אוטומקס אגח ב

95.24 2.52%
פתיחה 92.90 0.00%
גבוה 95.24 2.52%
נמוך 92.98 0.09%
בסיס 92.90
תמורה 57 אלפי ש"ח
השבוע 0.00%
החודש 8.99%
השנה 14.05%
לצפייה בגרף אינטראקטיבי לחץ כאן

נתוני אג"ח

הצמדה שקלי
סוג ריבית קבועה
פירעון סופי 28/02/2026
מח"מ נטו 1.54
תשואה ברוטו 9.44%
תשואה נטו 8.48%

תשלומי ריבית

יום קובע 27/08/2024
תאריך תשלום 01/09/2024
שיעור ריבית 2.95%
יום קובע 23/02/2025
תאריך תשלום 28/02/2025
שיעור ריבית 2.95%
יום קובע 27/08/2025
תאריך תשלום 31/08/2025
שיעור ריבית 1.77%
יום קובע 23/02/2026
תאריך תשלום 01/03/2026
שיעור ריבית 1.77%