אלומיי אפ 1

313.00 22.12%
פתיחה 313.00 22.12%
גבוה 313.00 22.12%
נמוך 313.00 22.12%
בסיס 256.30
תמורה 0 אלפי ש"ח
השבוע 0.00%
החודש -18.97%
השנה -34.82%
לצפייה בגרף אינטראקטיבי לחץ כאן

נתוני כתב אופציה

ימים לפידיון 226
המחיר התיאורטי על פי מודל בלק ושולס 2.37