מניבים ריט אפ 4

18.90 3.28%
פתיחה 18.30 0.00%
גבוה 18.90 3.28%
נמוך 18.90 3.28%
בסיס 18.30
תמורה 1 אלפי ש"ח
השבוע 0.00%
החודש 10.24%
השנה 5.78%
לצפייה בגרף אינטראקטיבי לחץ כאן

נתוני כתב אופציה

ימים לפידיון 642
המחיר התיאורטי על פי מודל בלק ושולס 27.55