מז טפ הנפ הת 65 (COCO)

109.06 0.24%
פתיחה 108.80 0.00%
גבוה 109.06 0.24%
נמוך 108.80 0.00%
בסיס 108.80
תמורה 55 אלפי ש"ח
השבוע 0.00%
החודש 1.64%
השנה 4.50%
לצפייה בגרף אינטראקטיבי לחץ כאן

נתוני אג"ח

הצמדה מדד
סוג ריבית קבועה
פירעון סופי 08/06/2028
מח"מ נטו 4.04
תשואה ברוטו 2.53%
תשואה נטו 1.57%

תשלומי ריבית

יום קובע 04/06/2024
תאריך תשלום 09/06/2024
שיעור ריבית 3.31%
יום קובע 04/06/2025
תאריך תשלום 08/06/2025
שיעור ריבית 3.31%
יום קובע 04/06/2026
תאריך תשלום 08/06/2026
שיעור ריבית 3.31%
יום קובע 04/06/2027
תאריך תשלום 08/06/2027
שיעור ריבית 3.31%
יום קובע 05/06/2028
תאריך תשלום 08/06/2028
שיעור ריבית 3.31%