שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אבגול אגח ג 109.80 0.02% 531 -0.91% 0.00% 0.00% 0.40% 12:39
אגוד הנפ אגח יב 101.22 0.12% 95 0.00% 1.00% 1.00% 0.70% 12:10
אגוד הנפקות אגח ח 100.31 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.40% 09:30
או פי סי אגח א 115.02 0.00% 10 0.00% 1.77% 1.77% 0.30% 12:34
אול-יר אגח ב 81.66 0.00% 216 -1.22% -3.57% -3.57% 0.30% 11:34
אול-יר אגח ג 97.52 0.80% 465 2.11% 5.43% 5.43% 0.50% 12:35
אול-יר אגח ד 69.35 1.75% 59 1.47% 13.11% 13.11% 0.30% 11:45
אול-יר אגח ה 95.65 0.68% 391 0.00% 2.15% 2.15% 0.70% 12:36
אזורים אגח 12 104.41 0.01% 276 0.00% 0.97% 0.97% 0.30% 12:26
איידיאיי הנפקות ה רובד 2 110.77 -0.05% 116 0.00% 0.92% 0.92% 0.20% 12:34
אלביט מערכות אגח א 102.32 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 09:30
אלבר אגח יח 102.74 0.08% 237 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 12:34
אלבר אגח טו 102.35 0.02% 174 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 12:34
אלבר אגח יד 102.09 0.09% 136 0.00% 0.99% 0.99% 0.30% 12:35
אלדן תחבו אגח ב 103.92 0.03% 65 -0.96% 0.00% 0.00% 0.40% 12:47
אלדן תחבו אגח ג 102.97 0.00% 0 -0.97% 0.00% 0.00% 0.20% 09:30
אלוני חץ אגח ט 113.74 0.06% 495 0.00% 0.00% 0.00% 1.40% 12:49
אלוני חץ אגח י 104.77 0.03% 313 -0.95% 0.00% 0.00% 1.30% 12:49
אלוני חץ אגח יב 103.38 -0.07% 10,527 0.00% 0.98% 0.98% 0.40% 12:39
אלעד קנדה אגח א 109.41 0.11% 41 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 12:39
אלעד קנדה אגח ב 103.27 0.25% 459 0.00% 0.98% 0.98% 0.50% 12:51
אלקטרה אגח ד 108.69 -0.01% 729 -0.92% 0.00% 0.00% 0.50% 12:53
אלקטרה אגח ה 112.07 -0.10% 314 0.00% 0.90% 0.90% 0.40% 12:46
אמ.ג'יג'י אגח א 105.08 0.00% 0 0.00% 0.96% 0.96% 0.20% 09:30
אמות אגח ה 108.93 0.02% 217 -0.92% 0.00% 0.00% 1.10% 12:41
אנלייט אנרגיה אגח ו 109.71 0.33% 5 -0.91% 0.93% 0.93% 0.20% 12:16
אנקור אגח א 103.45 0.08% 149 -0.96% 0.00% 0.00% 0.40% 12:29
אספן גרופ אגח ז 105.00 0.24% 322 0.00% 1.94% 1.94% 0.20% 12:46
אפי נכסים אגח י 104.00 0.10% 23 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 12:35
אפריקה מגורים אגח ג 104.81 -0.13% 52 -0.95% 0.00% 0.00% 0.30% 12:48
אפריקה מגורים אגח ד 105.00 0.11% 115 0.00% 0.96% 0.96% 0.30% 12:39
אפריקה נכסים אגח ט 109.85 0.05% 30 -0.91% 0.00% 0.00% 0.50% 12:35
אקויטל אגח 2 102.73 0.10% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 09:49
אקסטל אגח ב 101.25 0.36% 1,048 1.00% 4.12% 4.12% 0.60% 12:47
ארקו אגח ג 105.63 -0.14% 207 -0.94% 1.94% 1.94% 0.30% 12:49
אשדר אגח ד 106.34 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.40% 09:30
אשטרום נכסים אגח 9 116.96 0.09% 92 -0.85% 0.00% 0.00% 0.50% 12:54
אשטרום קב אגח ב 107.82 0.15% 144 -0.93% 0.00% 0.00% 0.70% 12:36
אשטרום קב אגח ג 109.20 0.13% 1,493 0.00% 0.93% 0.93% 1.00% 12:54
בזן אגח ד 107.11 0.03% 15 0.00% 0.94% 0.94% 0.30% 12:11
בזן אגח ה 112.35 0.03% 10,425 0.00% 0.00% 0.00% 0.90% 12:49
בזן אגח י 102.43 0.16% 771 0.00% -0.97% -0.97% 0.70% 12:47
