שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אבגול אגח ג 109.51 0.00% 0 0.00% 0.00% 4.81% 0.30% 08:00
אגוד הנפ אגח י 102.42 0.00% 0 0.00% -0.97% 4.08% 0.20% 08:00
אגוד הנפ אגח יא 106.62 0.00% 0 0.00% -0.93% 0% 0.20% 08:00
אגוד הנפקות אגח ח 100.46 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 08:00
אגוד הנפקות אגח ט 105.58 0.00% 0 0.00% -0.94% 2.94% 0.30% 08:00
אגוד הנפקות התח יח 100.61 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 08:00
אגוד הנפקות התח יט 111.15 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.83% 0.10% 08:00
אגוד הנפקות שה נד 1 117.05 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.74% 0.10% 08:00
אדגר אגח י 106.85 0.00% 0 -0.93% -1.85% 15.22% 0.20% 08:00
אדגר אגח ח 105.22 0.00% 0 0.00% -0.94% 3.96% 0.20% 08:00
אדגר אגח ט 112.91 0.00% 0 -1.75% -1.75% 7.69% 0.40% 08:00
אדמה אגח ב 160.41 0.00% 0 0.00% 0.63% 16.79% 0.50% 08:00
או פי סי אגח א 111.15 0.00% 0 -0.89% 0.00% 11.00% 0.20% 08:00
אול-יר אגח ב 80.17 0.00% 0 -2.44% -1.23% 23.08% 0.20% 08:00
אול-יר אגח ג 88.95 0.00% 0 -3.30% -3.30% 4.76% 0.30% 08:00
אול-יר אגח ד 66.46 0.00% 0 -1.49% -2.94% 32.00% 0.20% 08:00
אול-יר אגח ה 91.26 0.00% 0 0.00% -1.09% 8.33% 0.40% 08:00
אזורים אגח 12 102.99 0.00% 0 -0.97% 0.00% 6.25% 0.20% 08:00
איידיאו אגח ז 109.18 0.00% 0 0.00% 0.00% 2.83% 0.30% 08:00
איידיאו אגח ח 109.55 0.00% 0 0.00% 0.00% 9.00% 0.30% 08:00
איידיאיי הנפקות ה רובד 2 107.84 0.00% 0 0.00% 0.00% 10.31% 0.10% 08:00
אלביט מערכות אגח א 104.47 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.97% 0.10% 08:00
אלבר אגח טו 101.62 0.00% 0 -0.98% 0.00% 5.21% 0.20% 08:00
אלבר אגח טז 105.12 0.00% 0 0.00% -0.94% 7.14% 0.30% 08:00
אלבר אגח יד 101.50 0.00% 0 0.00% 0.00% 3.06% 0.20% 08:00
אלדן תחבו אגח א 102.65 0.00% 0 0.00% 0.00% 2.00% 0.10% 08:00
אלדן תחבו אגח ב 104.55 0.00% 0 0.00% 0.00% 2.97% 0.20% 08:00
אלדן תחבו אגח ג 103.16 0.00% 0 0.00% 0.00% 5.10% 0.10% 08:00
אלדן תחבו אגח ד 104.81 0.00% 0 -0.95% -1.89% 2.97% 0.10% 08:00
אלדן תחבו אגח ה 105.40 0.00% 0 0.00% -0.94% 5.00% 0.20% 08:00
אלון רבוע אגח ד 98.59 0.00% 0 -1.01% -2.00% 13.95% 0.40% 08:00
אלון רבוע אגח ה 102.18 0.00% 0 0.00% 0.00% 7.37% 0.10% 08:00
אלוני חץ אגח ח 115.22 0.00% 0 0.00% 0.00% 2.68% 0.50% 08:00
אלוני חץ אגח ט 111.44 0.00% 0 0.91% 0.00% 7.77% 0.50% 08:00
אלוני חץ אגח י 103.57 0.00% 0 -0.96% -0.96% 0.00% 0.50% 08:00
אלעד קנדה אגח א 105.54 0.00% 0 -0.94% -1.87% 6.06% 0.10% 08:00
אלקו אגח יא 109.44 0.00% 0 0.00% 0.00% 2.83% 0.10% 08:00
אלקטרה אגח ה 112.55 0.00% 0 0.00% 1.82% 14.29% 0.10% 08:00
אלקטרה אגח ד 108.88 0.00% 0 -0.92% -0.92% 4.85% 0.20% 08:00
אלרוב נדלן אגחד 105.27 0.00% 0 -0.94% -1.87% 5.00% 0.30% 08:00
אמ.ג'יג'י אגח א 105.48 0.00% 0 0.00% 0.96% 19.32% 0.10% 08:00
אמ.די.ג'י אגח ב 96.92 0.00% 0 -2.04% -2.04% 5.49% 0.10% 08:00
