שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אול-יר אגח ב 59.99 4.62% 935 1.72% -32.18% -29.76% 1.70% 17:24
אול-יר אגח ג 72.56 7.34% 1,073 10.77% -25.00% -20.00% 3.10% 17:24
אול-יר אגח ד 50.66 11.76% 953 8.70% -35.06% -18.03% 1.90% 17:24
אול-יר אגח ה 91.60 4.15% 1,439 3.41% -9.00% -2.15% 5.40% 17:24
אלעד קנדה אגח א 105.12 6.27% 478 6.06% -2.78% -3.67% 1.50% 17:24
אלעד קנדה אגח ב 87.61 3.25% 1,213 4.82% -13.00% -13.00% 3.30% 17:24
אמ.ג'יג'י אגח א 89.02 2.18% 2,125 3.49% -14.42% -14.42% 1.60% 17:24
אנקור אגח א 93.79 2.20% 530 5.68% -4.12% -4.12% 1.70% 17:24
אקסטל אגח ב 75.86 -0.32% 3,774 -5.06% -25.00% -22.68% 3.30% 17:24
דה זראסאי אגח ג 68.68 4.08% 5,356 3.03% -24.44% -21.84% 6.00% 17:24
דה זראסאי אגח ד 87.01 2.15% 693 6.10% -12.12% -13.00% 1.50% 17:24
דה לסר אגח ה 66.09 2.16% 1,607 -1.49% -33.33% -31.96% 3.20% 17:24
דלשה קפיטל אגחב 75.57 1.46% 190 0.00% -20.21% -20.21% 1.30% 17:24
דלשה קפיטל אגחג 89.71 1.54% 951 1.14% -11.00% -9.18% 1.60% 17:24
הרץ פרופר אגח א 68.64 10.34% 874 9.68% -28.42% -28.42% 2.70% 17:30
ווטרסטון אגח א 56.76 5.25% 791 -1.75% -40.43% -38.46% 1.50% 17:24
ווסטדייל אגח א 99.33 2.01% 923 4.21% -10.00% -10.00% 3.60% 17:24
וורטון אגח א 79.29 -1.77% 1,417 -3.66% -20.20% -21.00% 3.80% 17:24
לייטסטון אגח א 100.01 0.38% 3,597 0.00% -7.41% -7.41% 4.80% 17:24
לייטסטון אגח ב 86.95 1.72% 959 0.00% -14.00% -14.85% 2.30% 17:24
מויניאן אגח א 89.36 -0.10% 1,376 -1.11% -13.59% -13.59% 3.50% 17:24
מויניאן אגח ב 74.40 -0.19% 2,179 -1.33% -22.11% -20.43% 6.00% 17:24
נמקו אגח א 98.10 1.89% 471 5.38% -10.91% -10.91% 2.30% 17:24
נמקו אגח ב 84.33 3.42% 609 3.70% -17.65% -17.65% 2.40% 17:24
סאות'רן אגח ג 94.74 0.96% 593 1.08% -7.84% -6.93% 1.90% 17:24
סטרוברי אגח ב 83.78 3.55% 1,068 1.22% -11.70% -12.63% 2.00% 17:24
סילברסטין אגח א 98.12 0.28% 1,937 1.03% -5.77% -5.77% 5.80% 17:24
סילברסטין אגח ב 93.67 2.26% 529 2.20% -10.58% -10.58% 1.60% 17:24
ספנסר אגח א 88.82 3.21% 1,543 0.00% -14.56% -12.87% 2.20% 17:24
ספנסר אגח ב 73.26 5.33% 522 5.80% -12.05% -8.75% 1.70% 17:24
ספנסר אגח ג 95.57 0.27% 1,093 2.15% -5.94% -5.94% 2.90% 17:24
פסיפיק אגח א 90.09 2.24% 1,218 2.27% -12.62% -11.76% 3.80% 17:24
קופרליין אגח ב 66.15 1.53% 1,482 -7.04% -28.26% -25.00% 1.50% 17:24
קורנרסטון אגח א 101.32 2.77% 263 4.12% -4.72% -4.72% 1.60% 17:24
קליין אגח ב 77.60 2.11% 3,287 2.67% -21.43% -19.79% 1.20% 17:24
רילייטד אגח א 85.43 0.41% 5,143 -1.16% -15.00% -15.00% 4.20% 17:24