בזק אגח 9 109.74 0.07% 14,976 0.00% 0.93% 0.93% 2.00% 12:42
בינל הנפק אגח ח 101.77 0.05% 5,315 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 12:13
גב ים אגח ח 106.14 0.02% 1,109 0.00% 0.00% 0.00% 1.30% 12:47
דה זראסאי אגח ג 90.39 0.50% 1,067 -1.10% 3.45% 3.45% 1.40% 12:52
דה זראסאי אגח ד 101.19 0.09% 46 -1.94% 0.00% 0.00% 0.20% 12:34
דה לסר אגח ה 99.64 0.63% 480 -1.98% 2.06% 2.06% 0.60% 12:47
דור אלון אגח ה 106.74 0.03% 510 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 12:34
דור אלון אגח ו 104.08 -0.01% 4,886 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 11:35
דור אלון אגח ז 106.08 0.09% 253 0.00% -0.93% -0.93% 0.30% 12:34
דיסקונט התח אגח יא כ"ה נד 108.84 0.00% 69 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 12:41
דיסקונט מנפיקים אגח יג 103.68 0.00% 36 0.00% 0.00% 0.00% 1.30% 12:11
דיסקונט מנפיקים אגח יד 109.40 -0.08% 244 0.00% 0.00% 0.00% 2.00% 12:45
דלק קבוצה אגח לא 96.60 0.84% 2,137 -3.03% 1.05% 1.05% 2.00% 12:44
דלק קבוצה לד 93.67 1.31% 1,112 -4.12% 2.20% 2.20% 0.40% 12:39
דלשה קפיטל אגחב 97.10 0.09% 23 -1.02% 0.00% 0.00% 0.20% 12:34
דלשה קפיטל אגחג 101.86 0.22% 51 -0.98% 0.00% 0.00% 0.20% 12:34
דלתא אגח א 116.34 0.00% 895 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 12:47
דלתא אגח ב 103.35 -0.02% 119 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 11:22
דמרי אגח ז 104.74 0.00% 49 -0.95% -0.95% -0.95% 0.20% 12:34
הפניקס אגח 3 104.79 0.00% 95 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 10:57
הפניקס אגח 4 100.80 0.05% 98 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 11:25
הראל הנפק אגח טו- רובד 2 109.22 -0.17% 42 0.00% 0.93% 0.93% 0.30% 12:18
הראל הנפק אגח טז- רובד 2 108.38 0.00% 208 0.00% 0.00% 0.00% 0.60% 12:31
הראל הנפק אגח יא 120.76 0.06% 27 0.00% 0.84% 0.84% 0.30% 12:35
הראל הנפק אגח יב 118.58 -0.11% 200 0.00% 0.85% 0.85% 0.30% 12:33
הראל הנפק אגח יג 119.00 0.02% 106 0.00% 1.71% 1.71% 0.30% 11:55
הראל הנפק אגח יד- רובד 2 108.76 -0.04% 237 0.00% 0.00% 0.00% 0.70% 12:30
הרץ פרופר אגח א 97.00 0.64% 91 0.00% 2.11% 2.11% 0.50% 12:35
ווטרסטון אגח א 95.80 0.32% 66 -1.04% 4.40% 4.40% 0.30% 12:16
ווסטדייל אגח א 110.52 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 10:21
וורטון אגח א 101.30 0.16% 295 1.00% 0.00% 0.00% 0.60% 12:39
וילאר אגח ז 109.11 -0.04% 19 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 11:49
וילאר אגח ח 105.78 0.09% 132 -0.94% 0.00% 0.00% 0.20% 11:36
ויתניה אגח ד 107.28 0.03% 20 0.00% -0.93% -0.93% 0.20% 12:55
חברהלישראלאגח10 108.87 0.00% 455 -0.92% 0.00% 0.00% 0.60% 12:52
חברהלישראלאגח12 109.21 0.17% 396 0.00% 0.93% 0.93% 0.60% 12:49
חשמל אגח 26 112.22 0.02% 967 0.00% 0.00% 0.00% 2.00% 12:49
חשמל אגח 28 106.20 0.01% 331 0.00% 0.00% 0.00% 0.60% 12:26
חשמל אגח 30 107.48 0.01% 277 0.00% 0.94% 0.94% 0.40% 12:20
טאואר אגח ז 103.76 -0.01% 134 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 12:34
