אלומה אפ 1

1.00 0.00%
פתיחה 1.00 0.00%
גבוה 1.00 0.00%
נמוך 1.00 0.00%
בסיס 1.00
תמורה 3 אלפי ש"ח
השבוע 0.00%
החודש 0.00%
השנה 0.00%
לצפייה בגרף אינטראקטיבי לחץ כאן

נתוני כתב אופציה

ימים לפידיון 972
המחיר התיאורטי על פי מודל בלק ושולס 1.01