אמ.די.ג'י אגח ג 87.75 0.00% 0 -2.25% -1.14% 24.29% 0.10% 08:00
אמות אגח ב 113.01 0.00% 0 0.89% 0.00% 2.73% 0.50% 08:00
אמות אגח ג 117.15 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.74% 0.10% 08:00
אמות אגח ד 118.52 0.00% 0 0.00% 0.00% 10.28% 0.50% 08:00
אמות אגח ה 110.22 0.00% 0 0.00% 0.00% 7.84% 0.50% 08:00
אנקור אגח א 96.34 0.00% 0 0.00% -1.03% 20.00% 0.20% 08:00
אספן גרופ אגח ו 107.47 0.00% 0 0.00% 0.00% 7.00% 0.20% 08:00
אספן גרופ אגח ז 100.18 0.00% 0 0.00% 0.00% 14.94% 0.10% 08:00
אפריקה מגורים אגח ג 104.93 0.00% 0 -0.95% -0.95% 2.97% 0.20% 08:00
אפריקה מגורים אגח ד 101.57 0.00% 0 0.00% 0.00% 14.77% 0.20% 08:00
אפריקה נכסים אגח ז 108.07 0.00% 0 0.00% -0.92% 6.93% 0.40% 08:00
אפריקה נכסים אגח ח 104.92 0.00% 0 -0.95% -1.89% 16.85% 0.50% 08:00
אפריקה נכסים אגח ט 109.47 0.00% 0 0.00% 0.00% 0% 0.30% 08:00
אקויטל אגח 2 102.04 0.00% 0 0.00% 0.00% 0% 0.30% 08:00
אקסטל אגח א 98.84 0.00% 0 -1.01% -1.01% 8.89% 0.20% 08:00
אקסטל אגח ב 88.47 0.00% 0 -1.12% 0.00% 29.41% 0.30% 08:00
ארפורט אגח ה 111.60 0.00% 0 0.00% 0.00% 7.77% 0.50% 08:00
ארפורט אגח ז 108.85 0.00% 0 0.00% -0.92% 2.86% 0.20% 08:00
ארקו אגח ג 105.89 0.00% 0 0.00% 0.00% 9.38% 0.10% 08:00
אשדר אגח ד 105.84 0.00% 0 -0.94% 0.00% 6.06% 0.20% 08:00
אשטרום נכסים אגח 10 112.42 0.00% 0 0.90% 0.00% 10.89% 0.30% 08:00
אשטרום נכסים אגח 11 109.99 0.00% 0 0.00% 0.00% 11.22% 0.10% 08:00
אשטרום נכסים אגח 8 110.34 0.00% 0 -0.90% -0.90% 1.85% 0.10% 08:00
אשטרום נכסים אגח 9 114.20 0.00% 0 0.00% 0.00% 11.76% 0.30% 08:00
אשטרום קב אגח א 105.20 0.00% 0 -0.94% -1.87% 5.00% 0.20% 08:00
אשטרום קב אגח ב 106.17 0.00% 0 0.00% -0.93% 6.00% 0.40% 08:00
אשטרום קב אגח ג 104.30 0.00% 0 0.00% -1.89% 10.64% 0.50% 08:00
בזן אגח א 122.66 0.00% 0 0.00% -0.81% 0.00% 0.10% 08:00
בזן אגח ד 106.47 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.92% 0.20% 08:00
בזן אגח ה 112.31 0.00% 0 -0.88% -0.88% 4.67% 0.40% 08:00
בזן אגח ו 96.38 0.00% 0 1.05% -1.03% -1.03% 0.50% 08:00
בזן אגח ט 97.63 0.00% 0 0.00% -1.02% 1.04% 0.30% 08:00
בזק אגח 6 111.30 0.00% 0 0.00% -0.89% 0.91% 0.50% 08:00
בזק אגח 7 100.50 0.00% 0 0.00% -0.99% -0.99% 0.30% 08:00
בזק אגח 9 107.00 0.00% 0 -0.93% -0.93% 5.94% 0.50% 08:00
בזק אגח 10 107.18 0.00% 0 -1.83% -1.83% 4.90% 0.40% 08:00
ביג אגח ד 111.63 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.91% 0.20% 08:00
ביג אגח ה 108.43 0.00% 0 0.00% 0.00% 2.86% 0.20% 08:00
ביג אגח ז 109.95 0.00% 0 -0.91% -1.80% 5.83% 0.20% 08:00
ביג אגח ח 107.32 0.00% 0 0.00% 0.00% 8.08% 0.20% 08:00
ביג אגח ט 107.11 0.00% 0 -0.93% 0.00% 9.18% 0.30% 08:00
ביג אגח י 102.98 0.00% 0 0.00% -1.92% -2.86% 0.10% 08:00
ביג אגח יא 110.52 0.00% 0 0.00% 0.92% 10.00% 0.20% 08:00
ביג אגח יב 116.86 0.00% 0 0.00% 0.00% 14.85% 0.30% 08:00
