סימבול שם תעודה חשיפה תאור
FXD First Trust Cnsmr Discret AlphaDEX ETF סקטור מוצרים ושירותים לצרכן - משקל שווה תעודת הסל עוקבת אחרי מדד Amex Consumer Discretionary AlphaDEX. המדד מכיל מניות של חברות אשר מספקות מוצרים ושירותים לצרכן אשר כלולות במדד הראסל 1000
FXG First Trust Cnsmr Staples AlphaDEX ETF סקטור מוצרי יסוד - משקל שווה תעודת הסל עוקבת אחרי מדד Amex Consumer Staples AlphaDEX. המדד מכיל מניות של חברות אשר מספקות שירותים ומוצרי יסוד אשר כלולות במדד הראסל 1000
FXN First Trust Energy AlphaDEX ETF סקטור אנרגיה - משקל שווה תעודת הסל עוקבת אחרי מדד Amex Energy AlphaDEX. המדד מכיל מניות של חברות אנרגיה אשר כלולות במדד הראסל 1000
FXO First Trust Financials AlphaDEX ETF סקטור פיננסים - משקל שווה תעודת הסל עוקבת אחרי מדד Amex Financial AlphaDEX. המדד מכיל מניות של חברות פיננסים אשר כלולות במדד הראסל 1000
FXH First Trust Health Care AlphaDEX ETF סקטור ביוטכנולוגיה - משקל שווה תעודת הסל עוקבת אחרי מדד Amex Health Care AlphaDEX. המדד מכיל מניות של חברות תרופות ובריאות אשר כלולות במדד הראסל 1000
FXR First Trust Indtls/PrdcrDurbAlphaDEXETF סקטור תעשיה - משקל שווה תעודת הסל עוקבת אחרי מדד Amex Industrial AlphaDEX. המדד מכיל מניות של חברות בנייה ותעשיה אשר כלולות במדד הראסל 1000
FXZ First Trust Materials AlphaDEX ETF סקטור חומרי גלם - משקל שווה תעודת הסל עוקבת אחרי מדד Amex Materials AlphaDEX. המדד מכיל מניות של חברות בנייה ותעשיה אשר כלולות במדד הראסל 1000
FXL First Trust Technology AlphaDEX ET סקטור טכנולוגיה - משקל שווה תעודת הסל עוקבת אחרי מדד Amex Technology AlphaDEX. המדד מכיל מניות של חברות טכנולוגיה אשר כלולות במדד הראסל 1000
FXU First Trust Utilities AlphaDEX ETF סקטור תשתיות - משקל שווה תעודת הסל עוקבת אחרי מדד Amex Utilities AlphaDEX. המדד מכיל מניות של חברות תשתית אשר כלולות במדד הראסל 1000