MTF סל ת"א 125 אקלים נקי מדלקים פוסיליים

1,963.00 1.24%
פתיחה 1,939.00 0.00%
גבוה 1,963.00 1.24%
נמוך 1,963.00 1.24%
בסיס 1,939.00
תמורה 4 אלפי ש"ח
השבוע 0.00%
החודש 5.50%
השנה 5.15%
לצפייה בגרף אינטראקטיבי לחץ כאן

נתוני קרן סל

מדד שארפ מתחילת השנה 0.35
מדד שארפ 3 חודשים 0.64
נכס הייוחס של הקרן מדד ת"א-125 אקלים נקי מדלקים פוסיליים
מנהל הקרן מגדל
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנות
שכר מנהל 0.20%