בינל הנפק אגח ח 102.43 0.00% 0 0.00% 0.00% 2.00% 0.20% 08:00
בינל הנפק אגח ט 103.68 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 08:00
בינל הנפק כ"ה נד כ 111.73 0.00% 0 0.00% -0.89% 0.91% 0.20% 08:00
בראק אן וי אגחב 112.63 0.00% 0 0.00% -0.88% 3.70% 0.10% 08:00
גב ים אגח ו 147.94 0.00% 0 -0.68% -0.68% 5.76% 0.50% 08:00
גב ים אגח ח 104.79 0.00% 0 0.97% 0.97% 9.47% 0.40% 08:00
גזית גלוב אגח ד 128.00 0.00% 0 0.00% 0.00% 2.40% 0.50% 08:00
גזית גלוב אגח יא 122.90 0.00% 0 -0.81% -0.81% 6.09% 0.50% 08:00
גזית גלוב אגח יב 115.77 0.00% 0 0.00% -0.86% 17.35% 0.50% 08:00
גזית גלוב אגח יג 109.75 0.00% 0 0.00% -0.91% 17.20% 0.50% 08:00
ג'י.אף.אי אגח א 102.83 0.00% 0 -0.97% 0.00% 24.39% 0.10% 08:00
ג'י.אף.אי אגח ב 93.59 0.00% 0 -2.11% -4.12% 25.68% 0.10% 08:00
גירון אגח ו 110.58 0.00% 0 0.00% 0.00% 10.00% 0.10% 08:00
גירון אגח ז 103.26 0.00% 0 0.00% 0.98% 13.19% 0.10% 08:00
דה זראסאי אגח ג 86.50 0.00% 0 -3.37% -4.44% -8.51% 0.50% 08:00
דה זראסאי אגח ד 97.59 0.00% 0 -1.02% -1.02% 2.11% 0.10% 08:00
דה לסר אגח ד 93.11 0.00% 0 -2.11% -3.13% 2.20% 0.20% 08:00
דה לסר אגח ה 92.00 0.00% 0 -1.08% -1.08% 10.84% 0.30% 08:00
דור אלון אגח ה 107.00 0.00% 0 0.00% 0.00% 3.88% 0.10% 08:00
דור אלון אגח ו 103.77 0.00% 0 -0.96% -0.96% 6.19% 0.10% 08:00
דיסק מנ אגח יג 104.28 0.00% 0 0.00% 0.00% 4.00% 0.40% 08:00
דיסק מנ אגח יד 110.60 0.00% 0 0.00% 0.92% 10.00% 0.40% 08:00
דיסקונט השקעות אגח ו 114.10 0.00% 0 -1.72% -5.00% -0.87% 0.50% 08:00
דיסקונט השקעות אגח י 83.09 0.00% 0 -1.19% -4.60% 5.06% 0.50% 08:00
דיסקונט התח אגח י כ"ה נד 117.13 0.00% 0 0.00% -0.85% 0.86% 0.20% 08:00
דיסקונט התח אגח יא כ"ה נד 111.53 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.83% 0.10% 08:00
דיסקונט מנפיקים הת 1 ש"ה נד 119.21 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.85% 0.50% 08:00
דיסקונט מנפיקים הת ד כ"ה נד 134.01 0.00% 0 0.00% 0.00% 3.08% 0.20% 08:00
דלק קבוצה אגח יג 123.97 0.00% 0 -2.38% -4.65% -2.38% 0.30% 08:00
דלק קבוצה אגח יח 112.72 0.00% 0 -4.27% -6.67% -4.27% 0.40% 08:00
דלק קבוצה אגח יט 106.69 0.00% 0 -4.50% -7.02% -4.50% 0.30% 08:00
דלק קבוצה אגח כב 121.00 0.00% 0 -3.20% -4.72% -3.20% 0.20% 08:00
דלק קבוצה אגח לא 90.90 0.00% 0 -3.23% -8.16% -4.26% 0.50% 08:00
דלק קבוצה לד 88.10 0.00% 0 -1.12% -8.33% 0.00% 0.20% 08:00
דלק קידוחיםאגחא 89.23 0.00% 0 1.14% -2.20% -5.32% 0.50% 08:00
דלק תמלוגיםאגחא 101.10 0.00% 0 0.00% -1.94% -3.81% 0.20% 08:00
דלשה קפיטל אגחב 92.54 0.00% 0 -1.08% 0.00% 19.48% 0.10% 08:00
דלשה קפיטל אגחג 97.18 0.00% 0 1.04% 0.00% 38.57% 0.10% 08:00
דלתא אגח א 116.25 0.00% 0 0.00% 0.00% 7.41% 0.20% 08:00
דלתא אגח ב 100.77 0.00% 0 -1.96% -2.91% -1.96% 0.20% 08:00
דלתא אגח ו 95.35 0.00% 0 0.00% -2.06% -5.94% 0.20% 08:00
דמרי אגח ז 104.09 0.00% 0 0.00% 0.97% 9.47% 0.10% 08:00
