שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אלטיטיוד אגח א 96.76 -1.11% 2,725 -4.00% -3.03% 0.00% 2.00% 17:24
אמ.ג'יג'י אגח א 100.49 -1.61% 979 -2.91% -3.85% -3.85% 1.80% 17:24
אמ.ג'יג'י אגח ב 94.72 -0.73% 1,349 -4.08% -5.05% -4.08% 4.80% 17:24
אנקור אגח א 97.87 -1.14% 1,105 -2.02% -2.02% -4.90% 1.10% 17:24
דה זראסאי אגח ג 81.75 -1.80% 13,771 -6.90% -6.90% -2.41% 6.00% 17:24
דה זראסאי אגח ד 92.65 -1.32% 3,928 -4.17% -3.16% -3.16% 1.70% 17:24
דה לסר אגח ה 87.31 -2.89% 9,312 -6.45% -5.43% -6.45% 4.80% 17:24
דה לסר אגח ו 95.57 -2.58% 10,422 -4.04% -4.04% -5.94% 1.40% 17:24
דלשה קפיטל אגחב 98.62 -1.11% 2,830 -2.00% -2.00% 1.03% 1.80% 17:24
הרץ פרופר אגח א 81.70 -4.11% 5,775 -8.99% -8.99% 0.00% 3.10% 17:24
ווסטדייל אגח א 102.28 -1.08% 3,214 -4.67% -5.56% -5.56% 4.20% 17:24
ווסטדייל אגח ב 93.83 -1.92% 1,134 -5.10% -4.12% -6.06% 1.80% 17:24
וורטון אגח א 91.07 -0.75% 5,292 -3.19% -3.19% -3.19% 4.30% 17:24
לייטסטון אגח א 101.60 -1.36% 12,013 -3.81% -3.81% -3.81% 4.50% 17:24
לייטסטון אגח ב 93.75 -1.83% 9,619 -5.10% -6.06% -7.92% 2.80% 17:24
מויניאן אגח א 92.44 0.41% 3,670 -2.13% -1.08% 3.37% 2.70% 17:24
מויניאן אגח ב 77.73 -0.94% 5,643 -4.94% -4.94% -1.28% 6.00% 17:24
נמקו אגח א 99.91 -1.77% 3,790 -5.71% -6.60% -4.81% 4.20% 17:24
נמקו אגח ב 92.28 -1.23% 2,173 -5.15% -7.07% -6.12% 2.80% 17:24
סאות'רן אגח א 101.86 0.27% 2,180 -1.94% -2.88% -1.94% 2.10% 17:24
סאות'רן אגח ב 100.66 0.03% 6,035 -3.85% -3.85% -1.96% 1.60% 17:24
סאות'רן אגח ג 98.39 -0.08% 1,749 -2.00% -2.00% -1.01% 2.20% 17:24
סטרוברי אגח ב 97.92 -0.92% 2,165 -3.00% -1.02% 0.00% 2.70% 17:24
סילברסטין אגח א 99.50 -0.01% 5,459 -2.94% -1.98% -2.94% 6.00% 17:24
סילברסטין אגח ב 95.39 -0.77% 5,110 -4.04% -3.06% -5.94% 2.70% 17:24
ספנסר אגח א 101.34 -0.81% 1,040 -3.81% -5.61% -1.94% 1.10% 17:24
ספנסר אגח ב 90.07 -0.45% 6,500 -4.26% -5.26% -5.26% 4.30% 17:24
ספנסר אגח ג 94.47 -0.70% 1,094 -3.09% -4.08% -4.08% 3.30% 17:24
פסיפיק אגח א 96.23 -1.16% 8,128 -4.00% -4.00% -2.04% 5.10% 17:24
פסיפיק אגח ב 90.71 -0.35% 3,070 -4.26% -3.23% 3.45% 1.90% 17:24
קופרליין אגח ב 88.40 -1.35% 8,442 -5.38% -5.38% 0.00% 2.20% 17:24
קורנרסטון אגח א 102.00 -1.42% 4,317 -1.92% -1.92% -2.86% 1.60% 17:24
קליין אגח ב 92.67 -0.58% 3,801 -3.16% -3.16% -1.08% 1.40% 17:24