שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אלטיטיוד אגח א 99.60 -1.38% 628 -1.00% 0.00% 3.13% 2.10% 17:24
אמ.ג'יג'י אגח א 102.36 -1.48% 585 0.00% 3.03% 4.08% 1.80% 17:24
אמ.ג'יג'י אגח ב 101.41 -0.96% 1,622 0.00% 3.06% 4.12% 5.00% 17:24
אנקור אגח א 105.07 -0.80% 344 0.00% 1.94% 15.38% 1.00% 17:24
דה זראסאי אגח ג 86.50 -0.52% 2,331 -1.15% 3.61% 8.86% 6.00% 17:24
דה זראסאי אגח ד 98.00 -0.37% 2,082 0.00% 2.08% 0.00% 1.80% 17:24
דה לסר אגח ה 95.54 -0.31% 8,885 0.00% 5.56% 5.56% 5.10% 17:24
דה לסר אגח ו 102.79 -0.72% 607 -1.92% 2.00% 0% 1.50% 17:24
דלשה קפיטל אגחב 99.35 -1.55% 775 -1.00% 2.06% 7.61% 1.80% 17:24
הרץ פרופר אגח א 86.63 -0.73% 2,995 -1.15% 4.88% -5.49% 3.80% 17:24
ווסטדייל אגח א 107.01 -0.43% 1,145 0.00% 1.90% 1.90% 4.30% 17:24
ווסטדייל אגח ב 100.65 -1.18% 645 -0.99% 1.01% 4.17% 1.90% 17:24
וורטון אגח א 93.00 -1.24% 1,600 -2.11% 5.68% -3.13% 4.30% 17:24
לייטסטון אגח א 103.75 -1.18% 2,161 -1.90% 0.98% 0.98% 4.50% 17:24
לייטסטון אגח ב 99.90 -0.32% 1,251 0.00% 2.06% 3.13% 2.90% 17:24
מויניאן אגח א 96.30 -0.71% 1,329 -2.04% 2.13% -1.03% 2.80% 17:24
מויניאן אגח ב 87.50 -0.86% 1,666 -1.14% 4.82% -4.40% 6.00% 17:24
נמקו אגח א 106.30 -0.63% 1,540 -0.93% 0.95% 1.92% 3.10% 17:24
נמקו אגח ב 98.60 -1.20% 1,183 -2.00% 1.03% 3.16% 2.90% 17:24
סאות'רן אגח א 104.10 -1.06% 542 -0.95% 0.97% 6.12% 2.00% 17:24
סאות'רן אגח ב 103.83 -1.66% 394 -1.90% 0.00% 8.42% 1.80% 17:24
סאות'רן אגח ג 103.00 -1.81% 580 -0.96% 0.98% 4.04% 2.30% 17:24
סטרוברי אגח ב 99.55 -1.30% 1,076 -1.98% 0.00% 7.61% 2.60% 17:24
סילברסטין אגח א 103.85 0.00% 1,239 0.00% 1.98% 0.00% 6.00% 17:24
סילברסטין אגח ב 100.55 -0.25% 1,489 0.00% 4.17% -0.99% 2.70% 17:24
ספנסר אגח א 104.45 -0.35% 2,978 -0.95% 4.00% 9.47% 2.20% 17:24
ספנסר אגח ב 95.84 0.01% 42,429 -1.04% 5.56% 21.79% 2.50% 17:24
ספנסר אגח ג 100.12 -0.80% 2,040 -0.99% 4.17% 3.09% 3.40% 17:24
פסיפיק אגח א 99.73 -0.49% 7,196 -1.98% 1.02% -1.00% 4.70% 17:24
פסיפיק אגח ב 89.72 -0.72% 1,682 -4.30% 1.14% 0% 1.80% 17:24
קופרליין אגח ב 90.29 -1.81% 1,961 -2.17% 0.00% 5.88% 2.30% 17:24
קורנרסטון אגח א 105.93 -0.82% 2,401 -0.94% 0.96% 0.96% 1.90% 17:24
קליין אגח ב 101.27 -0.45% 293 0.00% 2.02% 8.60% 1.60% 17:24