דרבן אגח ד 129.43 0.00% 0 0.00% -0.77% 1.57% 0.10% 08:00
הכשרת ישוב אג20 104.24 0.00% 0 -1.89% -1.89% 6.12% 0.10% 08:00
הכשרת ישוב אג21 107.45 0.00% 0 -0.93% 0.00% 12.63% 0.20% 08:00
הפניקס אגח 2 110.44 0.00% 0 0.00% 0.00% 3.77% 0.20% 08:00
הפניקס אגח 3 103.67 0.00% 0 0.00% 0.98% 9.57% 0.10% 08:00
הראל הנפק אגח ד 113.05 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.89% 0.10% 08:00
הראל הנפק אגח ה 118.15 0.00% 0 0.00% 0.00% 2.61% 0.20% 08:00
הראל הנפק אגח ו 122.17 0.00% 0 0.00% 0.00% 6.09% 0.10% 08:00
הראל הנפק אגח ז 126.62 0.00% 0 0.00% 0.00% 9.57% 0.10% 08:00
הראל הנפק אגח ח 111.13 0.00% 0 0.00% 0.00% 3.74% 0.10% 08:00
הראל הנפק אגח ט 114.70 0.00% 0 -0.87% 0.00% 12.87% 0.20% 08:00
הראל הנפק אגח טו- רובד 2 105.07 0.00% 0 0.96% 2.94% 26.51% 0.20% 08:00
הראל הנפק אגח טז- רובד 2 108.34 0.00% 0 0.93% 0.93% 0% 0.30% 08:00
הראל הנפק אגח י 115.45 0.00% 0 0.00% 0.00% 15.00% 0.20% 08:00
הראל הנפק אגח יא 119.15 0.00% 0 0.85% 1.71% 16.67% 0.20% 08:00
הראל הנפק אגח יב 116.01 0.00% 0 0.87% 1.75% 19.59% 0.10% 08:00
הראל הנפק אגח יג 115.93 0.00% 0 0.00% 1.77% 19.79% 0.10% 08:00
הראל הנפק אגח יד- רובד 2 106.52 0.00% 0 0.95% 2.91% 23.26% 0.20% 08:00
הרץ פרופר אגח א 87.25 0.00% 0 -2.25% -2.25% 8.75% 0.20% 08:00
ווטרסטון אגח א 84.21 0.00% 0 -2.33% -2.33% 25.37% 0.20% 08:00
ווסטדייל אגח א 106.35 0.00% 0 0.00% -0.93% 0% 0.30% 08:00
וורטון אגח א 98.40 0.00% 0 -1.01% -1.01% 4.26% 0.40% 08:00
וילאר אגח ז 108.92 0.00% 0 0.00% 0.00% 2.86% 0.10% 08:00
וילאר אגח ח 105.50 0.00% 0 0.00% 0.96% 8.25% 0.10% 08:00
ויתניה אגח ד 105.87 0.00% 0 0.00% -0.94% 2.94% 0.10% 08:00
חברה לישראלאגח7 130.15 0.00% 0 0.00% -0.76% 0.78% 0.50% 08:00
חברהלישראלאגח10 108.56 0.00% 0 0.00% -0.92% 3.85% 0.30% 08:00
חברהלישראלאגח11 94.91 0.00% 0 1.08% -1.05% -2.08% 0.50% 08:00
חברהלישראלאגח12 107.16 0.00% 0 0.00% 0.00% 9.18% 0.30% 08:00
חברהלישראלאגח13 107.05 0.00% 0 0.94% -0.93% 0.00% 0.10% 08:00
חשמל אגח 26 113.09 0.00% 0 0.89% 0.89% 4.63% 0.50% 08:00
חשמל אגח 27 131.89 0.00% 0 0.00% 0.77% 13.91% 0.50% 08:00
חשמל אגח 28 107.78 0.00% 0 0.00% -0.93% 1.90% 0.30% 08:00
חשמל אגח 29 131.55 0.00% 0 0.00% 0.00% 9.17% 0.50% 08:00
חשמל אגח 30 107.76 0.00% 0 0.00% 0.00% 7.00% 0.20% 08:00
חשמל אגח 31 118.30 0.00% 0 0.85% 1.72% 21.65% 0.50% 08:00
טאואר אגח ז 103.98 0.00% 0 0.00% -0.96% 3.00% 0.20% 08:00
יואייארסי אגח א 98.71 0.00% 0 -1.01% -1.01% 16.67% 0.10% 08:00
יוניברסל אגח א 104.24 0.00% 0 0.00% 0.00% 4.00% 0.30% 08:00
יוניברסל אגח ב 102.67 0.00% 0 0.00% -0.97% 4.08% 0.30% 08:00
ירושלים הנפקות אגח ט 106.80 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.95% 0.20% 08:00
ירושלים הנפקות אגח יג 104.36 0.00% 0 0.00% -0.95% 6.12% 0.20% 08:00
ישראכרט אגח א 101.70 0.00% 0 -0.98% 0.00% 0% 0.50% 08:00
