קנבוטק אפ 2

140.00 10.50%
פתיחה 140.00 10.50%
גבוה 140.00 10.50%
נמוך 140.00 10.50%
בסיס 126.70
תמורה 0 אלפי ש"ח
השבוע 0.00%
החודש 29.15%
השנה 6.29%
לצפייה בגרף אינטראקטיבי לחץ כאן

נתוני כתב אופציה

ימים לפידיון 119
המחיר התיאורטי על פי מודל בלק ושולס 0.00