יוניברסל אגח ב 103.80 0.02% 171 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 12:53
ישראכרט אגח א 102.03 -0.06% 95 0.00% 0.99% 0.99% 1.00% 12:46
ישרס אגח יד 115.30 0.03% 136 0.00% 0.88% 0.88% 0.80% 12:47
כיל אגח ה 104.98 0.02% 1,264 -0.95% 0.00% 0.00% 1.50% 12:52
כללביט ח-רובד 2 109.63 -0.05% 145 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 12:03
כללביט י-רובד 2 111.94 -0.28% 836 -0.89% 0.00% 0.00% 1.00% 12:55
כללביט יא-רובד 2 104.58 -0.13% 541 0.00% 0.97% 0.97% 1.60% 12:49
לאומי אגח 180 106.85 -0.04% 885 0.00% 0.00% 0.00% 1.70% 12:53
לאומי אגח 178 110.05 -0.07% 1,015 0.00% 0.92% 0.92% 1.20% 12:34
לאומי שה נד 201 101.12 0.00% 472 0.00% 1.00% 1.00% 0.80% 12:29
לאומי שה נד 301 100.87 -0.01% 205 0.00% 0.00% 0.00% 0.90% 12:40
לייטסטון אגח א 109.13 0.43% 39 0.00% 0.93% 0.93% 0.70% 12:13
לייטסטון אגח ב 101.25 -0.12% 236 -0.98% 0.00% 0.00% 0.30% 12:47
מבני תעש אגח כב 106.99 0.00% 244 -0.93% 0.00% 0.00% 0.40% 12:35
מגדל הון אגח ג ש"ה 111.04 -0.06% 340 0.00% 0.91% 0.91% 1.20% 12:50
מגדל הון אגח ד ש"ה 110.19 0.02% 233 0.00% 0.92% 0.92% 0.70% 12:32
מגדל הון אגח ה ש"ה 110.31 -0.02% 1,079 0.00% 0.92% 0.92% 0.90% 12:44
מגדל הון אגח ו רובד 2 105.48 -0.11% 11,249 0.00% 0.00% 0.00% 1.40% 12:46
מגדל הון אגח ז רובד 2 114.11 -0.12% 931 0.00% 0.00% 0.00% 0.80% 12:45
מגדלי תיכוןאגחד 105.50 0.07% 26 0.00% 0.96% 0.96% 0.30% 12:05
מגה אור אגח ה 107.32 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 09:30
מויניאן אגח א 103.77 0.46% 174 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 12:22
מויניאן אגח ב 94.69 0.30% 688 -1.05% 1.08% 1.08% 1.10% 12:54
מזרחי הנפקות 37 102.65 -0.01% 606 0.00% 0.00% 0.00% 2.00% 12:33
מזרחי הנפקות 40 112.53 0.03% 670 0.00% 0.90% 0.90% 2.00% 12:50
מזרחי הנפקות 41 105.82 -0.08% 912 0.00% 0.00% 0.00% 2.00% 12:41
מליסרון אגח טו 109.30 0.15% 289 0.00% 0.93% 0.93% 1.00% 12:37
מנורה הון ד שה 113.16 0.00% 146 0.89% 0.89% 0.89% 0.30% 12:34
מנורה הון התח ה 113.13 -0.34% 42 0.00% 0.89% 0.89% 0.30% 12:41
מנורה הון התח ו 102.38 0.01% 653 0.00% 0.99% 0.99% 0.30% 12:52
מנורה מב החזקות ג 107.71 0.00% 1 -0.93% 0.00% 0.00% 0.20% 09:36
מרכנתיל הנ אגחב 104.75 -0.01% 109 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 12:47
נייר חדרה אגח 6 115.43 0.06% 96 0.00% 0.00% 0.00% 0.40% 12:39
נכסים ובניין אגח ט 104.15 0.10% 934 0.00% -0.95% -0.95% 1.70% 12:49
נכסים ובנין אגח ז 117.06 0.21% 156 0.00% 0.86% 0.86% 0.40% 12:36
נמלי ישראל אגחג 103.10 0.00% 1,214 0.00% 0.00% 0.00% 0.80% 12:39
נמקו אגח א 110.40 0.11% 49 -0.90% 0.00% 0.00% 0.30% 12:38
נמקו אגח ב 104.15 0.04% 526 -0.95% 1.96% 1.96% 0.40% 12:33
נפטא אגח ח 103.80 0.02% 130 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 11:16
סאות'רן אגח ג 103.01 -0.60% 21 -0.96% 1.98% 1.98% 0.30% 12:07
סאמיט אגח י 110.29 0.25% 83 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 12:53
סטרוברי אגח ב 101.91 0.15% 258 -0.98% 0.00% 0.00% 0.30% 12:06
סילברסטין אגח א 104.30 0.22% 147 0.00% 0.00% 0.00% 0.80% 12:34