ישראמקו אגח א 95.35 0.00% 0 1.06% -1.04% -3.06% 0.50% 08:00
ישרס אגח טו 109.36 0.00% 0 0.00% 0.00% 10.10% 0.20% 08:00
ישרס אגח טז 111.63 0.00% 0 0.00% 0.91% 13.27% 0.30% 08:00
ישרס אגח יג 109.40 0.00% 0 0.00% -0.91% 3.81% 0.20% 08:00
ישרס אגח יד 115.24 0.00% 0 0.00% 0.00% 6.48% 0.40% 08:00
כיל אגח ה 105.22 0.00% 0 0.00% 0.96% 5.00% 0.50% 08:00
כלכלית ים אגח טו 112.32 0.00% 0 0.00% 0.00% 16.67% 0.30% 08:00
כלכלית ים אגח יג 107.74 0.00% 0 0.00% 0.00% 2.88% 0.20% 08:00
כלכלית ים אגח יד 113.51 0.00% 0 0.00% 0.00% 11.88% 0.30% 08:00
כללביט ג שה 116.76 0.00% 0 0.00% -0.85% 1.75% 0.40% 08:00
כללביט ז שה 110.71 0.00% 0 0.00% -0.90% 4.76% 0.20% 08:00
כללביט ח שה 110.00 0.00% 0 0.92% 0.92% 5.77% 0.20% 08:00
כללביט ט שה 114.11 0.00% 0 0.88% 0.00% 11.76% 0.20% 08:00
כללביט י שה 111.90 0.00% 0 -0.89% -0.89% 7.77% 0.50% 08:00
לאומי אגח 180 106.11 0.00% 0 0.95% 0.95% 0% 0.50% 08:00
לאומי אגח 177 101.71 0.00% 0 0.00% -0.98% 1.00% 0.50% 08:00
לאומי אגח 178 110.61 0.00% 0 0.00% 0.92% 6.80% 0.50% 08:00
לאומי אגח 179 108.11 0.00% 0 0.93% 0.93% 10.20% 0.50% 08:00
לאומי התח נד יד 111.36 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.91% 0.50% 08:00
לאומי שה נד 200 115.92 0.00% 0 0.00% -0.86% 0.88% 0.50% 08:00
לאומי שה נד 201 101.10 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.00% 0.40% 08:00
לאומי שה נד 300 116.46 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.87% 0.50% 08:00
לאומי שה נד 301 101.69 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 08:00
לייטסטון אגח א 107.82 0.00% 0 -0.93% -1.83% 4.90% 0.30% 08:00
מבני תעשיה אגח יז 115.74 0.00% 0 0.00% -0.86% 8.49% 0.30% 08:00
מבני תעשיה אגח יח 115.62 0.00% 0 -0.86% -0.86% 7.48% 0.40% 08:00
מבני תעשיה אגח יט 115.93 0.00% 0 -0.86% 0.00% 10.58% 0.20% 08:00
מבני תעשיה אגח כ 114.13 0.00% 0 0.88% 0.00% 17.53% 0.30% 08:00
מגדל הון אגח ג ש"ה 109.09 0.00% 0 0.00% 0.93% 6.86% 0.50% 08:00
מגדל הון אגח ד ש"ה 108.80 0.00% 0 0.00% 0.00% 4.85% 0.40% 08:00
מגדל הון אגח ה ש"ה 108.27 0.00% 0 0.00% 0.00% 10.20% 0.50% 08:00
מגדל הון אגח ו רובד 2 105.68 0.00% 0 0.00% 0.96% 14.13% 0.50% 08:00
מגדל הון אגח ז רובד 2 115.49 0.00% 0 0.00% 0.88% 16.16% 0.40% 08:00
מגה אור אגח ד 110.15 0.00% 0 0.00% -0.90% 3.77% 0.20% 08:00
מגה אור אגח ה 107.70 0.00% 0 0.00% 0.00% 4.90% 0.10% 08:00
מגה אור אגח ו 108.75 0.00% 0 0.00% -0.92% 6.93% 0.30% 08:00
מגה אור אגח ז 109.32 0.00% 0 -0.91% 0.00% 9.00% 0.30% 08:00
מגה אור אגח ח 109.18 0.00% 0 0.93% 0.93% 13.54% 0.10% 08:00
מדלי א 100.48 0.00% 0 0.00% 0.00% 49.25% 0.20% 08:00
מויניאן אגח ב 90.73 0.00% 0 -1.10% -2.17% 4.65% 0.50% 08:00
מוניציפל הנפ אגח ב 129.99 0.00% 0 -0.77% -0.77% 0.78% 0.10% 08:00
מוניציפל הנפ אגח ז 119.47 0.00% 0 0.00% -0.83% 1.71% 0.20% 08:00
מוניציפל הנפ אגח י 111.38 0.00% 0 0.91% 0.00% 8.82% 0.30% 08:00
