שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אול-יר אגח ב 83.16 0.47% 452 0.00% -1.19% -1.19% 1.80% 17:24
אול-יר אגח ג 93.49 0.23% 4,317 0.00% 1.09% 1.09% 3.20% 17:24
אול-יר אגח ד 70.37 1.32% 791 7.69% 14.75% 14.75% 2.00% 17:24
אול-יר אגח ה 95.53 0.66% 4,524 1.06% 2.15% 2.15% 4.50% 17:24
אלעד קנדה אגח א 109.61 0.14% 1,222 0.00% 0.00% 0.00% 1.20% 17:24
אלעד קנדה אגח ב 103.60 0.21% 865 0.00% 0.98% 0.98% 3.10% 17:24
אמ.ג'יג'י אגח א 105.96 0.06% 863 0.96% 0.96% 0.96% 1.50% 17:24
אנקור אגח א 104.02 0.28% 2,183 0.97% 0.97% 0.97% 2.70% 17:24
אקסטל אגח ב 99.85 0.16% 2,243 1.02% 2.06% 2.06% 3.50% 17:24
דה זראסאי אגח ג 89.95 0.03% 3,724 1.14% 2.30% 2.30% 6.00% 17:24
דה זראסאי אגח ד 104.45 0.71% 656 1.96% 2.97% 2.97% 1.40% 17:24
דה לסר אגח ה 100.85 -0.39% 2,029 1.01% 3.09% 3.09% 3.90% 17:24
דלשה קפיטל אגחב 98.76 0.82% 231 0.00% 1.03% 1.03% 1.40% 17:24
דלשה קפיטל אגחג 102.60 -0.07% 322 0.00% 0.99% 0.99% 1.50% 17:24
הרץ פרופר אגח א 96.57 -0.02% 905 1.05% 1.05% 1.05% 3.00% 17:24
ווטרסטון אגח א 94.16 -0.15% 398 2.17% 3.30% 3.30% 2.00% 17:24
ווסטדייל אגח א 111.66 0.52% 1,346 0.91% 0.91% 0.91% 3.20% 17:24
וורטון אגח א 101.07 -0.01% 1,120 1.00% 0.00% 0.00% 3.80% 17:24
לייטסטון אגח א 109.66 0.24% 1,466 0.00% 0.93% 0.93% 4.20% 17:24
לייטסטון אגח ב 102.09 0.01% 451 0.99% 0.99% 0.99% 2.10% 17:24
מויניאן אגח א 103.62 0.07% 1,201 0.00% 0.00% 0.00% 3.20% 17:24
מויניאן אגח ב 94.90 0.03% 2,901 0.00% 1.08% 1.08% 6.00% 17:24
נמקו אגח א 111.47 0.18% 419 0.91% 0.91% 0.91% 2.10% 17:24
נמקו אגח ב 104.60 -0.03% 696 0.97% 1.96% 1.96% 2.40% 17:24
סאות'רן אגח ג 106.15 -0.01% 510 3.92% 4.95% 4.95% 1.70% 17:24
סטרוברי אגח ב 102.97 -0.03% 1,336 0.00% 0.99% 0.99% 2.20% 17:24
סילברסטין אגח א 105.31 0.00% 2,409 0.00% 0.96% 0.96% 5.00% 17:24
סילברסטין אגח ב 106.25 -0.09% 377 0.95% 1.92% 1.92% 1.40% 17:24
ספנסר אגח א 102.98 -0.02% 936 0.00% 0.99% 0.99% 2.10% 17:24
ספנסר אגח ב 93.68 -0.01% 1,655 1.09% 3.33% 3.33% 2.00% 17:24
ספנסר אגח ג 101.87 -0.60% 1,291 0.00% 0.00% 0.00% 2.50% 17:24
פסיפיק אגח א 104.77 0.26% 1,477 0.97% 0.97% 0.97% 4.70% 17:24
קופרליין אגח ב 98.27 0.77% 771 3.16% 5.38% 5.38% 1.80% 17:24
קורנרסטון אגח א 108.59 0.08% 435 1.89% 1.89% 1.89% 1.40% 17:24
קליין אגח ב 101.90 0.10% 769 0.00% 2.02% 2.02% 1.40% 17:24
רילייטד אגח א 103.72 -0.02% 869 0.00% 0.00% 0.00% 4.30% 17:24