בינל הנפק התח כה (COCO)

113.23 0.10%
פתיחה 113.12 0.00%
גבוה 113.23 0.10%
נמוך 113.12 0.00%
בסיס 113.12
תמורה 57 אלפי ש"ח
השבוע 0.00%
החודש 1.01%
השנה 0.77%
לצפייה בגרף אינטראקטיבי לחץ כאן

נתוני אג"ח

הצמדה מדד
סוג ריבית קבועה
פירעון סופי 23/06/2026
מח"מ נטו 2.26
תשואה ברוטו 2.31%
תשואה נטו 1.55%

תשלומי ריבית

יום קובע 18/06/2024
תאריך תשלום 23/06/2024
שיעור ריבית 2.32%
יום קובע 18/06/2025
תאריך תשלום 23/06/2025
שיעור ריבית 2.32%
יום קובע 18/06/2026
תאריך תשלום 23/06/2026
שיעור ריבית 2.32%