מוניציפל הנפ אגח יא 100.60 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.01% 0.10% 08:00
מזרחי הנפקות 37 102.44 0.00% 0 0.00% 0.00% 2.00% 0.50% 08:00
מזרחי הנפקות 38 101.64 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.00% 0.50% 08:00
מזרחי הנפקות 39 101.23 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.00% 0.50% 08:00
מזרחי הנפקות 40 110.61 0.00% 0 0.00% 0.92% 8.91% 0.50% 08:00
מזרחי הנפקות 41 105.05 0.00% 0 0.00% 0.96% 3.96% 0.50% 08:00
מזרחי הנפקות 42 101.87 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 08:00
מזרחי הנפקות 43 111.01 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.83% 0.50% 08:00
מזרחי הנפקות 44 107.01 0.00% 0 0.94% 0.00% 4.90% 0.50% 08:00
מזרחי הנפקות 45 108.70 0.00% 0 0.00% 0.00% 8.00% 0.50% 08:00
מזרחי הנפקות 46 113.18 0.00% 0 0.89% 1.80% 16.49% 0.40% 08:00
מיטב דש אגח ג 119.73 0.00% 0 0.00% -0.83% 3.48% 0.30% 08:00
מליסרון אגח ה 117.74 0.00% 0 0.00% -0.85% 0.86% 0.30% 08:00
מליסרון אגח ו 116.62 0.00% 0 0.00% -0.85% 3.57% 0.40% 08:00
מליסרון אגח ח 108.38 0.00% 0 0.00% 0.00% 2.86% 0.50% 08:00
מליסרון אגח י 110.72 0.00% 0 0.00% 0.00% 10.00% 0.50% 08:00
מליסרון אגח טו 107.55 0.00% 0 0.00% 0.00% 9.18% 0.50% 08:00
מליסרון אגח טז 115.04 0.00% 0 0.88% 0.88% 13.86% 0.40% 08:00
מליסרון אגח יא 110.05 0.00% 0 0.00% 0.00% 11.11% 0.50% 08:00
מליסרון אגח יג 122.92 0.00% 0 -0.81% -0.81% 1.67% 0.50% 08:00
מליסרון אגח יד 112.84 0.00% 0 0.00% 0.00% 10.89% 0.40% 08:00
ממן אגח ב 105.01 0.00% 0 0.00% 0.96% 6.06% 0.10% 08:00
מנורה הון ד שה 113.98 0.00% 0 0.00% 0.89% 8.65% 0.20% 08:00
מנורה הון התח ה 110.82 0.00% 0 0.00% 1.85% 18.28% 0.10% 08:00
מנורה מב החזקות ג 109.06 0.00% 0 0.00% 0.93% 7.92% 0.10% 08:00
מנרב אגח ב 104.48 0.00% 0 -0.95% -1.89% 14.29% 0.10% 08:00
מרכנתיל הנ אגחב 104.03 0.00% 0 0.97% 0.97% 4.00% 0.10% 08:00
נאוויטס מימון ב 103.25 0.00% 0 0.98% 0.00% 3.00% 0.30% 08:00
נובל אגח א 86.94 0.00% 0 -2.27% 0.00% 50.88% 0.10% 08:00
נורסטאר אגח י 107.68 0.00% 0 -0.93% -2.73% 5.94% 0.30% 08:00
נורסטאר אגח יא 104.78 0.00% 0 -0.95% -2.80% 20.93% 0.20% 08:00
נייר חדרה אגח 6 114.59 0.00% 0 -0.87% -0.87% 3.64% 0.20% 08:00
נכסים ובניין אגח ט 99.00 0.00% 0 0.00% 0.00% 5.32% 0.50% 08:00
נכסים ובנין אגח ד 136.70 0.00% 0 -1.45% -1.45% 3.03% 0.50% 08:00
נכסים ובנין אגח ו 112.24 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.90% 0.30% 08:00
נכסים ובנין אגח ז 114.29 0.00% 0 0.00% -0.87% 2.70% 0.20% 08:00
נמלי ישראל אגחא 108.96 0.00% 0 0.00% 0.00% 10.20% 0.50% 08:00
נמלי ישראל אגחב 114.75 0.00% 0 0.88% 2.70% 18.75% 0.20% 08:00
נמלי ישראל אגחג 103.26 0.00% 0 0.98% 0.98% 6.19% 0.30% 08:00
נמקו אגח א 104.76 0.00% 0 -0.95% -1.89% 6.12% 0.20% 08:00
נפטא אגח ח 103.05 0.00% 0 0.00% 0.00% 0% 0.20% 08:00
נתיבי גז אגח ד 125.75 0.00% 0 0.81% 2.46% 19.05% 0.50% 08:00
