות'רן אגח ב 103.83 -1.66% 394 -1.90% 0.00% 8.42% 0.10% 17:24
סאות'רן אגח ג 103.00 -1.81% 580 -0.96% 0.98% 4.04% 0.10% 17:24
סאמיט אגח ו 114.94 -0.06% 76 -0.87% 0.00% 0.88% 0.10% 17:24
סאמיט אגח י 111.76 -0.28% 180 0.00% 2.78% 2.78% 0.20% 17:24
סאפיינס אגח ב 98.47 0.00% 170 -1.01% -1.01% 1.03% 0.20% 17:24
סופרגז אגח א 101.15 -0.01% 903 0.00% 1.00% 0% 0.10% 17:24
סטרוברי אגח ב 99.55 -1.30% 1,076 -1.98% 0.00% 7.61% 0.20% 17:24
סילברסטין אגח א 103.85 0.00% 1,239 0.00% 1.98% 0.00% 0.40% 17:24
סילברסטין אגח ב 100.55 -0.25% 1,489 0.00% 4.17% -0.99% 0.20% 17:24
סלע נדלן אגח ב 106.10 0.04% 930 0.95% 0.95% -2.75% 0.20% 17:24
סלע נדלן אגח ג 110.05 0.12% 1,814 0.92% 2.80% 0.00% 0.50% 17:24
סלע נדלן אגח ד 107.18 0.16% 358 0.94% 3.88% 0% 0.10% 17:24
סלקום אגח ח 101.80 0.08% 587 0.00% 3.06% 2.02% 0.30% 17:24
סלקום אגח ט 106.31 -0.30% 852 0.00% 1.92% 4.95% 0.30% 17:24
סלקום אגח יא 103.89 -0.47% 11,282 -0.96% 1.98% 8.42% 0.30% 17:24
סלקום אגח יב 98.80 -0.13% 60,470 -2.00% 3.16% 10.11% 0.40% 17:24
ספנסר אגח א 104.45 -0.35% 2,978 -0.95% 4.00% 9.47% 0.10% 17:24
ספנסר אגח ב 95.84 0.01% 42,429 -1.04% 5.56% 21.79% 0.10% 17:24
ספנסר אגח ג 100.12 -0.80% 2,040 -0.99% 4.17% 3.09% 0.20% 17:24
עזריאלי אגח ב 100.93 0.08% 1,706 0.00% 1.01% -0.99% 0.30% 17:24
עזריאלי אגח ד 107.32 0.00% 5,479 0.94% 1.90% -0.93% 0.50% 17:24
עזריאלי אגח ה 109.10 0.06% 5,633 0.93% 2.83% 0.00% 0.50% 17:24
עזריאלי אגח ו 117.25 0.22% 930 1.74% 3.54% 0.86% 0.50% 17:24
עמידר אגח א 102.75 -0.15% 764 0.00% 0.00% 0.99% 0.40% 17:24
פועלים הנ הת טו 110.17 0.04% 415 0.92% 0.92% -1.79% 0.50% 17:24
פועלים הנ הת טז 112.18 -0.07% 264 0.00% 0.00% 0.90% 0.10% 17:24
פועלים הנ הת יד 112.14 -0.01% 3,680 0.90% 0.90% -0.88% 0.50% 17:24
פועלים הנפקות אגח 32 113.23 0.00% 4,857 0.89% 1.80% -1.74% 0.50% 17:24
פועלים הנפקות אגח 34 102.57 0.04% 1,421 0.00% 0.99% -0.97% 0.50% 17:24
פועלים הנפקות אגח 35 104.52 0.14% 1,361 0.00% 1.96% -0.95% 0.50% 17:24
פועלים הנפקות אגח 36 110.87 0.15% 48,511 0.92% 2.80% -0.90% 0.50% 17:24
פורמולה אגח ג 104.91 -0.04% 258 0.00% 0.00% 1.96% 0.10% 17:24
פז נפט אגח ד 102.30 -0.24% 1,647 0.00% 0.99% 0.99% 0.30% 17:24
פז נפט אגח ה 103.91 -0.06% 565 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 17:24
פז נפט אגח ו 107.99 0.03% 389 0.00% 0.94% -1.83% 0.20% 17:24
פז נפט אגח ז 104.90 -0.18% 2,449 0.00% 1.96% -0.95% 0.50% 17:24
פז נפט אגח ח 103.68 -0.15% 1,593 0.00% 1.98% 0% 0.40% 17:24
פנינסולה אגח ב 100.36 -0.05% 271 0.00% 0.00% 2.04% 0.10% 17:24
פניקס הון אגח ד 109.47 -0.08% 194 -0.91% 0.00% 0.93% 0.20% 17:24
פניקס הון אגח ה 114.01 0.16% 206 0.88% 1.79% 0.88% 0.20% 17:24
פניקס הון אגח ו 105.32 -0.13% 273 0.00% 0.96% 0.00% 0.20% 17:24
פניקס הון אגח ח 112.43 0.08% 966 0.00% 0.90% 1.82% 0.40% 17:24
פניקס הון אגח ט רובד 2 111.20 -0.01% 67 0.00% 0.91% 2.78% 0.20% 17:24
פניקס הון אגח י רובד 2 100.83 -0.43% 279 -0.99% 0.00% 1.01% 0.10% 17:24
פניקס הון אגח יא רובד 2 106.67 -0.01% 679 0.00% 0.95% 3.92% 0.40% 17:24
פננטפארק אגח א 95.46 0.02% 4,789 1.06% 3.26% 1.06% 0.20% 17:24