סילברסטין אגח ב 103.40 -1.66% 24 -1.90% -0.96% -0.96% 0.20% 09:30
סלקום אגח ט 102.28 0.22% 823 0.00% -0.97% -0.97% 0.60% 12:34
סלקום אגח יא 98.00 0.17% 1,582 0.00% 2.08% 2.08% 0.60% 12:36
סלקום אגח יב 90.50 0.37% 1,262 0.00% 1.12% 1.12% 0.50% 12:38
ספנסר אגח א 102.70 0.13% 31 -0.97% 0.99% 0.99% 0.30% 12:36
ספנסר אגח ב 93.60 0.42% 198 -1.06% 3.33% 3.33% 0.30% 12:54
ספנסר אגח ג 101.10 0.12% 137 0.00% 0.00% 0.00% 0.40% 12:36
עמידר אגח א 103.14 0.14% 25 0.00% 0.98% 0.98% 0.80% 11:19
פועלים הנ הת טז 117.90 0.04% 19 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 11:21
פועלים הנ הת יא 108.85 -0.05% 47 0.00% 0.00% 0.00% 0.70% 12:40
פורמולה אגח ג 104.88 0.18% 209 0.00% 0.97% 0.97% 0.30% 12:51
פז נפט אגח ד 102.56 -0.06% 455 0.00% 0.00% 0.00% 1.40% 12:36
פז נפט אגח ה 105.97 -0.05% 48 -0.94% -0.94% -0.94% 0.40% 10:41
פנינסולה אגח ב 100.62 0.17% 626 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 12:42
פניקס הון אגח ד 110.81 0.11% 358 0.00% 0.00% 0.00% 0.40% 12:34
פניקס הון אגח ו 106.26 -0.03% 134 0.00% 0.00% 0.00% 0.40% 12:50
פניקס הון אגח ח 112.13 -0.08% 307 0.00% 0.90% 0.90% 0.80% 12:51
פניקס הון אגח ט רובד 2 112.37 -0.09% 47 0.00% 0.90% 0.90% 0.30% 12:46
פניקס הון אגח י רובד 2 100.75 0.02% 67 -0.99% -0.99% -0.99% 0.30% 10:52
פניקס הון אגח יא רובד 2 105.67 -0.17% 862 -0.94% 0.96% 0.96% 0.80% 12:48
פסיפיק אגח א 104.01 0.27% 825 0.00% 0.97% 0.97% 0.70% 12:48
פרטנר אגח ד 100.03 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 09:30
פרטנר אגח ו 102.25 0.03% 298 0.00% 0.99% 0.99% 1.00% 12:47
פרטנר אגח ז 109.60 -0.25% 588 -0.91% 0.00% 0.00% 0.40% 12:54
פתאל אירופה א 107.65 0.00% 325 0.00% 0.94% 0.94% 0.30% 10:55
פתאל אירופה ג 105.26 0.10% 223 0.00% 0.00% 0.00% 0.40% 12:34
פתאל החז אגח ב 106.92 -0.04% 261 -0.93% 0.00% 0.00% 0.70% 12:43
קופרליין אגח ב 97.88 0.00% 23 -1.02% 4.30% 4.30% 0.30% 11:53
קורנרסטון אגח א 110.00 3.03% 51 2.80% 3.77% 3.77% 0.20% 12:48
קליין אגח ב 101.59 0.70% 177 -0.98% 2.02% 2.02% 0.20% 12:07
קרסו אגח א 105.61 0.02% 47 0.00% 0.96% 0.96% 0.40% 12:37
קרסו אגח ב 102.84 0.09% 20 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 12:37
קרסו אגח ג 103.71 0.05% 62 -0.96% 0.00% 0.00% 0.30% 11:04
רילייטד אגח א 104.09 0.30% 79 0.97% 0.97% 0.97% 0.70% 12:34
שופרסל אגח ה 120.43 -0.07% 119 0.00% 0.84% 0.84% 1.20% 12:40
שופרסל אגח ז 114.87 0.10% 257 -0.87% 0.00% 0.00% 0.60% 12:45
שטראוס אגח ה 108.67 -0.02% 301 0.00% 0.00% 0.00% 0.60% 11:30
שיכון ובינוי אגח 7 116.30 0.35% 530 -0.85% 0.87% 0.87% 0.60% 12:46
שלמה נדלן אגח ג 107.71 -0.04% 173 -0.93% 0.00% 0.00% 0.30% 12:35
שפיר הנדס אגח א 107.43 -0.07% 56 0.00% 0.00% 0.00% 0.40% 12:51
שפיר הנדס אגח ב 105.73 0.03% 51 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 12:43
תעשייה אוירית אגח ג 103.85 -0.05% 12 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 12:11
תעשייה אוירית אגח ד 100.95 0.04% 101 -0.99% -0.99% -0.99% 0.40% 12:07