שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אלטיטיוד אגח א 106.06 0.16% 245 1.92% 1.92% 10.42% 2.30% 17:24
אמ.ג'יג'י אגח א 103.16 -0.02% 560 0.98% 0.98% 1.98% 2.40% 17:24
אמ.ג'יג'י אגח ב 102.48 -0.02% 529 0.00% 0.99% 4.08% 6.00% 17:24
אנקור אגח א 106.99 -0.03% 58 0.95% 0.00% 3.92% 1.30% 17:24
דה זראסאי אגח ג 93.12 0.19% 2,149 1.09% 1.09% 16.25% 6.00% 17:24
דה זראסאי אגח ד 100.94 -0.02% 117 0.00% 0.00% 5.26% 2.00% 17:24
דה זראסאי אגח ה 107.25 0.21% 1,057 0.94% 0.94% 7.00% 3.00% 17:24
דה לסר אגח ה 99.25 0.30% 482 1.02% 4.21% 11.24% 4.60% 17:24
דה לסר אגח ו 104.95 -0.16% 841 0.00% 1.96% 2.97% 2.00% 17:24
הרץ פרופר אגח א 94.03 0.27% 1,849 2.17% 4.44% 16.05% 3.70% 17:24
ווסטדייל אגח א 107.79 -0.19% 266 0.00% 0.94% 0.94% 4.70% 17:24
ווסטדייל אגח ב 102.45 -0.01% 268 0.99% 0.00% 3.03% 2.10% 17:24
וורטון אגח א 98.99 -0.07% 476 0.00% 0.00% 5.38% 5.00% 17:24
לייטסטון אגח א 106.54 0.01% 1,085 0.00% 0.00% 1.92% 3.70% 17:24
לייטסטון אגח ב 100.00 0.06% 260 2.04% 1.01% 1.01% 3.20% 17:24
נמקו אגח א 105.64 -0.33% 244 0.00% 0.00% 2.94% 4.90% 17:24
נמקו אגח ב 101.07 0.26% 218 1.00% 0.00% 5.21% 3.10% 17:24
סאות'רן אגח א 106.22 -0.71% 368 0.95% 1.92% 2.91% 2.40% 17:24
סאות'רן אגח ב 106.87 0.16% 141 0.00% 0.00% 3.92% 1.80% 17:24
סאות'רן אגח ג 103.98 -0.09% 164 -0.96% 0.98% 4.04% 2.50% 17:24
סטרוברי אגח ב 101.79 0.11% 119 0.00% 1.00% 7.45% 2.60% 17:24
סילברסטין אגח א 103.99 0.05% 564 0.00% 0.00% 0.98% 6.00% 17:24
סילברסטין אגח ב 102.24 0.04% 615 0.00% 0.00% 0.99% 3.00% 17:24
ספנסר אגח ב 96.42 0.23% 825 1.05% 2.13% 5.49% 4.30% 17:24
ספנסר אגח ג 99.48 -0.12% 170 0.00% 1.02% 3.13% 3.60% 17:24
פסיפיק אגח א 102.16 -0.06% 1,182 0.99% 0.99% 4.08% 5.70% 17:24
פסיפיק אגח ב 97.90 0.10% 156 0.00% -1.02% 11.49% 2.20% 17:24
קופרליין אגח ב 97.79 0.30% 317 1.04% 1.04% 15.48% 2.30% 17:24
קורנרסטון אגח א 105.78 -0.13% 314 0.00% 0.00% 0.00% 1.80% 17:24
קליין אגח ב 103.83 0.41% 641 0.00% 1.98% 10.75% 1.70% 17:24