שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אול-יר אגח ב 66.28 2.32% 64 4.76% 6.45% -16.46% 1.50% 17:24
אול-יר אגח ג 69.72 -0.70% 577 -4.17% -1.43% -23.33% 2.60% 17:24
אול-יר אגח ד 54.01 2.39% 60 0.00% 1.89% -11.48% 1.70% 17:24
אול-יר אגח ה 90.61 -0.22% 190 -2.17% -1.10% -3.23% 4.70% 17:24
אלטיטיוד אגח א 90.82 1.21% 514 -1.10% 1.12% -10.00% 1.50% 17:24
אלעד קנדה אגח א 104.23 -0.91% 71 0.00% 2.97% -4.59% 1.30% 17:24
אלעד קנדה אגח ב 96.13 0.00% 482 1.05% 6.67% -4.00% 3.40% 17:24
אמ.ג'יג'י אגח א 96.25 -0.71% 305 -3.03% -3.03% -4.95% 1.50% 17:24
אמ.ג'יג'י אגח ב 96.04 -0.41% 518 -2.04% -1.03% -4.00% 4.10% 17:24
אנקור אגח א 97.25 0.54% 82 -2.02% 0.00% 0.00% 1.60% 17:24
אקסטל אגח ב 86.43 0.16% 260 0.00% 0.00% -11.34% 3.20% 17:24
דה זראסאי אגח ג 74.69 0.05% 1,239 0.00% 1.37% -9.76% 6.00% 17:24
דה זראסאי אגח ד 93.33 -0.35% 505 -1.06% 0.00% -6.06% 1.30% 17:24
דה לסר אגח ה 86.63 -1.16% 775 -2.27% -2.27% -7.53% 3.60% 17:24
דלשה קפיטל אגחב 92.88 0.00% 40 0.00% 0.00% -2.13% 1.40% 17:24
דלשה קפיטל אגחג 95.96 0.05% 95 -2.06% -1.04% -3.06% 1.50% 17:24
הרץ פרופר אגח א 76.27 -1.31% 9,023 -5.00% -2.56% -20.00% 2.60% 17:24
ווטרסטון אגח א 70.50 1.78% 60 0.00% 16.67% -20.45% 1.60% 17:24
ווסטדייל אגח א 105.02 0.05% 111 0.96% 0.96% -1.87% 3.30% 17:24
ווסטדייל אגח ב 92.93 0.38% 577 -1.08% 0.00% -7.07% 1.30% 17:24
וורטון אגח א 86.65 0.85% 540 -5.49% -3.37% -13.13% 3.50% 17:24
לייטסטון אגח א 101.16 -0.21% 578 -0.98% 1.00% -3.81% 3.40% 17:24
לייטסטון אגח ב 92.14 0.39% 72 -1.08% 2.22% -6.12% 2.10% 17:24
מויניאן אגח א 95.39 2.14% 1,006 0.00% 4.40% -7.77% 3.10% 17:24
מויניאן אגח ב 77.49 1.71% 412 0.00% 5.48% -17.20% 5.80% 17:24
נמקו אגח א 97.54 -0.05% 165 -2.02% -2.02% -8.49% 1.80% 17:24
נמקו אגח ב 87.03 0.17% 255 -3.33% -1.14% -11.22% 2.10% 17:24
סאות'רן אגח א 101.70 -0.39% 127 -0.98% -0.98% -0.98% 1.80% 17:24
סאות'רן אגח ב 95.21 0.00% 186 0.00% 0.00% -4.04% 1.30% 17:24
סאות'רן אגח ג 101.06 -0.01% 128 0.00% -0.98% 0.00% 1.70% 17:24
סטרוברי אגח ב 89.91 -0.14% 222 2.30% 0.00% -6.32% 1.80% 17:24
סילברסטין אגח א 102.28 -0.06% 410 0.00% 0.99% -1.92% 5.20% 17:24
סילברסטין אגח ב 102.03 0.25% 100 0.00% 2.00% -1.92% 1.50% 17:24
ספנסר אגח א 93.95 1.02% 525 -1.06% 1.09% -4.12% 2.00% 17:24
ספנסר אגח ב 85.88 -0.95% 123 -1.16% 0.00% 6.25% 1.80% 17:24
ספנסר אגח ג 99.68 0.01% 359 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 17:24
פסיפיק אגח א 94.46 0.28% 570 -1.05% 0.00% -7.84% 3.40% 17:24
פסיפיק אגח ב 83.34 -0.31% 376 -5.68% -3.49% 0% 1.30% 17:24
קופרליין אגח ב 73.08 -0.49% 147 -2.67% -2.67% -17.05% 1.40% 17:24
קורנרסטון אגח א 106.95 0.08% 214 0.00% -0.93% 0.00% 1.50% 17:24
קליין אגח ב 87.36 0.22% 57 1.16% 2.35% -9.38% 1.20% 17:24