בול מסחר אגח א

49.46 -0.40%
פתיחה 49.66 0.00%
גבוה 49.46 -0.40%
נמוך 49.46 -0.40%
בסיס 49.66
תמורה 10 אלפי ש"ח
השבוע 0.00%
החודש 10.11%
השנה 12.10%
לצפייה בגרף אינטראקטיבי לחץ כאן

נתוני אג"ח

הצמדה שקלי
סוג ריבית קבועה
פירעון סופי 01/01/1970
מח"מ נטו 0.19
תשואה ברוטו 1,000.00%
תשואה נטו 1,000.00%

תשלומי ריבית

יום קובע 26/03/2024
תאריך תשלום 31/03/2024
שיעור ריבית 0.61%
יום קובע 25/06/2024
תאריך תשלום 30/06/2024
שיעור ריבית 1.36%
יום קובע 26/12/2024
תאריך תשלום 31/12/2024
שיעור ריבית 0.68%