שם נייר ערך אחרון % שינוי תמורה
באלפים
תשואה
השבוע
תשואה
החודש
תשואה
השנה
משקל
במדד
זמן
עדכון
אלטיטיוד אגח א 103.95 0.39% 744 -0.32% 0.47% 0.47% 2.10% 17:24
אמ.ג'יג'י אגח א 104.38 -0.14% 141 -0.54% 0.37% 0.37% 2.10% 17:24
אמ.ג'יג'י אגח ב 103.65 0.21% 441 0.17% 0.12% 0.12% 5.90% 17:24
אנקור פרופ אגחא 105.61 0.41% 127 0.17% 0.77% 0.77% 1.20% 17:24
דה זראסאי אגח ג 94.24 0.28% 2,562 -0.13% -0.06% -0.06% 6.00% 17:24
דה זראסאי אגח ד 99.97 0.61% 239 0.49% -0.20% -0.20% 1.90% 17:24
דה זראסאי אגח ה 105.59 0.56% 161 1.12% 0.16% 0.16% 2.90% 17:24
דה לסר אגח ה 104.87 0.25% 890 1.56% 3.32% 3.32% 4.80% 17:24
דה לסר אגח ו 105.04 0.12% 170 -0.05% 0.50% 0.50% 2.00% 17:24
הרץ פרופר אגח א 99.24 -0.03% 2,451 -0.78% 1.12% 1.12% 3.10% 17:24
ווסטדייל אגח א 107.53 0.37% 643 -0.85% 0.03% 0.03% 4.50% 17:24
ווסטדייל אגח ב 99.63 0.70% 67 0.22% 0.91% 0.91% 2.00% 17:24
וורטון אגח א 102.71 0.13% 301 0.19% 0.20% 0.20% 4.30% 17:24
לייטסטון אגח א 105.66 0.17% 493 0.33% 0.70% 0.70% 5.10% 17:24
לייטסטון אגח ב 100.33 0.33% 1,100 -0.18% -0.24% -0.24% 5.50% 17:24
נמקו אגח א 107.29 0.32% 456 0.27% 0.69% 0.69% 4.40% 17:24
נמקו אגח ב 101.12 0.15% 975 -0.36% -0.17% -0.17% 6.00% 17:24
סאות'רן אגח א 103.00 0.00% 1,202 0.79% -0.29% -0.29% 1.40% 17:24
סאות'רן אגח ב 104.31 0.69% 108 0.05% -1.78% -1.78% 1.30% 17:24
סאות'רן אגח ג 102.24 0.89% 53 0.01% -0.42% -0.42% 2.10% 17:24
סטרוברי אגח ג 103.06 0.12% 629 -0.27% 0.34% 0.34% 1.90% 17:24
סילברסטין אגח א 103.39 0.09% 893 -0.19% 0.24% 0.24% 5.50% 17:24
סילברסטין אגח ב 103.97 0.28% 7,588 0.37% -0.03% -0.03% 5.10% 17:24
ספנסר אגח ב 99.91 0.12% 1,987 0.11% -0.08% -0.08% 4.40% 17:24
ספנסר אגח ג 101.59 0.76% 389 0.07% 0.19% 0.19% 3.70% 17:24
פסיפיק אגח ב 98.72 0.12% 7,275 -0.31% -0.31% -0.31% 6.00% 17:24
קופרליין אגח ב 100.82 -0.17% 673 -0.55% 0.48% 0.48% 2.90% 17:24
קליין אגח ב 105.09 0.06% 332 0.16% -0.48% -0.48% 1.80% 17:24