MTF סל תל גוב כללי

355.10 -0.06%
פתיחה 355.32 0.00%
גבוה 355.10 -0.06%
נמוך 355.10 -0.06%
בסיס 355.32
תמורה 10 אלפי ש"ח
השבוע -0.53%
החודש -1.41%
השנה -1.94%
לצפייה בגרף אינטראקטיבי לחץ כאן

נתוני קרן סל

מדד שארפ מתחילת השנה -1.1
מדד שארפ 3 חודשים -0.65
נכס הייוחס של הקרן תל גוב-כללי
מנהל הקרן מגדל
נאמן הקרן יובנק נאמנות
שכר מנהל 0.00%