שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אלטיטיוד אגח א 104.52 0.37% 414 0.97% 2.97% 11.83% 2.30% 17:24
אמ.ג'יג'י אגח א 104.38 0.02% 2,669 0.00% -0.95% 2.97% 2.50% 17:24
אמ.ג'יג'י אגח ב 102.05 -0.76% 784 -0.97% 2.00% 6.25% 6.00% 17:24
אנקור אגח א 107.23 -0.06% 181 0.00% 0.00% 7.00% 1.30% 17:24
דה זראסאי אגח ג 91.69 -0.01% 5,649 0.00% -2.15% 13.75% 6.00% 17:24
דה זראסאי אגח ד 98.07 -0.08% 389 1.03% 0.00% 4.26% 2.00% 17:24
דה זראסאי אגח ה 103.50 -0.09% 702 0.00% -0.96% 4.04% 2.90% 17:24
דה לסר אגח ה 102.33 0.35% 1,549 0.99% 0.99% 14.61% 4.90% 17:24
דה לסר אגח ו 101.51 -0.04% 4,145 0.00% 0.00% 3.06% 2.00% 17:24
הרץ פרופר אגח א 97.83 -0.15% 659 1.04% 0.00% 22.78% 4.00% 17:24
ווסטדייל אגח א 109.87 1.25% 274 0.93% -0.91% 2.83% 4.90% 17:24
ווסטדייל אגח ב 101.96 -0.43% 512 -0.98% 0.00% 5.21% 2.10% 17:24
וורטון אגח א 101.40 -0.16% 623 1.00% 1.00% 9.78% 4.40% 17:24
לייטסטון אגח א 107.99 0.07% 677 -0.93% -0.93% 2.88% 3.90% 17:24
לייטסטון אגח ב 103.19 0.97% 516 0.98% 0.00% 4.04% 3.30% 17:24
נמקו אגח א 106.51 0.43% 833 0.95% 0.00% 3.92% 5.10% 17:24
נמקו אגח ב 104.15 0.74% 802 0.97% 1.96% 8.33% 3.30% 17:24
סאות'רן אגח א 104.44 -0.02% 704 0.00% 0.97% 2.97% 1.90% 17:24
סאות'רן אגח ב 106.82 0.23% 211 0.00% 0.00% 7.07% 1.60% 17:24
סאות'רן אגח ג 102.56 -0.23% 483 0.00% 0.99% 5.15% 2.20% 17:24
סטרוברי אגח ב 102.38 -0.21% 588 3.03% 3.03% 10.87% 2.60% 17:24
סילברסטין אגח א 102.84 -0.53% 1,461 -0.97% -0.97% 2.00% 6.00% 17:24
סילברסטין אגח ב 103.18 -0.12% 439 0.00% -0.96% 4.04% 3.10% 17:24
ספנסר אגח ב 95.39 0.01% 11,691 3.26% 3.26% 6.74% 4.20% 17:24
ספנסר אגח ג 100.62 0.00% 475 0.00% -0.99% 4.17% 3.70% 17:24
פסיפיק אגח א 100.59 -0.27% 2,496 -0.99% -0.99% 4.17% 5.80% 17:24
פסיפיק אגח ב 98.01 -0.01% 351 0.00% 0.00% 15.29% 2.20% 17:24
קופרליין אגח ב 100.75 -0.07% 1,092 2.04% 4.17% 21.95% 2.40% 17:24
קורנרסטון אגח א 104.07 -0.03% 233 0.00% 1.96% 1.96% 1.80% 17:24
קליין אגח ב 103.48 0.16% 290 0.00% 0.98% 14.44% 1.60% 17:24