סאות'רן אגח א 101.15 0.00% 0 0.00% -0.98% 18.82% 0.20% 08:00
סאמיט אגח י 106.61 0.00% 0 0.00% 0.95% 16.48% 0.20% 08:00
סאפיינס אגח ב 98.02 0.00% 0 1.03% 0.00% -3.92% 0.10% 08:00
סטרוברי אגח ב 98.07 0.00% 0 -1.01% -2.00% 12.64% 0.20% 08:00
סטרווד ווסטאגחא 36.56 0.00% 0 -10.00% -12.20% -29.41% 0.20% 08:00
סילברסטין אגח א 103.10 0.00% 0 0.00% 0.98% 7.29% 0.40% 08:00
סלע נדלן אגח א 106.42 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.92% 0.10% 08:00
סלע נדלן אגח ב 111.06 0.00% 0 0.00% 0.00% 6.73% 0.20% 08:00
סלע נדלן אגח ג 111.54 0.00% 0 0.00% 0.91% 13.27% 0.40% 08:00
סלקום אגח ו 104.70 0.00% 0 -0.95% -1.89% -0.95% 0.10% 08:00
סלקום אגח ח 94.78 0.00% 0 -1.05% -6.93% -6.93% 0.30% 08:00
סלקום אגח ט 94.76 0.00% 0 -2.08% -6.93% -7.84% 0.30% 08:00
סלקום אגח יא 90.20 0.00% 0 0.00% -6.25% -7.22% 0.30% 08:00
סלקום אגח יב 82.63 0.00% 0 0.00% -6.82% -7.87% 0.20% 08:00
ספנסר אגח א 96.80 0.00% 0 -2.04% -2.04% 1.05% 0.20% 08:00
ספנסר אגח ב 86.20 0.00% 0 0.00% -2.27% 8.86% 0.20% 08:00
ספנסר אגח ג 98.54 0.00% 0 -1.01% -1.01% 4.26% 0.20% 08:00
עזריאלי אגח ב 103.45 0.00% 0 0.00% -0.96% 3.00% 0.40% 08:00
עזריאלי אגח ג 108.62 0.00% 0 0.00% -0.92% 5.88% 0.50% 08:00
עזריאלי אגח ד 109.40 0.00% 0 0.00% 0.00% 10.10% 0.50% 08:00
עזריאלי אגח ה 111.40 0.00% 0 0.91% 0.91% 0% 0.50% 08:00
עזריאלי אגח ו 117.97 0.00% 0 0.86% 1.74% 0% 0.10% 08:00
עמידר אגח א 102.57 0.00% 0 0.00% 0.00% 6.25% 0.40% 08:00
פועלים הנ אגח36 113.45 0.00% 0 0.00% 0.00% 9.71% 0.50% 08:00
פועלים הנ הת טו 116.64 0.00% 0 0.00% -0.85% 2.65% 0.50% 08:00
פועלים הנ הת טז 117.15 0.00% 0 0.86% 0.86% 3.54% 0.10% 08:00
פועלים הנ הת יא 108.61 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.93% 0.40% 08:00
פועלים הנ הת יד 115.97 0.00% 0 0.00% -0.86% 1.77% 0.50% 08:00
פועלים הנפ הת י 129.24 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.78% 0.50% 08:00
פועלים הנפקות אגח 32 121.01 0.00% 0 0.00% 0.00% 4.31% 0.50% 08:00
פועלים הנפקות אגח 33 102.82 0.00% 0 0.00% -0.97% 0.00% 0.50% 08:00
פועלים הנפקות אגח 34 104.92 0.00% 0 0.00% -0.95% 0.97% 0.50% 08:00
פועלים הנפקות אגח 35 106.25 0.00% 0 0.00% 0.00% 6.00% 0.50% 08:00
פועלים הנפקות שה נד 1 119.30 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.71% 0.50% 08:00
פורמולה אגח ג 103.56 0.00% 0 -0.96% 0.00% 0% 0.10% 08:00
פז נפט אגח ד 102.05 0.00% 0 0.00% 0.00% 2.00% 0.50% 08:00
פז נפט אגח ה 106.59 0.00% 0 0.00% 0.00% 3.92% 0.20% 08:00
פז נפט אגח ו 110.57 0.00% 0 0.00% 0.00% 7.84% 0.30% 08:00
פז נפט אגח ז 107.13 0.00% 0 0.94% 0.94% 11.46% 0.50% 08:00
פניקס הון אגח ב 109.38 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 08:00
פניקס הון אגח ד 111.10 0.00% 0 0.00% 0.91% 7.77% 0.20% 08:00
פניקס הון אגח ה 115.72 0.00% 0 0.00% 0.00% 15.00% 0.20% 08:00
