שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אול-יר אגח ב 78.25 0.12% 19 5.41% 8.33% -1.27% 1.80% 12:06
אול-יר אגח ג 80.22 0.21% 46 2.56% 6.67% -11.11% 2.80% 12:06
אול-יר אגח ד 65.40 0.79% 28 6.56% 20.37% 14.04% 2.00% 11:08
אול-יר אגח ה 97.91 -0.50% 128 0.00% 2.11% 6.59% 4.80% 11:45
אלטיטיוד אגח א 96.53 0.00% 17 -1.03% 1.05% 0.00% 1.50% 11:32
אלעד קנדה אגח א 105.59 0.03% 0 0.00% 2.94% 0.00% 1.20% 10:25
אלעד קנדה אגח ב 100.25 0.32% 149 2.04% 7.53% 0.00% 3.40% 12:06
אמ.ג'יג'י אגח א 100.86 0.03% 1 -0.99% 2.04% -0.99% 1.50% 10:01
אמ.ג'יג'י אגח ב 98.40 -0.10% 272 0.00% 2.08% -2.00% 4.00% 11:48
אנקור אגח א 103.59 0.03% 0 0.00% 1.98% 9.57% 1.70% 11:12
אקסטל אגח ב 93.25 -0.36% 239 3.33% 9.41% 0.00% 3.40% 12:03
דה זראסאי אגח ג 83.50 -1.53% 1,101 3.75% 6.41% 1.22% 6.00% 12:00
דה זראסאי אגח ד 96.68 -0.93% 160 0.00% 1.05% -3.03% 1.30% 11:38
דה לסר אגח ה 89.00 0.20% 296 3.49% 4.71% -4.30% 3.50% 12:04
דלשה קפיטל אגחב 98.49 0.03% 15 1.03% 5.38% 4.26% 1.40% 11:32
דלשה קפיטל אגחג 102.95 0.59% 72 0.99% 2.00% 4.08% 1.50% 12:04
הרץ פרופר אגח א 74.82 0.38% 98 2.78% 7.25% -18.68% 2.40% 11:10
ווטרסטון אגח א 72.83 0.03% 0 4.35% 16.13% -18.18% 1.60% 11:12
ווסטדייל אגח א 106.78 0.00% 11 -0.93% 1.92% -0.93% 3.20% 11:11
ווסטדייל אגח ב 93.81 -0.50% 60 0.00% 3.33% -3.13% 1.30% 11:26
וורטון אגח א 91.77 -0.20% 14 3.41% 5.81% -8.08% 3.60% 11:34
לייטסטון אגח א 105.17 0.17% 142 1.94% 3.96% 0.00% 3.40% 11:39
לייטסטון אגח ב 95.38 0.03% 0 1.06% 3.26% -3.06% 2.10% 09:58
מויניאן אגח א 94.70 -0.37% 34 2.17% 5.62% -3.09% 2.00% 11:12
מויניאן אגח ב 84.25 0.02% 16 2.44% 6.33% -7.69% 6.00% 11:53
נמקו אגח א 102.69 0.00% 0 0.99% 3.03% -3.77% 1.80% 09:55
נמקו אגח ב 97.17 0.03% 0 4.30% 11.49% -1.02% 2.20% 10:00
סאות'רן אגח א 100.89 0.01% 18 0.00% 1.01% 2.04% 1.50% 11:09
סאות'רן אגח ב 99.17 -0.17% 47 1.02% 4.21% 4.21% 1.30% 11:52
סאות'רן אגח ג 101.10 -0.55% 178 0.00% 3.06% 2.02% 1.70% 12:04
סטרוברי אגח ב 98.40 -0.15% 143 0.00% 4.26% 3.16% 1.90% 11:32
סילברסטין אגח א 102.04 0.00% 216 2.00% 3.03% -0.97% 5.00% 11:47
סילברסטין אגח ב 97.90 -0.07% 10 1.04% 1.04% -3.96% 2.00% 12:03
ספנסר אגח א 100.47 -0.09% 94 1.01% 2.04% 3.09% 2.10% 11:19
ספנסר אגח ב 91.19 0.03% 39 1.11% 5.81% 13.75% 1.80% 11:32
ספנסר אגח ג 99.86 -0.25% 56 0.00% 1.02% 0.00% 2.50% 11:27
פסיפיק אגח א 96.17 -0.33% 347 2.13% 5.49% -5.88% 3.40% 11:43
פסיפיק אגח ב 87.13 -1.12% 55 3.57% 6.10% 0% 1.30% 11:21
קופרליין אגח ב 84.05 0.00% 135 5.00% 9.09% -4.55% 1.50% 11:44
קורנרסטון אגח א 104.03 0.03% 1 0.97% 0.97% 0.00% 1.40% 09:56
קליין אגח ב 93.75 0.00% 15 0.00% 3.33% -3.13% 1.20% 11:08