סקודיקס אפ 1

4.50 0.00%
פתיחה 4.50 0.00%
גבוה 0.00 0.00%
נמוך 0.00 0.00%
בסיס 4.50
תמורה 0 אלפי ש"ח
השבוע 0.00%
החודש 0.00%
השנה 0.00%
לצפייה בגרף אינטראקטיבי לחץ כאן

נתוני כתב אופציה

ימים לפידיון 333
המחיר התיאורטי על פי מודל בלק ושולס 0.75