פניקס הון אגח ו 106.69 0.00% 0 0.00% 0.00% 3.92% 0.20% 08:00
פניקס הון אגח ח 112.29 0.00% 0 0.90% 0.90% 10.89% 0.40% 08:00
פניקס הון אגח ט רובד 2 111.17 0.00% 0 0.91% 1.83% 14.43% 0.20% 08:00
פניקס הון אגח י רובד 2 99.81 0.00% 0 0.00% -1.00% 1.02% 0.10% 08:00
פננטפארק אגח א 96.31 0.00% 0 0.00% -1.03% 2.13% 0.20% 08:00
פרטנר אגח ד 98.63 0.00% 0 0.00% -1.01% -2.00% 0.20% 08:00
פרטנר אגח ו 99.95 0.00% 0 0.00% -1.98% 2.06% 0.40% 08:00
פרטנר אגח ז 101.17 0.00% 0 -0.98% -3.81% 0% 0.10% 08:00
פתאל אירופה א 105.05 0.00% 0 0.00% 0.00% 3.96% 0.20% 08:00
פתאל אירופה ג 102.24 0.00% 0 -0.97% 0.99% 12.09% 0.20% 08:00
פתאל החז אגח ב 104.97 0.00% 0 -0.95% -0.95% 6.12% 0.40% 08:00
קופרליין אגח ב 90.03 0.00% 0 0.00% -2.17% 12.50% 0.10% 08:00
קורנרסטון אגח א 106.35 0.00% 0 0.00% 0.95% 7.07% 0.10% 08:00
קיי.בי.אס אגח א 102.64 0.00% 0 -0.97% -0.97% 5.15% 0.40% 08:00
קליין אגח ב 91.75 0.00% 0 -1.09% 0.00% 21.33% 0.10% 08:00
קרסו אגח א 104.10 0.00% 0 0.00% 0.00% 5.05% 0.20% 08:00
קרסו אגח ב 101.87 0.00% 0 -0.98% -0.98% 3.06% 0.20% 08:00
קרסו אגח ג 102.42 0.00% 0 0.00% 0.00% 10.87% 0.20% 08:00
רבוע נדלן אגח ה 109.73 0.00% 0 0.93% 0.00% 3.81% 0.30% 08:00
רבוע נדלן אגח ו 108.04 0.00% 0 0.93% 0.00% 16.13% 0.30% 08:00
רבוע נדלן אגח ח 106.39 0.00% 0 0.00% 0.00% 0% 0.20% 08:00
ריט 1 אגח ד 117.20 0.00% 0 0.00% 0.00% 5.41% 0.40% 08:00
ריט 1 אגח ה 128.20 0.00% 0 0.79% 0.79% 11.30% 0.50% 08:00
ריט 1 אגח ו 129.26 0.00% 0 0.78% 1.57% 17.27% 0.30% 08:00
רילייטד אגח א 104.22 0.00% 0 0.00% 0.00% 1.96% 0.40% 08:00
שופרסל אגח ד 117.61 0.00% 0 0.00% 0.00% 8.33% 0.20% 08:00
שופרסל אגח ה 121.55 0.00% 0 -0.82% 0.00% 8.04% 0.50% 08:00
שופרסל אגח ו 125.31 0.00% 0 -0.79% 0.00% 7.76% 0.50% 08:00
שופרסל אגח ז 111.05 0.00% 0 0.91% 1.83% 0% 0.30% 08:00
שטראוס אגח ד 111.34 0.00% 0 0.00% 0.00% 3.74% 0.10% 08:00
שטראוס אגח ה 108.52 0.00% 0 0.93% 0.93% 10.20% 0.30% 08:00
שיכון ובינוי אגח 6 112.46 0.00% 0 -0.88% -0.88% 8.74% 0.50% 08:00
שיכון ובינוי אגח 7 115.34 0.00% 0 -0.86% 0.00% 9.52% 0.30% 08:00
שיכון ובינוי אגח 8 114.68 0.00% 0 -0.87% -0.87% 18.75% 0.50% 08:00
שלמה החז אגח טז 104.99 0.00% 0 -0.95% -0.95% 1.96% 0.40% 08:00
שלמה החז אגח יח 106.12 0.00% 0 0.00% 0.00% 6.00% 0.40% 08:00
שלמה נדלן אגח ג 105.59 0.00% 0 0.00% 0.00% 8.25% 0.20% 08:00
שמוס אגח א 86.88 0.00% 0 -3.37% -5.49% -3.37% 0.50% 08:00
שפיר הנדס אגח א 106.52 0.00% 0 0.00% 0.00% 3.92% 0.20% 08:00
שפיר הנדס אגח ב 103.20 0.00% 0 0.00% 1.98% 10.75% 0.10% 08:00
תמר פטרו אגח א 90.51 0.00% 0 0.00% -3.23% -5.26% 0.50% 08:00
תמר פטרו אגח ב 91.62 0.00% 0 0.00% -3.19% -5.21% 0.50% 08:00
תעשייה אוירית אגח ג 103.70 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.98% 0.30% 08:00
תעשייה אוירית אגח ד 100.12 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 08:00