פסיפיק אגח א 99.73 -0.49% 7,196 -1.98% 1.02% -1.00% 0.30% 17:24
פסיפיק אגח ב 89.72 -0.72% 1,682 -4.30% 1.14% 0% 0.10% 17:24
פרטנר אגח ד 100.57 -0.01% 287 0.00% 0.00% 1.01% 0.10% 17:24
פרטנר אגח ו 103.59 -0.14% 445 0.00% 0.98% 3.00% 0.20% 17:24
פרטנר אגח ז 113.99 -0.15% 2,461 -0.88% 1.80% 7.62% 0.40% 17:24
פרשקובסקי אגחיג 101.37 0.07% 2,336 0.00% 1.00% 0% 0.10% 17:24
פתאל אירופה א 98.74 -1.62% 1,116 -2.97% 6.52% -3.92% 0.10% 17:24
פתאל אירופה ב 103.00 -0.74% 485 -0.96% 3.00% -1.90% 0.10% 17:24
פתאל אירופה ג 94.94 -1.83% 1,894 -2.08% 13.25% -6.93% 0.20% 17:24
פתאל אירופה ד 109.83 -0.17% 3,151 0.00% 4.81% 0% 0.10% 17:24
פתאל החז אגח ב 92.21 -2.06% 3,938 0.00% 10.84% -10.68% 0.30% 17:24
פתאל החז אגח ג 88.00 -0.17% 1,305 3.53% 20.55% -9.28% 0.10% 17:24
קופרליין אגח ב 90.29 -1.81% 1,961 -2.17% 0.00% 5.88% 0.10% 17:24
קורנרסטון אגח א 105.93 -0.82% 2,401 -0.94% 0.96% 0.96% 0.10% 17:24
קליין אגח ב 101.27 -0.45% 293 0.00% 2.02% 8.60% 0.10% 17:24
קרדן נדלן אגח ד 102.35 0.24% 408 0.99% 2.00% 0% 0.10% 17:24
קרסו אגח א 104.25 -0.24% 601 0.97% 1.96% 1.96% 0.20% 17:24
קרסו אגח ב 102.14 -0.18% 467 0.00% 2.00% 2.00% 0.10% 17:24
קרסו אגח ג 103.49 -0.15% 270 0.98% 1.98% 1.98% 0.10% 17:24
רבוע נדלן אגח ה 104.07 0.07% 602 0.97% 1.96% -1.89% 0.20% 17:24
רבוע נדלן אגח ו 105.84 -0.08% 817 0.00% 1.94% -0.94% 0.30% 17:24
רבוע נדלן אגח ז 105.27 0.08% 161 0.96% 1.94% -1.87% 0.30% 17:24
רבוע נדלן אגח ח 104.69 -0.08% 1,311 0.00% 2.97% 0.00% 0.40% 17:24
ריט 1 אגח ד 109.60 0.10% 4,186 0.00% 0.93% -1.80% 0.20% 17:24
ריט 1 אגח ה 122.51 0.16% 372 0.83% 2.52% 0.00% 0.50% 17:24
ריט 1 אגח ו 124.01 0.00% 726 1.64% 2.48% 0.81% 0.40% 17:24
רני צים אגח א 102.80 -0.17% 351 -0.97% 2.00% 2.00% 0.10% 17:24
שופרסל אגח ד 113.89 -0.02% 836 0.00% 0.89% 0.00% 0.10% 17:24
שופרסל אגח ה 119.31 -0.08% 1,464 0.00% 0.00% 2.59% 0.50% 17:24
שופרסל אגח ו 118.84 -0.03% 1,285 0.00% 1.72% -0.84% 0.40% 17:24
שופרסל אגח ז 114.56 -0.17% 1,340 0.00% 0.88% 3.64% 0.40% 17:24
שטראוס אגח ה 109.05 -0.11% 1,903 0.00% 0.93% 1.87% 0.30% 17:24
שטראוס אגח ו 103.08 -0.11% 1,199 0.98% 0.98% 0% 0.30% 17:24
שיכון ובינוי אגח 6 108.99 -0.06% 3,101 0.93% 1.89% 0.00% 0.50% 17:24
שיכון ובינוי אגח 7 112.10 -0.20% 988 0.90% 0.90% 2.75% 0.30% 17:24
שיכון ובינוי אגח 8 114.00 0.09% 4,642 1.79% 4.59% 0.00% 0.50% 17:24
שכון ובי אגח 9 110.50 -0.31% 1,695 0.92% 3.77% 0% 0.10% 17:24
שלמה החז אגח טז 101.97 0.11% 571 0.00% 1.00% 0.00% 0.30% 17:24
שלמה החז אגח יז 102.93 0.01% 263 0.00% 0.99% 0.99% 0.10% 17:24
שלמה החז אגח יח 102.92 0.05% 913 0.00% 3.03% -0.97% 0.40% 17:24
שלמה נדלן אגח ג 105.28 -0.44% 290 0.00% 0.00% 0.96% 0.10% 17:24
שלמה נדלן אגח ד 103.11 0.08% 1,242 0.98% 3.00% 0.00% 0.10% 17:24
שמוס אגח א 87.61 0.60% 203 1.16% 1.16% -4.40% 0.50% 17:24
שפיר הנדס אגח א 107.11 -0.11% 408 0.00% 0.94% 1.90% 0.20% 17:24
שפיר הנדס אגח ב 107.85 -0.05% 1,604 0.00% 0.94% 2.88% 0.40% 17:24
תמר פטרו אגח א 83.67 -0.52% 1,467 0.00% 3.75% 1.22% 0.50% 17:24
תמר פטרו אגח ב 84.57 -0.44% 841 0.00% 3.70% 1.20% 0.50% 17:24
תעשייה אוירית אגח ד 100.87 -0.22% 400 -0.99% 0.00% 0.00% 0.20% 17:24